Super dream giá 14tr có thật?! báo giá xe máy mới hữu tình góp ko cần trả trước hỗ trợ nợ xấu

  -  
Vàng thanh lịchGiá: 18.990.000(VNĐ) Đen lịch lãmGiá: 18.990.000(VNĐ) Nâu huyền thoạiGiá: 18.700.000(VNĐ) Giá kinh doanh nhỏ đề xuất (đã bao gồm thuế GTGT)
","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":""},"variation_id":1613,"variation_is_visible":false,"variation_is_active":true,"is_purchasable":false,"display_price":0,"display_regular_price":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"do","image_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/do.png","image_link":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/do.png","image_title":"do","image_alt":"do","image_caption":"","image_srcset":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/do.png 550w, https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/do-300x218.png 300w, https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/do-324x235.png 324w","image_sizes":"(max-width: 550px) 100vw, 550px","price_html":"","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":1618,"variation_is_visible":false,"variation_is_active":true,"is_purchasable":false,"display_price":0,"display_regular_price":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"nau","image_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/nau.png","image_link":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/nau.png","image_title":"nau","image_alt":"nau","image_caption":"","image_srcset":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/nau.png 550w, https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/nau-300x218.png 300w, https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/nau-324x235.png 324w","image_sizes":"(max-width: 550px) 100vw, 550px","price_html":"","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":1619,"variation_is_visible":false,"variation_is_active":true,"is_purchasable":false,"display_price":0,"display_regular_price":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","image_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/vang.png","image_link":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/vang.png","image_title":"vang","image_alt":"vang","image_caption":"","image_srcset":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/vang.png 550w, https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/vang-300x218.png 300w, https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/vang-324x235.png 324w","image_sizes":"(max-width: 550px) 100vw, 550px","price_html":"","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":1620,"variation_is_visible":false,"variation_is_active":true,"is_purchasable":false,"display_price":0,"display_regular_price":0,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh","image_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/xanh.png","image_link":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/xanh.png","image_title":"xanh","image_alt":"xanh","image_caption":"","image_srcset":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/xanh.png 550w, https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/xanh-300x218.png 300w, https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2016/12/xanh-324x235.png 324w","image_sizes":"(max-width: 550px) 100vw, 550px","price_html":"","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"">">
màu sắc