Nghị định 97 xử phạt vi phạm hành chính

  -  
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay núm Văn bản song ngữ

Nghị định 97/2013/NĐ-CP luật pháp xử phạt vi phạm hành bao gồm trong lĩnh vực dầu khí, sale xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng


*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 97/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH vào LĨNH VỰC DẦU KHÍ, khiếp DOANHXĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Căn cứ cách thức tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ điều khoản xử lý vi phạm hành bao gồm ngày trăng tròn tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ khí cụ dầu khí ngày thứ 6 tháng 7 năm 1993; điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của qui định dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000 và hiện tượng sửa đổi, bổ sung một số điều của nguyên lý dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ phương pháp giá ngày trăng tròn tháng 6năm 2012;

Căn cứ Luật quality sản phẩm,hàng hóa ngày 21 mon 11 năm 2007;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ CôngThương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhxử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề dầu khí, xăng dầu và khí khí đốt hóalỏng,

Chương 1.

Bạn đang xem: Nghị định 97 xử phạt vi phạm hành chính

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Nghị định này luật pháp hành vi viphạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phân phát và biện pháp khắc phục hậu quả ápdụng so với hành vi vi phạm luật hành chính; thẩm quyền lậpbiên bản vi phạm hành thiết yếu và thẩm quyền xử phát vi phạmhành chính so với các hành vi phạm luật hành bao gồm trong lĩnh vực dầu khí, kinhdoanh xăng dầu và khí khí đốt hóa lỏng.

2. Hành vi phạm luật hành bao gồm quy địnhtại Nghị định này bao gồm:

a) Hành vi vi phạm về chuyển động tìmkiếm, thăm dò, khai quật dầu khí;

b) Hành vi vi phạm luật quy định về antoàn, an ninh và môi trường trong nghành dầu khí;

c) Hành vi phạm luật quy định về chế độbáo cáo, cung cấp thông tin và những quy định không giống về quản lý nhà nước vào lĩnhvực dầu khí;

d) Hành vi phạm luật quy định về điềukiện kinh doanh xăng dầu;

đ) Hành vi vi phạm quy định về kinhdoanh xăng dầu;

e) Hành vi vi phạm luật quy định vềđiều kiện sale khí khí đốt hóa lỏng (sau trên đây khí dầu lửa hóalỏng gọi tắt là LPG);

g) Hành vi vi phạm quy định về sản xuất,xuất nhập khẩu, kinh doanh LPG; phạm luật quy định về chai LPG và LPG chai;

h) hành vi vi phạmquy định về nạp, cấp cho LPG;

i) Hành vi vi phạm luật quy định về sản xuất,sửa chữa, chu chỉnh chai LPG.

3. Những hành vi phạm luật hành chínhkhác trong lĩnh vực dầu khí, sale xăng dầu cùng khí dầu lửa hóa lỏng khôngquy định tại Nghị định này thì áp dụng Nghị định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về xửphạt phạm luật hành bao gồm trong nghành có tương quan để xử phạt.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Cá nhân, tổ chức vn thực hiệnhành vi vi phạm hành chính quy định trên Nghị định này.

2. Cá nhân, tổ chứcnước ngoài triển khai hành vi vi phạm luật hành thiết yếu quy định trên Nghị định này trênlãnh thổ Việt Nam.

3. Những người có thẩm quyền kiểm tra, lập biên phiên bản vi phạm hành chính, vận dụng biện pháp ngăn chặn và bảođảm xử lý vi phạm hành chính, xử phạt phạm luật hành thiết yếu quy định tại Nghị địnhnày.

4. Cá nhân, tổ chức triển khai khác tất cả liên quanđến việc xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 3. Giảithích từ bỏ ngữ

1. “Tổ chức” theo qui định tại Nghị địnhnày bao hàm tổ chức tài chính và các tổ chức không giống có tương quan đến vấn đề xử phạtvi phạm hành chính.

2. “Tổ chức ghê tế” bao hàm cácdoanh nghiệp được vận động theo khí cụ doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005,Luật đầu tư ngày 29 mon 11 năm 2005; hợp tác ký kết xã, liên hiệp hợp tác ký kết xã được thành lập theo Luật hợp tác xã ngày 26 mon 11 năm 2003;tổ chức tín dụng thanh toán được thành lập theo Luật những tổ chức tín dụng ngày 16 mon 6năm 2010; tổ chức bảo hiểm được ra đời theo Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 9tháng 12 năm 2000; những tổ chức tài chính khác theo chế độ của điều khoản và cácđơn vị kinh tế trực thuộc của các tổ chức tài chính nóitrên.

3. “Cá nhân” mức sử dụng tại Nghị địnhnày bao gồm cả hộ kinh doanh phải đăng ký marketing theo chế độ của pháp luật.

Điều 4. Áp dụng mứcphạt tiền trong xử vạc hành chính

1. Mức phân phát tiền so với các hành vivi phạm cơ chế tại Nghị định này là mức phạt đối với cánhân, kể cả các trường hợp công cụ chủ thể tiến hành hànhvi vi phạm đó là tổ chức.

2. Trường vừa lòng tổchức triển khai hành vi vi phạm luật quy định tại Nghị định này thì mức vạc tiền so với tổ chức gấp 02 lần nút phạttiền so với cá nhân.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠMHÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ trong LĨNH VỰC DẦUKHÍ

MỤC 1. HÀNH VI VIPHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ

Điều 5. Hành vivi phạm vẻ ngoài về hoạt động tìm kiếm, dò la dầu khí

1. Phạt tiền từ bỏ 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lập chương trình công tác năm tương ứnggửi cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền theo từng giai đoạn cân xứng với cam kếttrong đúng theo đồng dầu khí về thời hạn, câu chữ công việc, tài chính.

2. Phân phát tiền từ 100.000.000 đồngđến 150.000.000 đồng đối với hành vi không nộp tài liệu và mẫu vật thu đượctrong quá trình khoan mang lại cơ quan bao gồm thẩm quyền.

3. Phạt tiền tự 150.000.000 đồngđến 200.000.000 đồng đối với hành vi kéo dài thời hạn của tiến trình tìm kiếm,thăm dò lúc cơ quan bao gồm thẩm quyền chưa cho phép.

4. Phạt tiền từ bỏ 200.000.000 đồngđến 250.000.000 đồng so với hành vi khoan ra ngoài diện tích thích hợp đồng dầu khíkhi cơ quan tất cả thẩm quyền chưa mang đến phép.

5. Phân phát tiền tự 250.000.000 đồngđến 300.000.000 đồng đối với hành vi duy trì lại diện tích phát hiện khí tất cả khảnăng thương mại khi không được sự đồng ý chấp thuận của Thủ tướng thiết yếu phủ.

6. Phân phát tiền tự 300.000.000 đồngđến 400.000.000 đồng so với hành vi tiến hành hoạt động tìm kiếm, dò xét dầukhí khi đúng theo đồng dầu khí không được những cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Vạc tiền tự 400.000.000 đồngđến 500.000.000 đồng so với hành vi tiến hành chuyển động tìm kiếm, dò xét dầukhí tại quanh vùng Nhà nước tuyên bố cấm hoặc tạm thời cấm.

8. Phân phát tiền tự 900.000.000 đồngđến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáplãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước cùng hòa làng mạc hội chủnghĩa Việt Nam nhằm mục tiêu nghiên cứu, tìm kiếm dò xét dầu khí.

9. Vẻ ngoài xử phạt bổ sung:

a) tịch thâu tang vật, phươngtiện được thực hiện để vi phạm hành chính so với vi phạm điều khoản tại Khoản 4,Khoản 6, Khoản 7 Điều này;

b) Trục xuất khỏi khu vực nướcCộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam đối với người quốc tế có hành vi vi phạmKhoản 8 Điều này.

Điều 6. Hành vivi phạm pháp luật về hoạt động phát triển mỏ và khai quật dầu khí

1. Vạc tiền từ 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm luật sau đây:

a) không lập chương trình côngtác năm khớp ứng gửi cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền;

b) Không lưu lại sổ sách ghichép về công tác thống kê giám sát thiết bị đo lưu giữ lượng tổng hoặc thiết bị kiểm soát lưulượng theo quy định.

2. Phân phát tiền từ 80.000.000 đồngđến 100.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) phân chia sản lượng khai thácdầu từ cụm giếng của mỏ trên cơ sở chia tỷ lệ của từng giếng không phù hợp vớihệ thống phân cái và quy trình phân bổ đã được phê duyệt;

b) Không chuẩn chỉnh với duytrì việc chuẩn chỉnh toàn bộ các đồ vật đo tổng lưu lại lượng, đo nước, đo khítheo tiêu chuẩn, chế độ định kỳ đã được thuận tình của cơ quan, tổ chức có thẩmquyền;

c) tiến hành các vận động sửachữa giếng hoặc giải pháp xử lý để tăng dòng sản phẩm khi chưa có sự phê phê chuẩn của cơquan, tổ chức có thẩm quyền;

d) thực hiện khai thác dầu khítừ nhì vỉa trở lên bởi một ống khai thác hoặc một thân giếng thông thường mà không đolưu lượng riêng của từng vỉa khi không được sự phê xem xét của cơ quan, tổ chức cóthẩm quyền;

đ) ko đo tổng lưu lượng củacác vỉa sản phẩm và xác định lưu lượng khai quật của từng vỉa đơn nhất khi tiếnhành khai quật đồng thời các vỉa đã có được chấp thuận.

3. Vạc tiền tự 100.000.000 đồngđến 150.000.000 đồng so với một trong những hành vi phạm luật sau đây:

a) khai quật dầu khí với sảnlượng làm bớt áp suất vỉa xuống thấp rộng mức áp suất đã có phê để mắt tới màkhông được sự được cho phép của các cấp gồm thẩm quyền theo quy định;

b) Không triển khai đúng quy địnhvề van bình an trong lòng giếng;

c) không phù hợp nhất mỏ theo quyđịnh;

d) không tính lại trữ lượng dầukhí theo cơ chế của pháp luật;

đ) Không tiến hành đúng quy địnhvề đo hoặc khảo sát áp suất vỉa;

e) Không triển khai đúng quy địnhvề lấy với phân tích chủng loại lưu thể;

g) Không triển khai đúng quy địnhvề ống khai quật và ống kháng khai thác;

h) Không đảm bảo thiết bị đầugiếng với cây thông tương xứng với luật pháp của pháp luật;

i) Bơm hóa học lưu vào vỉa theo mạnglưới giếng bơm ép cùng vỉa không giống với màng lưới giếng bơm ép và vỉa đã được phê duyệt;

k) Không thực hiện đúng quytrình về đốt cùng xả khí đồng hành;

l) Trong quá trình thử giếngmà khai thác vượt quá khối lượng đã được cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền chophép đốt hoặc hủy;

m) khai quật khí đồng hànhtrong trường đúng theo tỷ suất khí dầu cao hơn nữa giới hạn vẫn phê săn sóc khi chưa tồn tại sựchấp thuận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồngđến 200.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện yêu mong củaChính phủ việt nam về vấn đề bán dầu thô tại thị trường Việt Nam;

b) Không triển khai đúng nộidung chiến lược đại cưng cửng và kế hoạch phát triển mỏ dầu khí đã có được cơ quan, tổchức gồm thẩm quyền chấp thuận.

5. Vạc tiền từ bỏ 200.000.000 đồngđến 250.000.000 đồng so với một trong số hành vi vi phạm sau đây:

a) Tiến hành vận động pháttriển mỏ và khai quật dầu khí lúc kế hoạch cách tân và phát triển mỏ chưa được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt;

b) khai quật dầu khí vượt rangoài diện tích s hợp đồng khi chưa được cơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền đến phép.

6. Vạc tiền từ 250.000.000 đồngđến 300.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành hoạt động khai thác dầu khí tạikhu vực mà lại Nhà nước tuyên cha cấm hoặc trong thời điểm tạm thời cấm.

7. Phân phát tiền từ 900.000.000 đồngđến 1.000.000.000 đồng so với hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáplãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm châu lục của nước cộng hòa thôn hội chủnghĩa Việt Nam nhằm khai thác dầu khí.

8. Bề ngoài xử phạt bửa sung:

a) tịch thu tang vật, phươngtiện được áp dụng để phạm luật hành chính so với vi phạm hình thức tại Điểm c, Điểmd Khoản 2; Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này;

b) Trục xuất khỏi cương vực nướcCộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam so với người quốc tế có hành động vi phạmKhoản 7 Điều này.

Điều 7. Hành vivi phạm biện pháp về hoạt động ngừng dự án kiếm tìm kiếm, dò la và khai quật dầukhí

1. Phạt tiền trường đoản cú 80.000.000 đồngđến 100.000.000 đồng đối với hành vi không trình cơ quan làm chủ nhà nước bao gồm thẩmquyền chương trình, kế hoạch, dự toán chi phí cho vấn đề tháo dỡ các công trình cốđịnh phục vụ vận động tìm kiếm, dò hỏi và khai quật dầu khí theo quy định.

2. Phát tiền trường đoản cú 150.000.000 đồngđến 200.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm luật sau đây:

a) tháo dỡ dỡ các công trình cố kỉnh địnhphục vụ vận động tìm kiếm, dò hỏi và khai thác dầu khí khi chương trình, kếhoạch, dự toán chi phí cho bài toán tháo dỡ những công trình đó chưa được cơ quan liêu quảnlý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không thực hiện tháo cởi cáccông trình cố định và thắt chặt phục vụ hoạt động tìm kiếm, dò xét và khai quật dầu khítheo chương trình, kế hoạch, dự toán chi tiêu cho bài toán tháo dỡ các công trình đóđã được cơ quan quản lý nhà nước bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

c) Không triển khai đúng quy địnhvề bảo vệ và bỏ giếng khoan dầu khí.

3. Phương án khắc phục hậu quả

Buộc cởi dỡ công trình xây dựng hoặc khôi phụclại tình trạng lúc đầu theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b và Điểmc Khoản 2 Điều này.

MỤC 2. HÀNH VI VIPHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, bình an VÀ MÔI TRƯỜNG vào LĨNH VỰC DẦU KHÍ

Điều 8. Hành vivi phạm nguyên lý về an toàn, an toàn dầu khí

1. Vạc tiền từ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm luật sau đây:

a) Trồng cây lâu năm tronghành lang bình yên các công trình dầu khí trên đất liền;

b) cản ngăn việc thực hiện hợppháp các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai quật và vận chuyển dầu khí.

2. Phân phát tiền trường đoản cú 100.000.000 đồngđến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thiết lập cấu hình hành langan toàn xung quanh những công trình dầu khí theo chính sách của cơ quan có thẩm quyền;

b) thực hiện bình chịu đựng áp lực,bình chịu lửa được thiết kế theo phong cách và lắp đặt không áp theo các tiêu chuẩn chỉnh quy định;

c) Không thực hiện đúng cácquy định về kiểm tra các van, những thiết bị cảm biến;

d) Sử dụng hệ thống thiết bị xửlý, bình tách, các loại bình áp lực, trang bị bơm, thứ nén khí, mặt đường ống, bộ phậndòng (manifold), đầu giếng và những thiết bị khai quật dầu khí khác khi các thiếtbị đó không được đảm bảo an toàn bằng khối hệ thống an toàn;

đ) Không lắp đặt van đóng góp khẩncấp làm việc đầu giếng cùng cây thông hoặc thực hiện van đóng cấp bách không đạt tiêu chuẩntheo quy định;

e) Không thực hiện đúng quy địnhvề khoảng cách đặt động cơ diesel trên khu đất liền;

g) Sử dụng công trình xây dựng khaithác xa khơi khi hệ thống ống dẫn và những thiết bị có liên quan được thiết kếvà đính đặt không tuân theo tiêu chuẩn quy định;

h) ko nối các van xả áp vàthiết bị xử trí hydrocacbon lỏng cùng với bình lắng hoặc thùng đựng hoặc thùng bọccao su hoàn toàn có thể tích đầy đủ để cất được thể tích lỏng béo nhất rất có thể thoát ra trướckhi hệ thống được đóng an toàn;

i) Không lắp ráp hệ bị những thiếtbị báo động có công dụng báo cho toàn bộ mọi người trên dự án công trình trong tình huốngcó thể gây nguy hại cho người, cho công trình hoặc bất lợi cho môi trường tự nhiêntheo quy định;

k) ko lập báo cáo đánh giáđịnh lượng đen đủi ro để triển khai cơ sở xác minh khoảng cách bình yên trình cơ quan bao gồm thẩmquyền theo quy định.

3. Phân phát tiền tự 150.000.000 đồngđến 200.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm luật sau đây:

a) thực hiện xây dựng những côngtrình, sử dụng lửa trần, những thiết bị phát nhiệt, phân phát lửa và những hoạt độngkhác trong hành lang bình an các công trình xây dựng dầu khí trên đất liền gây nguy hạicho công trình xây dựng dầu khí đó;

b) Thả neo phạm pháp cácphương nhân tiện tàu, thuyền vào phạm vi 2 hải lý tính từ rìa ko kể cùng của côngtrình dầu khí biển;

c) Xâm nhập phi pháp hoặc tiếnhành các chuyển động dưới ngẫu nhiên hình thức nào trong vùng an ninh dầu khí của cáccông trình dầu khí trên biển khi không được Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho phép.

4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồngđến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tùy chỉnh thiết lập hoặc khôngduy trì hệ thống cai quản công tác an ninh trong quá trình vận động từ khâu thiếtkế, xây dựng, chạy thử, vận hành, khai thác và hủy bỏ công trình;

b) Không thành lập kế hoạch ứngcứu nguy cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Lập planer ứng cứu khẩn cấpkhông phù hợp với khối hệ thống ứng cứu nguy cấp quốc gia.

5. Hiệ tượng xử phạt xẻ sung

Tịch thu tang vật, phương tiện được sửdụng để vi phạm hành chủ yếu trong hoạt động dầu khí đối với hành vi nguyên lý tạiĐiểm b Khoản 2 cùng Điểm c Khoản 3 Điều này.

6. Giải pháp khắc phục hậu quả

Buộc tháo túa cáccác công trình xây dựng xây dựng trái phép so với vi phạm nguyên lý tại Điểm a cùng c Khoản3 Điều này.

Điều 9. Hành vivi phạm nguyên tắc về ứng phó sự chũm tràn dầu

Các hành vi vi phạm luật quy định về ứngphó sự cụ tràn dầu được xử vạc theo luật của thiết yếu phủvề xử lý vi phi pháp luật vào lĩnh vực bảo đảm môi trường.

Điều 10. Hành vivi phạm công cụ về bình yên đường ống đi lại khí trên đất liền

1. Vạc tiền tự 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với hành vi nổ mìn, khai thác đá trong phạm vi quanh vùng ảnhhưởng tính tự ranh giới hành lang bình an đến ranh mãnh giới quần thể vực ảnh hưởng.

2. Phát tiền trường đoản cú 40.000.000 đồngđến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi phạm luật sau đây:

a) Không tiến hành đúng quy địnhvề độ dày thành ống;

b) Không triển khai đúng quy địnhvề độ sâu của mặt đường ống ngầm;

c) Không tiến hành đúng quy địnhvề thiết kế, xây cất đường ống mới;

d) thay đổi tiêu chuẩn chỉnh thiếtkế khi không được cơ quan bên nước gồm thẩm quyền mang đến phép;

đ) không có chương trình quảnlý an toàn cho từng quy trình của quá trình thi công, nghiệm thu sát hoạch và chạy thửcông trình;

e) ko xây dựng các thủ tục,quy trình liên quan đến việc quản lý và vận hành và bảo dưỡng đường ống;

g) Không thống kê giám sát lại áp suấtvận hành tối đa chu kỳ theo chế độ của pháp luật;

h) ko lập planer bảo dưỡng,tổ chức kiểm tra, thay thế sửa chữa hư hỏng;

i) Không tổ chức lưu trữthông tin, tài liệu về vận hành, tai nạn, sự cố, tổn thất cũng giống như thông tin vềkhảo sát, sửa chữa, tuần tra, hiệu quả kiểm định kỹ thuật, các văn phiên bản xử lý viphạm và những biện pháp tự khắc phục;

k) Không gia hạn các biển khơi báotuyến ống ở mọi nơi cần thiết phải đính đặt những biển chú ý, biển chú ý và cọcranh giới;

l) không có phương án thiết kếvà biện pháp kiến thiết được các cấp thẩm quyền phê chuẩn y tại khu vực giao cắtqua dải đất tuyến đường ống hoặc hành lang an toàn tuyến ống.

3. Hiệ tượng xử phạt vấp ngã sung

Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại được sửdụng để vi phạm hành chính đối với hành vi hình thức tại Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Hành vivi phạm chế độ về công tác bảo đảm an toàn môi trường

1. Phân phát tiền từ 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tồn tại cán bộ phụ trách về đảm bảo an toàn môi trường.

2. Vạc tiền từ bỏ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng so với một trong số hành vi vi phạm luật sau đây:

a) Không thực hiện đúng cácquy định về biên chép và report trạng thái môi trường xung quanh vật lý;

b) Không thực hiện đúng cácquy định về nước khai quật từ vỉa.

3. Vạc tiền từ 80.000.000 đồngđến 100.000.000 đồng so với hành vi sử dụng những dung dịch khoan, những hóa chấtgây ô nhiễm và độc hại hoặc nguy hiểm khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền.

4. Bề ngoài xử phạt té sung

Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại được sửdụng để phạm luật hành chính đối với hành vi phép tắc tại Khoản 3 Điều này.

5. Phương án khắc phục hậu quả

Buộc tiến hành biện pháp tự khắc phụctình trạng ô nhiễm môi trường so với vi phạm cách thức tại Điểm b Khoản 2 vàKhoản 3 Điều này.

MỤC 3. HÀNH VI VIPHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC TRONGLĨNH VỰC DẦU KHÍ

Điều 12. Hành vivi phạm cơ chế về report và cung ứng thông tin

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến20.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm luật sauđây:

1. Ko thông báo hiệu quả thẩmlượng theo quy định.

2. Không đk giá trị trữlượng dầu khí được phê xem xét theo quy định.

3. Không report về kết quả đothông số khai quật trong thân giếng theo quy định.

4. Không báo cáo định kỳ về sảnlượng khai thác, thành phần, tỷ trọng dầu khí khai thác được của từng mỏ, từngđối tượng khai quật theo quy định.

5. Ko gửi hầu như nội dungliên quan liêu đến đồng hồ đeo tay lưu lượng khí thương mại theo quy định.

6. Không báo cáo các tài liệuliên quan mang đến quy trình, thiết bị, tín đồ thực hiện hoạt động sửa chữa trị giếng hoặcxử lý nhằm tăng sản phẩm theo quy định.

7. Không gửi báo cáo trữ lượngdầu khí theo quy định.

8. Không thông báo khá đầy đủ và kịpthời các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn đường ống chuyên chở khí đối vớicông trình trong khu vực tác động theo quy định.

9. Không thông tin khi đốt hoặchủy dầu nhằm đối phó với tình trạng nguy cấp theo quy định.

10. Ko gửi 1 trong những cáctài liệu tiếp sau đây theo quy định:

a) Phương án, planer hoạtđộng dầu khí hàng năm và dài hạn;

b) báo cáo tổng vừa lòng về thựchiện cùng kết quả hoạt động dầu khí sản phẩm quý, hàng năm;

c) báo cáo tình hình thực hiệncác dự án kinh tế, chuyên môn về chuyển động dầu khí;

d) báo cáo sự kiện quan trọng,sự cố liên quan đến hoạt động dầu khí.

Điều 13. Hành vivi phạm lao lý về hỗ trợ tài liệu cho hoạt động kiểm tra, thanh tra về dầukhí

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến30.000.000 đồng so với hành vi không cung cấp các tài liệu hoặc cung ứng khôngđầy đầy đủ tài liệu làm khó cho chuyển động kiểm tra, điều tra về dầu khí củangười thực hành công vụ cùng của cơ quan cai quản nhà nước gồm thẩm quyền.

Chương 3.

HÀNH VI VI PHẠMHÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG tởm DOANHXĂNG DẦU

MỤC 1. HÀNH VIVI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN marketing XĂNG DẦU

Điều 14. Hành vivi phạm điều khoản về điều kiện marketing xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

1. Phạt tiền trường đoản cú 30.000.000 đồngđến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi phạm luật sau đây:

a) Xuất khẩu, nhập vào xăngdầu lúc Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xăng dầu;

b) Xuất khẩu, nhập vào xăng dầukhi Giấy phép marketing xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã không còn thời hạn hiệu lực;

c) thực hiện Giấy phép kinhdoanh xuất khẩu, nhập vào xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa;

d) mang đến thuê, mang lại mượn hoặcthuê, mượn Giấy phép marketing xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

đ) làm cho giả hoặc sử dụng Giấyphép marketing xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu giả.

2. Vạc tiền từ 50.000.000 đồngđến 80.000.000 đồng đối với một trong số hành vi phạm luật sau đây:

a) bao gồm cầu cảng cơ mà khôngđúng quy định;

b) gồm kho đón nhận xăng dầunhập khẩu tuy thế không đúng quy định;

c) Có phương tiện đi lại vận tảixăng dầu cơ mà không đúng quy định;

d) Có khối hệ thống phân phối xăngdầu nhưng lại không đúng quy định;

đ) Có phương tiện đi lại tra nạpnhiên liệu cất cánh nhưng không đúng quy định.

3. Phát tiền tự 80.000.000 đồngđến 100.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm luật sau đây:

a) không tồn tại cầu cảng chăm dụng;

b) không có kho tiếp nhậnxăng dầu nhập khẩu;

c) không có phương một thể vận tảixăng dầu siêng dụng;

d) không có hệ thống phân phốixăng dầu;

đ) không có phương nhân tiện tranạp xăng bay.

4. Hiệ tượng xử phạt té sung:

a) tước quyền áp dụng Giấyphép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ bỏ 01 tháng mang đến 03 tháng đối vớivi phạm nguyên tắc tại Điểm d Khoản 1 Điều này;

b) Tịch thu giấy tờ kinhdoanh xuất khẩu, nhập vào xăng dầu đối với vi phạm chế độ tại Điểm c, Điểm đKhoản 1 Điều này.

Điều 15. Hành vivi phạm công cụ về điều kiện sản xuất xăng dầu

1. Phạt tiền từ bỏ 30.000.000 đồngđến 50.000.000 đồng so với hành vi sản xuất xăng dầu khi Giấy ghi nhận đăngký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Vạc tiền từ bỏ 50.000.000 đồngđến 80.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) đại lý sản xuất xăng dầukhông theo như đúng quy hoạch đã có được phê duyệt;

b) bao gồm phòng thử nghiệm, đo lườngnhưng ko đủ năng lượng để kiểm tra quality xăng dầu chế tạo theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồngđến 100.000.000 đồng so với một trong số hành vi phạm luật sau đây:

a) cửa hàng sản xuất xăng dầu không được cấp tất cả thẩm quyềncho phép đầu tư;

b) không tồn tại phòng thử nghiệm,đo lường để kiểm tra unique xăng dầu chế tạo theo quy định.

Điều 16. Hành vivi phạm phương pháp về điều kiện sale của tổng đại lý sale xăng dầu

1. Phát tiền trường đoản cú 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi phạm luật sau đây:

a) sale xăng dầu lúc Giấychứng nhận đk doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xăng dầu;

b) Cán bộ quản lý, nhân viêntrực tiếp sale xăng dầu ko được đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ về kỹ thuật an toànphòng cháy, trị cháy và bảo đảm an toàn môi trường theo quy định.

2. Vạc tiền trường đoản cú 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm luật sau đây:

a) tất cả kho, bể cất xăng dầunhưng không nên quy định;

b) Có hệ thống phân phối xăngdầu cơ mà không đúng quy định;

c) Có phương tiện đi lại vận tảixăng dầu tuy thế không đúng quy định.

3. Phạt tiền tự 30.000.000 đồngđến 50.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm sau đây:

a) không tồn tại kho, bể cất xăngdầu;

b) ko có hệ thống phân phốixăng dầu;

c) không tồn tại phương nhân tiện vận tảixăng dầu chuyên dụng.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc nộp lại túi tiền nhà nước số lợibất phù hợp pháp thu được đối với vi phạm mức sử dụng tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

Xem thêm: Đánh Giá Rebel 500 2021 Kèm Giá Bán Tại Đại Lý Việt, Đánh Giá Honda Rebel 500 2019

Điều 17. Hành vivi phạm luật về điều kiện marketing của đại lý nhỏ lẻ xăng dầu

1. Vạc tiền tự 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm luật sau đây:

a) kinh doanh xăng dầu khi Giấychứng nhận đk doanh nghiệp ko đăng ký kinh doanh xăng dầu;

b) Cán bộ quản lý, nhân viêntrực tiếp kinh doanh xăng dầu không được giảng dạy nghiệp vụ về chuyên môn an toànphòng cháy, chữa cháy và đảm bảo môi ngôi trường theo quy định.

2. Phạt tiền trường đoản cú 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng so với hành vi không tồn tại cửa hàng kinh doanh nhỏ xăng dầu theo quyđịnh.

Điều 18. Hành vivi phạm dụng cụ về điều kiện sale của cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ bỏ 3.000.000 đồngđến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi phạm luật sau đây:

a) Cán bộ quản lý, nhân viêntrực tiếp sale xăng dầu không được đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ về nghệ thuật an toànphòng cháy, chữa cháy và bảo đảm môi trường theo quy định;

b) thực hiện Giấy chứng nhận đủđiều kiện sale xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa.

2. Phạt tiền từ bỏ 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi phạm luật sau đây:

a) mang lại thuê, mang lại mượn hoặcthuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing xăng dầu;

b) Địa điểm của shop bánlẻ xăng dầu không nên với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ đk kinhdoanh xăng dầu.

3. Phát tiền tự 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ trang vật dụng tại siêu thị bánlẻ xăng dầu theo cách thức hoặc trang sản phẩm tại cửa ngõ hàng bán lẻ xăng dầukhông đạt tiêu chuẩn theo quy định.

4. Phát tiền từ 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm của shop bánlẻ xăng dầu không phù hợp với quy hoạch đã có được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

b) marketing xăng dầu khi Giấychứng dìm đủ điều kiện sale xăng dầu đã hết hiệu lực hoặc đã biết thành tước quyềnsử dụng hoặc bị thu hồi;

c) kinh doanh xăng dầu khikhông tất cả Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale xăng dầu;

d) có tác dụng giả hoặc sử dụng Giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu giả.

5. Vẻ ngoài xử phạt té sung:

a) tước quyền sử dụng Giấy chứngnhận đầy đủ điều kiện sale xăng dầu từ bỏ 01 tháng mang đến 03 tháng đối với vi phạmquy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) tịch thu Giấy ghi nhận đủđiều kiện sale xăng dầu đối với vi phạm qui định tại Điểm b Khoản 1 với Điểmd Khoản 4 Điều này.

6. Giải pháp khắc phục hậu quả

Buộc nộp lại túi tiền nhà nước số lợibất vừa lòng pháp thu được đối với vi phạm vẻ ngoài tại Điểm c Khoản 4 Điều này.

Điều 19. Hành vivi phạm qui định về điều kiện sale dịch vụ xăng dầu

1. Phân phát tiền trường đoản cú 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với một trong số hành vi phạm luật sau đây:

a) marketing dịch vụ vận tảixăng dầu hoặc marketing dịch vụ dịch vụ cho thuê cảng, kho chào đón xăng dầu khi Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp ko đăng ký sale dịch vụ xăng dầu;

b) Cán cỗ quản lý, nhân viêntrực tiếp sale hoặc cán bộ quản lý, nhân viên cấp dưới trực tiếp sử dụng phương tiệnvận tải không được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, trị cháyvà bảo vệ môi ngôi trường theo quy định.

2. Phân phát tiền từ bỏ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi phạm luật sau đây:

a) marketing dịch vụ chothuê cảng, kho mừng đón xăng dầu bao gồm cầu cảng hoặc tất cả kho chứa nhưng ko đúngquy định;

b) marketing dịch vụ vận tảixăng dầu bao gồm phương tiện vận tải xăng dầu tuy vậy không đúng quy định.

3. Vạc tiền từ 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm luật sau đây:

a) marketing dịch vụ chothuê cảng, kho đón nhận xăng dầu mà không tồn tại cầu cảng chuyên được dùng hoặc khôngcó kho chứa;

b) marketing dịch vụ vận tảixăng dầu mà không tồn tại phương tiện vận tải xăng dầu siêng dụng;

c) di chuyển xăng dầu nhưngnắp bồn xe cất xăng dầu không tồn tại niêm phong kẹp chì theo quy định;

d) Dùng phương tiện vận tảikhông bắt buộc là phương tiện vận tải xăng dầu chuyên được sự dụng để chuyển động xăng dầuhoặc sale dịch vụ đi lại xăng dầu.

MỤC 2. HÀNH VIVI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ kinh doanh XĂNG DẦU

Điều 20. Hành vivi phạm lý lẽ về niêm yết giá bán và giá kinh doanh nhỏ xăng dầu

1. Phát tiền từ bỏ 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm luật sau đây:

a) không niêm yết giá thành lẻxăng dầu hoặc niêm yết giá nhỏ lẻ xăng dầu không nên quy định, không rõ rànggây nhầm lẫn cho khách hàng;

b) Niêm yết giá kinh doanh nhỏ xăng dầukhông đúng với giá do mến nhân làm mai quy định;

c) bán không đúng giá niêm yếtdo yêu đương nhân mối lái quy định.

2. Vạc tiền tự 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng so với hành vi trường đoản cú ý kiểm soát và điều chỉnh giá nhỏ lẻ xăng dầu khôngđúng thời khắc thương nhân làm mối quy định.

3. Vẻ ngoài xử phạt té sung

Tước quyền thực hiện Giấy ghi nhận đủđiều kiện kinh doanh xăng dầu từ bỏ 01 tháng mang đến 03 tháng đối với vi phạm quy địnhtại Điểm b, Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Phương án khắc phục hậu quả

Buộc nộp lại chi phí nhà nước số lợibất hợp pháp đạt được do thực hiện vi phạm hành thiết yếu đối vớivi phạm chế độ tại Điểm b, Điểm cKhoản 1 cùng Khoản 2 Điều này.

Điều 21. Hành vivi phạm phương tiện về các bước điều chỉnh giá nhỏ lẻ xăng dầu của thương nhân đầumối

1. Phạt tiền trường đoản cú 60.000.000 đồngđến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm luật sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy địnhvề trình tự, thủ tục đăng ký giá thành xăng dầu nội địa với những cơ quan đơn vị nướccó thẩm quyền;

b) Không thông tin hoặc khônggửi đưa ra quyết định về giá bán lẻ xăng dầu cho những đơn vị trong hệ thống phân phốixăng dầu trước thời khắc giá có hiệu lực thực thi thi hành khi điều chỉnh tăng, giảm giábán lẻ xăng dầu.

2. Vạc tiền tự 80.000.000 đồngđến 100.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lao lý về nấc điều chỉnhgiá, thời gian tối thiểu thân hai lần kiểm soát và điều chỉnh giá liên tục khi điều chỉnhtăng giá bán lẻ xăng dầu và thời hạn tối nhiều giữa hai lần điều chỉnh giá liêntiếp khi điều chỉnh giảm ngay bán lẻ xăng dầu.

3. Bề ngoài xử phạt té sung

Tước quyền thực hiện Giấy phép kinhdoanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trường đoản cú 01 tháng cho 03 tháng so với vi phạmquy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Giải pháp khắc phục hậu quả

Buộc nộp lại ngân sách chi tiêu nhà nước số lợibất vừa lòng pháp có được do vi phạm luật hành chính đối với vi phạm lao lý tại Khoản 2Điều này.

Điều 22. Hành vigian lận về thực hiện phương tiện đo lường và tính toán trong sale xăng dầu

1. Phạt tiền tự 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng so với một trong số hành vi vi phạm sau đây:

a) không có chứng chỉ kiểm định(Giấy chứng nhận kiểm định hoặc che dấu kiểm định, tem kiểm định) phương tiện đi lại đoxăng dầu;

b) Sử dụng chứng từ kiểm định(Giấy ghi nhận kiểm định hoặc có thể dấu kiểm định, tem kiểm định) phương tiện đi lại đo xăngdầu đã mất hiệu lực;

c) Sử dụng chứng từ kiểm định(Giấy chứng nhận kiểm định hoặc dấu kiểm định, tem kiểm định) bị tẩy xóa, sửachữa.

2. Vạc tiền từ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng so với một trong số hành vi phạm luật sau đây:

a) Sử dụng phương tiện đi lại đo bịsai, bị hỏng hoặc không đạt yêu mong về tính toán hoặc không đúng số của phương tiện đi lại đovượt quá giới hạn sai số mang lại phép;

b) từ bỏ ý tháo cởi niêm phong, kẹpchì, vết kiểm định, tem chu chỉnh trên phương tiện đo mà lại không thông tin với cơquan tất cả thẩm quyền theo quy định.

3. Phạt tiền tự 35.000.000 đồngđến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng chứng chỉ kiểm định(Giấy ghi nhận kiểm định hoặc che dấu kiểm định, tem kiểm định) giả mạo;

b) Không thực hiện kiểm địnhphương tiện đo vào thời hạn cơ chế theo yêu ước của cơ quan bao gồm thẩm quyền;

c) Làm đổi khác cấu trúc kỹthuật, tính năng kỹ thuật thống kê giám sát của phương tiện đi lại đo;

d) Tác động, điều chỉnh, sửachữa, cụ thế, đính thêm, rút giảm thiết bị của phương tiện đi lại đo làm xô lệch kếtquả đo hoặc sử dụng những thiết bị không giống để kiểm soát và điều chỉnh sai số của phương tiện đi lại đovượt quá số lượng giới hạn sai số cho phép;

đ) gồm hành vi gian lậu khácvề đo lường và tính toán khi chào bán xăng dầu.

4. Bề ngoài xử phạt vấp ngã sung:

a) tước quyền áp dụng Giấy chứngnhận đủ điều kiện marketing xăng dầu tự 01 tháng mang lại 06 tháng so với vi phạmquy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu chứng từ kiểm định(Giấy ghi nhận kiểm định, tem kiểm định) đối với vi phạm mức sử dụng tại Điểm cKhoản 1, Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 3 Điều này;

c) Tịch thu phương tiện đo vàcác máy khác so với vi phạm lao lý tại Điểm c, Điểm d Khoản 3 Điều này.

5. Phương án khắc phục hậu quả:

a) Buộc đình chỉ thực hiện phươngtiện đo phạm luật và triển khai kiểm định phương tiện đi lại đo trước lúc đưa vào sử dụngđối với phạm luật quy định tại Khoản 1, Khoản 2 với Điểm a, Điểm b, Điểm đ Khoản 3Điều này;

b) Buộc nộp lại ngân sách nhànước số lợi phi pháp có được do phạm luật hành chính đối với vi phạm quy địnhtại Điểm a Khoản 2 với Khoản 3 Điều này.

Điều 23. Hành vivi phạm hình thức về quality xăng dầu giữ thông bên trên thị trường

1. Phát tiền từ là một lần cho 1,5lần giá bán trị hàng hóa vi phạm đối với hành vi tồn trữ, chuyển động xăng dầu gồm chấtlượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn chào làng áp dụng.

2. Vạc tiền từ 1,5 lần đến2,5 lần giá bán trị hàng hóa vi phạm đối với một trong các hành vi phạm luật sau đây:

a) pha trộn chất phụ gia hoặccác chất khác vào xăng dầu làm biến đổi chất lượng xăng dầu hoặc chất lượngxăng dầu không tương xứng với quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng;

b) Mua, buôn bán xăng dầu gồm chấtlượng không phù hợp Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn ra mắt áp dụng;

c) Xuất khẩu, nhập khẩu, sảnxuất, pha chế xăng dầu có chất lượng không cân xứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Tiêu chuẩn ra mắt áp dụng.

3. Vẻ ngoài xử phạt xẻ sung:

a) tước quyền thực hiện Giấy chứngnhận đầy đủ điều kiện sale xăng dầu hoặc Giấy phép sale xuất khẩu, nhậpkhẩu xăng dầu từ bỏ 01 tháng đến 06 mon đối với shop kinh doanh xăng dầu,doanh nghiệp xuất nhập khẩu xăng dầu vi phạm luật quy định tại Điều này;

b) Buộc đình chỉ hoạt độngkinh doanh xăng dầu tự 01 tháng mang đến 03 tháng so với tổng đại lý, đại lý, doanhnghiệp sale dịch vụ xăng dầu có hành vi vi phạm quy định trên Điều này.

4. Giải pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đình chỉ lưu lại thông đốivới xăng dầu không được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật giang sơn hoặckhông đảm bảo an toàn chất lượng đối với vi phạm hình thức tại Điều này;

b) Buộc thu hồi tổng thể lượngxăng dầu chưa được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật non sông hoặc không bảođảm quality đang lưu giữ thông trên thị trường đối với vi phạm hiện tượng tại Điềunày;

c) Buộc biến đổi mục đích sửdụng hoặc tái chế xăng dầu có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốcgia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với vi phạm cách thức tại Điều này;

d) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủyxăng dầu có unique không phù hợp Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩncông bố vận dụng trong trường hợp không triển khai được phương án quy định tại Điểmc Khoản 6 Điều này hoặc khiến hại đến sức khỏe, an toàn, môi trường.

Điều 24. Hành vivi phạm nguyên tắc về đăng ký hệ thống phân phối

1. Phân phát tiền từ 3.000.000 đồngđến 5.000.000 đồng so với đại lý bán lẻ xăng dầu bao gồm một trong số hành vi viphạm sau đây:

a) Không đăng ký hệ thốngphân phối cùng cơ quan quản lý nhà nước gồm thẩm quyền theo quy định;

b) gian lậu trong kê khaiđăng ký hệ thống phân phối.

2. Phân phát tiền từ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng so với tổng đại lý xăng dầu có một trong các hành vi vi phạmsau đây:

a) Không đăng ký hệ thốngphân phối với cơ quan thống trị nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) ăn gian trong kê khaiđăng ký khối hệ thống phân phối.

3. Phát tiền tự 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng đối với thương nhân cung ứng xăng dầu có khối hệ thống phân phối,thương nhân marketing xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có một trong những hành vivi phạm sau đây:

a) Không đk hệ thốngphân phối với cơ quan thống trị nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) gian lận trong kê khaiđăng ký khối hệ thống phân phối.

Điều 25. Hành vivi phạm biện pháp về mua, chào bán xăng dầu theo hệ thống phân phối

1. Phân phát tiền trường đoản cú 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng so với đại lý marketing xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầucó hành vi mua, phân phối xăng dầu với các đối tượng người tiêu dùng ngoài hệ thống phân phối, trừtrường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng đối với tổng đại lý marketing xăng dầu bao gồm hành vi mua, bánxăng dầu với các đối tượng người tiêu dùng ngoài hệ thống phân phối, trừ ngôi trường hợp chào bán trực tiếpcho tín đồ tiêu dùng.

3. Phát tiền từ bỏ 50.000.000 đồngđến 60.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối gồm hành vi buôn bán xăng dầu cho cácđối tượng ngoài khối hệ thống phân phối của yêu đương nhân, trừ ngôi trường hợp buôn bán trực tiếpcho các hộ công nghiệp với thương nhân đầu mối khác.

4. Hiệ tượng xử phạt bổ sung:

a) tước đoạt quyền sử dụng Giấy chứngnhận đầy đủ điều kiện sale xăng dầu hoặc Giấy phép marketing xuất khẩu, nhậpkhẩu xăng dầu trường đoản cú 01 tháng mang đến 03 tháng đối với vi phạm nguyên lý tại Khoản 1 vàKhoản 3 Điều này vào trường hợp vi phạm luật nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạmtrong thời gian thực hiện định hình giá;

b) Buộc đình chỉ chuyển động kinhdoanh xăng dầu từ bỏ 01 tháng đến 03 tháng so với tổng đại lý, cửa hàng đại lý kinh doanhxăng dầu có hành vi phạm luật tại Khoản 2 Điều này vào trường hợp phạm luật nhiềulần hoặc tái phạm hoặc phạm luật trong thời gian thực hiện bất biến giá.

Điều 26. Hành vivi phạm quy định về giao, thừa nhận tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu

1. Vạc tiền từ bỏ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với đại lý kinh doanh nhỏ xăng dầu gồm hành vi làm cửa hàng đại lý bán lẻxăng dầu thừa quá con số tổng đại lý phân phối hoặc yêu quý nhân manh mối theo quy định.

2. Phạt tiền trường đoản cú 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng so với tổng đại lý sale xăng dầu có một trong những cáchành vi phạm luật sau đây:

a) làm cho tổng đại lý phân phối vượt vượt sốlượng thương nhân dắt mối theo quy định;

b) ký kết hợp đồng cùng với đại lý, cửahàng nhỏ lẻ xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định.

3. Phân phát tiền từ 30.000.000 đồngđến 40.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm luật sau đây:

a) yêu quý nhân đầu mối cóhành vi giao tổng đại lý, đại lý xăng dầu mà không tồn tại hợp đồng cửa hàng đại lý kinhdoanh xăng dầu theo quy định;

b) yêu thương nhân nhận làm tổngđại lý, đại lý marketing xăng dầu mà không tồn tại hợp đồng đại lý kinh doanh xăngdầu theo quy định;

c) cam kết hợp đồng với cửa hàng đại lý bánlẻ xăng dầu khi đại lý này sẽ là khối hệ thống phân phối của yêu thương nhân đầu mối,tổng cửa hàng đại lý khác (chưa thanh lý thích hợp đồng hiện tại).

4. Phân phát tiền trường đoản cú 40.000.000 đồngđến 60.000.000 đồng so với thương nhân đầu mối gồm hành vi cam kết hợp đồng tổng đạilý, đại lý kinh doanh xăng dầu với yêu đương nhân không đủ điều kiện làm tổng đạilý, đại lý sale xăng dầu theo quy định.

5. Bề ngoài xử phạt vấp ngã sung:

Buộc đình chỉ chuyển động kinh doanhxăng dầu trường đoản cú 01 tháng mang lại 03 tháng so với thương nhân đầumối, tổng đại lý, đại lý sale xăng dầu gồm hành vi vi phạm luật tại Điềunày trong trường hợp phạm luật nhiều lần hoặctái phạm.

Điều 27. Hành vi vi phạm luật quy địnhvề đưa tải, lịch sự mạn xăng dầu

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến30.000.000 đồng so với hành vi chuyển tải, quý phái mạn xăng dầu không nên vị tríquy định.

Điều 28. Hành vivi phạm cơ chế về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm thời nhập tái xuất, chuyểnkhẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu

1. Phát tiền tự 40.000.000 đồngđến 50.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm luật sau đây:

a) yêu đương nhân cung ứng xăngdầu xuất khẩu xăng dầu chưa phải do bản thân sản xuất, gia công xuất khẩu;

b) gia công xuất khẩu xăng dầukhi chưa phải là yêu mến nhân chế tạo xăng dầu.

2. Phát tiền từ bỏ 50.000.000 đồngđến 60.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, nhất thời nhậptái xuất, đưa khẩu xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất xăng dầu khi không có Giấyphép sale xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo phương pháp hoặc giấy tờ kinhdoanh xuất khẩu, nhập vào xăng dầu đã biết thành tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi.

3. Vạc tiền trường đoản cú 60.000.000 đồngđến 70.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối bao gồm một trong các hành vi vi phạmsau đây:

a) nhập vào xăng dầu thấphơn giới hạn mức tối thiểu về số lượng, chủng một số loại được cơ quan quản lý nhà nước cóthẩm quyền giao hàng năm;

b) Nhập khẩu vật liệu sảnxuất xăng dầu không tuân theo đúng planer đã đk với cơ quan cai quản nhà nướccó thẩm quyền.

4. Hình thức xử phạt vấp ngã sung

Tước quyền thực hiện Giấy phép kinhdoanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trường đoản cú 01 tháng đến 03 tháng so với vi phạmquy định trên Điểm a Khoản 3 Điều này trong trường hợp phạm luật nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm luật trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

Điều 29. Hành vivi phạm nguyên lý về dự trữ xăng dầu, vật liệu sản xuất xăng dầu

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồngđến 60.000.000 đồng so với thương nhân cấp dưỡng xăng dầu bao gồm một trong số hànhvi vi phạm luật sau đây:

a) bảo trì mức dự trữ nguyênliệu cung ứng xăng dầu thấp rộng mức về tối thiểu theo quy định;

b) duy trì mức dự trữ lưuthông xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo chế độ trong ngôi trường hợp bao gồm hệ thốngphân phối bên trên thị trường.

2. Vạc tiền trường đoản cú 60.000.000 đồngđến 70.000.000 đồng so với hành vi bảo trì mức dự trữ lưu giữ thông xăng dầu thấphơn mức tối thiểu theo quy định.

3. Vẻ ngoài xử phạt ngã sung

Tước quyền thực hiện Giấy phép marketing xuất khẩu, nhập vào xăng dầu tự 01 tháng đến 03tháng đối với vi phạm nguyên tắc tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong trườnghợp phạm luật nhiều lần hoặc tái phạm hoặc phạm luật trong thời hạn thực hiện nay bìnhổn giá.

Điều 30. Hành vivi phạm pháp luật về biển cả hiệu

1. Vạc tiền tự 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng so với hành vi không đề tên hoặc ghi sai tênthương nhân đầu mối cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa ngõ hàng kinh doanh nhỏ xăng dầu.

2. Vạc tiền tự 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối bao gồm hành vi không cách thức thốngnhất câu hỏi ghi tên thương nhân đầu mối trên biển hiệu của cửa ngõ hàng nhỏ lẻ xăng dầuthuộc hệ thống phân phối của mình.

Điều 31. Hành vivi phạm dụng cụ về cung cấp xăng dầu

1. Phân phát cảnh cáo hoặc phát tiềntừ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm luật sauđây:

a) ko niêm yết thời gianbán hàng tại nơi chào bán hàng;

b) Niêm yết thời gian bánhàng ko rõ ràng, rất khó thấy.

2. Phạt tiền từ một triệu đồngđến 2.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắctay, qua thùng, can chai và các dụng cụ tiềm ẩn khác.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với cửa hàng, đại lý sale xăng dầu bao gồm một trongcác hành vi vi phạm luật sau đây:

a) giảm thời gian bán sản phẩm sovới thời hạn niêm yết hoặc so với thời gian bán sản phẩm trước đó mà không gồm lýdo đường đường chính chính hoặc không thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Không cung cấp hàng, chấm dứt bánhàng mà không có lý do đường đường chính chính hoặc không thông tin cho cơ quan bao gồm thẩm quyềntheo quy định;

c) sút lượng hàng xuất kho sovới thời gian trước này mà không tất cả lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơquan tất cả thẩm quyền theo quy định.

4. Vạc tiền từ 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có 1 trong các cáchành vi phạm luật sau đây:

a) giảm lượng hàng bán ra sovới thời hạn trước đó mà không tất cả lý do quang minh chính đại hoặc không thông tin cho cơquan có thẩm quyền theo quy định;

b) Không chào bán hàng, ngừng bánhàng mà không tồn tại lý do chính đại quang minh hoặc không thông báo cho cơ quan gồm thẩm quyềntheo quy định.

5. Phát tiền trường đoản cú 50.000.000 đồngđến 60.000.000 đồng so với thương nhân đầu mối, doanh nghiệp lớn trực nằm trong thươngnhân đầu mối, trụ sở của yêu đương nhân đầu mối, đưa ra nhánh của người sử dụng trựcthuộc yêu đương nhân đầu mối gồm hành vi bớt lượng hàng xuất kho so cùng với thời giantrước này mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan tất cả thẩmquyền theo quy định.

6. Vạc tiền tự 60.000.000 đồngđến 70.000.000 đồng so với hành vi mua bán, vận chuyển, tồn trữ, khiếp doanhxăng dầu khi chưa phải là yêu mến nhân đầu mối, yêu đương nhân marketing dịch vụvận cài xăng dầu, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ xăng dầu (trừ trường hợpmua nhằm sử dụng giao hàng sản xuất).

7. Vẻ ngoài xử phạt té sung

a) trưng thu tang vật dùng đểvi phạm so với vi phạm tại Khoản 2 với Khoản 6 Điều này.

b) tước đoạt quyền thực hiện Giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép marketing xuất khẩu, nhậpkhẩu xăng dầu trường đoản cú 01 tháng mang đến 03 tháng so với vi phạm cơ chế tại Khoản 3 vàKhoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạmtrong thời hạn thực hiện định hình giá.

c) Buộc đình chỉ hoạt độngkinh doanh xăng dầu từ bỏ 01 tháng mang đến 03 tháng đối với doanh nghiệp trực thuộcthương nhân đầu mối, chi nhánh của thương nhân đầu mối, chi nhánh của doanhnghiệp trực thuộc thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầuvi phạm phương pháp tại Điều này vào trường hợp phạm luật nhiều lần hoặc tái phạmhoặc vi phạm luật trong thời hạn thực hiện định hình giá.

Điều 32. Hành vivi phạm cơ chế về vận chuyển, buôn bán, hiệp thương xăng dầu qua biên giới

1. Phân phát tiền tự 3.000.000 đồngđến 5.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển, buôn bán, đàm phán xăng dầu quabiên giới ko đúng nguyên lý nếu trị giá xăng dầu mang lại 10.000.000 đồng.

2. Vạc tiền trường đoản cú 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm luật tại Khoản 1 Điều này trường hợp trị giáxăng dầu từ bên trên 10.000.000 đồng cho 30.000.000 đồng.

3. Vạc tiền từ bỏ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này trường hợp trị giáxăng dầu từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

4. Phát tiền từ 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng so với hành vi vi phạm luật tại Khoản 1 Điều này trường hợp trị giáxăng dầu từ trên 50.000.000 đồng mang đến 70.000.000 đồng.

5. Vạc tiền tự 30.000.000 đồngđến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này giả dụ trị giáxăng dầu từ bên trên 70.000.000 đồng cho dưới 100.000.000 đồng.

6. Phát tiền trường đoản cú 40.000.000 đồngđến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm luật tại Khoản 1 Điều này nếu trị giáxăng dầu trường đoản cú 100.000.000 đồng trở lên và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt ngã sung:

a) trưng thu xăng dầu đối vớivi phạm biện pháp tại Điều này;

b) tước đoạt quyền áp dụng Giấy chứngnhận đủ điều kiện marketing xăng dầu hoặc Giấy phép marketing xuất khẩu, nhậpkhẩu xăng dầu từ bỏ 01 tháng đến 03 tháng so với thương nhân đầu mối, cửa ngõ hàngbán lẻ xăng dầu vi phạm luật quy định trên Điều này;

c) Buộc đình chỉ hoạt độngkinh doanh xăng dầu từ bỏ 01 tháng mang lại 03 tháng đối với doanh nghiệp trực thuộcthương nhân đầu mối, chi nhánh của yêu quý nhân đầu mối, trụ sở của doanhnghiệp trực thuộc thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý sale xăng dầuvi phạm pháp luật tại Điều này.

Điều 33. Hành vivi phạm về marketing xăng dầu nhập lậu

Hành vi marketing xăng dầu nhập lậubị xử phạt theo luật pháp của cơ quan chính phủ quy định xử phạt phạm luật hành chínhtrong vận động thương mại.

Điều 34. Hành vi vi phạm quy địnhvề cai quản kinh doanh xăng dầu tại quanh vùng biên giới

1. Phân phát tiền từ một triệu đồngđến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm tiếp sau đây nếu trị giáxăng dầu mang đến 10.000.000 đồng:

a) vận chuyển xăng dầu vàokhu vực biên cương không đúng quy định;

b) Buôn bán, thảo luận xăng dầutrên biển với tàu thuyền, phương tiện đi lại đánh bắt thủy sản của nước ngoài.

2. Phát tiền tự 5.000.000 đồngđến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm luật tại Khoản 1 Điều này ví như trị giáxăng dầu từ trên 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ bỏ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm luật tại Khoản 1 Điều này nếu như trị giáxăng dầu từ trên 30.000.000 đồng mang lại 50.000.000 đồng.

4. Phân phát tiền trường đoản cú 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng so với hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này nêu trị giáxăng dầu từ bên trên 50.000.000 đồng mang đến 70.00.000 đồng.

Xem thêm: Thân Hình Gầy Của Phạm Băng Băng Trở Thành Chủ Đề Chỉ Trích, Phạm Băng Băng

5. Phát tiền tự 20.000.000 đồngđến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm luật tại Khoản 1 Điều này trường hợp trị giáxăng dầu từ bên trên 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

6. Phân phát tiền tự 30.000.000 đồngđến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này ví như trị