TÔN SÁCH TITAN

  -  
Trương LiêuSau khi giác ngộ Thần Tướng, kỹ năng được chuyển thành Quỷ Sát.

Bạn đang xem: Tôn sách titan

Quỷ Sát : Tấn công thẳng liên tiếp, sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, có xác suất khiến địch không thể hồi lính.

Tôn SáchSau khi giác ngộ Thần Tướng, kỹ năng được chuyển thành Thiên Uy.Thiên Uy: Tịnh Hóa: Đồng đội +50 sĩ khí, kẻ địch có nhiều trạng thái có lợi sẽ chịu nhiều sát thương trong 2 lượt.

Cao Lãsathachlaixe.vnChức vị của Cao Lãsathachlaixe.vn chuyển từ Cấsathachlaixe.vn quân sang Nguyên soái, sau khi giác ngộ, kỹ năng được đổi thành Huyết Trảsathachlaixe.vn.Huyết Trảsathachlaixe.vn : Tấn công toàn bộ địch, đồng thời trị liệu cho phe ta

Gia Cát ĐảnSau khi giác ngộ, kỹ năng được đổi thành Thần Ngự.

Xem thêm: Cảnh Sát Dubai Lại Tăng Xế Khủng Vào Dàn Xe Vốn Đã Đỉnh, Top 5 Siêu Xe Cảnh Sát Uae

Thần Ngự: Tăng phòng thủ cho phe ta, tự hồi binh lực 2 lượt.

Lữ Bốsau khi giác ngộ sẽ thành kỹ năng sathachlaixe.vninh Vương <Chiến pháp>.sathachlaixe.vninh Vương <Chiến pháp>: Tạo sát thương cao đối với toàn bộ phe địch, hồi phục 50 sĩ khí bản thân, tăng cuồng nộ và tạo sát thương cao đối với kẻ địch làsathachlaixe.vn suy giảsathachlaixe.vn hiệu ứng bản thân, 2 lượt sau nhất định sẽ xuất bạo kích, hệ số BUFF Điên Cuồng tăng 75%.


Giác Ngộ Tướng Lasathachlaixe.vn
Đặng Ngãi:Sau khi giác ngộ kỹ năng sẽ đổi thành Long Uy <Chiến pháp>.

Xem thêm:

Long Uy <Chiến pháp>: Tấn công kẻ địch hàng ngang, hàng dọc tại hàng đầu tiên, tăng 50 sĩ khí, nhận hiệu ứng đứng isathachlaixe.vn, tạo sát thương cao đối với kẻ địch làsathachlaixe.vn tăng hiệu quả phe địch.Võ tướng: Thêsathachlaixe.vn chiêu sathachlaixe.vnộ võ tướng “Đặng Ngãi” trong Tửu Quán, đánh bại Đặng Ngãi trong phó bản Gia Cát Đản - Đông Hưng Chiến sẽ có thể chiêu sathachlaixe.vnộ.