Quyết Định Số 19/2006

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc ----------------

Số: 19/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ chế độ kế toánvà kế toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ giá thành nhà nướcvà Chánh văn phòng bộ Tài chính.

Bạn đang xem: Quyết định số 19/2006

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Banhành chế độ kế toán hành chính vì sự nghiệp, gồm:

Phần sản phẩm công nghệ Nhất: hệ thống Chứng từ kế toán;

Phần trang bị Hai: hệ thống Tài khoản kế toán;

Phần sản phẩm công nghệ Ba: hệ thống Sổ kế toán cùng hình thứckế toán;

Phần đồ vật Tư: Hệ thống report tài chính

Điều 2. Chếđộ kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp ban hành theo đưa ra quyết định này, vận dụng cho:

- cơ sở nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chứccó sử dụng kinh tế ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu,chi chi tiêu nhà nước những cấp; văn phòng và công sở Quốc hội; Văn phòng quản trị nước;Văn phòng thiết yếu phủ; tand nhân dân cùng Viện Kiểm giáp nhân dân các cấp; Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh, huyện; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - làng mạc hội, tổ chức triển khai chính trị -xã hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp có sử dụngkinh phí chi tiêu nhà nước; Đơn vị sự nghiệp được chi phí nhà nước đảm bảomột phần hoặc toàn cục kinh phí; Tổ chức làm chủ tài sản quốc gia; Ban cai quản lýdự án chi tiêu có nguồn kinh phí chi tiêu nhà nước; những Hội, kết hợp hội, Tổnghội, những tổ chức khác được ngân sách chi tiêu nhà nước hỗ trợ một phần kinh giá thành hoạtđộng;

- Đơn vị khí giới nhân dân, đề cập cả toàn án nhân dân tối cao quânsự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ các doanh nghiệp ở trong lực lượng vũ khí nhândân);

- Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụngkinh phí túi tiền nhà nước (Trừ các đơn vị sự nghiệp bên cạnh công lập), gồm: Đơnvị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; những Tổ chức phi thiết yếu phủ; Hội, Liên hiệphội, Tổng hội tự cân đối thu chi; tổ chức triển khai xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệptự thu, từ bỏ chi; tổ chức triển khai khác không thực hiện kinh phí túi tiền nhà nước.

Các tổ chức triển khai có vận động đặc thù đề xuất căn cứvào chế độ kinh tế ban hành theo đưa ra quyết định này nhằm sửa đổi, bổ sung lại chế độkế toán hiện hành với gửi cỗ Tài thiết yếu xem xét, chấp thuận hoặc ban hành.

Điều 4. Ủyban dân chúng tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo,triển khai thực hiện chính sách kế toán này tới những đơn vị hành chính vì sự nghiệptrên địa bàn.

Các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, những cơ quan tiền đoàn thể, các tổ chức khác hiện tượng tại Điều 2 đưa ra quyết định nàychịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tiến hành ở các đơn vị trực thuộc phạm vi quảnlý.

Điều 5. Vụtrưởng Vụ chế độ kế toán với kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụtrưởng Vụ giá thành Nhà nước, Chánh văn phòng cỗ và Thủ trưởng những đơn vị liênquan thuộc bộ Tài chính chịu trách nhiệm phổ biến, phía dẫn, khám nghiệm và thihành quyết định này./.

nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng bao gồm phủ; - công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng công sở TW Đảng; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - tòa án nhân dân về tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh ND về tối cao; - UBND, Sở Tài chính các tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Cục soát sổ văn bạn dạng (Bộ tứ pháp); - Hội kinh tế và kế toán tài chính Việt Nam; - Hội kế toán tài chính viên hành nghề Việt Nam; - Hội truy thuế kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; - Công báo; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - cỗ Tài chính; - Lưu: VT, VỤ CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG nai lưng Văn Tá

Phần thứ nhất :

HỆ THỐNGCHỨNG TỪ KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNH thông thường

1. Văn bản và mẫuchứng từ kế toán tài chính

Đơn vị hành chính vì sự nghiệp có các nghiệp vụkinh tế, tài chủ yếu đặc thù chưa tồn tại mẫu hội chứng từ cơ chế tại hạng mục mẫu chứngtừ trong chính sách kế toán này thì áp dụng mẫu hội chứng từ biện pháp tại chính sách kếtoán riêng trong các văn bạn dạng pháp mức sử dụng khác hoặc buộc phải được bộ Tài chính chấpthuận.

2. Khối hệ thống biểu mẫuchứng từ kế toán tài chính

Hệ thống biểu mẫu hội chứng từ kế toán tài chính áp dụngcho các đơn vị hành chính vì sự nghiệp gồm:

- bệnh từ kế toán chung cho các đơn vị hànhchính sự nghiệp, tất cả 4 chỉ tiêu:

+ chỉ tiêu lao đụng tiền lương;

+ tiêu chuẩn vật tư;

+ chỉ tiêu tiền tệ;

+ chỉ tiêu TSCĐ.

Xem thêm: Ý Nghĩa Và Cách Treo Gương Bát Quái Hóa Giải Sát Khí Trong Nhà

- chứng từ kế toán ban hành theo các văn bảnpháp phép tắc khác (Các mẫu mã và hướng dẫn phương pháp lập từng hội chứng từ được áp dụngtheo quy định những văn bạn dạng pháp quy định khác).

3. Lập hội chứng từ kếtoán

- Mọi nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu liên quanđến buổi giao lưu của đơn vị hành chính vì sự nghiệp đều phải khởi tạo chứng từ kế toán.Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần mang lại một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Nội dung triệu chứng từ bắt buộc rõ ràng, trung thựcvới nội dung nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh;

- Chữ viết trên giấy tờ phải rõ ràng, khôngtẩy xóa, ko viết tắt;

- Số chi phí viết bằng văn bản phải khớp, đúng vớisố tiền viết bởi số;

- hội chứng từ kế toán cần được lập đầy đủ số liêntheo quy định cho từng chứng từ. Đối với chứng từ lập những liên đề xuất được lậpmột lần cho toàn bộ các liên theo và một nội dung bằng máy tính, đồ vật chữ hoặcviết lồng bằng giấy than. Ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt phải lập những liên nhưng lại khôngthể viết một lần tất cả các liên bệnh từ thì có thể viết nhị lần tuy thế nộidung toàn bộ các liên bệnh từ yêu cầu giống nhau.

Các hội chứng từ kế toán được lập sử dụng máy vitính phải đảm bảo nội dung luật và tính pháp luật cho hội chứng từ kế toán. Cácchứng tự kế toán dùng làm căn cứ trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán phải gồm định khoảnkế toán.

4. Ký chứng từ kếtoán

Mọi triệu chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theochức danh quy định trên chứng từ mới có mức giá trị thực hiện. Riêng hội chứng từ điệntử phải gồm chữ ký kết điện tử theo dụng cụ của pháp luật. Tất cả các chữ ký trênchứng từ kế toán đều bắt buộc ký bằng bút bi hoặc cây bút mục, ko được ký bởi mựcđỏ, bằng bút chì, hoặc có thể dấu khắc sẵn chữ ký, chữ ký trên chứng từ kế toán cần sử dụng đểchi tiền đề xuất ký theo từng liên. Chữ ký trên giấy kế toán của một ngườiphải thống tốt nhất và yêu cầu giống cùng với chữ ký đã đk theo quy định, ngôi trường hợpkhông đk chữ ký kết thì chữ cam kết lần sau cần thống độc nhất với chữ ký các lầntrước đó.

Các đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp chưa tồn tại chứcdanh kế toán tài chính trưởng thì đề xuất cử người phụ trách kế toán để thanh toán với KBNN,Ngân hàng, chữ cam kết kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người phụ trách kếtoán của đơn vị đó. Người phụ trách kế toán phải thực hiện đúng nhiệm vụ, tráchnhiệm và quyền pháp luật cho kế toán trưởng.

Chữ ký của Thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặc tín đồ đượcủy quyền), của kế toán trưởng (hoặc bạn được ủy quyền) cùng dấu đóng góp trên chứngtừ phải phù hợp với mẫu mã dấu và chữ cam kết còn quý giá đã đk tại KBNN hoặc Ngânhàng. Chữ cam kết của kế toán viên trên chứng từ phải giống như chữ cam kết trong sổ đăng kýmẫu chữ ký. Kế toán tài chính trưởng (hoặc fan được ủy quyền) không được cam kết “thừa ủyquyền” của Thủ trưởng solo vị. Người được ủy quyền ko được ủy quyền lại chongười khác.

Các đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp yêu cầu mở sổđăng ký kết mẫu chữ cam kết của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán trưởng(và fan được ủy quyền), Thủ trưởng đơn vị (và người được ủy quyền). Sổ đăngký mẫu mã chữ ký đề xuất đánh số trang, đóng góp dấu gần cạnh lai bởi vì Thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặcngười được ủy quyền) cai quản để tiện khám nghiệm khi cần. Mọi người phải ký ba chữký chủng loại trong sổ đăng ký.

Không được ký chứng từ kế toán tài chính khi chưa ghihoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký. Câu hỏi phân cấpký trên chứng từ kế toán do Thủ trưởng đơn vị chức năng quy định cân xứng với lý lẽ pháp,yêu mong quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an ninh tài sản.

5. Trình trường đoản cú tuânchuyển với kiểm tra hội chứng từ kế toán

Tất cả những chứng từ kế toán tài chính do đơn vị chức năng lậphoặc từ bên phía ngoài chuyển đến gần như phải tập trung vào bộ phận kế toán solo vị. Bộphận kế toán phải kiểm tra tổng thể chứng tự kế toán kia và chỉ sau khi kiểm tra,xác minh tính pháp luật của hội chứng từ thì mới có thể dùng những bệnh từ đó nhằm ghi sổ kếtoán. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao hàm các cách sau:

- Lập, tiếp nhận, xử lý hội chứng từ kế toán;

- kế toán viên, kế toán tài chính trưởng soát sổ và kýchứng từ kế toán hoặc trình Thủ trưởng đơn vị ký săn sóc theo nguyên lý trong từngmẫu bệnh từ (nếu có);

- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoảnvà ghi sổ kế toán;

- lưu trữ, bảo quản chứng từ kinh doanh..

Trình tự kiểm tra hội chứng từ kế toán.

Xem thêm: Black: Hành Trình Trở Thành Chuyên Gia Yo Yo, Black: Hành Trình Trở Thành Chuyên Gia Yo

- soát sổ tính rõ ràng, trung thực, đầy đủcủa những chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán;

- đánh giá tính hòa hợp pháp của nghiệp vụ kinhtế, tài thiết yếu phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán; Đối chiếu hội chứng từ kếtoán với các tài liệu khác có liên quan;

- chất vấn tính đúng mực của số liệu, thôngtin trên chứng từ kế toán.

Khi kiểm tra triệu chứng từ kế toán giả dụ phát hiệncó hành vi phạm luật chính sách, chế độ các phép tắc về cai quản kinh tế, tàichính của phòng nước, phải khước từ thực hiện tại (xuất quỹ, thanh toán, xuất kho…)đồng thời báo cáo ngay bằng văn phiên bản cho Thủ trưởng đơn vị biết để cách xử lý kịpthời theo đúng luật pháp hiện hành.

Đối cùng với những bệnh từ kế toán tài chính lập ko đúngthủ tục, câu chữ và chữ số không ví dụ thì người phụ trách kiểm trahoặc ghi sổ bắt buộc trả lại, yêu ước làm thêm thủ tục và điều chỉnh tiếp nối mới làmcăn cứ ghi sổ.

6. Dịch hội chứng từ kếtoán ra tiếng Việt

Các chứng từ kế toán ghi bởi tiếng nướcngoài, khi thực hiện để ghi sổ kế toán ở việt nam phải được dịch ra giờ đồng hồ Việt.Những hội chứng từ ít phát sinh hoặc các lần gây ra nhưng gồm nội dung khônggiống nhau thì cần dịch toàn thể nội dung hội chứng từ kế toán. Những hội chứng từ phátsinh các lần, bao gồm nội dung kiểu như nhau thì phiên bản đầu tiên yêu cầu dịch toàn thể nộidung, từ bản thứ nhì trở đi chỉ dịch các nội dung đa phần như: Tên triệu chứng từ,tên đơn vị và cá thể lập, tên đơn vị chức năng và cá thể nhận, nội dung tài chính củachứng từ, chức vụ của fan ký trên hội chứng từ. Người dịch phải ký, ghi rõ họtên và chịu trách nhiệm về câu chữ dịch ra tiếng Việt. Bạn dạng chứng tự dịch ratiếng Việt bắt buộc đính kèm với phiên bản chính bằng tiếng nước ngoài.

7. Sử dụng, cai quản lývà in biểu mẫu hội chứng từ kế toán

Tất cả những đơn vị hành chính sự nghiệp đềuphải thực hiện thống nhất mẫu triệu chứng từ kế toán thuộc loại đề nghị quy định trongchế độ kế toán tài chính này. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị không được sửa đổibiểu mẫu triệu chứng từ thuộc các loại bắt buộc. Đối với mẫu chứng từ kế toán thuộc loạihướng dẫn thì ngoài các nội dung cách thức trên mẫu, đơn vị chức năng kế toán có thể bổsung thêm tiêu chuẩn hoặc thay đổi hiệ tượng mẫu biểu cho cân xứng với việc ghichép cùng yêu cầu làm chủ của đối kháng vị.

Mẫu hội chứng từ in sẵn bắt buộc được bảo vệ cẩnthận, không được nhằm hư hỏng, mục nát Séc và sách vở và giấy tờ có giá nên được quản ngại lýnhư tiên.

Đối với những biểu mẫu bệnh từ kế toán, cácđơn vị hoàn toàn có thể mua hoặc tự thiết kế mẫu (Đối với những hội chứng từ kế toán hướngdẫn), từ bỏ in, tuy vậy phải bảo đảm an toàn các nội dung chủ yếu của chứng từ chế độ tại Điều 17 chính sách Kế toán và điều khoản về hội chứng từ trong cơ chế kếtoán này.

8. Những đơn vị hànhchính sự nghiệp có sử dụng chứng từ năng lượng điện tử cho hoạt động tàichính với ghi sổkế toán thì phải tuân thủ theo quy định của những văn phiên bản pháp quy định về triệu chứng từđiện tử.

II- DANH MỤC CHỨNG TỪKẾ TOÁN

STT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

BB

HD

1

2

3

4

5

A

Chứng từ bỏ kế toán phát hành theo đưa ra quyết định này

I

Chỉ tiêu lao rượu cồn tiền lương

1

Bảng chấm công

C01a-HD

x

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

C01b-HD

x

3

Giấy báo làm thêm giờ

C01c-HD

x

4

Bảng thanh toán giao dịch tiền lương

C02a-HD

x

5

Bảng giao dịch thu nhập tăng thêm

C02b-HD

x

6

Bảng thanh toán giao dịch học bổng (Sinh hoạt phí)

C03-HD

x

7

Bảng giao dịch thanh toán tiền thưởng

C04-HD

x

8

Bảng giao dịch phụ cấp cho

C05-HD

x

9

Giấy đi mặt đường

C06-HD

x

10

Bảng giao dịch thanh toán tiền có tác dụng thêm giờ

C07-HD

x

11

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

C08-HD

x

12

Bảng giao dịch tiền thuê xung quanh

C09-HD

x

13

Biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng giao khoán

C10-HD

x

14

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

C11-HD

x

15

Bảng kê thanh toán giao dịch công tác mức giá

C12-HD

x

II

Chỉ tiêu vật tứ

1

Phiếu nhập kho

C20-HD

x

2

Phiếu xuất kho

C21-HD

x

3

Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ

C22-HD

x

4

Biên bản kiểm kê thứ tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

C23-HD

x

5

Bảng kê mua sắm chọn lựa

C24-HD

x

6

Biên phiên bản kiểm nghiệm trang bị tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

C25-HD

x

III

Chỉ tiêu chi phí tệ

1

Phiếu thu

C30-BB

x

2

Phiếu chi

C31-BB

x

3

Giấy kiến nghị tạm ứng

C32-HD

x

4

Giấy giao dịch tạm ứng

C33-BB

x

5

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng mang lại đồng Việt Nam)

C34-HD

x

6

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng mang lại ngoại tệ, quà bạc, kim khí quý, đá quý)

C35-HD

x

7

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch

C37-HD

x

8

Biên lai thu tiền

C38-BB

x

9

Bảng kê đưa ra tiền cho tất cả những người tham dự hội thảo, đào tạo

C40a-HD

x

10

Bảng kê bỏ ra tiền cho người tham dự buổi tiệc thảo, hướng dẫn

C40b-HD

x

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định và thắt chặt

1

Biên phiên bản giao nhấn TSCĐ

C50-BD

x

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

C51-HD

x

3

Biên bản đánh giá bán lại TSCĐ

C52-HD

x

4

Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ

C53-HD

x

5

Biên bản giao dìm TSCĐ sửa chữa thay thế lớn ngừng

C54-HD

x

6

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55a-HD

x

7

Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ

C55b-HD

x

B

Chứng từ bỏ kế toán ban hành theo những văn phiên bản pháp chính sách khác

1

2

Giấy chứng thực hàng viện trợ không hoàn trả

3

Giấy xác nhận tiền viện trợ không hoàn trả

4

Bảng kê hội chứng từ cội gửi công ty tài trợ

5

Đề nghị ghi thu – ghi chi giá cả tiền, hàng viện trợ

6

Hóa 1-1 GTGT

01 GTKT-3LL

x

7

Hóa đơn bán sản phẩm thông hay

02 GTGT-3LL

x

8

Phiếu xuất kho kiêm vận tải nội bộ

03PK-3LL

x

9

Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý

04H02-3LL

x

10

Hóa đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính xách tay tiến)

x

11

Bảng kê thu mua sắm và chọn lựa hóa download vào không tồn tại hóa 1-1

04/GTGT

x

12

Giấy chứng nhận nghỉ bé hưởng BHXH

13

Danh sách người nghỉ tận hưởng trợ cấp nhỏ đau, bầu sản

14

Giấy rút dự toán ngân sách chi tiêu kiêm lĩnh tiền khía cạnh

15

Giấy rút dự toán chi phí kiêm gửi khoản, chuyển tiền thư – điện cấp séc bảo bỏ ra

16

Giấy đề nghị giao dịch tạm ứng

17

Giấy nộp trả kinh phí đầu tư bằng tiền phương diện

18

Giấy nộp trả kinh phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng

19

Bảng kê nộp séc

20

Ủy nhiệm thu

21

Ủy nhiệm chi

22

Giấy rút vốn chi tiêu kiêm lĩnh tiền phương diện

23

Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản, chuyển khoản thu – điện cấp cho séc bảo chi

24

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch tạm ứng vốn đầu tư chi tiêu

25

Giấy nộp trả vốn chi tiêu bằng tiền mặt

26

Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng chuyển khoản

27

Giấy ghi thu – ghi đưa ra vốn đầu tư chi tiêu

…………………………

Ghi chú:

- BB: chủng loại bắt buộc

- HD: Mẫu giải đáp

Phần máy hai :

HỆ THỐNGTÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNH thông thường

1- tài khoản và hệthống tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán tài chính là cách thức kế toán dùngđể phân nhiều loại và khối hệ thống hóa những nghiệp vụ ghê tế, tài chủ yếu phát sinh theonội dung kinh tế và theo trình từ thời gian. Thông tin tài khoản kế toán phản hình ảnh và kiểmsoát thường xuyên xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, chào đón và sửdụng kinh phí do túi tiền nhà nước cung cấp và những nguồn kinh phí khác cấp, thu,chi hoạt động, kết quả hoạt động và các khoản không giống ở những đơn vị hành chủ yếu sựnghiệp.

Tài khoản kế toán tài chính được mở mang lại từng đối tượngkế toán có nội dung kinh tế riêng biệt. Toàn bộ các thông tin tài khoản kế toán sử dụngtrong đơn vị kế toán hình thành khối hệ thống tài khoản kế toán. Bộ Tài chủ yếu quyđịnh thống nhất khối hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tất cả các đơn vị hànhchính sự nghiệp vào cả nước. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho những đơnvị hành chính vì sự nghiệp do cỗ Tài chủ yếu quy định thống tuyệt nhất về các loại tài khoản,số lượng tài khoản, ký hiệu, tên gọi và nội dung ghi chép của từng tài khoản.

Hệ thống tài khoản kế toán hành thiết yếu sựnghiệp kiến tạo theo phương pháp dựa vào bản chất và nội dung hoạt động của đơnvị hành chính sự nghiệp có vận dụng nguyên tắc phân nhiều loại và mã hóa của hệ thốngtài khoản kế toán công ty lớn và hệ thống tài khoản kế toán bên nước, nhằm:

+ Đáp ứng tương đối đầy đủ yêu cầu thống trị và kiểm soátquỹ giá cả nhà nước, vốn, quỹ công, đồng thời thỏa mãn yêu cầu làm chủ và sửdụng ngân sách đầu tư của từng lĩnh vực, từng đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp;

+ bội nghịch ánh vừa đủ các hoạt động kinh tế, tàichính phạt sinh của các đơn vị hành chính vì sự nghiệp nằm trong mọi nhiều loại hình, mọilĩnh vực, tương xứng với mô hình tổ chức và đặc điểm hoạt động;

+ Đáp ứng yêu cầu xử lý tin tức bằng cácphương tiện tính toán thủ công (hoặc sử dụng máy vi tính…) và thỏa mãn không thiếu thốn nhucầu của đơn vị chức năng và của cơ quan thống trị Nhà nước.

Hệ thống tài khoản kế toán hành bao gồm sựnghiệp gồm các tài khoản trong Bảng phẳng phiu tài khoản và những tài khoản ngoàiBảng phẳng phiu tài khoản.

Các thông tin tài khoản trong Bảng phẳng phiu tài khoảnphản ánh toàn thể các nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh theo những đối tượngkế toán tất cả tài sản, mối cung cấp hình thành gia tài và quá trình sử dụng gia tài tạiđơn vị hành chính sự nghiệp. Cách thức ghi sổ những tài khoản trong Bảng cân nặng đốitài khoản được triển khai theo phương pháp “ghi kép” nghĩa là khi ghi vào mặt Nợcủa một thông tin tài khoản thì đồng thời buộc phải ghi vào bên gồm của một hoặc các tài khoảnkhác hoặc ngược lại.

Các thông tin tài khoản ngoài Bảng bằng phẳng tài khoảnphản ánh những gia sản hiện có ở đơn vị nhưng ko thuộc quyền cài của đơnvị (như gia tài thuê ngoài, thừa nhận giữ hộ, dìm gia công, tạm bợ giữ…), gần như chỉtiêu kinh tế tài chính đã phản ánh ở những tài khoản vào Bảng bằng phẳng tài khoản mà lại cầntheo dõi để giao hàng cho yêu mong quản lý, như: cực hiếm công cụ, nguyên tắc lâu bềnđang sử dụng, nguyên tệ những loại, dự trù chi vận động được giao…

Nguyên tắc ghi sổ các tài khoản ko kể BảngCân đối tài khoản được tiến hành theo phương thức “ghi đơn” nghĩa là lúc ghivào một bên của một tài khoản thì chưa phải ghi đối ứng với bên nào của cáctài khoản khác.

2. Phân nhiều loại hệ thốngtài khoản kế toán tài chính

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán áp dụng cho cácđơn vị hành chính sự nghiệp do bộ Tài thiết yếu quy định gồm 7 loại, từ nhiều loại 1 đếnLoại 6 là những tài khoản trong Bảng bằng vận tài khoản và các loại 0 là những tài khoảnngoài Bảng bằng vận tài khoản.

- tài khoản cấp 1 gồm 3 chữ số thập phân;

- tài khoản cấp 2 bao gồm 4 chữ số thập phân (3chữ số đầu thể hiện thông tin tài khoản cấp 1, chữ số vật dụng 4 thể hiện thông tin tài khoản cấp 2);

- tài khoản cấp 3 có 5 chữ số thập phân (3chữ số đầu thể hiện thông tin tài khoản cấp 1, chữ số sản phẩm 4 thể hiện tài khoản cấp 2, chữsố máy 5 thể hiện thông tin tài khoản cấp 3);

- tài khoản ngoài Bảng phẳng phiu tài khoản đượcđánh số trường đoản cú 001 cho 009.

3- chọn lọc áp dụnghệ thống tài khoản

Các đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp cần căn cứvào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại đưa ra quyết định này để tuyển lựa hệ thốngtài khoản kế toán vận dụng cho 1-1 vị. Đơn vị được bổ sung thêm các Tài khoảncấp 2, cung cấp 3, cấp cho 4 (trừ những tài khoản kế toán mà bộ Tài bao gồm đã quy địnhtrong hệ thống tài khoản kế toán) để giao hàng yêu cầu thống trị của 1-1 vị.

Trường hợp những đơn vị cần được mở thêm Tài khoảncấp 1 (các tài khoản 3 chữ số) ngoài các Tài khoản đã bao gồm hoặc đề nghị sửa đổi, bổsung tài khoản cấp 2 hoặc cấp 3 trong hệ thống tài khoản kế toán do bộ Tàichính luật pháp thì phảk được bộ Tài chính đồng ý chấp thuận bằng văn bạn dạng trước khithực hiện.

II. DANH MỤC HỆ THỐNGTÀI KHOẢN KẾ TOÁN

STT

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

PHẠM VI ÁP DỤNG

GHI CHÚ

LOẠI 1: TÊN VÀ VẬT TƯ

1

111

Tiền khía cạnh

Mọi đơn vị chức năng

1111

Tiền việt nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý

2

112

Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, Kho bạc tình

Mọi đơn vị chức năng

Chi tiết theo từng TK tại từng NH, KB

1121

Tiền nước ta

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

3

113

Tiền đang đưa

Mọi đơn vị

4

121

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Đơn vị bao gồm phát sinh

1211

Đầu tư triệu chứng khoán thời gian ngắn

1218

Đầu bốn tài chính thời gian ngắn khác

5

152

Nguyên liệu, vật liệu

Mọi đơn vị chức năng

Chi huyết theo yêu cầu quản lý

6

153

Công cụ, hiện tượng

Mọi đơn vị chức năng

7

155

Sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa

Đơn vị có vận động SX, KD

Chi ngày tiết theo sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa

1551

Sản phẩm

1552

Hàng hóa

LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

8

211

TSCĐ hữu hình

Mọi đơn vị chức năng

Chi huyết theo yêu cầu làm chủ

2111

Nhà cửa, vật phong cách xây dựng

2112

Máy móc, sản phẩm công nghệ

2113

Phương luôn tiện vận tải, truyền dẫn

2114

Thiết bị, dụng cụ cai quản

2115

Cây thọ năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

2118

Tài sản cố định khác

9

213

TSCĐ vô hình dung

Mọi đơn vị chức năng

10

214

Hao mòn TSCĐ

Mọi đơn vị

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142

Hao mòn TSCĐ vô hình dung

11

221

Đầu tư gia sản chính lâu năm

2211

Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán dài hạn

2212

Vón góp

2218

Đầu bốn tài chính dài hạn không giống

12

241

XDCB dở dang

2411

Mua tậu TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bạn dạng

2413

Sửa chữa khủng TSCĐ

LOẠI 3: THANH TOÁN

13

311

Các khoản yêu cầu thu

Mọi đơn vị

Chi máu theo yêu cầu cai quản

3111

Phải thu của bạn

3113

Thuế GTGT được khấu trừ

Đơn vị được khấu trừ thuế GTGT

31131

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

31132

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

3118

Phải thu không giống

14

312

Tạm ứng

Mọi đơn vị

Chi tiết từng đối tượng người sử dụng

15

313

Cho vay

Đơn vị có dự án tín dụng

Chi ngày tiết từng đối tượng người dùng

3131

Cho vay trong hạn

3132

Cho vay quá hạn

3133

Khoanh nợ cho vay

16

331

Các khoản đề xuất trả

Mọi đơn vị chức năng

Chi huyết từng đối tượng người tiêu dùng

3311

Phải trả người cung ứng

3312

Phải trả nợ vay

3318

Phải trả khác

17

332

Các khoản đề xuất nộp theo lương

Mọi đơn vị chức năng

3321

Bảo hiểm xóm hội

3322

Bảo hiểm y tế

3323

Kinh giá thành công đoàn

18

333

Các khoản nên nộp nhà nước

Các đơn vị có tạo ra

3331

Thuế GTGT buộc phải nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra output

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332

Phí, lệ chi phí

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3337

Thuế không giống

3338

Các khoản đề nghị nộp không giống

19

334

Phải trả công chức, viên chức

Mọi đơn vị chức năng

20

335

Phải trả các đối tượng người sử dụng khác

Chi tiết theo từng đối tượng người sử dụng

21

336

Tạm ứng kinh phí đầu tư

22

337

Kinh giá thành đã quyết toán chuyển năm tiếp theo

3371

Nguyên liệu, đồ dùng liệu, công cụ, phương tiện tồn kho

3372

Giá trị trọng lượng sửa chữa lớn chấm dứt

3373

Giá trị khối lượng XDCB ngừng

23

341

Kinh phí cấp cho cấp cho dưới

Các đơn vị chức năng cấp trên

Chi tiết cho từng đơn vị

24

342

Thanh toán nội cỗ

Đơn vị có phát sinh

LOẠI 4 – NGUỒN kinh PHÍ

25

411

Nguồn vốn sale

Đơn vị có vận động SXKD

Chi máu theo từng mối cung cấp

26

412

Chênh lệch reviews lại tài sản

Đơn vị gồm phát sinh

27

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Đơn vị tất cả

ngoại tệ

28

421

Chênh lệch thu, đưa ra chưa xử lý

4211

Chênh lệch thu, chi chuyển động thường xuyên

4212

Chênh lệch thu, chi chuyển động thường xuyên

4213

Chênh lệch thu, đưa ra theo solo đặt hàng trong phòng nước

Đơn vị có đơn đặt hàng của phòng nước

4218

Chênh lệch thu, chi hoạt động khác

29

431

Các quỹ

Mọi đơn vị

4311

Quỹ tâng bốc

4312

Quỹ phúc lợi

4313

Quỹ bình ổn thu nhập

4314

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

30

441

Nguồn ghê phí đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng

Đơn vị có đầu tư XDCB dự án

4411

Nguồn kinh phí đầu tư NSNN cấp

4413

Nguồn ngân sách đầu tư viện trợ

4418

Nguồn khác

31

461

Nguồn tởm phí vận động

Mọi đơn vị chức năng

Chi tiết dùng nguồn KP

4611

Năm trước

46111

Nguồn kinh phí thường xuyên

46112

Nguồn ngân sách đầu tư không tiếp tục

4612

Năm nay

46121

Nguồn ngân sách đầu tư thường xuyên

46122

Nguồn kinh phí không liên tiếp

4613

Năm sau

46131

Nguồn ngân sách đầu tư thường xuyên

46132

Nguồn kinh phí không thường xuyên

32

462

Nguồn khiếp phí dự án công trình

Đơn vị tất cả dự án

4621

Nguồn kinh phí NSNN cấp

4623

Nguồn kinh phí viện trợ

4628

Nguồn khác

33

465

Nguồn ngân sách đầu tư theo solo đặt hàng trong phòng nước

Đơn vị có đơn đặt hàng trong phòng nước

34

466

Nguồn khiếp phí đã tạo ra TSCĐ

Mọi đơn vị chức năng

LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU

35

511

Các khoản thu

Đơn vị gồm phát sinh

5111

Thu phí, lệ giá tiền

5112

Thu theo đối kháng đặt hàng trong phòng nước

5118

Thu không giống

36

521

Thu chưa qua túi tiền

Đơn vị gồm phát sinh

5211

Phí, lệ giá thành

5212

Tiền, sản phẩm viện trợ

37

531

Thu chuyển động sản xuất, sale

Đơn vị gồm HĐ SXKD

LOẠI 6: CÁC KHOẢN chi

38

631

Chi hoạt động sản xuất, sale

Đơn vị có hoạt động SXKD

Chi huyết theo cồn SXKD

39

635

Chi theo 1-1 đặt hàng của phòng nước

Đơn vị có 1-1 đặt hàng trong phòng nước

40

643

Chi mức giá trả trước

Đơn vị tất cả phát sinh

41

661

Chi hoạt động

Mọi 1-1 vị

6611

Năm trước

66111

Chi hay xuyên

66112

Chi không liên tiếp

6612

Năm nay

66121

Chi liên tục

66122

Chi không tiếp tục

6613

Năm sau

66131

Chi tiếp tục

66132

Chi không liên tục

42

662

Chi dự án

Đơn vị có dự án công trình

Chi tiết theo dự án

6621

Chi quản lý dự án

6622

Chi triển khai dự án

LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

1

001

Tài sản thuê ngoài

2

002

Tài sản dấn giữ hộ, dấn gia công

3

004

Khoán bỏ ra hànhc hính

4

005

Dụng nạm lâu bền đang thực hiện

5

007

Ngoại tệ những loại

6

008

Dự toán chi hoạt động

0081

Dự toán chi thường xuyên

0082

Dự toán chi không tiếp tục

7

009

Dự toán đưa ra chương trình, dự án

0091

Dự toán đưa ra chương trình, dự án

0092

Dự toán chi chi tiêu XDCB

Phần vật dụng ba

HỆ THỐNGSỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNH bình thường

I- Sổ kế toán tài chính

Sổ kế toán dùng để làm ghi chép, khối hệ thống và lưugiữ tổng thể các trọng trách kinh tế, tài thiết yếu đã tạo nên theo ngôn từ kinh tếvà theo trình tự thời hạn có tương quan đến đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp.

Đối với những đơn vị kế toán cung cấp I và cung cấp II(Gọi tắt là cấp trên) ngoài bài toán mở sổ kế toán theo dõi gia tài và sử dụng kinhphí thẳng của cấp mình còn buộc phải mở sổ kế toán tài chính theo dõi việc phân bổ dựtoán, tổng hợp việc sử dụng ngân sách đầu tư và quyết toán khiếp phí của những đơn vị trựcthuộc (đơn vị kế toán cấ II cấp III) nhằm tổng hợp báo cáo tài thiết yếu về tình hìnhsử dụng kinh phí và quyết toán với cơ quan làm chủ cấp trên và cơ quan tàichính đồng cấp.

2- các loại sổ kếtoán

Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một khối hệ thống sổ kếtoán cho 1 kỳ kế toán tài chính năm. Sổ kế toán tài chính gồm: Sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toánchi tiết.

Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng,đơn vị buộc phải mở không thiếu thốn các sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán cụ thể và thực hiệnđầy đủ, đúng những quy định của hình thức kế toán về nội dung, trình tự và phươngpháp ghi chép so với từng mẫu mã sổ kế toán. đơn vị nước quy định bắt buộc về mẫusổ, nội dung và phương pháp ghi chép so với các các loại sổ tổng đúng theo (Sổ Cái, SổNhật ký) quy định mang tính hướng dẫn so với các nhiều loại sổ kế toán chi tiết, thẻkế toán đưa ra tiết.

2.1- Sổ kế toán tổng thích hợp

(1) Sổ Nhật ký dùng làm ghi chép những nghiệp vụkinh tế, tài chính phát sinh theo trình từ bỏ thời gian. Ngôi trường hợp quan trọng cóthể phối hợp việc ghi chép theo trình tự thời hạn với vấn đề phân loại, hệ thốnghóa những nghiệp vụ khiếp tế, tài chủ yếu đã tạo nên theo câu chữ kinh tế.

Số liệu bên trên Sổ Nhật ký kết phản ảnh tổng số cáchoạt động kinh tế, tài bao gồm phát sinh vào một kỳ kế toán.

Sổ Nhật ký phải có đầy đủ các văn bản sau:

+ Ngày, mon ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toándùng làm địa thế căn cứ ghi sổ;

+ Số tiền của nhiệm vụ kinh tế, tài chínhphát sinh.

(2) Sổ Cái dùng để ghi chép những nghiệp vụkinh tế, tài bao gồm phát sinh theo nội dung tài chính (theo thông tin tài khoản kế toán). Sốliệu bên trên Sổ chiếc phản ánh tổng hợp tình trạng tài sản, nguồn kinh phí và tìnhhình sử dụng nguồn gớm phí. Trên Sổ Cái có thể kết hợp câu hỏi ghi chép theotrình tự thời hạn phát sinh cùng nội dung kinh tế tài chính của nghiệp vụ kinh tế, tàichính.

Sổ Cái đề nghị phản ánh vừa đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, tháng của triệu chứng từ kế toándùng làm căn cứ ghi sổ;

+ nắm tắt nội dung chủ yếu của nghiệp vụ kinhtế, tài thiết yếu phát sinh;

+ Số chi phí của nghiệp vụ kinh tế, tài chínhphát sinh theo từng nội dung tài chính (Ghi vào mặt Nợ, bên Có các tài khoản).

2.2. Sổ, thẻ kế toán cụ thể

Sổ, thẻ kế toán cụ thể dùng nhằm ghi chép chitiết những nghiệp vụ kinh tế tài thiết yếu phát sinh tương quan đến các đối tượng kếtoán theo yêu cầu quản lý mà Sổ mẫu chưa phản ảnh được. Số liệu trên sổ kế toánchi tiết cung ứng các thông tin cụ thể phục vụ cho việc quản lý trong nội bộđơn vị và việc tính, lập những chỉ tiêu trong report tài chính và báo cáo quyếttoán.

Sổ kế toán chi tiết có những nội dung sau:

+ tên sổ;

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, tháng của hội chứng từ kế toándùng làm địa thế căn cứ ghi sổ;

+ bắt tắt nội dung nghiệp vụ k