Tài khoản 229 theo thông tư 200

  -  
1. Cơ chế kế toán 1.1. Thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh số hiện tất cả và tình hình biến hễ tăng, giảm những khoản dự trữ tổn thất tài sản, gồm: a) Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần cực hiếm bị tổn thất rất có thể xảy ra do ưu đãi giảm giá các loại thị trường chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh; b) dự trữ tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Là khoản dự trữ tổn thất vị doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư chi tiêu (công ty con, liên doanh, liên kết) bị lỗ dẫn đến nhà chi tiêu có khả năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy ưu đãi giảm giá trị các khoản đầu tư chi tiêu vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Bạn đang xem: Tài khoản 229 theo thông tư 200

*
- Đối cùng với khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên doanh, liên kết, nhà đầu tư chi tiêu chỉ trích lập khoản dự phòng do công ty liên doanh, link bị lỗ nếu report tài thiết yếu không áp dụng phương thức vốn nhà sở hữu so với khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết.- riêng khoản đầu tư mà nhà đầu tư chi tiêu nắm giữ vĩnh viễn (không phân loại là kinh doanh chứng khoán kinh doanh) với không có tác động đáng kể so với bên được đầu tư, bài toán lập dự trữ được triển khai như sau:+ Đối với khoản đầu tư chi tiêu vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý và phải chăng khoản chi tiêu được xác định tin cậy, bài toán lập dự phòng dựa trên giá chỉ trị thị phần của cp (tương từ bỏ như dự phòng giảm ngay chứng khoán ghê doanh);+ Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị phù hợp tại thời gian báo cáo, câu hỏi lập dự trữ được tiến hành căn cứ vào khoản lỗ của mặt được đầu tư chi tiêu (dự chống tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác)c) dự trữ phải thu cạnh tranh đòi: Là khoản dự phòng phần giá bán trị những khoản nợ đề nghị thu và những khoản đầu tư nắm giữ mang lại ngày đáo hạn không giống có thực chất tương tự những khoản đề xuất thu khó có khả năng thu hồi.d) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Là khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho khi gồm sự suy sút của quý giá thuần hoàn toàn có thể thực hiện nay được so với giá gốc của sản phẩm tồn kho. 1.2. Phương pháp kế toán dự phòng giảm ngay chứng khoán marketing a) doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra lúc có bởi chứng chắc hẳn rằng cho thấy giá bán trị thị trường của các loại đầu tư và chứng khoán doanh nghiệp đang sở hữu vì mục đích kinh doanh bị giảm so với cái giá trị ghi sổ. B) Điều kiện, địa thế căn cứ và nấc trích lập hoặc trả nhập dự phòng thực hiện theo những quy định của pháp luật. C) câu hỏi trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng giảm ngay chứng khoán marketing được tiến hành ở thời khắc lập báo cáo tài chính:- trường hợp số dự phòng phải lập trong năm này cao hơn số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán thì công ty lớn trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi dìm vào chi tiêu tài bao gồm trong kỳ.- nếu như số dự phòng phải lập trong năm này thấp rộng số dư dự trữ đã lập năm trước chưa thực hiện hết thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm ngân sách tài chính.1.3. Chính sách kế toán dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác a) Đối với những đơn vị được chi tiêu là công ty mẹ, địa thế căn cứ để nhà chi tiêu trích lập dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác là báo cáo tài bao gồm hợp nhất của chúng ta mẹ đó. Đối với các đơn vị được đầu tư là doanh nghiệp hòa bình không có công ty con, căn cứ để nhà chi tiêu trích lập dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác là báo cáo tài thiết yếu của mặt được đầu tư chi tiêu đó. B) bài toán trích lập và hoàn nhập khoản dự trữ tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác được thực hiện ở thời gian lập report tài chính cho từng khoản đầu tư chi tiêu theo nguyên tắc:- trường hợp số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dư dự trữ đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì doanh nghiệp lớn trích lập bổ sung cập nhật số chênh lệch đó cùng ghi dìm vào ngân sách chi tiêu tài chủ yếu trong kỳ.- ví như số dự phòng phải lập trong năm này thấp rộng số dư dự phòng đã lập thời gian trước chưa áp dụng hết thì công ty lớn hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm túi tiền tài chính.1.4. Nguyên lý kế toán dự trữ nợ buộc phải thu cạnh tranh đòi a) khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp xác định các số tiền nợ phải thu cực nhọc đòi và những khoản chi tiêu nắm giữ mang lại ngày đáo hạn có thực chất tương tự có tác dụng không đòi được nhằm trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng phải thu nặng nề đòi. B) doanh nghiệp lớn trích lập dự phòng phải thu khó khăn đòi khi:- Nợ yêu cầu thu thừa hạn giao dịch thanh toán ghi trong hòa hợp đồng kinh tế, những khế mong vay nợ, phiên bản cam phối kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, công ty lớn đã đòi những lần dẫu vậy vẫn chưa thu được. Việc khẳng định thời gian hết hạn sử dung của khoản nợ phải thu được xác minh là cạnh tranh đòi phải trích lập dự trữ được căn cứ vào thời hạn trả nợ cội theo phù hợp đồng mua, chào bán ban đầu, không tính tới sự việc gia hạn nợ giữa những bên;- Nợ đề xuất thu không tới thời hạn giao dịch thanh toán nhưng khách nợ đã rơi vào hoàn cảnh tình trạng phá sản hoặc đang làm giấy tờ thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn; c) Điều kiện, căn cứ trích lập dự phòng nợ nên thu cực nhọc đòi- Phải bao gồm chứng từ gốc hoặc giấy xác thực của khách nợ về số chi phí còn nợ chưa trả gồm những: Hợp đồng khiếp tế, khế ước vay nợ, phiên bản thanh lý phù hợp đồng, cam đoan nợ, so sánh công nợ...- nấc trích lập dự trữ các số tiền nợ phải thu khó đòi thực hiện theo hình thức hiện hành.- những điều kiện khác theo mức sử dụng của pháp luật. D) vấn đề trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó khăn đòi được triển khai ở thời gian lập báo cáo tài chính.- Trường vừa lòng khoản dự phòng phải thu khó khăn đòi phải tạo lập ở vào cuối kỳ kế toán này to hơn số dư khoản dự trữ phải thu nặng nề đòi đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch to hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng chi phí làm chủ doanh nghiệp.- Trường vừa lòng khoản dự phòng phải thu nặng nề đòi phải khởi tạo ở vào cuối kỳ kế toán này bé dại hơn số dư khoản dự phòng phải thu cực nhọc đòi sẽ ghi bên trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ dại hơn được trả nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm đưa ra phí thống trị doanh nghiệp. E) Đối với mọi khoản buộc phải thu khó khăn đòi kéo dãn dài trong nhiều năm, công ty lớn đã nỗ lực dùng mọi phương án để thu nợ tuy nhiên vẫn ko thu được nợ và xác minh khách nợ thực sự không có tác dụng thanh toán thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục phân phối nợ cho doanh nghiệp mua, cung cấp nợ hoặc xoá những số tiền nợ phải thu nặng nề đòi trên sổ kế toán. Câu hỏi xoá các khoản nợ đề xuất thu khó khăn đòi phải tiến hành theo chính sách của luật pháp và điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong khối hệ thống quản trị của người sử dụng và trình bày trong thuyết minh report tài chính. Nếu sau khi đã xoá nợ, công ty lại đòi được nợ đã xử lý thì số nợ thu được vẫn hạch toán vào tài khoản 711 "Thu nhập khác".1.5. Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm ngay hàng tồn kho a) doanh nghiệp lớn trích lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho phải lập khi bao gồm những bằng chứng tin yêu về sự suy giảm của quý hiếm thuần rất có thể thực hiện được so với mức giá gốc của mặt hàng tồn kho. Dự trữ là khoản dự trù trước để lấy vào ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing phần cực hiếm bị giảm sút thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán tài chính của mặt hàng tồn kho và nhằm mục tiêu bù đắp những khoản thiệt hại thực tế xảy ra vày vật tư, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị giảm giá. B) Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho được lập vào thời gian lập report tài chính. Việc lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho phải được thực hiện theo đúng các quy định của chuẩn chỉnh mực kế toán “Hàng tồn kho” và mức sử dụng của cơ chế tài bao gồm hiện hành. C) việc lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho đề xuất tính theo từng các loại vật tư, sản phẩm hóa, sản phẩm tồn kho. Đối cùng với dịch vụ cung ứng dở dang, câu hỏi lập dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho phải được xem theo từng kiểu dịch vụ có mức giá riêng biệt. D) quý giá thuần có thể thực hiện được của mặt hàng tồn kho là giá cả ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường trừ (-) giá cả ước tính để xong xuôi sản phẩm và túi tiền ước tính cần thiết cho vấn đề bán chúng. đ) lúc lập report tài chính, căn cứ vào số lượng, giá chỉ gốc, giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện được của từng nhiều loại vật tư, mặt hàng hoá, từng một số loại dịch vụ cung ứng dở dang, khẳng định khoản dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho phải lập:- Trường đúng theo khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho phải tạo ở thời điểm cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho vẫn ghi bên trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch to hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn hàng bán.- Trường phù hợp khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải khởi tạo ở vào cuối kỳ kế toán này bé dại hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ghi bên trên sổ kế toán thì số chênh lệch bé dại hơn được hoàn nhập ghi giảm dự trữ và ghi giảm ngay vốn sản phẩm bán.2. Kết cấu và ngôn từ phản ánh của thông tin tài khoản 229 - dự trữ tổn thất tài sảnBên Nợ:- trả nhập chênh lệch thân số dự phòng phải lập kỳ này bé dại hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết;- Bù đắp giá trị khoản đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác lúc có ra quyết định dùng số dự trữ đã lập để bù đắp số tổn thất xảy ra.- Bù đắp phần quý hiếm đã được lập dự trữ của khoản nợ không thể tịch thu được cần xóa sổ.Bên Có:Trích lập những khoản dự phòng tổn thất gia sản tại thời điểm lập report tài chính.Số dư mặt Có: Số dự phòng tổn thất gia tài hiện gồm cuối kỳ.

Xem thêm: Huyndai Đà Nẵng - Đại Lý Hyundai Đà Nẵng

Tài khoản 229 - dự trữ tổn thất gia sản có 4 thông tin tài khoản cấp 2Tài khoản 2291 - Dự phòng giảm ngay chứng khoán gớm doanh: tài khoản này phản nghịch ánh thực trạng trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm ngay chứng khoán khiếp doanh.Tài khoản 2292 - dự trữ tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác: tài khoản này phản nghịch ánh thực trạng trích lập hoặc trả nhập khoản dự trữ do công ty nhận vốn góp đầu tư chi tiêu bị lỗ dẫn mang đến nhà đầu tư chi tiêu có kĩ năng mất vốn.Tài khoản 2293 - dự trữ phải thu cực nhọc đòi: tài khoản này phản bội ánh tình trạng trích lập hoặc trả nhập khoản dự trữ các khoản phải thu và các khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ cho ngày đáo hạn khó khăn đòi.Tài khoản 2294 - Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho: thông tin tài khoản này phản nghịch ánh thực trạng trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho.

Xem thêm: Tái Chế Chai Nhựa, 100+ Cách Làm Đồ Tái Chế Từ Ống Hút Để Trang Trí Nhà

3. Phương thức kế toán một số giao dịch kinh tế tài chính chủ yếu3.1. Cách thức kế toán dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán tởm doanha) lúc lập báo cáo tài chính, căn cứ vào biến động giá trị thị phần của những khoản thị trường chứng khoán kinh doanh, trường hợp số phải lập kỳ này to hơn số sẽ lập từ bỏ kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 635 - ngân sách chi tiêu tài chính Có TK 229 - dự phòng tổn thất tài sản (2291).b) khi lập báo cáo tài chính, căn cứ vào dịch chuyển giá trị thị trường của các khoản thị trường chứng khoán kinh doanh, giả dụ số phải tạo lập kỳ này nhỏ dại hơn số đã lập trường đoản cú kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 229 - dự phòng tổn thất tài sản (2291) tất cả TK 635 - chi tiêu tài chính.c) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá chứng khoán marketing trước khi công ty 100% vốn nhà nước gửi thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng giảm ngay chứng khoán kinh doanh sau khi bù đắp tổn thất, nếu còn được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:Nợ TK 229 - dự phòng tổn thất gia sản (2291)Nợ TK 635 - ngân sách tài thiết yếu (số chưa được dự phòng) bao gồm TK 121 - triệu chứng khoán kinh doanh (số được ghi bớt khi khẳng định giá trị doanh nghiệp) bao gồm TK 411 - Vốn chi tiêu của chủ thiết lập (số dự trữ đã lập cao hơn nữa số tổn thất).3.2. Cách thức kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng kháca) khi lập report tài chính, trường hợp số phải tạo lập kỳ này to hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 635 - giá thành tài chính Có TK 229 - dự trữ tổn thất gia sản (2292).b) khi lập report tài chính, ví như số phải lập kỳ này nhỏ dại hơn số đang lập tự kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 229 - dự phòng tổn thất tài sản (2292) tất cả TK 635 - giá thành tài chính.c) khi tổn thất thực sự xảy ra, những khoản chi tiêu thực sự không có tác dụng thu hồi hoặc tịch thu thấp rộng giá gốc ban đầu, công ty có đưa ra quyết định dùng khoản dự phòng giảm ngay đầu tứ dài hạn đã lập nhằm bù đắp tổn thất khoản đầu tư dài hạn, ghi:Nợ những TK 111, 112,... (nếu có)Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất gia sản (2292) (số đã lập dự phòng)Nợ TK 635 - chi tiêu tài chính (số chưa lập dự phòng) Có các TK 221, 222, 228 (giá cội khoản đầu tư bị tổn thất).d) Khoản dự phòng giảm ngay đầu bốn dài hạn sau khoản thời gian bù đắp tổn thất, giả dụ còn được hạch toán tăng vốn đơn vị nước, khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đưa thành doanh nghiệp cổ phần, ghi:Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất gia sản (2292) có TK 411 - Vốn đầu tư của công ty sở hữu.3.3. Cách thức kế toán dự phòng phải thu cạnh tranh đòia) lúc lập báo cáo tài chính, căn cứ những khoản nợ buộc phải thu được phân một số loại là nợ yêu cầu thu nặng nề đòi, trường hợp số dự trữ nợ đề xuất thu nặng nề đòi đề nghị trích lập nghỉ ngơi kỳ kế toán tài chính này lớn hơn số dự phòng nợ cần thu cạnh tranh đòi đã trích lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính trước chưa thực hiện hết, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 642 - bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp có TK 229 - dự phòng tổn thất tài sản (2293).b) khi lập report tài chính, căn cứ những khoản nợ cần thu được phân một số loại là nợ nên thu cực nhọc đòi, trường hợp số dự trữ nợ phải thu nặng nề đòi yêu cầu trích lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính này nhỏ hơn số dự phòng nợ yêu cầu thu khó khăn đòi đã trích lập làm việc kỳ kế toán tài chính trước chưa áp dụng hết, kế toán trả nhập phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất gia sản (2293) tất cả TK 642 - bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp.c) Đối với các khoản nợ phải thu cạnh tranh đòi khi xác minh là ko thể tịch thu được, kế toán triển khai xoá nợ theo phương tiện của quy định hiện hành. Căn cứ vào ra quyết định xoá nợ, ghi:Nợ các TK 111, 112, 331, 334....(phần tổ chức cá nhân phải bồi thường)Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất gia tài (2293)(phần đã lập dự phòng)Nợ TK 642 - chi phí làm chủ doanh nghiệp (phần được tính vào bỏ ra phí) Có những TK 131, 138, 128, 244...d) Đối với những số tiền nợ phải thu cạnh tranh đòi đã được xử lý xoá nợ, nếu tiếp đến lại thu hồi được nợ, kế toán địa thế căn cứ vào giá trị thực tiễn của khoản nợ đã tịch thu được, ghi:Nợ những TK 111, 112,.... Gồm TK 711 - thu nhập cá nhân khác.đ) Đối với những khoản nợ bắt buộc thu hết thời gian sử dụng được bán theo giá thoả thuận, tuỳ từng trường đúng theo thực tế, kế toán ghi nhấn như sau:- Trường hợp khoản đề xuất thu thừa hạn chưa lập dự trữ phải thu cực nhọc đòi, ghi:Nợ các TK 111, 112 (theo giá thành thỏa thuận)Nợ TK 642 - đưa ra phí cai quản doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ) Có các TK 131, 138,128, 244...- Trường thích hợp khoản đề nghị thu thừa hạn sẽ lập dự phòng phải thu cạnh tranh đòi mà lại số đang lập dự phòng không đầy đủ bù đắp tổn thất khi chào bán nợ thì số tổn thất còn sót lại được hạch toán vào chi phí làm chủ doanh nghiệp, ghi:Nợ những TK 111, 112 (theo giá cả thỏa thuận)Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất gia sản (2293) (số đang lập dự phòng)Nợ TK 642 - đưa ra phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ các việc bán nợ) Có các TK 131, 138,128, 244...e) kế toán tài chính xử lý các khoản dự phòng phải thu cạnh tranh đòi trước lúc doanh nghiệp công ty nước chuyển thành doanh nghiệp cổ phần: Khoản dự phòng phải thu cực nhọc đòi sau thời điểm bù đắp tổn thất, ví như được hạch toán tăng vốn bên nước, ghi:Nợ TK 229 - dự phòng tổn thất gia tài (2293) bao gồm TK 411 - Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu.3.4. Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn khoa) khi lập report tài chính, giả dụ số dự phòng giảm ngay hàng tồn kho phải khởi tạo kỳ này to hơn số sẽ trích lập từ các kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung cập nhật phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 632 - giá vốn hàng buôn bán Có TK 229 - dự trữ tổn thất tài sản (2294).b) lúc lập report tài chính, nếu số dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải tạo kỳ này nhỏ tuổi hơn số sẽ trích lập từ các kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất gia tài (2294) có TK 632 - giá vốn hàng bán.c) Kế toán giải pháp xử lý khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho đối với vật tư, sản phẩm & hàng hóa bị hủy vứt do hết thời gian sử dụng sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, ghi:Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)Nợ TK 632 - giá vốn hàng chào bán (nếu số tổn thất cao hơn số sẽ lập dự phòng) Có những TK 152, 153, 155, 156.d) Kế toán cách xử lý khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho trước lúc doanh nghiệp 100% vốn bên nước đưa thành doanh nghiệp cổ phần: Khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho sau khi bù đắp tổn thất, giả dụ được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất tài sản (2294) gồm TK 411 - Vốn đầu tư chi tiêu của công ty sở hữu.