THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG

  -  

Thí nghiệm nhựa đường theo tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN 8818 – 1:2011 về nhựa đường lỏng. Chi tiết tiêu chuẩn chỉnh TCVN 8818 – 1:2011 như sau:


Nội dung chính

2 Tiêu chuẩn thí nghiệm nhựa đường – yêu cầu kỹ thuật2.5 5 Yêu mong kỹ thuật2.5.1 5.2 Kiểm soát chất lượng nhựa lỏng2.5.1.4 Bảng 1 – Tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu nhựa lỏng đông đặc nhanh2.5.1.5 Bảng 2 – Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư nhựa lỏng đông quánh vừa2.7 7 cách thức thử
Nội dung tiêu chuẩn chỉnh thí nghiệm vật liệu nhựa đường

TCVN 8818-1: 2011 vì chưng Viện kỹ thuật và công nghệ Giao thông vận tải đường bộ biên soạn, bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường quality thẩm định, bộ Khoa học tập và công nghệ Công bố.

Bạn đang xem: Thí nghiệm nhựa đường

Bộ tiêu chuẩn TCVN 8118, gồm 5 phần :

TCVN 8818-1 :2011, Nhựa con đường lỏng – Phần 1: Yêu ước kỹ thuật.

TCVN 8818-2 :2011, Nhựa đường lỏng – phương thức thử – Phần 2: thử nghiệm xác minh nhiệt độ bắt lửa.

TCVN 8818-3 :2011, Nhựa con đường lỏng – phương pháp thử – Phần 3: demo nghiệm xác định hàm lượng nước.

TCVN 8818-4 :2011, Nhựa mặt đường lỏng – cách thức thử – Phần 4: phân tích chưng cất.

TCVN 8818-5 :2011, Nhựa con đường lỏng – phương pháp thử – Phần 5: test nghiệm xác minh độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không).

*

Tiêu chuẩn thí nghiệm nhựa đường – yêu ước kỹ thuật

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn chỉnh này quy định những chỉ tiêu nghệ thuật của nhựa lỏng theo mác khớp ứng với từng loại. Các phương pháp thí nghiệm xác minh các chỉ tiêu kỹ thuật của silicone lỏng . Tiêu chuẩn này là đại lý cho câu hỏi kiểm tra, đánh giá quality nhựa lỏng. Sử dụng trong tạo đường bộ, sân bay và bến bãi.

1.2 câu hỏi lựa lựa chọn loại, mác vật liệu nhựa lỏng cần sử dụng cho kiến thiết đường bộ, sân bay và bến bãi. Cần được căn cứ vào mục tiêu xây dựng, technology thi công, đk khí hậu vị trí xây dựng. Cùng phải vâng lệnh các các bước kỹ thuật về thí nghiệm, thi công, kiểm tra, sát hoạch hiện hành.

2 tư liệu viện dẫn

Các tư liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để vận dụng tiêu chuẩn chỉnh này. Đối với những tài liệu viện dẫn ghi năm ra mắt thì áp dụng bạn dạng được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn ko ghi năm ra mắt thì vận dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7494:2005 (ASTM D140-01), Bitum – phương pháp lấy mẫu.

TCVN 7495:2005 (ASTM D5-97), Bitum – cách thức xác định độ kim lún.

TCVN 7496:2005 (ASTM D113-99), Bitum – phương thức xác định độ kéo dài.

TCVN 7500:2005 (ASTM D2042-01), Bitum – phương pháp xác định độ hoà tan trong Trichloroethylene.

TCVN 7502:2005 (ASTM D2170-01a), Bitum – phương thức xác định độ nhớt rượu cồn học.

TCVN 8817-2:2011, Nhũ tương nhựa mặt đường axít – phương thức thử – Phần 2: xác định độ nhớt Saybolt Furol.

TCVN 8818-2 :2011, Nhựa mặt đường lỏng – phương thức thử – Phần 2: demo nghiệm khẳng định nhiệt độ bắt lửa.

TCVN 8118-3 :2011, Nhựa con đường lỏng – cách thức thử – Phần 3: test nghiệm khẳng định hàm lượng nước.

TCVN 8118-4 :2011, Nhựa con đường lỏng – phương thức thử – Phần 4: thí điểm chưng cất.

TCVN 8118-5 :2011, Nhựa con đường lỏng – phương thức thử – Phần 5: demo nghiệm khẳng định độ nhớt tuyệt đối hoàn hảo (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không).

3 Thuật ngữ, định nghĩa

Nhựa mặt đường lỏng (cut-back asphalt, sau đây gọi là nhựa lỏng) là sản phẩm được chế tạo bởi technology làm lỏng nhựa đường đặc bằng sản phẩm dầu mỏ hoặc sản phẩm được sản xuất từ dầu mỏ để làm cho một các thành phần hỗn hợp có vận tốc đông đặc và độ nhớt yêu thương cầu. Vật liệu bằng nhựa lỏng có mầu đen, sống nhiệt độ thông thường có tinh thần lỏng vừa hoặc lỏng đặc.

4 Phân loại

Căn cứ vào tốc độ đông đặc, nhựa lỏng được tạo thành 3 loại:

– nhựa lỏng đông đặc nhanh-RC (rapid curing type);

– nhựa lỏng đông đặc vừa-MC (medium curing type);

– nhựa lỏng đông quánh chậm-SC (slow curing type).

Xem thêm: Tổng Hợp Đồ Chơi Cho Bé Winner Chính Hãng, Giá Tốt Tháng 6 2021

Tiêu chuẩn này kể đến một số loại nhựa lỏng đông đặc cấp tốc và silicone lỏng đông quánh vừa; mỗi loại được tạo thành nhiều mác khác nhau căn cứ vào độ nhớt rượu cồn học:

– silicone lỏng đông quánh nhanh-RC, tất cả 4 mác: RC-70, RC-250, RC-800 cùng RC-3000;

– nhựa lỏng đông đặc vừa -MC, gồm 05 mác: MC-30, MC-70, MC-250, MC-800 và MC-3000.

5 Yêu ước kỹ thuật

5.1 chất lượng của silicone lỏng đông đặc cấp tốc được quy định review theo 8 tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với 4 mác theo dụng cụ tại Bảng 1;

Chất lượng của nhựa lỏng đông đặc vừa mới được quy định reviews theo 8 tiêu chuẩn kỹ thuật tương xứng với 5 mác theo nguyên lý tại Bảng 2.

CHÚ THÍCH 1: tìm hiểu thêm lựa chọn một số loại và mác nhựa con đường lỏng sử dụng trong tạo ra đường ô tô, sân bay và bến bãi vào những mục đích không giống nhau xem ngơi nghỉ Phụ lục A.

5.2 Kiểm soát quality nhựa lỏng

5.2.1 Quy định đối với nhà sản xuất, cung ứng nhựa lỏng

Trong bạn dạng đăng cam kết và ra mắt chất lượng mặt hàng hoá bắt buộc ghi rõ:

– tên thương phẩm;

– Ngày, tháng, năm sản xuất;

– nhiều loại nhựa lỏng;

– chất lượng nhựa lỏng gồm các chỉ tiêu thỏa mãn nhu cầu quy định tại Bảng 1 (với silicone lỏng đông sệt nhanh) cùng Bảng 2 (với silicone lỏng đông quánh vừa).

5.2.2 Kiểm tra unique nhựa lỏng nhập khẩu

Với từng lô mặt hàng nhựa lỏng nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu phải khai báo các thông tin về sản phẩm, tối thiểu bao gồm:

– tên thương phẩm;

– Ngày, tháng, năm sản xuất;

– loại nhựa lỏng;

– chất lượng nhựa lỏng gồm những chỉ tiêu thỏa mãn nhu cầu quy định tại Bảng 1 (với silicone lỏng đông sệt nhanh) với Bảng 2 (với silicone lỏng đông sệt vừa).

Với từng lô hàng nhựa lỏng nhập khẩu đề nghị kiểm tra các chỉ tiêu theo dụng cụ tại Bảng 1. (ứng với nhựa lỏng đông quánh nhanh). Và Bảng 2 (ứng với silicone lỏng đông quánh vừa) làm các đại lý đánh giá unique nhập khẩu. Vấn đề kiểm tra được triển khai với số lượng mẫu thí nghiệm, quy bí quyết lấy mẫu theo TCVN 7494:2005 (ASTM D140-01).

5.2.3 chất vấn khi gửi nhựa lỏng vào công trình

: cùng với mỗi công trình xây dựng có thực hiện nhựa lỏng, cần được kiểm tra tối thiểu 1 lần với các chỉ tiêu chất vấn theo luật pháp ở Bảng 1. (với silicone lỏng đông sệt nhanh). Và Bảng 2 (với nhựa lỏng đông quánh vừa) để gia công cơ sở chấp thuận trước lúc đưa vào công trình.

5.2.4 kiểm tra trong quy trình thi công: Trong quá trình thi công, việc kiểm tra unique nhựa lỏng được thực hiện với tần xuất không thật 20 tấn cho một mẫu thí nghiệm theo mục 5.2.3.

Bảng 1 – Tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu nhựa lỏng đông quánh nhanh

Tên chỉ tiêu

Mác vật liệu nhựa lỏng

RC-70

RC-250

RC-800

RC-3000

Thí nghiệm trên mẫu nhựa lỏng
1. Độ nhớt động học ngơi nghỉ 60oC, mm2/s (cSt)

70÷140

250÷500

800÷1600

3000÷6000

1a. Độ nhớt Saybolt Furol (thí nghiệm ở nhiệt độ tương ứng), s

60÷120

(50oC)

125÷250

(60oC)

100÷200

(82,2oC)

300÷600

(82,2oC)

2. Điểm chớp cháy , oC

≥ 27

≥ 27

≥ 27

3. Hàm lượng nước, %

≤ 0,2

4. Phân tích chưng cất
4.1. Hàm lượng chất lỏng chiếm được ở những nhiệt độ so với tổng thể và toàn diện tích chất lỏng nhận được ở ánh sáng 360oC

Chưng chứa tới ánh nắng mặt trời 190oC, %

Chưng cất tới nhiệt độ 225oC, %

Chưng đựng tới ánh sáng 260oC, %

Chưng đựng tới ánh nắng mặt trời 316oC, %

≥ 10

≥ 50

≥ 70

≥ 85

≥ 35

≥ 60

≥ 80

≥ 15

≥ 45

≥ 75

≥ 25

≥ 70

4.2. Hàm lượng nhựa thu được sau khi chưng đựng ở ánh sáng 360oC, %

≥ 55

≥ 65

≥ 75

≥ 80

Thí nghiệm trên chủng loại nhựa thu được sau thời điểm chưng cất
5. Độ nhớt tuyệt vời và hoàn hảo nhất ở nhiệt độ 60oC, Pa.s

60 ÷ 240

5a. Độ kim lún sinh sống 25oC, 5 giây, 100g, 0.1mm

80 ÷ 120

6. Độ kéo dài ở ánh nắng mặt trời 25oC, 5cm/phút, cm

≥ 100

7. Lượng hoà rã trong Tricloroethylene, %

≥ 99,0

CHÚ THÍCH 2: Trường đúng theo phòng thí nghiệm chưa xuất hiện thiết bị thí nghiệm các chỉ tiêu ở sản phẩm 1. Và hàng 5, có thể chấp nhận được sử dụng các chỉ tiêu ở sản phẩm 1a ráng cho mặt hàng 1 cùng hàng 5a thế cho hàng 5.

Bảng 2 – Tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật vật liệu nhựa lỏng đông quánh vừa

Tên chỉ tiêu

Mác nhựa lỏng

MC-30

MC-70

MC-250

MC-800

MC-3000

Thí nghiệm trên chủng loại nhựa lỏng
1. Độ nhớt cồn học sinh hoạt 60oC, mm2/s (cSt)

30÷60

70÷140

250÷500

800÷1600

3000÷6000

1a. Độ nhớt Saybolt Furol (thí nghiệm ở ánh sáng tương ứng), s

75÷150

(25oC)

60÷120

(50oC)

125÷250

(60oC)

100÷200

(82,2oC)

300÷600

(82,2oC)

2. Điểm chớp cháy, oC

≥ 38

≥ 66

3. Các chất nước, %

≤ 0,2

4. Thí điểm chưng cất
4.1. Lượng chất chất lỏng chiếm được ở các nhiệt độ so với tổng thể tích chất lỏng chiếm được ở ánh sáng 360oC

Chưng cất tới ánh nắng mặt trời 225oC, %

Chưng cất tới nhiệt độ 260oC, %

Chưng đựng tới ánh sáng 316oC, %

≤ 25

40÷70

75÷93

≤ 20

20÷60

65÷90

≤ 10

15÷55

60÷87

≤ 35

45÷80

≤ 15

15÷75

4.2. Hàm vị nhựa thu được sau khi chưng chứa ở ánh sáng 360oC, %

≥ 50

≥ 55

≥ 67

≥ 75

≥ 80

Thí nghiệm trên mẫu nhựa thu được sau khoản thời gian chưng cất
5. Độ nhớt hoàn hảo và tuyệt vời nhất ở ánh sáng 60oC, Pa.s

30÷120

5a. Độ kim lún sống 25oC, 5 giây, 100g, 0.1mm

120÷150

6. Độ kéo dãn dài ở ánh nắng mặt trời 25oC, 5cm/phút, cm

≥ 100

7. Lượng hoà rã trong Tricloroethylene, %

≥ 99,0

CHÚ THÍCH 3: Trường thích hợp phòng thí nghiệm chưa có thiết bị thí nghiệm những chỉ tiêu ở mặt hàng 1. Và hàng 5, chất nhận được sử dụng những chỉ tiêu ở sản phẩm 1a cầm cho hàng 1 cùng hàng 5a nạm cho sản phẩm 5.

6 rước mẫu

Nhựa con đường lỏng được lấy chủng loại theo TCVN 7494:2005 (ASTM D140-01).

7 cách thức thử

7.1 Độ nhớt động học

Xác định theo TCVN 7502 :2005 (ASTM D 2170-01a).

7.2 Độ nhớt Saybolt Furol

Xác định theo TCVN 8817-2:2011.

7.3 Điểm chớp cháy

Xác định theo TCVN 8818-2 :2011.

7.4 hàm vị nước

Xác định theo TCVN 8818-3 :2011.

7.5 xem sét chưng cất

Xác định theo TCVN 8818-4 :2011.

7.6 Độ nhớt tốt đối

Xác định theo TCVN 8818-5 :2011.

7.7 Độ kim lún

Xác định theo TCVN 7495:2005 (ASTM D5-97).

7.8 Độ kéo dài

Xác định theo TCVN 7496:2005 (ASTM D113-99).

Xem thêm: Vân Vận Đấu Phá Thương Khung, Vân Chi ( Vân Vận ) Trong Đấu Phá Thương Khung

7.9 Lượng hoà tung trong Tricloroethylene

Xác định theo TCVN 7500:2005 (ASTM D2042-01).

Phụ lục A. Phía dẫn thực hiện nhựa lỏng

(Tham khảo)

Bảng A1 – hướng dẫn sử dụng nhựa lỏng

Phạm vi sử dụng

Nhựa lỏng đông sệt nhanh

Nhựa lỏng đông đặc vừa

RC-70

RC-250

RC-800

RC-3000

MC-30

MC-70

MC-250

MC-800

MC-3000

1. Tất cả hổn hợp cốt liệu-nhựa lỏng: trộn sinh sống trạm trộn

– lếu láo hợp sử dụng cốt liệu tất cả cấp phối hởx

– láo hợp áp dụng cốt liệu bao gồm cấp phối chặtx

x

x

x

– Vá ổ gà, xây cất ngay sau thời điểm trộn

x

x

x

x

x

– Vá ổ gà, các thành phần hỗn hợp lưu kho

x

x

2. Tất cả hổn hợp cốt liệu-nhựa lỏng: trộn ở hiện nay trường
– lếu hợp áp dụng cốt liệu có cấp phối hởx