Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 3 Năm 2021

  -  

Để góp người tiêu dùng thuận lợi trong bài toán coi ngày tốtmon 3 năm 2021 cũng tương tự dễ dàng vào câu hỏi so sánh những ngày vào tháng 3/2021 cùng nhau. Chúng tôi sẽ tổng hòa hợp vớ một ngày dài đẹp hồi tháng 32021 cũng tương tự chỉ dẫn những ngày không giỏi trong thời điểm tháng.

Trong trường hợp quý các bạn không phải coi ngày giỏi mon 3 năm 2021 xuất xắc xem ngày đẹp mon 3 năm 2021 chính vì vẫn bao gồm dự định triển khai các bước vào trong 1 ngày ví dụ trong thời điểm tháng 3, quý chúng ta vui tươi tìm tới ngày tương xứng với chọn xem cụ thể hoặc chọn hình thức Xem ngày tốt xấu để xem một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 3 năm 2021

Xem ngày tốt tháng 4 năm 2021


Xem ngày tốt tháng 5 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn thông báo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 3 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 3


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 3


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 3


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 3


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 3


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 3


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 3


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 3


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 3


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 3


Lịch âm

29

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 3


Lịch âm

1

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 3


Lịch âm

2

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 3


Lịch âm

3

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 3


Lịch âm

4

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 3
Xem thêm: Cách Mở Nắp Khóa Từ Xe Máy, Cách Mở Nắp Khóa Từ Xe Honda

Lịch âm

5

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 3


Lịch âm

6

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 3


Lịch âm

7

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 3


Lịch âm

8

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 3


Lịch âm

9

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 3


Lịch âm

10

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 3


Lịch âm

11

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 3


Lịch âm

12

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 3


Lịch âm

13

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 3


Lịch âm

14

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 3


Lịch âm

15

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 3


Lịch âm

16

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 3


Lịch âm

17

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Trên đây là tổng thích hợp ngày tốt tháng 3 năm 2021 mà công ty chúng tôi ao ước gửi cho các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi tương tự như những công việckhông giống nhau. Thế phải, Khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong tháng 3/2021 thì bạn phải tra cứu: coi ngày xuất sắc thích hợp tuổi để có hiệu quả cụ thể với đúng đắn duy nhất cho doanh nghiệp.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 2 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 8 năm 2021

♦Ngày tốt mon 3 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng tư năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 10 năm 2021

♦Ngày tốt mon 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1một năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 1hai năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021
*
Syên điện thoại cảm ứng thông minh liệu có phải là vật phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy syên ổn điện thoại cảm ứng những với phần nhiều năng lượng riêng biệt, tùy thuộc vào trơ trẽn trường đoản cú của dãy số nhưng Syên ổn điện thoại cảm ứng rất có thể tác động cho tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) tuyệt xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn syên ổn phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng gần như nhắc nhở quẻ dịch syên ổn giỏi mang lại 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn dãy syên phong thủy hợp tuổi thỏa mong ước hỗ trợ sự nghiệp, tài vận, tình duyên gia đạo tuyệt giải hòa vận hạn
*
Tìm gọi về Sao Tbỏ vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kyên ổn vào 12 cung hoàng đạo
*
Các loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Ngulặng tố với 3 Nhóm tính chất
*
điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo lúc yêu thương cùng ma thuật từ bỏ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình thuộc cung hoàng đạo như thế nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa cân xứng của bạn
*
điểm lưu ý tính phương pháp 12 cung hoàng đạo nam giới cô gái si mê nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử có buộc phải cặp đôi trung khu đầu ý hòa hợp dành cho nhau?
*
Giải mã bản đồ vật sao cá thể và Hướng dẫn hiểu bản thiết bị sao miễn phí


Xem thêm: Ghim Trên Mmm - Đao Kiếm Thần Vực 2

*
Tính giải pháp cung Thiên Bình nam giới người vợ có điểm gì đặc biệt và thu hút?

Xem ngày tốt xấu