Thông Tư 79

  -  
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được ở trong tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay nỗ lực Văn bản song ngữ

Thông tư 79/2019/TT-BTC về hướng dẫn Chế đỗ kế toán vận dụng cho ban quản lý dự án thực hiện vốn đầu tư công do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính phát hành


*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 79/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG mang đến BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Căn cứ hình thức Kế toán ngày đôi mươi tháng 11 năm2015;

Căn cứ hiện tượng Đầu tứ công ngày 13 tháng6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số59/2015/NĐ-CP ngày 18 mon 6 năm 2015 của chính phủ nước nhà về quảnlý dự án chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm năm 2016 của chính phủ quy định chi tiếtvà chỉ dẫn thi hành một trong những điều của luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số25/2017/NĐ-CP ngày 14 mon 3 năm 2017 của chính phủ về báo cáo tài bao gồm nhà nước;

Căn cứ Nghị định số42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng tư năm 2017 của cơ quan chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều Nghịđịnh số59/2015/NĐ-CP ngày 18 mon 6 năm 2015 của cơ quan chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng;

Căn cứ Nghị định số87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo đề nghị của cục trưởng viên Quản lý, giám sát và đo lường kếtoán, kiểm toán;

Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu ban hànhThông tứ hướng dẫn chính sách kế toán vận dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầutư công.

Bạn đang xem: Thông tư 79

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này quy định hội chứng từ kếtoán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và report tài chính, report quyết toán ápdụng so với các ban làm chủ dự án sử dụng vốn chi tiêu công(sau đây gọi là solo vị) để hạch toán kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinhliên quan đến hoạt động thống trị dự án đầu tư và các hoạt động khác mà lại cơ quancó thẩm quyền giao đến chủ đầu tư, ban cai quản dự án triển khai theo quy định.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Đối tượng áp dụng:

a) Ban thống trị dự án siêng ngành, Banquản lý dự án khoanh vùng do cỗ trưởng, thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, chủ tịch UBNDcấp tỉnh, cấp cho huyện quyết định thành lập và Ban quản lý đầu tư xây dựng một dựán theo quy địnhcủapháp vẻ ngoài hiện hành về làm chủ dự án đầu tư xây dựng (trừ những ban quản lý dự ánlà tổ chức triển khai thành viên của doanh nghiệp);

b) Ban làm chủ dự án vì chủ đầu tưthành lập để thống trị các dự án chi tiêu từ thu nhập hợp pháp của ban ngành nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khí cụ về hệthống hội chứng từ kế toán

1. Bệnh từ kế toán là phần đông giấy tờvà vật sở hữu tin phản bội ánh nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh với đã hoànthành, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.

2. Những đơn vị đa số phải áp dụng thốngnhất mẫu bệnh từ kế toán tài chính bắt buộc theo hướng dẫn trên Thông tư này. Vào quátrình thực hiện, các đơn vị ko được sửa thay đổi biểu mẫu triệu chứng từ kế toán vẫn quyđịnh.

3. Đối với mẫu triệu chứng từ in sẵn phải đượcbảo quản ngại cẩn thận, không được nhằm hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền với giấytờ có mức giá phải được cai quản như tiền.

4. Danh mục, mẫu và giải thích phươngpháp lập các chứng tự kế toán đề nghị quy định tại Phụlục số 01 “Hệ thống triệu chứng từ kế toán tài chính bắt buộc” kèm theo Thông tư này.Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán chế độ tại Phụ lục số 01, đơn vị lập bệnh từ kế toán đáp ứng nhu cầu tốithiểu 7 nội dung hiện tượng tại Điều 16 mức sử dụng Kế toán 2015.

Xem thêm: Xe Máy Yamaha Tfx 150: Giá Moto Tfx 2021 Mới Nhất 2019, Xe Máy Yamaha Tfx 150: Giá Moto Tfx 2021 Mới Nhất

Điều 4. Luật pháp vềtài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toán đề đạt thườngxuyên, liên tục, có hệ thống về tình hình tài sản, mừng đón và sử dụng các nguồnkinh giá tiền tại 1-1 vị; theo dõi những khoản doanh thu, chi phí, công dụng hoạt độngvà các khoản không giống tại đơn vị.

2. Phân loại khối hệ thống tài khoản kếtoán và yêu mong hạch toán:

a) những tài khoản trong bảng bao gồm tài khoảntừ loại 1 đến các loại 9, được hạch toán kép (hạch toán cây bút toán đối ứng thân cáctài khoản). Tài khoản trong bảng dùng để làm kế toán tình trạng tài chính (gọi tắtlà kế toán tài chính tài chính), áp dụng cho tất cả BQLDA, phản bội ánh tình trạng tài sản,công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳkế toán.

b) thông tin tài khoản ngoài bảng (loại 0) đượchạch toán 1-1 (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Đối vớicác thông tin tài khoản ngoài bảng tương quan đến chi tiêu nhà nước (TK 004, 006, 008,009, 012, 013, 018) nên hạch toán theo mục lục túi tiền nhà nước, theo niên độ(năm trước, năm nay, năm sau) cùng theo các yêu cầu làm chủ khác (nếu có). Tài khoảnngoài bảng liên quan đến kế toán nguồn tầm giá được khấu trừ, vướng lại (TK 014) theodõi các khoản túi tiền sử dụng từ mối cung cấp này phải hạch toán, phản ảnh theo mục lụcngân sách đơn vị nước cùng theo những yêu cầu quản lý khác (nếu có).

c) Trường hợp một nghiệpvụ kinh tế tài chính tài bao gồm phát sinh liên quan đến tiếp nhận, thực hiện nguồn ngân sáchnhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn giá thành được khấu trừ, nhằm lạithì kế toán tài chính vừa buộc phải hạch toán kế toán theo các tài khoản vào bảng, đồng thờihạch toán những tài khoản ngoại trừ bảng theo quy định.

3. Vận dụng khối hệ thống tài khoản:

a) những đơn vị địa thế căn cứ vào hệ thống tài khoảnkế toán phát hành tại Thông tứ này để vận dụng tài khoản kế toán vận dụng phù hợpvới hoạt động của đơn vị.

b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kếtoán trong số trường hợp sau:

- Được bổ sung cập nhật thêm thông tin tài khoản chi tiếtcho những tài khoản vẫn được luật trong danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán tạiPhụ lục số 02 đương nhiên Thông bốn này để giao hàng yêucầu quản lý của đối kháng vị.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Sản Phẩm, Biên Bản Nghiệm Thu Sản Phẩm

- bộ Tài chính đồng ý chấp thuận bằng văn bảnbổ sung thông tin tài khoản ngang cấp với những tài khoản đang được cơ chế trong danh mục hệthống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theoThông tứ này.