GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN LỚP 5 LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 31 PHẦN 2

  -  

Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài luyện tập chung. Bài 3 Một mảnh đất có hình vẽ trên bạn dạng đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật cùng với chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bởi mét vuông.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán lớp 5 luyện tập chung trang 31 phần 2Bài 1 trang 31 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật, bạn ta dùng loại gạch men hình vuông vắn có cạnh (30cm). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát bí mật nền hộ gia đình đó, hiểu được căn phòng bao gồm chiều rộng lớn (6m), chiều lâu năm (9m) ? (Diện tích phần mạch vữa không xứng đáng kể).

Phương pháp:  

- Tính diện tích s viên gạch ốp = cạnh ( imes) cạnh.

- Tính diện tích s căn chống = chiều nhiều năm ( imes ) chiều rộng.

- Tính số viên gạch nên dùng = diện tích s căn phòng (:) diện tích viên gạch ốp (cùng một đơn vị chức năng đo)

Lời giải: 

Diện tích nền căn hộ là :

9 x 6 = 54 (m2) hay 5400dm2

30cm = 3dm

Diện tích một viên gạch men là :

3 x 3 = 9 (dm2)

Số viên gạch bắt buộc dùng là :

5400 : 9 = 600 (viên)

Đáp số: 600 viên gạch.

Bài 2 trang 31 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm (80m), chiều rộng lớn bằng ( dfrac12) chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Phương pháp: 

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài ( imes ,dfrac12).

- Tính diện tích = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng.

- Tính diện tích s gấp (100m^2) bao nhiêu lần.

Xem thêm: Số Điện Thoại Taxi Hà Đông, Danh Sách Sđt Các Hãng Taxi Tại Hà Đông, Hà Nội

- Tính số thóc nhận được = (50kg , imes) số lần diện tích gấp (100m^2).

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý rằng (1) tạ = (100kg).

Lời giải: 

a) Chiều rộng là :

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) 3200m2 so cùng với 100m2 thì gấp :

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 tạ

Đáp số: a) 3200m2 b) 16 tạ thóc.

Bài 3 trang 31 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều lâu năm 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Tính diện tích s mảnh đất đó bởi mét vuông.

Phương pháp: 

- Tính chiều dài thực tiễn = chiều nhiều năm trên bản đồ × 1000, kế tiếp đổi sang đơn vị chức năng mét.

- Tính chiều rộng lớn thực tế = chiều rộng trên phiên bản đồ × 1000, tiếp nối đổi sang đơn vị chức năng mét.

- Diện tích thực tế = chiều lâu năm thực tế × chiều rộng lớn thực tế.

Lời giải: 

Chiều dài thực tiễn của mảnh đất nền là :

5 × 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Chiều rộng thực tế của mảnh đất nền là :

3 × 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Diện tích của mảnh đất nền đó là :

50 × 30 = 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Bài 4 trang 31 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Tính diện tích miếng bìa gồm các kích thước theo hình vẽ tiếp sau đây :

*

A. 96cm2 B. 192cm2

C. 224cm2 D. 288cm2.

Xem thêm: Kiểm Tra Khả Năng Chịu Cắt Của Bê Tông, Researchgate

Phương pháp: 

(Xem mẫu vẽ ở bí quyết giải)

- diện tích miếng bìa = diện tích s hình chữ nhật MNPQ (-) diện tích hình vuông EGHK.

- Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ và mặc tích hình vuông vắn EGHK theo các công thức: