Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới”

  -  
Bài 1. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Doc


Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”

Bài 2 ĐỘC LẬPhường DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯƠNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Tại VIỆT NAM Doc
Bài 3. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP.. QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Doc
Bài 5. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; XÂY DỰNG VA PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 6. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI Doc
XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
*
Về cán bộ cùng công tác cán cỗ trong thời kỳ thay đổi (trích Văn uống kiện Đảng)
*
Xây dựng ý thức tôn trọng quần chúng phát huy dân chủ, chăm lo cuộc sống quần chúng theo tứ tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong cách HCM
*
Tổng Bí thỏng, Chủ tịch nước Nguyễn Prúc Trọng cùng với tình yêu của nhân dân trong nước với anh em thế giới
Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng - Khó khnạp năng lượng nào thì cũng thừa qua


Xem thêm:

Công tác bốn tưởng vào ĐK bây chừ - Thực trạng, vụ việc đề ra cùng chiến thuật
Vững bước trên tuyến phố thay đổi - Tập 1 (2011 -2014)
div.focus-item" data-cycle-prev=".cycle-prev" data-cycle-next=".cycle-next" data-cycle-pause-on-hover="true" data-cycle-log="false">

Nghị quyết về đổi mới tổ chức triển khai và hoạt động của Công đoàn cả nước trong tình hình bắt đầu


Toàn khối hệ thống chủ yếu trị triệu tập tối đa mang lại công tác làm việc phòng, phòng dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 11/6, thay mặt đại diện Sở Chính trị, Thường trực Ban Bí thỏng Võ Vnạp năng lượng Thưởng đã ký kết phát hành Tóm lại số 07-KL/TW về một vài trách nhiệm trọng tâm bức tốc công tác phòng, chống dịch COVID-19 với trở nên tân tiến tài chính - buôn bản hội.


Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng so với công tác tịch thu gia sản bị thất bay, chỉ chiếm giành trong số vụ án hình sự về tmê mẩn nhũng, kinh tế tài chính


Chính sách new nổi bật áp dụng từ tháng 6/2021


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng so với Cuộc vận tải "Người Việt Nam ưu tiên cần sử dụng sản phẩm Việt Nam"
Xem thêm: Giá Xe Honda Sh Mode Giá Bao Nhiêu 2016 Với Mức Giá 50 Triệu?

Chính phủ phát hành Cmùi hương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của nhà nước triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu VN lần lắp thêm XIII của Đảng.


*

Nghị quyết Đại hội đại biểu VN lần vật dụng XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn uống Nghị quyết Đại hội đại biểu VN lần trang bị XIII của Đảng.