Thùng giấy carton giá rẻ

  -  

sathachlaixe.vnchuyên cung ứng và phân pân hận số lượng phệ thùng carton, hộp carton giá rất rẻ.Freeship nội thành TP HCM với deals trên 02 triệu

Bảng làm giá (còn đặtlà còn hàng)

*


Mã SP Tấm hình Sản phđộ ẩm Kích thước Kiểu Loại Giá lẻ (20) Giá (>1000) Chi ngày tiết
CD7
*
Thùng Carton 10x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 10*10*8 Hộp đứng 3 lớp 1000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT4
*
Thùng Carton 15x10x5 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x10x5 Hộp cơ bản 3 lớp 1.200 1000)">Xem giá Chi tiết
CT1
*
Thùng Carton 15x12x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x12x10 Hộp cơ bản 3 lớp 1300 1000)">Xem giá Chi tiết
CT5
*
Thùng Carton 18x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 18x10x8 Hộp cơ bản 3 lớp 1300 1000)">Xem giá Chi tiết
CT2
*
Thùng Carton 20x15x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x15x10 Hộp cơ bản 3 lớp 1800 1000)">Xem giá Chi tiết
CD6
*
Thùng Carton 20x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20*20*10 Hộp đứng 3 lớp 2.600 1000)">Xem giá Chi tiết
CN6
*
Thùng Carton 20x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x15x15 Hộp ngang 3 lớp 2.200 1000)">Xem giá Chi tiết
CN3
*
Thùng Carton 20x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x10x10 Hộp ngang 3 lớp 1400 1000)">Xem giá Chi tiết
CT7
*
Thùng Carton 20x16x6 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x16x6 Hộp cơ bản 3 lớp 2200 1000)">Xem giá Chi tiết
CD8
*
Thùng Carton 20x20x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 20*20*15 Hộp đứng 3 lớp 2800 1000)">Xem giá Chi tiết
CT8
*
Thùng Carton 25x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 25x20x10 Hộp cơ bản 3 lớp 3.000 1000)">Xem giá Chi tiết
CN5
*
Thùng Carton 25x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 25x15x15 Hộp ngang 3 lớp 2.800 1000)">Xem giá Chi tiết
CN4
*
Thùng Carton 25x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 25x10x10 Hộp ngang 3 lớp 1600 1000)">Xem giá Chi tiết
CT9
*
Thùng Carton 25x22x20 - Hộp Carton Giá Rẻ 25x22x20 Hộp cơ bản 3 lớp 4300 1000)">Xem giá Chi tiết
CT16
*
Thùng Carton 25x15x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 25x15x10 Hộp cơ bản 3 lớp 2.200 1000)">Xem giá Chi tiết
CN1
*
Thùng Carton 30x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 30*10*10 Hộp ngang 3 lớp 1.800 1000)">Xem giá Chi tiết
CT3
*
Thùng Carton 30x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x20x10 Hộp cơ bản 3 lớp 2.850 1000)">Xem giá Chi tiết
CT12
*
Thùng Carton 35x25x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 35x25x15 Hộp cơ bản 3 lớp 5.000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT13
*
Thùng Carton 35x25xtrăng tròn - Hộp Carton Giá Rẻ 35x25x20 Hộp cơ bản 3 Lớp 5500 1000)">Xem giá Chi tiết
CN1
*
Thùng Carton 35x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 35x10x10 Hộp cơ bản 3 Lớp 2800 1000)">Xem giá Chi tiết
HS
*
Thùng Carton đựng hồ sơ- Hộp Carton Giá Rẻ 33x24x30 Âm - Dương 5 lớp 25000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT14
*
Thùng Carton 60x40x40 - Hộp Carton Giá Rẻ 60x40x40 Hộp cơ bản 3 lớp 19000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT15
*
Thùng Carton 60x40x40 - Hộp Carton Giá Rẻ (5 lớp) 60*40*40 Hộp cơ bản 5 lớp 27000 1000)">Xem giá Chi tiết
BK
*
Băng keo dán dán thùng 200y 1 cuộn 1 cuộn Băng keo 200y 25000 1000)">Xem giá Chi tiết