Tháng 4 âm ngày nào đẹp

  -  

Để giúp người sử dụng dễ dãi trong việc xem ngày tốttháng bốn năm 2021 tương tự như tiện lợi vào Việc đối chiếu các ngày trong thời điểm tháng 4/2021 cùng nhau. Chúng tôi vẫn Tổng vừa lòng vớ một ngày dài đẹp nhất trong tháng 42021 cũng như chỉ dẫn những ngày chưa xuất sắc trong thời điểm tháng.

Trong trường hòa hợp quý các bạn không đề nghị coi ngày tốt tháng tư năm 2021 giỏi xem ngày đẹp mắt tháng bốn năm 2021 chính vì vẫn tất cả dự định thực hiện quá trình vào trong 1 ngày ví dụ vào thời điểm tháng 4, quý bạn vui vẻ tìm tới ngày khớp ứng cùng chọn coi chi tiết hoặc lựa chọn chế độ Xem ngày tốt xấu giúp xem một ngày ví dụ.
Bạn đang xem: Tháng 4 âm ngày nào đẹp

Xem ngày tốt mon 5 năm 2021


Xem ngày xuất sắc mon 6 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng mực thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 4 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


XEM NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinch Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu
Xem thêm: Toyota Land Cruiser 2021 Toyota Land Cruiser Luxury Suv, 2021 Toyota Land Cruiser Luxury Suv

Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinc Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinch Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng hợp ngày tốt tháng 4 năm 2021 mà lại Shop chúng tôi mong mỏi gửi mang đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhông giống nhau. Thế yêu cầu, lúc nắm bắt được ngày giỏi xấu trong tháng 4/2021 thì bạn cần tra cứu: coi ngày tốt phù hợp tuổi để có hiệu quả cụ thể cùng đúng đắn duy nhất cho chính mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2022 ♦Ngày giỏi mon 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc mon 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt mon 10 năm 2022

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 1một năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy sản phẩm ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Slặng điện thoại có phải là trang bị phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào dãy slặng điện thoại cảm ứng mọi mang mọi năng lượng riêng rẽ, phụ thuộc vào lẻ tẻ tựcủa dãy số cơ mà Slặng điện thoại cảm ứng thông minh hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới chúng ta theo phía giỏi (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng gớm dịch chọn slặng phong thủy giỏi đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng gần như nhắc nhở quẻ dịch sim tốt mang lại 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn dãy syên ổn phong thủyđúng theo tuổi thỏa ước muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên ổn gia đạo hay giải tỏa vậnhạn
*
Ý nghĩa 14 lá bài xích vào bộ tìm trong tarot năm 2022 không hề thiếu nhất
Trong cỗ bài bác Swords Tarot ( bộ Kiếm) bao gồm bao nhiêu lá bài xích cùng chân thành và ý nghĩa đặc trưng của từng lá bài…
*
Luận giải ý nghĩa xuôi, ngược của bộ The Cups Tarot năm 2022
Trong tarot, bộ Cups Tarot thay mặt đến yếu tố nào? khi trải bài xích xuất hiện lá Cups xuôi/ngược tất cả ý nghĩa…
*
Tìm gọi chân thành và ý nghĩa các lá bài vào bộ bài bác The Pentacles Tarot năm 2022
Giải mã ý nghĩa hình hình ảnh, biểu tượng của các lá bài bác vào cỗ bài bác Pentacles Tarot giúp đỡ bạn reviews, nhìn…
*
Tìm gọi cụ thể chân thành và ý nghĩa bộ gậy vào tarot năm 2022 mới nhất!
Trong bộ bài bác tarot, bộ Wands Tarot đại diện đến nguim tố lửa, mỗi lá bài vào cỗ Wands lại sở hữu ý…
*
Giải nghĩa cụ thể toàn bộ các lá bài tarot năm 2022 đầy đủ!
Để đọc được ý nghĩa 78 lá bài tarot năm 2022 chưa hẳn người nào cũng cụ được? Vậy hãy thuộc chúng tôi…
*
Hướng dẫn biện pháp bói bài xích tarot cho người bắt đầu bước đầu bỏ ra tiết
*
Năm 2022, xem bói bài tarot chỗ nào hay và đáng tin tưởng liệu các bạn vẫn biết?
*
Mua bài bác Tarot sinh hoạt đâu? Địa chỉ download bài tarot uy tín bạn nên biết?
*
Xem bói chân thành và ý nghĩa cỗ bài Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, chủ yếu xác


Xem thêm: Bảng Giá Những Loại Xe Máy 50Cc Mới Nhất, Xe Máy 50Cc

*
Ý nghĩa xuôi và ngược của lá bài strength vào tarot năm 2022

Xem ngày giỏi xấu