Tra Cã¢U: Từ đIểN Trá»±C TuyếN & Tra CứU MẫU Cã¢U Anh

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tra cã¢u: từ ä‘iển trá»±c tuyến & tra cứu mẫu cã¢u anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt tự điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Quý Khách rất có thể thiết đặt tiện ích Phần mượt tự điển bên trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ dàng Khi phát âm vnạp năng lượng bạn dạng trên Word, PDF, Website, trò chơi, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, người học rộng lớn biết các (định ngữ) tất cả đặc điểm trường đoản cú điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh giấy tờ
thỏng mục
contents dictionary entry : điểm vào tlỗi mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguim báo cáo
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : tự điển ký kết hiệu không tính kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : trường đoản cú điển laptop
descriptor dictionary : tự điển biểu thị
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thiết bị trường đoản cú tự điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển mối cung cấp biết tin
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ bỏ điển mối cung cấp biết tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống tự điển tài nguyên biết tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : trường đoản cú điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ bỏ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa địa chỉ
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn biết tinXem thêm: Tuyển Dụng Taxi Group Tuyển Dụng Nhân Viên Điều Hành Tại, Công Ty Cổ Phần Taxi Group Hà Nội Tuyển Dụng

*

*Xem thêm: Soạn Bài Chuyển Đổi Câu Chủ Động Thành Câu Bị Động (Tiếp Theo) Siêu Ngắn

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciadanh mục, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish