Tra cứu cơ quan quản lý thuế

  -  
Bài viết này reviews chức năngTra cứubên trên hệ thốngthuedientu.gdt.gov.vn cùng khuyên bảo giải pháp "Tra cứu vớt tờ knhì giỏi thông tin nộp thuế ...", chi tiết nhỏng sau:Mục 1/Giới thiệu chức năng "Tra cứu"Mục 2/ Hướng dẫn làm việc "Tra cứuthông tin nộp thuế"Mục 3/ Hướng dẫn làm việc "Tra cứuthông báo knhị thuế"Mục 4/ Hướng dẫn thao tác làm việc "Tra cứu vớt tờ khai"

Mục 1: Giới thiệu chức năng

Cho phxay NNT hoàn toàn có thể tra cứu vớt những làm hồ sơ knhị thuế đã gửi đến CQT, những thông báo giải pháp xử lý hiệu quả của những hồ sơ knhì, nộp thuế. Bên cạnh đó hệ thống cung cấp thêm Tra cứu giúp số thuế nên nộp (Số thuế cần nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu giúp đọc tin nhiệm vụ thuế (Số thuế gây ra theo tờ khai, Số thuế tạo ra theo hội chứng tự nộp thuế, Số thuế phát sinh theo những đưa ra quyết định ấn định từ bỏ Cơ quan tiền Thuế)

Mục 2:Thông báo nộp thuế

Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo tương quan cho tới nộp thuế cùng thay đổi đọc tin thông tin tài khoản được gửi cho NNT bên trên hệ thống.

Bạn đang xem: Tra cứu cơ quan quản lý thuế

Bước 1:NNT chọn menu “Tra cứu”, tiếp đến lựa chọn tiếp “Thông báo nộp thuế

Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu thông báo.

*

Bước 2:Nhập biết tin tra cứu thông báo.

- Mã giao dịch: Quý khách hàng có thể không nhập phần này.

- Cơ quan tiền thông báo: bao hàm Cơ thuế quan hoặc ngân hàng

- Loại thông báo: bao gồm các nhiều loại thông báo có bên trên hệ thống

- Ngày thông tin trường đoản cú ngày: khối hệ thống tự động hóa hiển thị ngày hiện giờ cùng không được để trống

- Ngày thông báo mang lại ngày: hệ thống hiển thị tự động hóa ngày ngày nay cùng ko được nhằm trống

*Lưu ý:

- Từ ngày có giá trị bé dại rộng hoặc bằng Đến ngày.

Cách 3:Nhấn “Tra cứu”.

- Hệ thống tiến hành truy vấn vấn tài liệu theo điều kiện tra cứu giúp cùng hiển thị tác dụng lên lưới dữ liệu:

*

- Nhấn “chi tiết”: Hệ thống hiển thị chi tiết thông báo.

- Nhấn “In thông báo”: được cho phép NNT in chi tiết thông báo.

- Nhấn “cù lại”: hệ thống đóng màn hình hiển thị xem cụ thể thông báo.

- Nhấn “Tải về

- Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình hiển thị có thể chấp nhận được NNT lưu giữ file thông tin dạng XML về máy tính.

- NNT chọn thỏng mục lưu lại tệp tin và tiến hành lưu tệp tin.

Mục 3: Thông báo knhị thuếCho phép người tiêu dùng tra cứu giúp tất cả thông tin liên quan tới knhị thuế được gửi cho NNT trên khối hệ thống.

Cách 1:NNT chọn thực đơn “Tra cứu”, tiếp đến lựa chọn tiếp “Thông báo knhì thuế

*

Bước 2:Nhập ban bố tra cứu vớt thông tin.

- Mã giao dịch:

- Loại thông báo: bao gồm các nhiều loại thông báo hiện đang có trên hệ thống

- Ngày thông báo từ ngày:

- Ngày thông báo cho ngày:

Bước 3:Nhấn “Tra cứu”.

- Hệ thống thuedientu triển khai truy vấn vấn tài liệu theo điều kiện tra cứu cùng hiển thị tác dụng lên lưới dữ liệu:

*

- Nhấn “Tải về

- Hệ thống hiển thị màn hình hiển thị được cho phép NNT lưu lại file thông tin dạng XML về máy tính.

Xem thêm: Đại Lý Giao Nước Vĩnh Hảo Tân Phú, Nước Khoáng Vĩnh Hảo Quận Tân Phú

- NNT chọn thỏng mục lưu file và triển khai lưu giữ tệp tin.

Mục4:Tra cứu vãn tờ khai

- Cho phxay người sử dụng tra cứu vớt toàn bộ những tờ khai tương quan tới knhì thuế được gửi cho NNT bên trên hệ thống.

Cách 1:NNT chọn menu “Tra cứu”, tiếp nối lựa chọn tiếp “Tờ khai

- Hệ thống thuedientuhiển thị screen Tờ khai

*

Cách 2:Nhập biết tin tra cứu vãn thông tin.

- Tờ khai: bao hàm các tờ khai có trên hệ thống

- Mã giao dịch:

- Ngày ngày nộp từ ngày:

- Ngày ngày nộp mang đến ngày:

Bước 3:Nhấn “Tra cứu”.

- Hệ thống tiến hành tầm nã vấn dữ liệu theo ĐK tra cứu vãn và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

*

=>Nhấn “Tải về

- Hệ thống thuedientu hiển thị screen có thể chấp nhận được NNT lưu file thông tin dạng XML về laptop.

- NNT lựa chọn thư mục lưu file cùng triển khai lưu lại tệp tin.

=> Nhấn “ Thông báo

- Hệ thống hiển thị screen list thông tin Mục 1, Mục 2 liên quan tới tờ knhì.

*

Cho phxay NNT thiết lập thông báo về máy tính.

=> Nhấn “Gửi phụ lục

- Đối cùng với các tờ knhị được kèm theo phú lục, khối hệ thống cung cấp NNT đi cùng prúc lục.

*

- NNT chọn “Chọn tệp tờ khai” mnghỉ ngơi tệp tin upload.

- Chọn “Ký điện tử” hệ thống hiển thị hành lang cửa số kinh nghiệm nhập mã PIN.

- NNT nhập đúng mã PIN chữ ký kết số và lựa chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký kết năng lượng điện tử thành công.

*

- Chọn “Nộp tờ khai” để gửi prúc lục cho tới ban ngành thuế, khối hệ thống hiển thị list phụ lục sẽ gửi thành công.

Xem thêm: Bình Định: Đi Mua Bia Lúc Sáng Sớm Bị Tai Nạn Giao Thông Ở Quy Nhơn

Quý khách rất có thể coi những lí giải thực hiện những mục tính năng không giống trên thuedientu.gdt.gov.vn tại đây.