Ngũ âm chân kinh

  -  

Cửu Âm Chân gớm xuất từ tiểu thuyết 《 Xạ Điêu anh hùng Truyện 》, xuyên qua 《 Xạ Điêu Tam cỗ Khúc 》 ở trong nhà văn Kim Dung. 《 Cửu Âm Chân gớm 》 gồm hai quyển là thượng cùng hạ, quyển thượng giảng cơ sở nội công, quyển hạ giảng võ công chiêu thức ( phiên bản Hoàng Thường ), là võ học túng thiếu tịch nổi danh duy nhất trong tè thuyết Kim Dung.

Bạn đang xem: Ngũ âm chân kinh

Tại bạn dạng cũ năm 1957, bêntrong 《 Xạ Điêu anh hùng Truyện 》, người trí tuệ sáng tạo ra 《 Cửu Âm Chân khiếp 》 là Đạt Ma tổ sư, câu chữ giảng thuật võ công giải pháp làm chủ. Tại năm 1980, bản chỉnh sửa cùng phiên bản tân tu năm 2003, thì thay thế thành Hoàng thường hiệu đính 《 Vạn lâu Đạo Tạng 》 mà trí tuệ sáng tạo ra.


*

Thông tin cơbản

— Tên: Cửu Âm Chân ghê - 九阴真经

— thương hiệu khác: Cửu Âm Thần Công

— Tác giả: Hoàng Thường

— nhiều loại hình: Võ học bảo điển

— lần thứ nhất xuất hiện: Xạ Điêu Tam cỗ Khúc

— Tu luyện toàn bộ: Quách Tĩnh, Chu Bá Thông

— Tu luyện một bộ phận:Hồng Thất Công, Hoàng Dung, Dương Quá, tiểu Long Nữ, Hoàng Sam chị em tử, Chu Chỉ Nhược

— Tu luyện sai: Âu Dương Phong, Mai rất Phong, trần Huyền Phong, Chu Chỉ Nhược

— tín đồ sở hữu: vương Trùng Dương → Quách Tĩnh → Chu Chỉ Nhược → Trương Vô Kỵ

Lịchđại luyện tập

Truyền thuyết, tín đồ biên biên soạn 《 Cửu Âm Chân kinh 》 vừa chủ yếu vừa tà, vào lúc hiệu đính Đạo gia điển tàng lĩnh ngộ tuyệt đỉnh công phu võ công, sau cùng đại chiến với Minh giáo, vì báo oán mà nghiên cứu võ công kẻ thù, cuối cùng viết xuống 《 Cửu Âm Chân gớm 》 vang lừng cổ kim.

— vương Trùng Dương: Ở mặt trong 【 Thần Điêu Hiệp Lữ 】 tiết lộ vương vãi Trùng Dương vày phá giải NgọcNữ trung khu Kinh của Lâm Triều Anh, từng hiểu qua 《 Cửu Âm Chân tởm 》 cũng suy tư võ công trong đó, sau cuối nghĩ ra biện pháp phá giải Ngọc nữ Tâm Kinh, lấy một cỗ phận 《 Cửu Âm Chân khiếp 》 khắc trên hoạt tử nhân mộ.

— trằn Huyền Phong: cùng Mai vô cùng Phong trộm cắp 《 Cửu Âm Chân ghê 》 quyển hạ thoát đi Đào Hoa đảo, nhưng không tồn tại luyện tập đúng cách 《 Cửu Âm Chân gớm 》. Cùng Mai siêu Phong là vợ chồng, tịnh xưng Hắc Phong SongSát.


Có thể chúng ta quan tâm

— Mai khôn xiết Phong: học tập được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Bạch Mãng Tiên Pháp ...

— Chu Bá Thông: tại Đào Hoa đảo gặp gỡ Quách Tĩnh mà đạt được, vày không muốn vi phạm di mệnh của Vương Trùng Dương, lại ước ao nhìn võ học tập trong 《 Cửu Âm Chân tởm 》, tức tốc lừa gạt Quách Tĩnh luyện tập, bạn dạng thân ở bên cạnh quan trắc, lúc đang dạy Quách Tĩnh thuộc quan gần kề Quách Tĩnh luyện tập, vô tìnhcũng học xong 《 Cửu Âm Chân khiếp 》, tuy thế lúc kia hắn cùng Quách Tĩnh đều xem thiếu hiểu biết nhiều phạn văn tổng cương, mang đến nên không tồn tại luyện trọn vẹn.

— Quách Tĩnh: Bị Chu Bá Thông hoang ngôn lừa lật mà luyện tập 《 Cửu Âm Chân gớm 》, sau với theo Hoàng Dung trèo non lội suối search kiếm Đoàn Trí Hưng chữa trị thương, được Đoàn Trí Hưng chỉ điểm phạn văn tổng thiên, lại tự bản thân quan gần kề Toàn Chân Thất Tử Thiên cương Bắc Đẩu Trận Pháp mà lĩnh ngộ ý nghĩa BắcĐẩu Thất Tinh, dung hội tiệm thông, trở thành người tu luyện toàn bộ 《 Cửu Âm Chân tởm 》 chỉ sau Hoàng Thường.

— Hồng Thất Công: Quách Tĩnh truyền dạy 《 Cửu Âm Chân kinh 》 phạn văn tổng cưng cửng cùng liệu thương thiên sử dụng cho phục sinh công lực.

— Đoàn Trí Hưng: cùng Thiên Trúc tăng trợ giúp Quách Tĩnh thông dịch 《 Cửu Âm Chân khiếp 》 phạn văn tổng cương, từ đó tập được.

— Hoàng DượcSư: Được Quách Tĩnh truyền thụ thành phần dùng mang đến nghiên cứu.

— Âu Dương Phong: Bị Quách Tĩnh thuộc Hoàng Dung liên thủ lừa gạt, nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh mà thần chí thất thường, trên 【 Thần Điêu Hiệp Lữ 】 đã khôi phục bộ phận, được Dương Quá vén ra khu vực sai luyện tập 《 Cửu Âm Chân tởm 》.

— Hoàng Dung: Quách Tĩnh tu luyện xong 《 Cửu Âm Chân tởm 》, rước một bộ phận dạy mang lại HoàngDung.

— Dương Quá: tại hoạt tử nhân mộ bắt gặp Vương Trùng Dương cất giữ di khắc, học tập xong bộ phận 《 Cửu Âm Chân khiếp 》.

— tè Long Nữ: trên hoạt tử nhân mộ thấy được Vương Trùng Dương lưu giữ di khắc, học tập xong phần tử 《 Chín Âm chân khiếp 》.

— Chu Chỉ Nhược: tự Ỷ Thiên Kiếm lấy được 《 Cửu Âm Chân gớm 》 bảntốc thành của Quách Tĩnh Hoàng Dung biên soạn, cũng chính vì thời gian cấp cho bách, thiên tính không đủ, chỉ rèn luyện tốc thành bản, nội lực Cửu Âm bị Cửu Dương của Trương Vô Kỵ hóa giải.

— Tống Thanh Thư: Được Chu Chỉ Nhược truyền dạy 《 Cửu Âm Chân kinh 》( tốc thành phiên bản ), luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.

Xem thêm: Hội Làm Fs Theo Tên Online Đẳng Cấp Thú Cưng, Tạo Fs Gái Xinh

— Hoàng Sam cô bé tử: Tại hoạttử nhân chiêu tập học được một bộ phận 《 Chín Âm Chân gớm 》, cũng dùng bản này đánh bại Chu Chỉ Nhược.

— Trương Vô Kỵ: Chu Chỉ Nhược đem 《 Cửu Âm Chân tởm 》 giao đến hắn, có luyện tập hay không thì không rõ.

Kinh văn

「天之道,损有馀而补不足,是故虚胜实,不足胜有馀。其意博,其理奥,其趣深。天地之像分,阴阳之侯烈,变化之由表,死生之兆章。」

「弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行」


「天下之至柔,驰骋天下之至坚」

「五指发劲,无坚不破,摧敌首脑,如穿腐土」

「人徒知枯坐息思为进德之功,殊不知上达之士,圆通定慧,体用双修,即静而动,虽撄而宁。」

"Thiên bỏ ra đạo, tổn hữu dư nhi ngã bất túc, thị cụ hư chiến hạ thực, bất túc win hữu dư. Kỳ ý bác, kỳ lý áo, lý thú thâm. Thiên địa bỏ ra tượng phân, âm khí và dương khí chi hầu liệt, đổi khác chi bởi vì biểu, tử sinh chi triệu chương."

"Nhược đưa ra thắng cường, nhu chi thắng cương, trần gian mạc bất tri, mạc nănghành"

"Thiên hạ đưa ra chí nhu, trì sính thiên hạ chi chí kiên"

"Ngũ chỉ phân phát kình, vô kiên bất phá, tồi đối phương não, như xuyên hủ thổ"

"Nhân đồ vật tri khô tọa tức bốn vi tiến đức chi công, thù bất tri thượng đạt bỏ ra sĩ, viên thông định tuệ, thể dụng song tu, tức tĩnh nhi động, mặc dù anh nhi ninh."

Thần công

— Quyểnthượng

—— Dịch cân đoán cốt thiên: sau thời điểm luyện thành công lực, các phương diện đồng các tiến triển cấp cho tốc. Ngôn từ nâng lên: "nhân vật tri khô tọa tức tứ vi tiến đức đưa ra công, thù bất tri thượng đạt đưa ra sĩ, viên thông định tuệ, thể dụng song tu, tức động nhi tĩnh, mặc dù anh nhi ninh." Chẳng những tất cả đả tọa tu luyện tĩnh công, cũng gồm động công.

—— Liệu thương thiên: Liệu thương thiêndùng để chữa thương, cũng rất có thể gia tăng công lực. Bởi vì người có thể luyện 《 Cửu Âm Chân kinh 》 đã tất cả tu vi độc nhất định, cho nên liệu thương thiên đối với ngoại thương cũng ko nói thêm, chủ yếu là nói về phương diện trị liệu nội thương, công hiệu trị thương cực kỳ cường đại. (《 Xạ Điêu hero Truyện 》 Hồi 24: Mật thất chữa trị thương )

—— Điểm huyệt thiên: Nội dung chính là chỉ thuật cùng phương diện điểm huyệt,không có ra mắt chiêu thức kỹ càng.

—— Giải huyệt thiên: Là cách thức tự động đả thông huyệt đạo, lúc bị fan điểm trúng huyệt đạo hoặc bế tắc, liền có thể dùng cách thức này từ bỏ tiến hành đả thông. (《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》 Hồi 7 《 Trùng Dương di tự khắc 》)

—— Bế khí quyết: bao gồm thể không thở trong thời hạn dài.(《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》 Hồi 7 《 Trùng Dương di tương khắc 》)

—— Thugân súc cốt pháp: Vốn là công phu tầm thường nhất, nhưng luyện đến tối cao nhất, lại hoàn toàn có thể đem body toàn thân gân cốt co lại thành cực nhỏ dại một đoàn, giống hệt như con nhím gặp địch thì cuộn mình .(《 Xạ Điêu hero Truyện 》 Hồi 27 )

—— Phi nhứ kình: ở trong về một một số loại xảo kình tá lực, hoàn toàn có thể đem công kích trẻ trung và tràn đầy năng lượng của đối thủ biến thành vô hình.《 Xạ Điêu nhân vật Truyện 》 Hồi 38 《 Cẩm nang mật lệnh》, Quách Tĩnh mang "Phi nhứ kình" hóa giải Âu Dương Phong một chiêu.


—— Xà hành phiên ly: mặc dù trên mặt khu đất lăn lộn, nhưng linh rượu cồn dị thường. (《 Xạ Điêu hero Truyện 》 Hồi 62 《 sai sót ngẫu nhiên 》, Chu Bá Thông rước "Xà hành phiên ly" né qua Hoàng Dược Sư truy nã kích.)

—— Di hồn đại pháp: là 1 trong những loại nhiếp trọng tâm thuật, thực chất giống hệt như thôi miên ở hiện đại, có thể dùng nhằm đối phó đốithủ võ công cao nghều nhưng tâm chí không kiên định. ( tại Quần Sơn đại hội, Hoàng Dung lấy Di Hồn Đại Pháp tương khắc Bành trưởng lão Nhiếp trọng tâm thuật )

—— Tổng cương

Lấy phạn văn dịch âm viết thành. Tác giả Hoàng Thường để kị chân kinh lâm vào cảnh tay kẻ xấu, mà lưu lại thủ đoạn phòng bị. Cửu Âm Chân tởm tổng cương tinh áo vô cùng, hoàn toàn có thể đem tu chân bỏ ra sĩ gặp loạihình huyễn tượng gửi thành thần thông, sau thời điểm uốn nắn võ học Đạo gia thiên về âm nhu.

Tổng cương cứng 《 Cửu Âm Chân kinh 》 lại phân tích "Cửu Âm rất Thịnh" đó là tai hoạ, ý bao gồm của tổng cưng cửng cũng là sửa chữa cái nhược điểm này, vì vậy kỳ sĩ thấy, ứng không bao gồm 《 Cửu Âm Chân tởm 》 phạn văn tổng cương, nhưng lại 《 Cửu Âm Chân kinh 》 phạn văn tổng cưng cửng cùng 《 Cửu Dương Chân Kinh 》 đa số là đạolý "Âm Dương Viện Trợ", nếu như tu luyện thành công, liền thuộc 《 Cửu Âm Chân tởm 》 đạt tới "cảnh giới về tối cao võ học" .

—— Quỷ ngục tù âm phong: thuộc âm bố công, rước âm đả yêu quý người, lấy âm tác hồn, cũng rất có thể âm tía cương khí, uy lực của nó vô cùng, âm như âm ti quỷ rống, âm phong trận trận, khiến người ko công mà lui, không rét cơ mà run.

—— Hoành ko nadi: Loa toàn cửu ảnh, tả hữu mãng cầu di, kỳ liêu bất vi, dĩ khí hành chi, hoàn toàn có thể huyễn hóa chín thân ảnh dụ địch. Ví như như kết hợp thêm Cửu Âm Bạch Cốt Trảo uy lực của nó có thể tăng vội mười. Có tác dụng sao hoành không na di là cái huống từ bỏ định, kim công nhị pháp lấy tham khảo.

— Quyển hạ

—— Tồi tâm chưởng: Chưởng này dù thương hiệu "tồi tâm" , dẫu vậy ngườitrúng chưởng thì ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn nát, xương cốt lại không gãy đoạn.

—— Bạch mãng tiên pháp: sử dụng roi dài làm vũ khí, như rắn thoát ra khỏi hang, co giạng tự nhiên, cực kỳ linh động.

—— Thủ huy ngũ huyền: xoạc năm ngón tay trên khuỷu tay đối phương, nhẹ nhàng phất một cái, làm cho cánh tay đối phương tê liệt, body toàn thân tiêu kình.

—— Đại phục maquyền: là một trong những chiêu quyền pháp trong 《 Cửu Âm Chân khiếp 》, quyền pháp này dương cương càng nặng, cùng võ học Đạo gia nhất thiết âm nhu cũng rất khác nhau, ổn thực cương cứng mãnh chi khí, chiêu số diệu huyền vô cùng, lực quyền che phủ phía dưới, thiệt là uy cấp thiết cản.(《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》 Chu Bá Thông lấy Đại Phục Ma Quyền cùng Dương Quá "Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng" ứng đối )

—— Tồi kiên thần trảo:Uy lực khôn xiết lớn, trước dừng thần vận khí, lấy mười ngón xé bắt kéo kích. Tởm văn bên trong hạ quyển nâng lên: "Năm ngón tay phân phát kình, vô kiên bất phá, phá tan vỡ đầu địch, như xuyên hủ thổ." , "phá vỡ vạc đầu địch" là tấn công địch yếu hại bỏ ra ý, phiêu hốt linh động, đổi thay ảo vô phương, mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân lại là thiết yếu mà không tà, như là như thần tiên.

—— Cửu âm thần trảo: Trảo lực vô cùng, quỷ khí xung quanh quẩn, không côngmà sợ. Trảo có thể đục xương đầu thành lỗ cơ mà không nát, lòng trảo bao gồm hấp lực cường đại bao gồm thể cách ko thủ đồ gia dụng hoặc kêt nạp công lực người khác, trảo chỉ gồm cường đại thấu kình bao gồm thể cách không đả yêu mến người. Vừa thu vừa phát, cơ hội khai lúc hợp, vừa lòng võ học đại đạo lý lẽ.

—— Loa toàn cửu ảnh: coi thường công thượng thừa trong võ lâm, dung hợp thân pháp, cỗ pháp, cưng cửng khí có tác dụng một thể. Hoàn toàn có thể trên đất bằngnhảy lên mấy trượng, cũng có thể bình không phi hành vạn dặm, tầm thường quanh thân thể bao gồm một tầng cưng cửng khí từ bỏ nhiên, có thể công kích ngoại địch. Luyện đến thượng thừa có thể huyễn hóa ra chín thân ảnh, cùng phật môn vô thượng thần công Liên Đài Cửu Hiện có công hiệu giống nhau.

Xem thêm: Xe Đạp Điện Yamaha Cực Chất, Giá Tiền Xe Đạp Điện Yamaha Giá Bao Nhiêu Tiền?

-----------------------------------------------

Viết xuống "Cửu Âm Chân Kinh" ko dễ, mọi bạn tán dương chínhlà động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...