Quyết Định Số 30/2011/Qđ-Ttg

  -  
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay cố gắng Văn bạn dạng song ngữ

đưa ra quyết định 30/2011/QĐ-TTg về chính sách thù lao đối với người vẫn nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chăm trách tại hội vì Thủ tướng chính phủ ban hành


*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 30/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày thứ nhất tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANHLÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng bốn năm 2010 của chính phủ nước nhà quy địnhvề tổ chức, hoạt động và cai quản hội;Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ và bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Phạm vi và đối tượng người sử dụng áp dụng

Quyết định nàyquy định chế độ thù lao đối với người vẫn nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyêntrách tại những hội được thành lập và hoạt động và chuyển động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CPngày 21 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định về tổ chức, chuyển động và quảnlý hội.

Bạn đang xem: Quyết định số 30/2011/qđ-ttg

Điều2. Chính sách thù lao

1. Mức thù laohàng mon đối bạn đã về hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách dẫn đầu hộiđược lao lý như sau:

a) Đối với hộicó phạm vi vận động trong toàn quốc hoặc liên tỉnh: không thật 6,50 lần so với mứclương tối thiểu chung;

b) Đối với hộicó phạm vi hoạt động trong tỉnh, tp trực thuộc Trung ương:

- thành phố Hà Nộivà thành phố Hồ Chí Minh: không thực sự 5,40 lần so với tầm lương về tối thiểu chung;

- Tỉnh, thành phốtrực thuộc tw còn lại: không thật 5,00 lần so với mức lương tối thiểuchung.

c) Đối với hộicó phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh:

- Quận thuộcThành phố thủ đô hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thuộc tỉnh: không thật 3,60lần so với khoảng lương tối thiểu chung;

- Huyện, quận,thị buôn bản còn lại: không thật 3,20 lần so với khoảng lương tối thiểu chung.

d) Đối với hộicó phạm vi chuyển động trong xã, phường, thị trấn: không thực sự 1,50 lần đối với mứclương tối thiểu chung.

2. địa thế căn cứ mứcthù lao về tối đa đối với người đang nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chăm trách đứngđầu hội chế độ tại những Điểm a, Điểm b, Điểm c và Điểm d, Khoản 1 Điều này,các hội quy định rõ ràng mức thù lao mặt hàng tháng so với người đã nghỉ hưu duy trì chứcdanh lãnh đạo chăm trách còn lại đảm bảo an toàn tương quan lại nội bộ, công khai, dân chủ,minh bạch và tương xứng với Điều lệ hoạt động của hội.

Xem thêm: Vẻ Điển Trai Của Nam Thần Bành Vu Yến : Ngày 20, Bành Vu Yến

Điều3. Nguồn kinh phí đầu tư thực hiện

1. Đối với hộicó tính chất đặc thù: kinh phí thực hiện chính sách thù lao được giá thành nhà nướccấp thường niên theo luật pháp của quy định về túi tiền nhà nước.

2. Đối với những hộicòn lại: kinh phí thực hiện chế độ thù lao vì hội bảo đảm.

Điều4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết địnhnày có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 01 mon 8 năm 2011.

Xem thêm: Tải Hướng Dẫn 03-Hd/Vptw - Đề Nghị Văn Phòng Trung Ương Đảng Xem Xét Sửa

2. Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw và những cơ quan liên quan chịutrách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân về tối cao; - Viện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường và thống kê tài thiết yếu Quốc gia; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - UBTW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)