QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM

  -  

Nước ngầm là một trong những dạng nước dưới khu đất, tích tụ trong số lớp đất đá trầm tích bở tránh như cặn, sạn, cát bột kết, trong số khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, hoàn toàn có thể khai thác cho những chuyển động sinh sống của bé tín đồ.

Bạn đang xem: Quy chuẩn chất lượng nước ngầm

2. Quy chuẩn chỉnh chất lượng nước ngầm (sathachlaixe.vn 09-MT: 2015/BTNMT)

QCđất nước hình chữ S 09:2015-MT/BTNMT do Tổ biên soạn thảo quy chuẩn chuyên môn tổ quốc về quality nước bên dưới đất soạn, sửa đổi QCcả nước 09:2008/BTNMT; Tổng viên Môi ngôi trường, Vụ Khoa học tập và Công nghệ, Vụ Pháp dụng trình cẩn thận cùng được ban hành theo Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21 mon 12 năm năm ngoái của Sở trưởng Bộ Tài nguim với Môi ngôi trường.

Xem thêm: Đề Tài: Thêm Bớt Trong Phạm Vi 5, Thêm Bớt, Tạo Nhóm Trong Phạm Vi 5

Quy chuẩn quality nước ngầm (QCtoàn nước 09-MT: 2015/BTNMT) là Quy chuẩn kỹ thuật non sông về Chất lượng nước bên dưới đất (nước ngầm).

Xem thêm: Tuyển Dụng Việc Làm Tại Quỳnh Lưu Nghệ An Public Group, Tìm Việc Làm Tại Nghệ An

Quy chuẩn quality Nước ngầm chế độ giá trị số lượng giới hạn các thông số kỹ thuật unique nước dưới khu đất, áp dụng nhằm Review cùng thống kê giám sát chất lượng nguồn nước bên dưới khu đất, làm căn cứ để lý thuyết cho những mục đích thực hiện nước khác nhau.

*

Giá trị giới hạn của những thông số kỹ thuật quality nước bên dưới đất

TTThông sốĐơn vịGiá trị giới hạn
1pH5,5 – 8,5
2Chỉ số pemanganatmg/l4
3Tổng hóa học rắn kết hợp (TDS)mg/l1500
4Độ cứng toàn bô (tính theo CaCO3)mg/l500
5Amôni (NH4+ tính theo N)mg/l1
6Nitrit (NO–2 tính theo N)mg/l1
7Nitrat (NO–3 tính theo N)mg/l15
8Clorua (Cl–)mg/l250
9Florua (F–)mg/l1
10Sulfat (SO42–)mg/l400
11Xyanua (CN–)mg/l0,01
12Asen (As)mg/l0,05
13Cadingươi (Cd)mg/l5
14Chì (Pb)mg/l0,01
15Crom VI (Cr6+)mg/l0,05
16Đồng (Cu)mg/l1
17Kẽm (Zn)mg/l3
18Niken (Ni)mg/l0,02
19Mangan (Mn)mg/l0,5
20Tbỏ ngân (Hg)mg/l1
21Sắt (Fe)mg/l5
22Selen (Se)mg/l0,01
23Aldrinµg/I0,1
24Benzene hexachloride (BHC)µg/l0,02
25Dieldrinµg/l0,1
26Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs)µg/I1
27Heptachlor và Heptachlorepoxideµg/l0,2
28Tổng Phenolmg/l1
29Tổng hoạt độ pchờ xạ αBq/I0,1
30Tổng hoạt độ pchờ xạ βBq/I1
31ColiformMPN hoặc CFU/100 ml3
32E.ColiMPN hoặc CFU/100 mlKhông phân phát hiện nay thấy

TẢI >> QCđất nước hình chữ S 09-MT: 2015/BTNMT (ĐÂY)