THƯ XÁC NHẬN PHỎNG VẤN

  -  

Nếu như bạn mới nhận thấy thư mời vào vòng rộp vấn, xin chúc mừng, hồ sơ của người sử dụng đã vượt qua nhiều ứng cử viên khác để cách đầu ăn được điểm trong mắt công ty tuyển dụng. Cơ hội đã đến tay, bạn nên phản hồi và xác thực cuộc chất vấn qua email, ngay cả khi chúng ta đã thủ thỉ với thay mặt công ty qua điện thoại. 

Cách vấn đáp email xác thực phỏng vấn tưởng chừng chỉ là 1 trong những tương tác đơn giản dễ dàng nhưng lại có vai trò quan tiền trọng. Các ứng viên quên không vấn đáp thư mời phỏng vấn hoặc do dự cách trả lời cho chuyên nghiệp hóa sẽ vô tình tạo tuyệt vời không giỏi với nhà tuyển dụng. 

Trong bài viết này, các bạn sẽ tìm hiểu vai trò của thư vấn đáp email mời rộp vấn, các viết sao cho chuyên nghiệp và tham khảo một số mẫu trả lời thư mời phỏng vấn “chuẩn chỉnh”.