TỔNG SỐ ĐO CHIỀU DÀI CỦA BA TẤM VẢI LÀ 224M

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tổng số đo chiều dài của bố tnóng vải vóc là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải đầu tiên, 01/05 tấm vải vóc đồ vật nhị, 2/5 tấm vải sản phẩm công nghệ cha thì phần còn sót lại của ba tấm vải vóc cân nhau. Tính chiều lâu năm từng tnóng vải?


*

tổng số đo chiều nhiều năm của ba tnóng vải vóc là 224m. Nếu giảm 3/7 tấm vải đầu tiên, 1/5 tấm vải máy hai, 2/5 tấm vải thiết bị tía thì phần còn lại của cha tấm vải cân nhau. Tính chiều lâu năm từng tnóng vải?


*

tnóng vải vóc 1 còn lại

1 - 3/7 = 4/7 ( tấm vải)

tấm vải 2 còn lại

1 - 1 tháng 5 = 4/5 ( tấm vải)

tnóng vải 3 còn lại

1 - 2/5 = 3/5 ( tấm vải)

ta có

4/7 tnóng 1 = 4/5 tấm 2 = 3/5 tấm 3

=> 12/2một tấm 1 = 12/15 tnóng 2 = 12/20 tnóng 3

tổng thể phần cân nhau của 3 tnóng là

21 + 15 + trăng tròn = 56 (phần)

tấm 1 lâu năm là

224 : 56 . 21 = 84 (m)

tấm 2 dài là

224 : 56 . 15 = 60 (m)

tấm 3 dài là

224 : 56 . trăng tròn = 80(m)


Tổng số đo chiều lâu năm 3 tấm vải vóc là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải thứ nhất, 1 tháng 5 tnóng vải vóc trang bị hai với 2/5 tnóng vải sản phẩm bố thì phần sót lại của cha tnóng tnóng vải vóc đều bằng nhau. Tính chiều dài từng tấm vải vóc.

Bạn đang xem: Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m


Tổng số đo chiều nhiều năm của cha tấm vải là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải vóc đầu tiên,1/5 tnóng vải trang bị hai cùng 2/5 tấm vải trang bị tía thì phần sót lại của bố tấm vải vóc dài cân nhau. Tính chiều lâu năm tnóng vải đồ vật nhất?


Tấm vải 1 còn lại:

1-3/7=4/7(tnóng vải)

tnóng vải 2 còn lại:

1-1/5=4/5(tnóng vải)

tnóng vải 3 còn lại:

1-2/5=3/5(tấm vải)

Ta có:

4/7 tấmvải vóc 1=4/5 tấm vải đồ vật 2=3/5 tnóng sản phẩm công nghệ 3

12/21 tấm 1=12/15 tnóng 2=12/20 tấm 3

Tổngsố phần = nhau là:

21+15+20=56(phần)

Tnóng 1 dài:

224:56.24=84(m)

Tnóng vải 2 dài:

224:56.125=60(m)

Tnóng vải vóc 3 là:

224:56.20=80(m)

**** mk nha bạn


Tổng số đo chiều dài của tía tấm vải vóc là 224m. Nếu giảm 3/7 tnóng vải thứ nhất,01/05 tấm vải sản phẩm công nghệ nhị cùng 2/5 tấm vải vóc thiết bị tía thì phần còn sót lại của cha tấm vải vóc nhiều năm cân nhau. Tính chiều dài tấm vải trang bị nhất?


Tổng số đo chiều lâu năm của ba tấm vải vóc là 224m. Nếu giảm 3/7 tấm vải vóc thứ nhất, 01/05 tnóng vải vóc máy nhị và 2/5 tnóng vải máy bố thì phần còn lại của bố tấm vải đều nhau. Tính chiều nhiều năm tấm vài đồ vật nhất


tổng số đo của cha tnóng vải là 224m. Nếu giảm 3/7 tnóng vải vóc thứ nhất, 01/05 tnóng vải vóc vật dụng hai với 2/5 tấm vải thiết bị tía thì phần còn lại của cha tnóng vải vóc dài đều bằng nhau. tính chiều nhiều năm tnóng vải vóc thứ nhất .

Xem thêm: Làm Chìa Khóa Vạn Năng Mở Xe Máy, Chìa Khóa Vạn Năng Là Gì


tổng thể đo chiều dài của tía tnóng vải là 224m. nếu như cắt 3/7 tấm vải vóc thứ nhất, 01/05 tấm vải vóc thứ nhì, 2/5 tnóng vải vóc vật dụng cha thì phần sót lại của cha tấm vải đều nhau. search chiều dài tnóng vải thứ nhất.

Xem thêm: TrảI NghiệM Xe Đoàn Xuân Hải Phòng, Xe Khách Cty Tnhh Tm Đoàn Xuân


Tổng số đo chiều nhiều năm của ba tấm vải là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải vóc trước tiên, 1/5 tnóng vải vật dụng hai với 2/5 tấm vải sản phẩm tía thì các phần sót lại cân nhau. Tính chiều lâu năm tnóng vải thụ nhất?


Tổng số đo chiều dài của tía tấm vải vóc là 224m. Nếu giảm 3 7 tnóng vải vóc đầu tiên, 1 5 tnóng vải vóc lắp thêm nhị cùng 2 5 tấm vải đồ vật ba thì phần còn lại của bố tnóng vải vóc bằng nhau. Tính chiều lâu năm tấm vải đầu tiên.

A.90m

B.224m

C.84m

D.112m


Đáp án C

Phân số chỉ số vải vóc còn lại của tnóng lần đầu là: 1 - 3 7 = 4 7 (tấm đồ vật nhất)

Phân số chỉ số vải sót lại của tấm thứ hai là: 1 - 1 5 = 4 5 (tấm lắp thêm hai)

Phân số chỉ số vải vóc còn sót lại của tấm vật dụng 3 là: 1 - 2 5 = 3 5 (tấm đồ vật ba)

Tỉ số giữa số mét vải tấm máy nhì và đầu tiên là: 4 7 : 4 5 = 5 7

Tỉ số thân số mét vải tnóng thiết bị ba và thứ nhất là: 4 7 : 3 5 = đôi mươi 21

224mvải ứng cùng với số phần tấm thứ nhất là: 1 + 5 7 + trăng tròn 21 = 8 3

Tnóng thứ nhất lâu năm là: 224 : 8 3 = 84 ( m )

Vậy tấm đầu tiên dài84m