Hệ Thống Nhiệm Vụ Hoàng Kim Trong Trò Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ

  -  
*

- trọng trách chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư ra mắt của Long Ngũ, sẽ nhận được thư giới thiệu của Long Ngũ đến những NPC của 3 phe với thư gửi cho bạn, hãy xem thêm thư Long Ngũ gửi mang đến bạn. Trọng trách chính tuyến bao gồm 3 phe : chính phái, Trung lập cùng Tà phái bắt đầu từ cấp đôi mươi là hoàn toàn có thể làm . Rất có thể thực hiện cả 3 loại trọng trách này cùng lúc..

- có thể thực hiện nay bằng hệ thống làm nhiệm vụ nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp gỡ Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau khoản thời gian đối thoại, cho toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt mặt Lý Mạc Sầu.

- sau khi đánh bại Mạc Sầu, cù về chạm mặt Mạc Sầu ngơi nghỉ trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp mặt Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương vãi Động tầng trệt dưới (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương Động tầng trệt ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi hủy diệt Giới lưu giữ Phong trở lại Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu chạm chán Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- kế tiếp đến Điểm Thương đụng tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương sơn -> Điểm thương động -> tầng trệt -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau thời điểm đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao đến Lý Mạc Sầu trên Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- tiếp đến đến hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành tô -> tận hưởng Thuỷ Động) đánh ân oán Độc (264,207).

- sau thời điểm tiêu diệt oán Độc quay về chạm mặt Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> nha môn Tương Dương vượt qua Thần bí Nam nhân (211,195).

- Sau khi phá hủy Thần túng thiếu thương nhân trở lại Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm trọng trách cấp 20 -> xong xuôi nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Hệ thống nhiệm vụ hoàng kim trong trò chơi võ lâm truyền kỳ

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- sau đó đi mang lại La Tiêu tô (Lâm An -> Long Tuyền buôn bản -> La Tiêu Sơn) vượt mặt Ninh tướng mạo Quân ( 254,172).

- Sau khi hủy diệt Ninh tướng mạo Quân trở lại Biện Kinh gặp Phó nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tiến công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu Thiện Trượng cù về chạm mặt Phó nam Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Thuý yên ổn Môn (Đại Lý -> Thúy yên Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó mang đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm những Tây nam giới -> ghê Hoàng Động) giết thịt Từ từ Lực (181,214).

- Sau khi phá hủy Từ tự Lực trở lại Thuý im Môn chạm mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Thiên vương vãi Bang (Tương Dương -> cha Lăng huyện -> Bến tàu -> chạm chán Thuyền phu -> đi mang đến Thiên vương Đảo) gặp gỡ Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ nước (trên Thiên vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau thời điểm đánh bại Độc Tiếu Tẩu quay về gặp gỡ Phó phái mạnh Băng xong nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến thiếu thốn Lâm từ bỏ (Biện kinh -> thiếu Lâm Tự) gặp Đại sư không Tịch (221/177).

- sau đó đi ra cổng sau thiếu thốn Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt mặt Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư tảo về gặp mặt Phó nam giới Băng.

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm nhiệm vụ cấp 20 -> kết thúc nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ chi HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo chúng ta đến Chu Tiên Trấn (Biện tởm -> Chu Tiên Trấn ) gặp gỡ Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- sau đó đi cho Lâm An chạm mặt Thái Công Công (203,200) rước Thiên hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ bạn đi tấn công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) nghỉ ngơi Phục Ngưu sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau thời điểm lấy được Kim Phật xoay về gặp gỡ Thái Công Công.

- tiếp đến về chạm mặt Vân Nhi, kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp gỡ Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- kế tiếp đi mang đến Thanh Thành đánh (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh bại Hầu Phục tại (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục tảo về chạm mặt Vân Nhi trên Chu Tiên Trấn.

- kế tiếp mang theo 1 vạn lượng bạc bẽo đên gặp mặt Phó Lôi Thư (199,203) ngơi nghỉ Long Tuyền Thôn.

- xuất xứ đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền xã -> Ngũ Độc Giáo) gặp gỡ Mặc Thù Hương nhà (186/195) trong mang Thù Trại.

- trở lại Long Tuyền Thôn chạm mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ chủng loại Điện bạn chạm chán Đào Thạch Môn (203/194).

- kế tiếp đến Thục cưng cửng Sơn (Dương Châu -> Thục cương Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường xuyên (243,200).

- sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường mang được địa đồ quay trở lại Võ Đang giao mang đến Đào Thạc Môn.

- sau đó về gặp gỡ Phó Lôi Thư.

- kế tiếp đi cho Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

- kế tiếp đến gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng đánh (Lân An -> Long Tuyền buôn bản -> Nhạn Đãng Sơn) tàn phá đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau thời điểm diệt đạo tặc Lục Phi cù về chạm mặt Trần Tam Bảo sinh hoạt Biện gớm (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện khiếp tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- tiếp nối đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện kinh -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ hai trái hay cần đều được ->Tầng trang bị 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 chạm chán Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh cốc Động ( Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn -> Linh ly Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khi đánh bại hero kháng Kim Liêu Định trở về Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh..

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao làm trách nhiệm cấp 20 -> kết thúc nhiệm vụ.

Xem thêm: Ưu Đãi Trả Góp 0% Khi Mua Xe Máy Trả Góp Tại Tphcm Cần Những Thủ Tục Gì

Các vướng mắc liên quan đến sathachlaixe.vn sathachlaixe.vnVn, quý nhân sĩ phấn kích gửi tin tức về trang fan Page hay contact trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận thấy sự cung cấp tốt nhất.

Xem thêm: Địa Chỉ, Số Điện Thoại Xe Hồng Hải, Tuyến Xe Hồng Hải Mới Nhất 2022

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên đánh Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- kinh nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1: chạm mặt Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long từ bỏ ( Đại Lý => Điểm Thương đánh => Thiên Long tự ) chạm chán Si Tăng (167,176) -> ra bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết trang bị phổ vày Tàng Bảo khách hàng (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) vẫn giữ. Ra bên ngoài Thiên Long Tự rước được vật phổ quay về ( chúng ta có thể chỉ bắt buộc đánh ở 1 địa điểm cũng rất có thể lấy được đầy đủ 5 cuốn) phát hiện ham mê Tăng là đưa liền cù về gặp mặt Ngạo Vân Tông.

- nhiệm vụ thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa đánh phái (Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa sơn phái) search Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường chạm chán Sầm Hùng (192,201).

- trách nhiệm thứ 3: Đi tra cứu Phan Như Long tại Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp gỡ Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : gặp Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> tìm Hạ Lan đưa ra (385,324) làm việc Thành Đô -> tra cứu Ngô Lão Thái làm việc Giang Tân làng (432,387).

- nhiệm vụ thứ 2 : xoay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông ngơi nghỉ Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu tô Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) đánh đánh Lam Lang vương (225,187). Sau khoản thời gian đánh bại Lam Lang vương -> về chạm mặt Ngạo Vân Tông -> tra cứu Cung A Ngưu ngơi nghỉ Tương Dương (193,199).

- trọng trách thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi tấn công Ác lang (224,196) sinh sống Phục Ngưu đánh (Tương Dương -> Phục Ngưu sơn Đông) -> con quay về chạm mặt Cung A Ngưu-> search Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trọng trách thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu chúng ta đi gia nhập Lôi Đài sinh sống Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, bạn đến gặp Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử sức ( lập team với kẻ thù nữa nhằm vào đấu .

- trách nhiệm thứ 2 : sau thời điểm thắng lôi đài tảo về chạm chán Ngạo Vân Tông -> mang lại Dương Châu chạm mặt Hỗn lếu láo (231,190) -> hãy đến đấu ngôi trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một đợt nữa chứng minh phiên bản lĩnh. Hắn tấn công cược rằng bạn sẽ không thể nào tìm kiếm được Du Sương Tân nhưng nếu có tìm được thì cũng không thể đánh bại được hắn.

- trọng trách thứ 3 : quay về gặp Ngạo Vân Tông, ông cho thấy Du Sương Tân sống Thành Đô (421,304), vượt qua Du Sương Tân xoay về gặp mặt Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : gặp mặt Hỗn lếu -> đi mặt trận Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư thiết lập ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc đến Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim), vào mặt trận (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi con quay về gặp gỡ Hỗn Hỗn.

- trọng trách thứ 2 : láo Hỗn hỏi các bạn một số thắc mắc về mặt trận Tống Kim. Chúng ta trả lời đúng chuẩn -> nhấp vào láo lếu hỗn 1 lần tiếp nữa để nhận thưởng.

- nhiệm vụ thứ 3 : Đến Lâm An hủy diệt thần bí trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> xoay về gặp Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Đến Lâm An gặp Liễu nam Vân (171,190)-> mang lại Dương Châu chạm mặt Giang độc nhất vô nhị Tiêu (204,192) -> mang đến Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tiến công Nhím Chúa (291,159).

- trách nhiệm thứ 2 : Giang tốt nhất Tiêu lại bảo bạn đến gặp Lạc Thanh Thu làm việc Dương Châu (211,195) -> đi tìm Bảo kê sinh hoạt sòng bạc bẽo Dương Châu (218,197). Hắn nói ví như hạ được bang nhà Lộ trường Thiên (250,179) ở ngoài thành phố Dương Châu đã xoá nợ mang lại Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên tảo về gặp gỡ bảo kê xoá nợ đến Lạc Thanh Thu.

- trọng trách thứ 3 : cù về gặp gỡ Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho thấy bảo kiếm vẫn bị các nhân trang bị võ lâm tranh đoạt ở ngoại thành, hãy đi đem bảo tìm về. Chúng ta ra ngoài thành phố Dương Châu mang lại toạ độ (173/212) đánh nhân đồ gia dụng võ lâm. Quay về đưa bảo kiếm đến Lạc Thanh Thu, bảo tìm này là giả nhưng các bạn đã xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : gặp mặt Liễu phái nam Vân -> mang lại Phượng Tường gặp mặt chủ tiêu cục tuy nhiên Ưng (193,199) -> đến gặp mặt A Ngưu ( 196,203) làm việc Phượng Tường chấm dứt nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 2 : tại Thành Đô chạm chán Hạ Lão bản (376,316) -> Thục cưng cửng sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) vượt mặt Hôi Hầu vương (211,197). Xoay về gặp Hạ Lão kết thúc nhiệm vụ.

- trọng trách thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 chị em Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như yên ổn (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khoản thời gian thắng đàn chúng quay về chỗ Hà Lão bạn dạng -> tới gặp Liễu nam Vân xong nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trọng trách thứ 1 : Liễu nam Vân yêu thương cầu các bạn đi test sức ở lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bản lĩnh. (Bạn đến các thành này cùng với cùng một người đùa khác PT, nhà PT gặp mặt Công Binh Tử để xin gia nhập lôi đài).

- trọng trách thứ 2 : Sau khi chiến thắng quay về gặp gỡ Liễu phái nam Vân -> đi tiến công Lôi đài một lượt nữa.

- trọng trách thứ 3 : chạm mặt Liễu phái nam Vân -> mang lại Thành Đô đoạt được Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An tra cứu Liễu nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : Liễu phái mạnh Vân yêu cầu các bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư tải ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc đến Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) đánh lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trách nhiệm trung lập nên bạn có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau khi thành công ở mặt trận quay về chạm mặt Liễu phái mạnh Vân, ông ấy đã hỏi bạn 12 thắc mắc về chiến trường Tống Kim.

- trách nhiệm thứ 3 : chạm chán Liễu nam giới Vân cho thấy thêm Long truy Vũ-> cho Đại Lý search Long truy hỏi Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công quay về tra cứu Liễu phái mạnh Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1 : Vân Nhi bảo chúng ta đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh chạm mặt Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) nhằm học hỏi. Hoài Xuyên nhờ chúng ta đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) vượt mặt Hắc Diệp Hầu vương vãi (450,359), sau khi đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương cù về gặp gỡ Hoài Xuyên xong nhiệm vụ .

- trọng trách thứ 2 : Hoài Xuyên yêu cầu bạn đi tìm Trâu trường Cửu làm việc Thành Đô (392,318).

- trọng trách thứ 3 : Đến Thẩm Phong ở Dương Châu (210,192), ở chỗ này bạn phát hiện tại Thẩm Phong là 1 trong những binh sĩ Tống triều mang dạng, ngay chớp nhoáng một trận kịch chiến ra mắt (nếu bị Thẩm Phong giết mổ thì hoàn toàn có thể tìm trên Dương Châu (224/212) để tiếp tục), đánh bại hắn rồi con quay về gặp Thác BạcHoài Xuyên sinh sống Biện gớm báo tin, xong nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : Đến search Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ chúng ta đến Vũ Di đánh (Lâm An -> Long tuyền buôn bản -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) làm thịt Hoàng Lang vương (225,169), sau khoản thời gian giết được Hoàng Lang vương về chạm chán Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo bạn đên chỗ Lưu Uẩn Cổ (201,199) làm việc Tương Dương -> trở lại Thác bội nghĩa Hoài Xuyên.

- trách nhiệm thứ 3 : Hoài Xuyên bảo các bạn đên chỗ Tuý Hán sống Lâm An (211,189) -> ra phía bên ngoài thành đánh Thi Nghi Sinh hiện tại ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh con quay về gặp mặt Hoài Xuyên phục mệnh và nhận món quà hoàng kim <áo phục hồi> điểm khiếp nghiệm kế tiếp nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để dìm nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Thác bạc Hoài Xuyên bảo các bạn đến địa điểm Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) sinh hoạt Tương Dương điều tra thực hư -> tham gia Lôi đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- nhiệm vụ thứ 2 : xoay về gặp mặt Uẩn Cổ -> gặp gỡ Hoài Xuyên -> đánh thắng lôi đài 1 lần nữa.

- nhiệm vụ thứ 3 : Về chạm chán Thác Bạt Hoài Xuyên -> mang lại Tương Dương hạ gần kề Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn con quay về chạm chán Hoài Xuyên xong nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : chúng ta thấy mình không lập được nhiều chiến công nên hy vọng tham gia mặt trận Tống Kim đem 200 điểm tích luỹ. ( bạn theo Kim).

- trọng trách thứ 2 : sau khoản thời gian từ chiến trường quay về Thac Bac -> mang đến Thác bội nghĩa Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Tương Dương sát hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> xoay về gặp gỡ Hoài Xuyên lĩnh thưởng, chấm dứt nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan cho sathachlaixe.vn sathachlaixe.vnVn, quý nhân sĩ vui mắt gửi thông tin về trang fan hâm mộ Page hay tương tác trực tiếp đến điện thoại tư vấn 1900988961 để nhận ra sự cung ứng tốt nhất.