Tài khoản 461

  -  
1. Nhận ngân sách đầu tư sự nghiệp vì chưng Ngân sách Nhà nước cấp cho bằng lệnh bỏ ra chi phí hoặc ngân sách đầu tư sự nghiệp vì chưng cấp cho bên trên cấp bằng tiền
2. lúc rút dự toán chi sự nghiệp nhập quỹ hoặc download đồ dùng tứ, qui định hoặc tkhô cứng tân oán thẳng cho người bán hàng, hoặc bỏ ra trực tiếp
9. Nguồn kinh phí sự nghiệp của năm trước còn vượt được chuyển thành mối cung cấp kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay

Tài khoản 461 phản ánh tình trạng tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí đầu tư sự nghiệp với kinh phí đầu tư dự án của đơn vị chức năng. Mời độc giả coi khuyên bảo hạch tân oán tài khoản 461 trên bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Tài khoản 461

*

1. Nhận ngân sách đầu tư sự nghiệp vì chưng Ngân sách Nhà nước cấp bởi lệnh chi tiền hoặc kinh phí sự nghiệp do cấp trên cấp cho bởi tiền

Nợ những TK 111, 112

Có TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp (4612).

2. Khi rút dự toán thù đưa ra sự nghiệp nhập quỹ hoặc download đồ gia dụng tứ, vẻ ngoài hoặc tkhô nóng toán thù thẳng cho những người bán hàng, hoặc bỏ ra trực tiếp

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 331 – Phải trả cho tất cả những người bán

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)

Nợ những TK 152, 153, …

Có TK 461 – Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp (4612).

3. Các khoản thu sự nghiệp phát sinh trên đơn vị chức năng (giả dụ có)

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 461 – Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp (4612).

4. Nhận ngân sách đầu tư sự nghiệp bởi TSCĐ sử dụng đến hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình

Có TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp.

Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp

Có TK 466 – Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ.

Xem thêm: Nhận Cắt Cỏ Phát Hoang Bụi Rậm, Dich Vụ Cắt Cỏ Phát Hoang Chăm Sóc Cây Xanh

5. Cuối kỳ kế tân oán năm, đơn vị còn tồn tại số dư tiền phương diện, chi phí gửi ở trong nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

Nếu đơn vị đề nghị nộp trả số ngân sách đầu tư sự nghiệp sử dụng ko hết mang lại Ngân sách Nhà nước hoặc cấp cho trên thì khi nộp kế toán hạch toán nlỗi sau:

Nợ TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

Có những TK 111, 112.

Nếu số kinh phí đầu tư sự nghiệp thực hiện không không còn được lưu giữ nhằm chuyển thành nguồn kinh phí đầu tư năm sau thì ko yêu cầu ghi cây viết tân oán này

6. lúc báo cáo quyết tân oán chi sự nghiệp được chăm chú ngay trong năm

Nợ TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612)

Có TK 161 – Chi sự nghiệp (1612) (số đưa ra được duyệt).

7. Nếu cho cuối năm báo cáo quyết tân oán chi sự nghiệp, dự án công trình chưa được duyệt

– Kết gửi chi sự nghiệp năm nay thành đưa ra sự nghiệp năm trước:

Nợ TK 161- Chi sự nghiệp (1611 – Chi sự nghiệp năm trước)

Có TK 161- Chi sự nghiệp (1612 – Chi sự nghiệp năm nay).

– Kết gửi nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí đầu tư dự án năm nay thành nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí đầu tư dự án năm trước:

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612)

Có TK 461 – Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp (4611).

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt: Trang Thông Tin Kỳ Thi, Tra Cứu Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

8. Lúc report quyết tân oán đưa ra sự nghiệp thời gian trước được duyệt

Nợ TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp (4611)

Có TK 161 – Chi sự nghiệp (1611).

9. Nguồn kinh phí sự nghiệp của năm ngoái còn vượt được đưa thành mối cung cấp ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay

Nợ TK 461- Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp (4611)