Trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh

  -  

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã xác nhận công bố thông báo tuyển chọn sinc hệ ĐH năm 2021.

Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo ban bố tuyển sinh vào năm 2021 ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh vào năm 2021 trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn nhỏng sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nhúng với IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot với trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo sản phẩm công nghệ (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật mộc và nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống chuyên môn công trình xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Kiến trúc nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Công nghệ đồ liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ đúng theo xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật laptop (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất vật dụng (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng gây ra (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thông tin (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kế toán thù (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Tmùi hương mại điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn môi trường xung quanh (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Thiết kế thời trang (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: 1. Toán, Anh, Vẽ TT, 2. Toán, Văn uống, Vẽ TT
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật laptop (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo sản phẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn sức nóng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ ban bố (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thực phđộ ẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPSài Gòn năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán thù, Lý, Hóa)Khối A01 (Tân oán, Lý, Anh)Khối B00 (Tân oán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán thù, Văn, Anh)Khối D07 (Tân oán, Hóa, Anh)Khối D90 (Tân oán, Anh, Khoa học trường đoản cú nhiên)Khối D96 (Tân oán, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Vẽ TT)Khối V02 (Tân oán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Tân oán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn uống, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Văn uống, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM tuyển sinc theo những cách thức xét tuyển, bao gồm:

Pmùi hương thức 1: Tuyển trực tiếp, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển trực tiếp cùng ưu tiên xét tuyển thẳng theo khí cụ của Sở GD&ĐT, chũm thể:

*
*

Pmùi hương thức 2: Xét học tập bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng rẽ theo 3 nhóm nlỗi sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường trung học phổ thông chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường THPT Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường THPT còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Các Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Ở Việt Nam, Các Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Chủ Yếu

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) x3 phần tư + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: Yêu ước Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinch đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT TPSài Gòn hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPHCM, ĐH Mỹ thuật TPSài Gòn.

Phương thơm thức 3: Xét tuyển chọn theo tác dụng thi THPT năm 2021Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (ko nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển chọn ngành tất cả môn hệ số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x tiếng Anh/Điểm NK) x ba phần tư + Điểm ưu tiênCác ngành nhân thông số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Môn giờ Anh hệ số 2Ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế giao diện, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Môn Vẽ hệ số 2 Pmùi hương thức 4: Xét phối hợp kết quả thi THPT 2021 với tổ chức triển khai thi riêng biệt năng khiếu

Các ngành áp dụng: Thiết kế thời trang và năng động, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc thiết kế bên trong.

Xem thêm:

3, Hồ sơ và hình thức ĐK xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinch xét học tập bạ hoặc xét tuyển chọn trực tiếp sẵn sàng cỗ làm hồ sơ bao gồm:

Bản sao công triệu chứng học bạ THPTGiấy chứng nhận chứng từ Anh vnạp năng lượng (giả dụ có)

Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinch nộp thẳng tại Phòng tuyển sinch của ngôi trường ĐHSPKT TPHCM.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học phí ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm học 2021 – 2022 nlỗi sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – trăng tròn.500.000đ/năm họcCmùi hương trình rất chất lượng bằng giờ đồng hồ Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương thơm trình rất tốt bằng tiếng Anh: 33.000.000đ/năm họcCmùi hương trình rất tốt Việt – Nhật: Học lịch trình như hệ CLC giờ đồng hồ Việt + 50 tín chỉ tiếng Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh các cách làm tại: Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm giờ Anh20.9323.0425.5
Thiết kế vật họatrăng tròn.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anhđôi mươi.522.324
Kinch doanh Quốc tế21.625
Thương mại năng lượng điện tửđôi mươi.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ chuyên môn trang bị tínhtrăng tròn.622.925.75
Hệ thống nhúng cùng IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng19.421.323.75
Hệ thống chuyên môn công trình xây dựng xây dựng19.222.75
Công nghệ chuyên môn cơ khí21.122.925.25
Công nghệ sản xuất máy20.0521.925
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử21.423.126
Công nghệ nghệ thuật ô tô21.623.726.5
Công nghệ chuyên môn nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot và trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tửtrăng tròn.6522.825.4
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ chuyên môn điều khiển cùng auto hóa21.2523.526
Công nghệ nghệ thuật Hóa học2122.425.5
Công nghệ thứ liệu17.818.5521.5
Công nghệ nghệ thuật môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệpđôi mươi.422.225.3
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ chuyên môn in18.620.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinch (Điện tử Y sinh)1920.7524
Công nghệ thực phẩm20.8522.225.25
Công nghệ vật liệu dệt may18
Công nghệ mayđôi mươi.221.124
Kỹ nghệ gỗ với nội thất1718.522
Kiến trúc18.6trăng tròn.3322.25
Kỹ thuật xây đắp công trình xây dựng giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.720.323.5
Quản trị nhà hàng và hình thức dịch vụ nạp năng lượng uống19.221.424.25
Kỹ thuật người vợ công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ chuyên môn vật dụng tính18.921.223.75
Công nghệ thông tinđôi mươi.222.325.25
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng17.418.621
Công nghệ nghệ thuật cơ khí19.521.423.75
Công nghệ chế tạo máy19trăng tròn.723.25
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử19.921.724.25
Công nghệ nghệ thuật ô tôtrăng tròn.822.725.25
Công nghệ nghệ thuật nhiệt18.319.722
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử19.42123.5
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và tự động hóađôi mươi.422.225
Công nghệ chuyên môn môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.95đôi mươi.223.5
Công nghệ kỹ thuật in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Chương thơm trình rất tốt dạy bởi giờ đồng hồ Anh
Công nghệ nghệ thuật thứ tính18.1đôi mươi.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựng16.917.820
Công nghệ chuyên môn cơ khí18.7trăng tròn.521.25
Công nghệ chế tạo máy18.219.521
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử19.42122
Công nghệ chuyên môn ô tôtrăng tròn.221.824.25
Công nghệ chuyên môn nhiệt17.618.0520
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử18.919.321
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Chương trình rất tốt Việt – Nhật
Công nghệ chuyên môn điện tử – viễn thông21
Công nghệ chế tạo máy21

đoạn phim nhận xét ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM