Just a moment

  -  
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại trên đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay nạm Văn bản song ngữ

Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT giải pháp về tài trợ đến cơ sở giáo dục đào tạo thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành


*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 29/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ mang đến CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNGGIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2005và pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18tháng 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ, cơ sở ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và trả lời thi hành một sốđiều của Luật giáo dục và đào tạo và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 củaChính bao phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành một sốđiều của mức sử dụng Giáo dục;

Xét ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tàichính,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo công cụ về tàitrợ cho những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Thông tứ này phương pháp về tài trợ cho các cơ sởgiáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Nguyên tắc tài trợ; cáchình thức tài trợ; cai quản và sử dụng các khoản tài trợ; trách nhiệm của những cơsở giáo dục nhận tài trợ và của những cơ quan quản lý có liên quan.

Bạn đang xem: Just a moment

2. Thông tứ này áp dụng so với các cơ sở giáo dụcmầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục và đào tạo thường xuyên, cửa hàng giáodục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân(sau trên đây gọi phổ biến là đại lý giáo dục); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Tài trợ cho giáo dục và đào tạo quyđịnh trên Thông bốn này là nguồn tài trợ từ nguyện không trả lại bằng tiền, hiệnvật từ nguồn vốn ngoài giá cả nhà nước (sau đây gọi bình thường là những khoản tài trợ)của những tổ chức, cá thể trong và không tính nước (sau đây gọi tầm thường là đơn vị tài trợ)cho các cơ sở giáo dục.

Điều 2.Nguyên tắc và yêu mong tài trợ

1. Tài trợ cho giáo dục đểtăng cường các đại lý vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt độnggiáo dục tại những cơ sở giáo dục, thực hiện xuất sắc chủ trương xã hội hoá giáo dục.

2. Những cơ sở giáo dục khôngcoi huy động tài trợ là điều kiện cho việc hỗ trợ dịch vụ giáo dục đào tạo và khôngquy định nấc tài trợ cụ thể đối với những nhà tài trợ. Những khoản tài trợ nên đượctiếp nhận, làm chủ và tiến hành một biện pháp hiệu quả, tuân thủ đúng cơ chế củapháp nguyên tắc hiện hành.

3. Những nhà tài trợ ko gắnđiều khiếu nại ràng buộc bài toán tài trợ với việc thụ hưởng thương mại & dịch vụ giáo dục hoặc quyềnkhai thác ích lợi kinh tế tạo nên từ những khoản tài trợ cho đại lý giáo dục.

4. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phảiđảm bảo nguyên tắc công khai, phân minh theo lý lẽ tại Thông tư số19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của cục Tài bao gồm hướng dẫn câu hỏi côngkhai tài chính so với các quỹ có nguồn từ giá cả nhà nước và những quỹ có nguồntừ các khoản góp phần của nhân dân cùng Thông bốn số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07tháng 5 năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Quy chế tiến hành côngkhaiđối với cơ sở giáo dục đào tạo của khối hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức triển khai thựchiện việc đầu tư chi tiêu xây dựng, download sắm, lắp đặt thiết bị dạy - học với việc thỏa thuậnvà gợi ý của cửa hàng giáo dục.

Điều 3.Tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt

1. Các cơ sở giáo dục đượctiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền phương diện (bao có đồng vn hoặc nước ngoài tệ,đá quý, sắt kẽm kim loại quý như vàng, kim cương) hoặc trải qua tài khoản của mình tạiKho bội nghĩa nhà nước hoặc bank thương mại.

2. Giá trị khoản tài trợ phảiđược theo dõi với ghi chép vào sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục theo quy địnhhiện hành.

Điều 4.Tiếp nhấn tài trợ bởi hiện vật

1. Cơ sở giáo dục tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật,cụ thể: sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, đồ liệu, thiết bị, vật dụng dạyhọc và những hiện thiết bị khác có mức giá trị thực hiện và đáp ứng nhu cầu được nhu yếu thiết thựccủa người học và các đại lý giáo dục.

2. Không tiếp nhận hiện vậtkhông nên dùng trong các đại lý giáo dục, hiện trang bị độc hại, nguy hiểm so với sứckhoẻ của bạn dạy và fan học.

3. Quý giá của hiện vật đượctài trợ đề xuất được theo dõi cùng ghi chép trong sổ kế toán tài chính của cơ sở giáo dục theoquy định.

Điều 5.Quản lý cùng sử dụng những khoản tài trợ

1. Cơ sở giáo dục lập Kế hoạch thực hiện khoản tàitrợ, trong đó khẳng định rõ mục đích, đối tượng người tiêu dùng hưởng lợi; bí quyết thứctổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; quality hoạt động, quality sản phẩm,công trình kèm dự toán kinh phí đầu tư chi tiết cân xứng với các quy định về tiêu chuẩn,định mức hiện nay hành. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ bắt buộc được ra mắt và niêm yếtcông khai trước lúc tổ chức triển khai ít tốt nhất 15 ngày làm cho việc để mang ý kiếnđóng góp của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học tập sinh, sinh viên, bố mẹ học sinhvà đơn vị tài trợ.

2. Quy trình thực hiện chiến lược phảituân thủ đúng mục đích đã đề ra, bảo đảm an toàn tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm,tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ không thiếu thốn trình tự, thủ tục chi tiêu xây dựngvà buôn bán đấu thầu. Cơ sở giáo dục đào tạo phải lập báo cáo quyết toán các bước hoànthành cùng niêm yết công khai minh bạch để fan học cùng xã hội giám sát, đánh giá.

3. Những sản phẩm, công trình hìnhthành từ những nguồn tài trợ nên được sử dụng đúng mục tiêu và được sắp xếp kinhphí duy tu, bảo dưỡng liên tục để vạc huy kết quả sử dụng, không nhằm thấtthoát, lãng phí.

4. Những khoảntài trợ bỗng nhiên xuất mang lại cơ sở giáo dục và đào tạo để xung khắc phụckhó khăn vì thiên tai, hỏa hoạn, sự cố kỉnh nghiêm trọng, cung cấp cán bộ,nhân viên, học viên mắc bệnh dịch hiểm nghèo triển khai theo Thôngtư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008của cỗ Tài bao gồm hướng dẫn tiến hành Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về vận động,tiếp nhận, phân phối và sử dụng những nguồn góp sức tự nguyện cung cấp nhân dân khắcphục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, những bệnh nhân mắc bệnhhiểm nghèo.

Xem thêm: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Thuận An Bình Dương, Trung Tâm Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe Bình Dương

Điều 6. Trườnghợp bên tài trợ tự tổ chức thực hiện

Trong ngôi trường hợp bên tài trợ từ tổchức triển khai việc nâng cấp, thay thế hoặc xây mới, sắm sửa mới tài sản cho cơsở giáo dục đào tạo hoặc tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ dạy - học, các hoạt động ngoạikhoá thì cơ sở giáo dục có nhiệm vụ như sau:

1. Lý giải và giúp công ty tài trợ thực hiện khoản tài trợ thỏa mãn nhu cầu đúng nhucầu và cân xứng với kế hoạch cải tiến và phát triển của các đại lý giáo dục.

2. Phối hợp với nhà tài trợ thựchiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình, giấy tờ thủ tục trong vượt trìnhthực hiện nay để bảo đảm an toàn chất lượng, mỹ quan tiền của sản phẩm, côngtrình.

3. Nghiệm thu, chào đón sản phẩm, dự án công trình donhà tài trợ tự thực hiện theo đúng cách thức của pháp luật và có nhiệm vụ quảnlý, duy tu, bảo dưỡng để bảo đảm an toàn sản phẩm, công trình xây dựng được thực hiện hiệu quả,đúng mục đích.

Điều 7. Nhiệm vụ của Uỷban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi bình thường là Uỷ bannhân dân cung cấp tỉnh)

1. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân những cấp trực thuộc,các cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan quản lý tài chủ yếu và những ngành liên quanthực hiện Thông tư này trên địa phận theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo sởgiáo dục và huấn luyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanhtra, soát sổ việc thực hiện Thông bốn này trên địa bàn, kịp thời thắt chặt và chấn chỉnh vàxử lý số đông trường đúng theo sai phạm.

Điều 8. Nhiệm vụ của sởgiáo dục với đào tạo

1. Tham mưu cho Uỷ ban nhân cấp cho tỉnh phía dẫn,chỉ đạo việc thực hiện Thông tứ này bên trên địa bàn.

2. Nhà trì, phối phù hợp với cơ cỗ áo chính, thanhtra và những đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai Thông bốn này trên địa bàn, kịp thờichấn chỉnh cùng xử lý đa số trường đúng theo sai phạm.

Điều 9. Trọng trách của thủtrưởng các đại lý giáo dục

Thủ trưởng đại lý giáo dục phụ trách trướcpháp biện pháp về việc thống trị và sử dụng những khoản tài trợ cho đại lý giáo dục, cụthể:

1. Tổ chức thực hiện các nguyên tắc tại Thông tưnày; tiến hành tổng kết, reviews nhằm triển khai xong và nâng cấp hiệu trái quản lývà sử dụng những khoản tài trợ. Lập report thu chi các khoản tài trợ và kết quảthực hiện, gửi cung cấp trên cai quản trực tiếp cùng gửi các nhà tài trợ.

2. Thành lập phần tử tiếp nhận những khoản tài trợcủa cửa hàng giáo dục, bao gồm: Đại diện lãnh đạo đại lý giáo dục, thay mặt các bộphận tác dụng và Ban đại diện cha mẹ học sinh (đối cùng với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non,cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông và trung tâm giáo dục đào tạo thường xuyên) hoặc đại diện thay mặt Đoànthanh niên cùng sản hồ nước Chí Minh, Hội sv (đối với trường trung cấp chuyênnghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo đại học).

3. Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai triển khaicó tác dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với đơn vị tàitrợ về vật dụng tự trách nhiệm ưu tiên trong câu hỏi sử dụng những khoản tài trợ để tăng cườngcơ sở vật hóa học trường lớp, hỗ trợ chuyển động dạy - học, hoạt động giáo dục phù hợpvới kế hoạch cải cách và phát triển của cơ sở giáo dục.

4. Phụ trách báo cáo, giải trình các đơnvị có chức năng giám sát, kiểm tra, điều tra việc cai quản và sử dụng các khoảntài trợ trên cơ sở giáo dục nếu được yêu thương cầu.

5. Chịu trách nhiệm giải trình, trả lời các ý kiếnthắc mắc (nếu có) của của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên,cha mẹ học viên và bên tài trợ trong việc tiếp nhận, cai quản và sử dụng các khoảntài trợ.

Điều 10. Vinh danh và ưuđãi nhà tài trợ

1. Nhà tài trợ tất cả đóng góp tích cực và lành mạnh cho sự nghiệpphát triển giáo dục và đào tạo và huấn luyện được thủ trưởng cơ sở giáo dục đào tạo và những cơ quan lại quảnlý cơ sở giáo dục và đào tạo vinh danh theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp cho trên các hìnhthức vinh danh cân xứng để ghi nhận việc tài trợ của nhà tài trợ đối với cơ sởgiáo dục.

Điều 11. Hiệu lực hiện hành và tráchnhiệm thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày25 tháng 10 năm 2012.

2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc trung ương,Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và Thủ trưởng những cơ sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệmthi hành Thông tứ này.

Xem thêm: Uống Rượu Bia Khi Tham Gia Giao Thông ? Lái Xe Uống Rượu Bia Bị Xử Phạt Thế Nào

Nơi nhận: - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng chính phủ; - văn phòng và công sở Quốc hội; - UBVHGD-TTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ; - Cục kiểm tra văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - Website chính phủ; - trang web Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; - kiểm toán Nhà nước; - Như Điều 11; - Công báo; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHTC.