Nghị định 20/2016

  -  
Nghị định 20/2016/NĐ-CP biện pháp Cơ sở dữ liệu tổ quốc về xử lý phạm luật hành bao gồm quy định về xây dựng, quản lí lý, khai thác và áp dụng Cơ sở dữ liệu đất nước về xử lý vi phạm hành chính; nhiệm vụ trong việc xây dựng, quản ngại lý, khai quật và sử dụng CSDL giang sơn về XLVPHC.

Bạn đang xem: Nghị định 20/2016

 

1. Xây dựng, thống trị và gia hạn Cơ sở dữ liệu non sông về xử lý vi phạm luật hành chính

Nghị định 20 quy định thông tin trong cửa hàng dữ liệu đất nước về xử lý phạm luật hành chính bao gồm:

- thông tin về đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính:

- tin tức về vấn đề thi hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định áp dụng phương án khắc phục hậu quả (nếu có):

- tin tức về việc vận dụng biện pháp cách xử lý hành chính:

- tin tức về việc vận dụng biện pháp quản lý tại gia đình:

Trong đó, tin tức về ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành bao gồm được khí cụ như sau:

+ Đối tượng bị xử phạt phạm luật hành thiết yếu theo Nghị định số 20/2016;

+ Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định xử phạt phạm luật hành chính;

+ hành vi vi phạm; hiệ tượng xử phạt, nấc phạt; biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

+ cơ sở của người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; chức vụ của fan ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính.

2. Khai quật và sử dụng Cơ sở dữ liệu nước nhà về xử lý vi phạm hành chính

- Theo Nghị định 20 năm 2016, các hình thức khai thác và áp dụng Cơ sở dữ liệu giang sơn về xử lý phạm luật hành chủ yếu bao gồm:

+ liên kết qua mạng máy tính với cửa hàng dữ liệu nước nhà về xử lý vi phạm luật hành chính;

+ Tra cứu tin tức trực đường trên cổng thông tin điện tử do cỗ Tư pháp quy định;

+ Văn bản yêu cầu.

- Đối tượng được khai thác và áp dụng Cơ sở dữ liệu tổ quốc về xử lý phạm luật hành bao gồm bao gồm:

+ Các đối tượng tại Điều 2 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP;

+ những cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức không giống có tương quan trực kế tiếp công tác xử lý vi phạm hành chính;

+ những cơ quan quyền lực tối cao nhà nước thực hiện tác dụng giám sát công tác làm việc xử lý vi phạm hành thiết yếu có quyền yêu ước và được tin báo để phục vụ vận động giám gần kề theo phép tắc của pháp luật;

+ tổ chức bị xử phạt, cá thể bị xử lý vi phạm luật hành chủ yếu được cung cấp tin về việc xử lý vi phạm luật hành chính của mình khi tất cả đơn đề xuất và đề xuất trả chi phí theo quy định.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 20/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 mon 3 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ luật pháp Tổ chức chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ mức sử dụng Xử lý phạm luật hành thiết yếu ngày đôi mươi tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật công nghệ thông tinngày 29 mon 6 năm 2006;

Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Tưpháp,

Chính phủ phát hành Nghị định quy địnhCơ sở dữ liệu non sông về xử lý phạm luật hành chính.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh

Nghị định này nguyên lý về xây dựng,quản lý, khai quật và sử dụng Cơ sở dữ liệu non sông về xử lý vi phạm luật hànhchính; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa ánnhân dân về tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(sau đây hotline tắt là Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh), các tổ chức, cá nhân trong việcxây dựng, quản lý, khai quật và áp dụng Cơ sở dữ liệu non sông về cách xử lý vi phạmhành chính.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạtvi phạm hành chính.

2. Cơ sở thi hành quyết định xử phạtvi phạm hành chính.

3. Cơ sở thi hành đưa ra quyết định cưỡngchế thi hành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính.

4. Cơ quan, người dân có thẩm quyền quyếtđịnh vận dụng biện pháp xử lý hành chính.

5. Cơ quan thi hành quyết định áp dụngcác phương án xử lý hành chính.

6. Cơ quan cai quản nhà nước về xử lývi phạm hành chính.

7. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, côngchức, viên chức khác có liên quan đến vấn đề xây dựng, cai quản lý, khai quật và sử dụngCơ sở dữ liệu tổ quốc về xử lý phạm luật hành chính.

Điều 3. Giảithích từ bỏ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dướiđây được đọc như sau:

1. Tư liệu về xử lý vi phạm hànhchính là các văn bản, giấy tờ, bạn dạng ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệulưu trong bộ nhớ lưu trữ của những phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹ thuật nhiệm vụ chứa đựngthông tin về vụ bài toán xử phạt vi phạm hành chủ yếu hoặc vận dụng biện pháp xử lýhành chính.

2. Tài liệu điện tử về xử trí vi phạmhành chính là những tin tức trong tài liệu về xử lý phạm luật hành chính được sốhóa.

3. đại lý dữ liệu đất nước về xử lý viphạm hành đó là tập hợp dữ liệu về xử lý vi phạm luật hànhchính được xây dựng, cập nhật, duy trì, khai quật và sử dụng trải qua phươngtiện năng lượng điện tử nhằm giao hàng công tác thống trị nhà nước về xử lý vi phạm hành chínhvà đương đầu phòng, chống vi phi pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắcxây dựng, cai quản lý, khai thác và áp dụng Cơ sở dữ liệu giang sơn về cách xử lý vi phạmhành chính

1. Tuân thủ quyđịnh của giải pháp Xử lý phạm luật hành chính, Luật công nghệ thông tin cùng Nghị địnhnày.

2. đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời.

3. Phân định ví dụ quyền hạn, tráchnhiệm theo chức năng, trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền.

4. Khai thác, thực hiện đúng Mục đích,bảo đảm kín thông tin của tổ chức triển khai bị xử phạt, cá nhân bị xử lý phạm luật hànhchính.

5. Quản lý chặt chẽ, bảo vệ an toàn,an ninh thông tin.

Điều 5. Gớm phíbảo đảm cho việc xây dựng, làm chủ Cơ sở dữ liệu tổ quốc về xử lý vi phạm hànhchính

1. Gớm phí chi tiêu xây dựng, mở rộngvà upgrade Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành thiết yếu được đảm bảo an toàn từnguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi đầu tư chi tiêu phát triển và các nguồnvốn đơn vị nước đúng theo pháp khác.

2. Ngân sách đầu tư giao cho những Bộ, cơ quanngang bộ và Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh tiến hành việc quản lí lý, cập nhật thôngtin, giảng dạy sử dụng và duy trì, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xửlý vi phạm luật hành chính do túi tiền nhà nước bảo đảm theo phân cấp cho hằng năm.

Điều 6. Nhữnghành vi bị nghiêm cấm

1. Truy cập trái phép vào các đại lý dữ liệuquốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phépquá trình truyền, gửi, dìm dữ liệu.

3. Làm sai lệch hoặc chũm đổi, xóa, hủydữ liệu trái phép.

4. đưa thông tin trái pháp luậthoặc tận dụng việc báo tin về xử lý phạm luật hành thiết yếu để trục lợi.

5. Phá hoại hạ tầng kỹ thuật,thông tin hoặc vạc tán vi rút thiết bị tính.

6. áp dụng thông tin khai thác từ Cơsở dữ liệu non sông về xử lý vi phạm luật hành chính không đúng Mục đích.

Điều 7. Sử dụngthông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm luật hành chính

Thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốcgia về xử lý vi phạm luật hành bao gồm được thực hiện chính thức trong làm chủ nhà nướcvề xử lý vi phạm hành thiết yếu và tranh đấu phòng, kháng vi phạm pháp luật.

Chương II

XÂY DỰNG, QUẢNLÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mục 1. XÂY DỰNG,QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 8. Xây dựngCơ sở dữ liệu nước nhà về xử lý vi phạm luật hành chính

1. Các đại lý dữ liệu quốc gia về cách xử trí viphạm hành chủ yếu được sản xuất tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc.

2. Các đại lý dữ liệu tổ quốc về cách xử trí viphạm hành thiết yếu được xây dựng tương xứng với khung kiến trúc Chính phủ điện tử ViệtNam, đáp ứng quy chuẩn chỉnh kỹ thuật cơ sở tài liệu quốc gia, những tiêu chuẩn, quy chuẩnkỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn, bình an thông tin và định mức kinh tế -kỹ thuật.

3. Thiết kế kết cấu của các đại lý dữ liệuquốc gia về xử lý vi phạm luật hành thiết yếu phải đảm bảo việc mở rộng và phân phát triển.

Điều 9. Thông tintrong cửa hàng dữ liệu giang sơn về xử lý vi phạm luật hành chính

1. Thông tin về quyết định xử phát viphạm hành chính:

a) Đối tượng bị xử phạt phạm luật hànhchính:

Trường hợp đối tượng người sử dụng vi phạm là cánhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số chứng minhnhân dân hoặc số chứng tỏ Công an nhân dân hoặc số minh chứng quân nhân hoặcsố hộ chiếu (nếu có); giới tính.

Trường hợp đối tượng vi phạm là tổ chức:Tên tổ chức; showroom trụ sở; mã số (đối cùng với doanh nghiệp) hoặc số Giấy hội chứng nhậnđăng cam kết đầu tư/số Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp; số giấy phép thành lập/sốĐăng ký hoạt động (đối với tổ chức khác); họ với tên của người đại diện theopháp mức sử dụng hoặc công ty doanh nghiệp hoặc bạn đứng đầu tổ chức.

b) Số, ngày, tháng, năm phát hành Quyếtđịnh xử phạt vi phạm luật hành chính;

c) hành động vi phạm; bề ngoài xử phạt,mức phạt; biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

d) ban ngành của người có thẩm quyền xử phạt phạm luật hành chính; chức danh của bạn ra quyết định xửphạt vi phạm hành chính.

2. Tin tức về bài toán thi hành Quyết địnhxử phạt phạm luật hành chính, thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả (nếu có):

a) Hoãn thi hành đưa ra quyết định phạt tiền;tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt phạm luật hành chính; đình chỉ thi hànhcác hình thức xử phân phát hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bỏ bỏ quyết định xử phạt viphạm hành bao gồm (nếu có);

b) Giảm, miễn chi phí phạt; nộp tiền phạtnhiều lần (số tiền vẫn nộp phạt, số tiền chưa nộp vạc (nếucó);

c) cưỡng chế thi hành quyết định xửphạt phạm luật hành chính (nếu có);

d) Thời Điểm chấp hành hoàn thành Quyết địnhxử phạt phạm luật hành chính;

đ) năng khiếu nại, khởi kiện quyết định xửphạt phạm luật hành bao gồm (nếu có).

3. Tin tức về việc vận dụng biệnpháp xử lý hành chính:

a) Họ và tên tín đồ vi phạm; ngày,tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số chứng tỏ nhân dân hoặc số hộchiếu (nếu có); giới tính;

b) Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyếtđịnh vận dụng biện pháp xử trí hành chính;

c) hành vi vi phạm;

d) phương án xử lý hành chủ yếu bị áp dụng;

đ) Thời hạn áp dụng;

e) Hoãn, miễn; sút thời hạn, tạmđình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại trên trường giáo dưỡng, cơ sởgiáo dục bắt buộc, các đại lý cai nghiện bắt buộc;

g) Thời Điểm chấp hành ngừng quyết địnháp dụng phương án xử lý hành chính;

h) cơ quan hoặc cơ sở của tín đồ cóthẩm quyền ra quyết định áp dụng giải pháp xử lý hành chính;

i) khiếu nại, khởi kiện, kiến nghị, phòng nghị quyết định áp dụng phương án xử lý hànhchính (nếu có).

4. Thông tin về việc áp dụng biệnpháp thống trị tại gia đình:

a) Họ với tên tín đồ chưa thành niên;ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá thể hoặc số minh chứng nhân dân hoặc sốhộ chiếu (nếu có); giới tính;

b) Số, ngày, tháng, năm phát hành Quyếtđịnh áp dụng biện pháp cai quản tại gia đình;

c) vì sao áp dụng biện pháp thống trị tạigia đình;

d) Thời hạn áp dụng, ngày thi hànhQuyết định áp dụng biện pháp làm chủ tại gia đình;

đ) thương hiệu tổ chức, cá thể phối hợp giámsát;

e) Thời Điểm dứt áp dụng biệnpháp cai quản tại gia đình (nếu có); vì sao của việc chấm dứt; biện pháp xử lý tiếptheo;

g) Thời Điểm chấp hành hoàn thành Quyết địnháp dụng biện pháp cai quản tại gia đình;

h) cơ sở của người dân có thẩm quyềnquyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; chức danh của người ra Quyếtđịnh vận dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

i) năng khiếu nại, khởi kiện ra quyết định ápdụng biện pháp thống trị tại mái ấm gia đình (nếu có).

Điều 10. Tráchnhiệm cung cấp, tiếp nhận, update thông tin về xử lý phạm luật hành chính

1. Cơ quan của người có thẩmquyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ sở thi hành quyết định xử phạt, cơ quanthi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan quyết địnháp dụng các biện pháp xử lý hành chính, ban ngành thi hành các quyết định áp dụngbiện pháp xử lý hành bao gồm có nhiệm vụ cung cấp, update thông tin về xử lývi phạm hành do tại mình tiến hành đến khối hệ thống Cơ sở dữ liệu đất nước về xửlý phạm luật hành chính.

2. Căn cứ thực trạng thực tế,các cơ quan giải pháp tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm bố trí người hoặc tổchức phần tử tiếp nhận, update thông tin về xử lý phạm luật hành chính từ ngườicó thẩm quyền xử lý vi phạm luật hành chính.

3. Quy trình cung cấp, tiếp nhậnthông tin về xử lý phạm luật hành chính:

a) Cơ quan quy định tại Khoản1 Điều này vào thời hạn 02 (hai) ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày ban hành Quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính hoặc ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chínhphải đưa thông tin cho thành phần tiếp nhận, cập nhật thông tin của ban ngành đểkiểm tra, phân loại.

Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi nhưng mà việcđi lại chạm mặt khó khăn, hoặc trường phù hợp xử phạt trên biển hoặc không tính giờ hànhchính, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm đưa tin cho bộ phậntiếp nhận, cập nhật thông tin của cơ quan trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc,kể từ thời điểm ngày nộp tiền phạt sẽ thu được tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài Khoảncủa Kho bội nghĩa Nhà nước;

b) thành phần tiếp nhận, cập nhậtthông tin thực hiện kiểm tra tin tức về xử lý phạm luật hành thiết yếu trên cơ sở bảođảm tính thiết yếu xác, toàn diện của văn bản, tài liệu được chuyển nhượng bàn giao và thuộctrách nhiệm để tránh việc cập nhật thông tin, văn phiên bản trùng lặp.

Trong ngôi trường hợp thông tin còn thiếuhoặc chưa cụ thể thì ý kiến đề nghị cơ quan liêu đã báo tin quy định trên Điểm aKhoản 3 Điều này bổ sung cập nhật hoặc nắm rõ thông tin.

4. Việc nhập mới tin tức vềxử lý phạm luật hành thiết yếu vào cơ sở dữ liệu đất nước về xử lý vi phạm luật hành chínhthực hiện như sau:

a) bộ phận tiếp nhận, cập nhật thôngtin của cơ quan phương tiện tại Khoản 2 Điều này, vào thời hạn 01 (một) ngày làmviệc, kể từ ngày dấn được quyết định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu hoặc Quyết địnháp dụng biện pháp xử lý hành chính triển khai số hóa các thông tin nguồn vào theocác biểu chủng loại nhập tin cùng nhập mới thông tin quy định tại Khoản 1; những Điểm a,b, c, d, đ cùng h Khoản 3; những Điểm a, b, c, d, đ cùng h Khoản 4 Điều 9 Nghị địnhnày vào đại lý dữ liệu đất nước về xử lý vi phạm hành chính;

b) chất vấn lại các nội dung quy địnhtại Điểm a Khoản này trước khi duyệt thông tin vào đại lý dữ liệu nước nhà về xửlý vi phạm hành chính.

5. Việc update thông tin vềxử lý vi phạm luật hành thiết yếu vào cửa hàng dữ liệu nước nhà về xử lý vi phạm hành chínhthực hiện tại như sau:

a) phần tử tiếp nhận, update thôngtin của cơ quan phương pháp tại Khoản 2 Điều này, vào thời hạn 01 (một) ngày làmviệc, tính từ lúc ngày dấn được thông tin quy định trên Khoản 2; những Điểm e, g cùng iKhoản 3; các Điểm e, g với i Khoản 4 Điều 9 Nghị định nàyphải thực hiện số hóa các thông tin đầu vào theo các biểu mẫu nhập tin và update thông tin vào các đại lý dữ liệu quốc gia về cách xử trí viphạm hành chính;

b) chất vấn lại những nội dung quy địnhtại Điểm a Khoản này trước lúc duyệt thông tin vào cửa hàng dữ liệu quốc gia về xửlý vi phạm luật hành chính.

6. Bộ trưởng liên nghành Bộ tư pháp quy địnhcụ thể tiến trình cung cấp, tiếp nhận, update thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốcgia về xử lý phạm luật hành chính.

Xem thêm: Mua Bán Wave Kiểng Giá Rẻ Tại Tp Hcm, Mua Bán Xe Honda Wave Kiểng Giá Rẻ Tại Tp Hcm

Điều 11. Đínhchính, ngã sung, hiệu chỉnh tin tức trong các đại lý dữ liệu nước nhà về xử trí viphạm hành chính

1. Dữ liệutrong đại lý dữ liệu giang sơn về xử lý vi phạm luật hành chính được lắp chính, bổsung lúc phát hiện tất cả sai sót, nhầm lẫn hoặc còn thiếu.

Thủ trưởngcơ quan cơ chế tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này đưa ra quyết định việc gắn chínhhoặc bổ sung thông tin vày cơ quan mình cung cấp trong cửa hàng dữ liệu giang sơn vềxử lý vi phạm hành chính.

2. Dữ liệutrong cơ sở dữ liệu non sông về xử lý vi phạm hành bao gồm được hiệu chỉnh lúc cócăn cứ để khẳng định có sự xô lệch về câu chữ giữa tài liệu điện tử về xử trí viphạm hành bao gồm và hồ sơ, tài liệu về xử lý vi phạm hành chính đang rất được lưu trữ theo lao lý của pháp luật về giữ trữ.

Cơ quan tiền quyđịnh tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này phải tiến hành truy nguyên thông tin gốctrên tài liệu tàng trữ để khẳng định thông tin đúng chuẩn và tự bản thân hoặc đề nghịcơ quan công ty quản đại lý dữ liệu tổ quốc về xử lý vi phạm hành thiết yếu tiến hànhhiệu chỉnh theo quy định.

Điều 12. Lưu lại dữliệu điện tử về xử lý phạm luật hành chính

Dữ liệu điện tử về xử lý phạm luật hànhchính được giữ giữ dài lâu trừ những thông tin về đối tượng người tiêu dùng bị cách xử lý vi phạmhành thiết yếu quy định trên Điểm a những Khoản 1, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này cơ mà đãqua thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành bao gồm theo nguyên tắc tại Điều 7 cùng Điều 137 pháp luật Xử lý vi phạm luật hành chính.

Điều 13. Bảo đảman toàn các đại lý dữ liệu giang sơn về xử lý phạm luật hành chính

1. Thực hiện kênh mã hóa cùng xác thựcngười sử dụng cho các hoạt động sau: singin quản trị hệ thống, singin vàocác ứng dụng, gửi nhấn dữ liệu tự động giữa những máy chủ, nhập và biên tập dữ liệu.

2. Mã hóa và bảo mật thông tin đường truyền,thông tin trong các đại lý dữ liệu tổ quốc về xử lý vi phạm luật hành chính.

3. Áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn tínhxác thực và đảm bảo sự toàn vẹn của tài liệu trong cửa hàng dữ liệu đất nước về xửlý vi phạm hành chính.

4. Tiến hành lưu vết câu hỏi tạo, chũm đổi,xóa thông tin dữ liệu để giao hàng cho việc quản lý, đo lường và tính toán hệ thống.

5. Tiến hành các giải pháp cần thiếtkhác để bảo đảm an toàn cho đại lý dữ liệu giang sơn về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 14. Quản lýtài Khoản quản lí trị cửa hàng dữ liệu tổ quốc về xử lý phạm luật hành chính

Bộ tư pháp triển khai việc làm chủ tàiKhoản cai quản trị cửa hàng dữ liệu non sông về cách xử lý vi phạmhành chủ yếu như sau:

1. Cấp, thu hồi tài Khoản quản lí trị Cơsở dữ liệu đất nước về xử lý phạm luật hành chính.

2. Giới hạn, thẩm tra soát, kiểm tra quyềnquản trị cơ sở dữ liệu non sông về xử lý vi phạm hành chủ yếu của cơ sở hoặcngười được phân quyền.

Điều 15. Duy trìvà nâng cấp, cách tân và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm luật hành chính

1. Cỗ Tư pháp tiến hành việc duy trìCơ sở dữ liệu đất nước về xử lý vi phạm luật hành bao gồm như sau:

a) bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹthuật và môi trường cho vấn đề cài đặt, quản lý Cơ sở dữ liệu non sông về xử lývi phạm hành chính;

b) triển khai các biện pháp bảo đảm antoàn đồ dùng lý và môi trường tại Trung tâm tài liệu điện tử của Cơ sở tài liệu quốcgia về xử lý vi phạm hành chính;

c) triển khai các phương án saolưu, dự trữ để bảo đảm khả năng hạn chế và khắc phục sự cố, phục sinh dữ liệukhi xẩy ra sự cố bởi thiên tai hoặc bị làm cho sai lệch, nạm đổi, xóa, hủy tài liệu trái phép;

d) thực hiện các giải pháp bảo trì, bảodưỡng, thay thế sửa chữa để bảo vệ Cơ sở dữ liệu giang sơn về xử lý vi phạm luật hành chínhhoạt động liên tiếp 24 giờ trong tất cả các ngày.

2. Bộ Tư pháp định kỳ thực hiện ràsoát, khuyến nghị phương án nâng cấp, trở nên tân tiến hạ tầng nghệ thuật và phần mềm của Cơ sở dữ liệu quốc giavề xử lý vi phạm luật hành thiết yếu cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Mục 2. KHAI THÁCVÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 16. Khaithác và sử dụng Cơ sở dữ liệu đất nước về xử lý phạm luật hành chính

1. Các bề ngoài khai thác cùng sử dụngCơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm luật hành bao gồm bao gồm:

a) kết nối qua mạng máy tính xách tay với Cơ sởdữ liệu non sông về xử lý vi phạm luật hành chính;

b) Tra cứu thông tin trực tuyến đường trêncổng tin tức điện tử do cỗ Tư pháp quy định;

c) Văn bản yêu cầu.

2. Đối tượng được khai quật và sử dụngCơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý phạm luật hành chủ yếu bao gồm:

a) Các đối tượng người sử dụng quy định trên Điều 2Nghị định này;

b) những cơ quan bên nước, cán bộ, côngchức, viên chức không giống có liên quan trực kế tiếp công tác xử lý phạm luật hànhchính;

c) các cơ quan quyền lực tối cao nhà nước thựchiện tính năng giám sát công tác làm việc xử lý vi phạm hành thiết yếu có quyền yêu cầu và được cung cấp tin để phục vụ vận động giám gần kề theo quy địnhcủa pháp luật;

d) tổ chức bị xử phạt, cánhân bị xử lý vi phạm hành bao gồm được đưa thông tin về việc xử lý vi phạmhành chính của chính mình khi gồm đơn ý kiến đề xuất và phải trả tầm giá theo quy định.

3. Bộ trưởng Bộ bốn pháp dụng cụ cụthể việc khai thác và áp dụng Cơ sở dữ liệu nước nhà về xử lý phạm luật hànhchính.

Điều 17. Kết nốivới các cơ sở dữ liệu tổ quốc khác

Cơ sở dữ liệu tổ quốc về xử trí vi phạmhành bao gồm được kết nối với:

1. Cửa hàng dữ liệu nước nhà về dân cưtheo khuyên bảo của cơ quan chủ công để sử dụng thông tin gốc về công dân.

2. Cơ sở dữ liệu non sông về đăng kýdoanh nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan chính yếu để sử dụng thông tin cơ bạn dạng vềdoanh nghiệp.

3. Các đại lý dữ liệu non sông về pháp luậtđể sử dụng tin tức của văn bạn dạng quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm luật hànhchính.

Điều 18. Kết nối,tích hợp tài liệu và truy cập thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xử trí viphạm hành chính

1. Bề ngoài kết nối, tích hợp dữ liệuvà truy cập thông tin trong cơ sở dữ liệu non sông về xử lý vi phạm luật hành chính:

a) Cơ quan thống trị Cơ sở dữ liệu quốcgia về xử lý vi phạm hành bao gồm chỉ chất nhận được truy cập thông tin với các đại lý dữ liệuchuyên ngành đã kết nối với cửa hàng dữ liệu tổ quốc về xử lý vi phạm hành chínhđể tiến hành chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao;

b) những cơ sở tài liệu chuyên ngànhkhác bao gồm sử dụng tài liệu về xử lý phạm luật hành chủ yếu khi upgrade hoặc xây dựngmới phải đảm bảo an toàn khả năng kết nối và tích hợp dữ liệu với Cơ sở tài liệu quốcgia về xử lý phạm luật hành chính;

c) vấn đề kết nối, tích vừa lòng dữ liệu,truy cập thông tin trong các đại lý dữ liệu tổ quốc về xử lý vi phạm luật hành thiết yếu thựchiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở nhànước.

2. Thủ tục kết nối, tích vừa lòng dữ liệu,truy cập thông tin trong các đại lý dữ liệu giang sơn về xử lý phạm luật hành chính:

a) Thủ trưởng cơ quan cai quản cơ sở dữliệu chuyên ngành giữ hộ văn bạn dạng đề nghị kết nối, tích hợp dữliệu, truy vấn thông tin trong đại lý dữ liệu nước nhà về xử lý phạm luật hànhchính tới bộ Tư pháp. Vào văn bản nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao, phạm vi, cách làm kết nối, tích hòa hợp dữ liệu, mục tiêu và con số trườngthông tin cần được truy cập;

b) bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp quyết địnhphương thức kết nối, tích hợp dữ liệu và số lượng trường thông tin share giữaCơ sở dữ liệu nước nhà về xử lý phạm luật hành bao gồm với cơ sở dữ liệu chuyênngành cân xứng với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan làm chủ cơsở dữ liệu chuyên ngành.

Chương III

TRÁCH NHIỆMTRONG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝVI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 19. Tráchnhiệm của cục Tư pháp trong xây dựng, cai quản lý, khai quật và áp dụng Cơ sở dữ liệuquốc gia về xử lý phạm luật hành chính

1. Cỗ Tư pháp phụ trách trướcChính đậy trong xây dựng, cai quản lý, khai thác và áp dụng Cơ sở dữ liệu quốc giavề xử lý vi phạm luật hành chính, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Trình thiết yếu phủ ban hành hoặc banhành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về các đại lý dữ liệu giang sơn vềxử lý vi phạm hành chính;

b) Xây dựng, làm chủ và bảo trì Cơ sởdữ liệu nước nhà về xử lý vi phạm luật hành chính, đảm bảo an toàn các Điều kiện về cửa hàng hạtầng chuyên môn để đại lý dữ liệu đất nước về xử lý phạm luật hành chính vận hành ổnđịnh với liên tục;

c) xuất bản và trình Thủ tướng tá Chínhphủ coi xét, phê chăm bẵm hoặc phê chu đáo theo thẩm quyền việc mở rộng, nâng cấp, pháttriển cửa hàng dữ liệu nước nhà về xử lý phạm luật hành chính;

d) khuyên bảo thống tốt nhất quy trìnhcung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin, khai thác và thực hiện Cơ sở tài liệu quốcgia về xử lý phạm luật hành chính;

đ) bố trí đầy đủ đại lý vật chất, nhânlực cho câu hỏi xây dựng, thống trị và bảo trì Cơ sở dữ liệu tổ quốc về xử trí vi phạmhành chính;

e) Tập huấn, chỉ dẫn cho cán bộ,công chức ở trong cơ quan nguyên lý tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này về kĩ năng cậpnhật thông tin và khai thác, thực hiện Cơ sở dữ liệu tổ quốc về giải pháp xử lý vi phạmhành chính; tập huấn, gợi ý cho cán bộ, công chức trực thuộc cơ quan phương tiện tạicác Khoản 6 cùng 7 Điều 2 Nghị định này về kĩ năng khai thác, áp dụng Cơ sở dữ liệuquốc gia về xử lý phạm luật hành chính;

g) nhà trì, phối hợp với Bộ Thông tinvà media xây dựng, ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đại lý dữliệu giang sơn về xử lý vi phạm hành chính;

h) tiến hành các nhiệm vụ khác doChính bao phủ giao.

2. Cơ quan cai quản Cơ sở tài liệu quốcgia về xử lý vi phạm hành thiết yếu thuộc bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợpvới các cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan giúp bộ trưởng Bộ tư pháp triển khai cácnhiệm vụ, quyền lợi quy định trên Khoản 1 Điều này.

Điều 20. Tráchnhiệm của những Bộ, ban ngành ngang bộ trong xây dựng, quản lý, khai quật và sử dụngCơ sở dữ liệu đất nước về xử lý vi phạm hành chính

1. Các Bộ, phòng ban ngang bộ trong phạmvi chức năng, nhiệm vụ của mình có các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) lãnh đạo tổ chức câu hỏi cập nhậtthông tin và chịu trách nhiệm về độ bao gồm xác, trọn vẹn các thông tin, dữ liệu;bảo đảm liên kết an toàn, tích hợp dữ liệu với cơ sở dữ liệu đất nước về xử lývi phạm hành bởi vì Bộ tứ pháp tạo ra và quản ngại lý;

b) nhà trì hoặc phối phù hợp với Bộ Tưpháp tập huấn, tu dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc phòng ban quy địnhtại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này trong phạm vi cai quản ngành, nghành nghề dịch vụ kỹ năngthực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, update thông tin và những cán bộ, công chứcthuộc cơ quan cách thức tại các Khoản 6 với 7 Điều 2 Nghị định này tài năng khai thác,sử dụng đại lý dữ liệu giang sơn về xử lý vi phạm hành chính;

c) bố trí đầy đủ cửa hàng vật chất, nhânlực đảm bảo an toàn cho việc phối hợp xây dựng, thống trị và gia hạn Cơ sở tài liệu quốcgia về xử lý vi phạm hành chính;

d) Bảo đảm bình yên tài Khoản cai quản trịCơ sở dữ liệu nước nhà về xử lý vi phạm luật hành chủ yếu được cấp.

2. Bộ Tài chính có trọng trách bảo đảmkinh phí triển khai việc cập nhật thông tin, huấn luyện sử dụng và duy trì, vậnhành hệ thống Cơ sở dữ liệu non sông về xử lý vi phạm hành chủ yếu tại các Bộ, cơquan ngang Bộ.

3. Cỗ Kế hoạch và Đầu tư gồm trách nhiệmbố trí nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng, mở rộng vànâng cấp đại lý dữ liệu giang sơn về xử lý vi phạm luật hành chính; phối phù hợp với Bộ Tưpháp để tiến hành việc kết nối giữa cửa hàng dữ liệu tổ quốc về đk doanhnghiệp với các đại lý dữ liệu nước nhà về xử lý phạm luật hành chính.

4. Cỗ Công an có trọng trách phối hợpvới cỗ Tư pháp để thực hiện việc liên kết giữa các đại lý dữ liệu đất nước về dân cưvới cơ sở dữ liệu giang sơn về xử lý phạm luật hành chính.

5. Bộ thông tin và truyền thông cótrách nhiệm xây dựng khối hệ thống thông tin mối manh kết nối, cung cấp truy nhập vàoCơ sở dữ liệu đất nước về xử lý vi phạm luật hành chính.

Điều 21. Tráchnhiệm của tòa án nhân dân tối cao trong xây dựng, cai quản lý, khai thác và sử dụngCơ sở dữ liệu non sông về xử lý vi phạm hành thiết yếu theo điều khoản của pháp luật Xử lývi phạm hành chính

Đề nghị tand nhân dân tối cao trongphạm vi nhiệm vụ, quyền lợi của mình:

1. đưa thông tin về công tác làm việc xử lývi phạm hành chủ yếu theo biện pháp tại Khoản 4 Điều 17 chính sách Xử lývi phạm hành chính.

2. Chỉ đạo Tòa án nhân dân những cấpcung cấp thông tin về xử lý vi phạm luật hành chủ yếu theo giải pháp tại Khoản6 Điều 17 khí cụ Xử lý vi phạm hành chính.

3. Chỉ huy tổ chức việc cập nhậtthông tin và đảm bảo an toàn tính chủ yếu xác, toàn vẹn các thông tin, dữ liệu; bảo vệ kếtnối an toàn, tích hợp dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý phạm luật hànhchính.

4. Bảo đảm bình an tài Khoản quản ngại trịCơ sở dữ liệu đất nước về xử lý vi phạm hành chính được cấp.

5. Nhà trì, phối phù hợp với Chính phủban hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật hiện tượng về việc quản lý, khai thác và sử dụngCơ sở dữ liệu giang sơn về xử lý vi phạm luật hành thiết yếu theo thẩm quyền.

Điều 22. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh vào xây dựng, quản lý, khai quật và sử dụngCơ sở dữ liệu nước nhà về xử lý vi phạm luật hành chính

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vào phạmvi chức năng, nhiệm vụ của chính bản thân mình có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ huy tổ chức việc cập nhậtthông tin và phụ trách về độ chính xác, toàn vẹn các thông tin, dữ liệu;bảo đảm kết nối an toàn, tích hợp tài liệu với đại lý dữ liệu nước nhà về xử lývi phạm hành chính.

2. Công ty trì hoặc phối hợp với Bộ Tưpháp tập huấn, tu dưỡng nghiệp vụ được cho cán bộ, công chức của những cơ quan tiền quy địnhtại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này trong phạm vi địa phương kĩ năng thực hiện việccung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và những cán bộ, công chức ở trong cơ quanquy định tại các Khoản 6 cùng 7 Điều 2 Nghị định này bên trên địa bàn khả năng khaithác, sử dụng Cơ sở dữ liệu đất nước về xử lý phạm luật hành chính.

3. Bảo đảm bình an tài Khoản quản trịCơ sở dữ liệu giang sơn về xử lý phạm luật hành chính được cấp.

4. Sắp xếp kinh phí liên tiếp chohoạt động, chi tiêu cơ sở đồ dùng chất, nhân lực đảm bảo an toàn cho việc phối hợp xây dựng,quản lý và gia hạn Cơ sở dữ liệu giang sơn về xử lý phạm luật hành chính.

5. đảm bảo kinh phí tiến hành việc cậpnhật thông tin, đào tạo và huấn luyện sử dụng và duy trì, quản lý hệ thống Cơ sở tài liệu quốcgia về xử lý vi phạm hành chủ yếu tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi địaphương nằm trong thẩm quyền làm chủ của mình.

Điều 23. Tráchnhiệm của cơ quan nhà nước, cá nhân trong cung cấp, update thông tin đến Cơ sởdữ liệu đất nước về xử lý vi phạm hành chính

1. Thực hiện đúng những quy định củaNghị định này với hướng dẫn của cục trưởng bộ Tư pháp trong việc cung cấp, tiếpnhận và update thông tin cho cửa hàng dữ liệu giang sơn về xử lý vi phạm hànhchính.

2. Bảo đảm tính đầy đủ, bao gồm xác, kịpthời của tin tức do bản thân cập nhật; kịp thời đính chính, bổ sung cập nhật thông tintrong cửa hàng dữ liệu non sông về xử lý phạm luật hành bao gồm theo nguyên lý tại Điều9, Điều 10 với Điều 11 Nghị định này.

Điều 24. Tráchnhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai quật và thực hiện Cơ sở dữ liệuquốc gia về xử lý phạm luật hành chính

1. Triển khai đúng các quy định củaNghị định này và hướng dẫn của cục trưởng bộ Tư pháp vào việc khai quật và sửdụng các đại lý dữ liệu tổ quốc về xử lý vi phạm hành chính.

2. Sử dụng tin tức từ cơ sở dữ liệuquốc gia về xử lý phạm luật hành bao gồm đúng Mục đích, phục vụ công tác cai quản lýnhà nước về xử lý vi phạm hành chủ yếu và tranh đấu phòng, phòng vi phi pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 25. Hiệu lựcthi hành

Nghị định này có hiệu lực thực hiện kểtừ ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Điều 26. Tráchnhiệm thi hành

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ tư pháp vào phạm vichức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trọng trách tổ chức thực hiện; hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc bài toán thi hành Nghị định này.

Xem thêm: Kinh nghiệm cá cược tại các casino trực tuyến Cáo Việt Net bật mí

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw và các cơ quan liêu liên quan chịu trách nhiệm thihành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - công sở Tổng bí thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tandtc nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao; - Ủy ban đo lường và tính toán tài thiết yếu Quốc gia; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận việt nam Việt Nam; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, PL (3b). M