Nghị định 171 năm 2016

  -  
Nghị định 171/2016/NĐ-CP vẻ ngoài về đăng ký, xóa đk tàu biển khơi mang cờ quốc tịch Việt Nam; mua, bán, đóng mới, xuất khẩu, nhập khẩu tàu hải dương và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài so với tàu biển thuộc về của tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Bạn đang xem: Nghị định 171 năm 2016

1. Đăng ký tàu biển, tàu đại dương công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi và giàn di động

- Theo Nghị định số 171/2016, giấy tờ thủ tục đăng ký tàu biển gồm những thủ tục như đk tàu biển không thời hạn, có thời hạn; đk tạm thời; đăng ký tàu biển đang đóng; đăng ký tàu biển khơi loại nhỏ; đk nội dung biến đổi và thủ tục cấp phép, cấp giấy chứng nhận cho tàu biển.

- những cơ quan tất cả thẩm quyền đăng ký tàu biển lớn theo Nghị định 171/NĐ-CP là viên Hàng hải nước ta và các Chi cục hàng hải, cảng vụ mặt hàng hải. Thông tin những tàu biển đăng ký được giữ trong Sổ đăng ký tàu biển khơi và cơ quan đk tàu hải dương có trách nhiệm in ấn, hướng dẫn áp dụng và bảo vệ Sổ đk tàu biển.

- mỗi tàu biển lớn khi đăng ký vận động đều được đặt tên, việc đặt thương hiệu tàu hải dương do nhà tàu trường đoản cú đặt cùng phải tương xứng với quy định của bộ Luật hàng hải việt nam 2015. Nghị định số 171/CP phía dẫn một số giấy tờ cần phải có trong hồ sơ kiến nghị chấp thuận đánh tên như:

+ Tờ khai chấp thuận đồng ý đặt tên;

+ phù hợp đồng mua, phân phối hoặc các giấy tờ có giá trị chứng minh quyền sở hữu so với tàu biển;

+ Giấy ghi nhận đăng ký sale hoặc Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bạn dạng sao kèm bạn dạng chính để đối chiếu).

2. Xóa đk tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho cất nổi cùng giàn di động

- Tàu đại dương được xóa đk tại vn thuộc các trường hợp cách thức tại Bộ pháp luật hàng hải 2015 và Nghị định 171/2016 có quy định thời hạn phải tiến hành thủ tục xóa đk tàu biển đối với các trường hợp vắt thể.

- hồ sơ xóa đk theo Nghị định số 171 gồm tất cả các giấy tờ như tờ khai xóa đăng ký; giấy chứng nhận đăng ký; văn phiên bản chấp thuận của người nhận thế chấp nếu như tàu biển lớn đó hiện giờ đang bị thế chấp cùng phải triển khai thủ tục xóa đăng ký thế chấp trước lúc xóa đk tàu biển.

3. Mua, bán và đóng mới tàu biển

- Theo Nghị định 171/2016/CP, vấn đề mua, chào bán tàu biển thực hiện vốn đơn vị nước được thực hiện theo cách thức của điều khoản về đấu giá và đấu thầu. Còn nếu như không lựa chọn lựa được tàu biển hay người mua thì tiến hành bằng hình thức chào hàng, chào giá đối đầu theo thông lệ quốc tế với tối thiểu 03 tín đồ chào hàng, chào giá.

- Nghị định số 171/NĐ-CP hướng dẫn ví dụ về quy trình triển khai việc mua, bán tàu biển cả và hồ sơ đưa ra quyết định mua, bán, đóng bắt đầu tàu biển.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 171/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 mon 12 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ, XÓA ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN

Căn cứ qui định tổ chức cơ quan chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ cơ chế hàng hải Việt Namngày 25 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Giaothông vận tải;

Chínhphủ ban hành Nghị định về đăng ký, xóa đăng kývà mua, bán, đóng new tàu biển.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh

1. Nghị định này giải pháp về đăng ký,xóa đk tàu biển khơi mang cờ quốc tịch Việt Nam; mua, bán, đóng góp mới, xuất khẩu,nhập khẩu tàu biển khơi và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài so với tàu hải dương thuộcsở hữu của tổ chức, cá thể Việt Nam.

2. Các quy định vềđăng ký, xóa đk tàu biển lớn tại Nghị định này cũng áp dụng so với việc đăngký, xóa đk tàu đại dương công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho cất nổi, giàn di động.

3. Nghị định này không vận dụng đối vớiviệc mua, bán, đóng góp mới:

a) Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức,cá nhân nước ngoài được đóng new tại Việt Nam;

b) Tàu biển thuộc về của tổ chức,cá nhân nước ngoài và mang cờ quốc tịch nước ngoài được bán đấu giá tại ViệtNam theo ra quyết định cưỡng chế của cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền;

c) Tàu hải dương công vụ, tàu ngầm, tàu lặn,kho đựng nổi, giàn di động.

4. Nghị định này không vận dụng đối vớiviệc đăng ký, xóa đk và mua, bán, đóng bắt đầu tàu biển cả chỉ áp dụng vào mụcđích quốc phòng, an ninh, tàu biển bao gồm động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân vàthủy phi cơ.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng so với tổ chức,cá nhân nước ta và tổ chức, cá thể nước ngoài tương quan đến đăng ký, xóa đăngký cùng mua, bán, đóng new tàu biển.

Điều 3. Giảithích từ bỏ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dướiđây được đọc như sau:

1. Đăng ký tàu biển khơi là câu hỏi cơ quancó thẩm quyền về đăng ký tàu đại dương tại vn thực hiệnghi, lưu trữ các thông tin về tàu đại dương vào Sổ đăng ký tàubiển giang sơn Việt phái mạnh và cấp cho giấy ghi nhận đăng ký kết tàu đại dương theo qui định tạiNghị định này và những quy định khác có tương quan của pháp Luật. Đăng ký tàu biểnbao bao gồm các vẻ ngoài sau:

a) Đăng ký tàu biển cả không thời hạn;

b) Đăng ký tàu biển có thời hạn;

c) Đăng ký kết thay đổi;

d) Đăng ký kết tàu đại dương tạm thời;

đ) Đăng cam kết tàu biển khơi đang đóng;

e) Đăng ký tàu đại dương loại nhỏ.

2. Đăng cam kết tàu biển cả không thời hạn làviệc đăng ký tàu biển khi tàu biển khơi đó có đủ các Điều kiện quy định tại Điều đôi mươi Bộ pháp luật hàng hải vn năm năm ngoái và những quy định tạiNghị định này.

3. Đăng ký kết tàu biển bao gồm thời hạn là việcđăng ký kết tàu biển khơi trong một thời hạn khăng khăng khi tàu biển khơi đó có đủ những Điều kiệnquy định tại Điều 20 Bộ dụng cụ hàng hải việt nam năm 2015 vàcác pháp luật tại Nghị định này.

4. Đăng ký biến đổi là bài toán đăng kýtàu biển khi tàu biển này đã được đk vào Sổ đăng kýtàu biển tổ quốc Việt nam giới nhưng gồm sự thay đổi về tên tàu, tên công ty tàu, địa chỉchủ tàu, thông số kỹ thuật kỹ thuật, chức năng của tàu, cơ quan đk tàu biển, tổ chứcđăng kiểm tàu biển.

5. Đăng ký kết tàu biển tạm thời là việcđăng cam kết tàu biển thuộc về của tổ chức, cá nhân Việt nam hoặc tổ chức, cánhân nước ngoài tạm thời với cờ quốc tịch vn trongcác trường hòa hợp sau đây:

a) không nộp phí, lệ tổn phí theo quy định;

b) chưa tồn tại giấychứng dìm xóa đk tàu biển khơi nhưng vẫn có khẳng định trong đúng theo đồng mua, cung cấp tàu biển lớn là bên cung cấp sẽ giao giấy ghi nhận xóa đk tàubiển cho mặt mua; trong trường thích hợp này Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biểnViệt nam chỉ gồm hiệu lực kể từ ngày 2 bên mua, chào bán ký biên bạn dạng bàn giao tàu;

c) demo tàu đóng new hoặc dìm tàuđóng mới để đưa về nơi đk trên đại lý hợp đồng đóngtàu.

6. Đăng ký tàubiển vẫn đóng là việc đăng ký so với tàu hải dương đã được để sống bao gồm nhưng chưa xong việc đóng góp tàu.

7. Đăng cam kết tàu biển lớn loại bé dại là việcđăng cam kết tàu biển bao gồm động cơ với công suất máy chính dưới75 kW hoặc tàu biển không tồn tại động cơ nhưng có tổng dungtích bên dưới 50 hoặc có tổng trọng cài đặt dưới 100 tấn hoặc tất cả chiều dài con đường nướcthiết kế dưới trăng tròn mét.

8. Mua, cung cấp tàu biển là quá trình tìmhiểu thị trường, sẵn sàng hồ sơ dự án, quyết định mua,bán, cam kết kết và triển khai hợp đồng mua, buôn bán tàu biển.

9. Hồ sơ thích hợp lệ là hồ sơ có khá đầy đủ giấytờ theo hiện tượng tại Nghị định này.

10. Cảng đk hoặc nơi đăng ký củatàu biển là tên cảng biển hoặc thương hiệu tỉnh, tp trực thuộc tw nơi cơ quan thực hiện đăng ký kết tàu biển cả đặt trụ sở, tiếp sau đây gọi bình thường lànơi đăng ký.

11. Tuổi của tàu biển được xem bằngsố năm và bắt đầu từ ngày để sống bao gồm của tàu; trường thích hợp không xác định đượcngày để sống chính thì tính từ thời điểm ngày việc thêm ráp thân vỏ tàu có được 50 tấnkhối lượng hoặc bởi 01% trọng lượng toàn cỗ ước tính của số vật tư sử dụnglàm thân vỏ tàu biển, đem trị số nào nhỏ tuổi hơn.

12. Dự án đầu tư chi tiêu mua hoặc đóng mới tàubiển sử dụng vốn bên nước là dự án chi tiêu mua hoặc đóng bắt đầu tàu đại dương mà vốn củaNhà nước chiếm phần từ 30% trở lên hoặc dưới 30% tuy nhiên trên 500 tỷ việt nam đồng trong tổng mứcđầu tư của dự án.

13. Dự án đầu tư mua hoặc đóng góp mớitàu biển thực hiện vốn khác là dự án đầu tư chi tiêu mua hoặc đóng mới tàu biển khơi không sử dụngvốn bên nước hoặc dự án đầu tư chi tiêu mua hoặc đóng mới tàu biển cả mà vốn trong phòng nước chỉ chiếm khoảng dưới 30% cùng dưới 500 tỷ đồngtrong tổng mức đầu tư của dự án.

14. Dự án công trình bán tàu biển áp dụng vốnnhà nước là dự án bán tàu hải dương mà trước đây tàu biển đó được chi tiêu thuộc dự ánmua hoặc đóng bắt đầu tàu biển sử dụng vốn đơn vị nước.

15. Dự án công trình bán tàu biển thực hiện vốnkhác là dự án bán tàu biển cả mà trước đây tàu hải dương đó được chi tiêu thuộc dự án công trình muahoặc đóng bắt đầu tàu biển áp dụng vốn khác.

Chương II

ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN,TÀU BIỂN CÔNG VỤ, TÀU NGẦM, TÀU LẶN, KHO CHỨA NỔI VÀ GIÀN DI ĐỘNG

Mục 1. CƠ QUANĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Điều 4. Cơ quanđăng cam kết tàu hải dương Việt Nam

1. Viên Hàng hải vn thực hiện tại chứcnăng của cơ quan đk tàu biển lớn Việt Nam.

2. Những Chi viên hàng hải, Cảng vụ hànghải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển cả theo phân cung cấp của viên Hàng hải ViệtNam.

Điều 5. Nhiệm vụcủa cơ quan đăng ký tàu biển khơi Việt Nam

1. Lập và thống trị Sổ đăng ký tàu biển non sông Việt Nam.

3. Thống nhất làm chủ việc in ấn, pháthành các mẫu sổ đăng ký, hồ nước sơ, sách vở sử dụng vào công tác đk tàu biển;triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển động đăng ký kết tàu biển khơi theo quy định.

4. Thông báo thông tin ví dụ trêntrang tin tức điện tử của cục Hàng hải việt nam về địa chỉ, tài khoản của cơquan đăng ký tàu hải dương để tổ chức, cá thể liên quan tiến hành việc gửi hồ sơqua đường bưu chủ yếu và nộp phí, lệ phí theo quy định bằnghình thức giao dịch chuyển tiền thông qua hệ thống dịch vụ của ngân hàng.

5. Tổ chức thực hiện việc đk tàubiển theo giải pháp tại Bộ mức sử dụng hàng hải nước ta năm 2015, qui định của Nghị địnhnày và những quy định không giống có liên quan cửa pháp Luật; tiến hành ứng dụng côngnghệ tin tức trong chuyển động đăng ký tàu biển khơi theo hìnhthức thủ tục trực tuyến.

6. Tiến hành việc đăng ký thế chấptàu biển lớn theo những quy định của điều khoản về giao dịch bảo vệ và đăng ký giao dịchbảo đảm.

7. Thu, nộp, làm chủ và thực hiện phí,lệ phí đk tàu biển lớn theo luật pháp của pháp Luật.

Điều 6. Sổ đăngký tàu biển quốc gia Việt Nam

2. Cơ quan đk tàu biển lớn Việt Namtổ chức in ấn, hướng dẫn sử dụng và bảo vệ Sổ đk tàu biển đất nước Việt Nam.

Mục 2. ĐĂNG KÝ TÀUBIỂN

Điều 7. Giới hạntuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng đăng cam kết lần đầu trên Việt Nam

1. Tuổi của tàubiển, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn cầm tay mang cờ quốc tịch nướcngoài like new 99% đăng cam kết lần đầu tại nước ta được triển khai theo quy địnhsau:

a) Tàu khách, tàu ngầm, tàu lặn:Không vượt 10 năm;

b) những loại tàu biển khác, kho cất nổi,giàn di động: không thực sự 15 năm;

c) ngôi trường hợp đặc trưng do bộ trưởng liên nghành BộGiao thông vận tải đưa ra quyết định nhưng không thực sự 20 năm với chỉáp dụng đối với các các loại tàu: Chở hóa chất, chở khí hóa lỏng,chở dầu hoặc kho chứa nổi.

2. Số lượng giới hạn về tuổi tàu biển quy địnhtại khoản 1 Điều này không áp dụng so với tàu biển cả mang cờquốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được bán đấugiá tại nước ta theo quyết định cưỡngchế của cơ quan gồm thẩm quyền.

3. Số lượng giới hạn về tuổi tàu biển quy địnhtại khoản 1 Điều này không áp dụng trong trường vừa lòng tàu biển mang cờ quốc tịchViệt nam và thuộc về của tổ chức, cá nhân Việt Nam đang xóa đăng ký quốc tịch vn để đk mang cờ quốc tịch nướcngoài theo hiệ tượng cho mướn tàu trần.

4. Tàu hải dương mangcờ quốc tịch quốc tế do tổ chức, cá nhân Việt Nam cài theo cách làm vaymua hoặc thuê cài đặt thì sau thời hạn đăng ký mang cờ quốc tịch quốc tế đượcđăng ký kết mang cờ quốc tịch nước ta nếu tại thời gian ký phối hợp đồng vay mượn mua,thuê mua bao gồm tuổi tàu tương xứng với chế độ tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Đặt têntàu biển

1. Thương hiệu tàu biển khơi do công ty tàu tự đặt vàphù phù hợp với các điều khoản tại Điều 21 Bộ điều khoản hàng hải Việt Namnăm 2015.

2. Hồ sơ ý kiến đề xuất chấp thuận đặt têntàu biển, bao gồm:

a) Tờ khai đồng ý đặt tên tàu biểntheo chủng loại số 05 biện pháp tại Phụlục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) hòa hợp đồng mua,bán tàu đại dương hoặc thích hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các minh chứng khác có mức giá trịpháp lý tương đương về quyền sở hữu so với tàu đại dương (bản sao có chứng thực hoặcbản sao kèm bản chính để đối chiếu);

c) Giấy triệu chứng nhậnđăng ký marketing hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp (bản sao có chứngthực hoặc bản sao kèm phiên bản chính nhằm đối chiếu). Trường hợp nhà tàu là tổ chức nướcngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thay mặt tại ViệtNam (bản sao có chứng thực hoặc phiên bản sao kèm bản chính nhằm đối chiếu);

d) Trường hợp chủtàu là cá thể còn yêu cầu nộp thêm giấy chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước côngdân hoặc hộ chiếu (bản sao có xác nhận hoặc phiên bản sao kèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu);trường hợp chủ tàu là cá nhân người quốc tế thì nộp hộ chiếu (bản sao kèm bảnchính để đối chiếu).

3. Tổ chức, cá thể nộp thẳng 01bộ hồ sơ hoặc giữ hộ qua khối hệ thống bưu chủ yếu đến cơ sở đăngký tàu hải dương hoặc bằng các bề ngoài thích vừa lòng khác.

4. Cơ quan đăng ký tàu biển khơi tiếp nhậnhồ sơ, triển khai theo tiến trình sau:

a) Trường hợp nộphồ sơ trực tiếp, ví như hồ sơ không hợp lệ thì chỉ dẫn tổ chức, cá thể hoàn thiệnhồ sơ; giả dụ hồ sơ thích hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp thủ tục biên thừa nhận hồ sơ với hẹn trảkết quả đúng thời hạn quy định;

b) ngôi trường hợp nhận hồ sơ qua đườngbưu chính, nếu như hồ sơ chưa phù hợp lệ, chậm nhất 02 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhậnhồ sơ, cơ quan đăng ký tàu đại dương hướng dẫn triển khai xong hồ sơ theo luật pháp tạiNghị định này;

c) chậm nhất 02 ngày làm cho việc, đề cập từngày thừa nhận đủ hồ nước sơ phù hợp lệ, cơ quan đk tàu biển vấn đáp chủ tàu bằng văn bạn dạng về việc chấp thuận tên tàu biển do chủ tàu lựa chọn; trườnghợp không đồng ý chấp thuận phải trả lời bằng văn phiên bản nêu rõ lýdo.

Điều 9. Thủ tụcđăng cam kết tàu biển không thời hạn

1. Giấy ghi nhận đăng ký kết tàu biểnViệt Nam.

a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biểnViệt phái mạnh được cung cấp cho tàu biển đk không thời hạn gồm đủ những Điều kiện và đãđược đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển non sông Việt Namtheo giấy tờ thủ tục quy định trên Nghị định này;

b) Giấy ghi nhận đăng ký kết tàu biểnViệt phái mạnh được cấp 01 bạn dạng chính theo mẫu mã số 06 nguyên tắc tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;

c) Giấy ghi nhận đăng ký kết tàu biểnViệt Nam gồm hiệu lực kể từ ngày được cấp, mất hiệu lực tính từ lúc ngày bị mất hoặcngày tàu biển khơi được xóa đăng ký.

2. Hồ sơ đăng ký tàu biển khơi không thờihạn, bao gồm:

a) Tờ khai đk tàu biển cả theo mẫu số 01 giải pháp tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này;

b) Giấy triệu chứng nhậnxóa đăng ký tàu đại dương (bản chính) đối với tàu biển like new 99% hoặc biên bảnnghiệm thu chuyển giao tàu so với tàu biển cả được đóng new (bản chính);

c) hợp đồng mua,bán tàu biển khơi hoặc phù hợp đồng đóng bắt đầu tàu biển hoặc các minh chứng khác có giá trịpháp lý tương đương để chứng tỏ quyền sở hữu đối với tàu biển khơi (bản chính);

d) Giấy chứng nhận dung tích tàu biển(bản sao có xác nhận hoặc bạn dạng sao kèm phiên bản chính nhằm đối chiếu);

đ) Giấy ghi nhận phân cấp cho tàu biển(bản sao có xác thực hoặc phiên bản sao kèm phiên bản chính nhằm đối chiếu);

e) hội chứng từ chứng tỏ đã nộp lệ phítrước bạ theo quy định, gồm tờ khai lệ phí tổn trước bạ có xác nhận của cơ sở thuếvà triệu chứng từ nộp tiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước (bản sao kèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu);trường đúng theo tàu biển lớn là đối tượng người dùng không yêu cầu nộp lệ phí tổn trước bạ thì nộp tờ khailệ chi phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế (bản sao kèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu);

g) Giấy hội chứng nhậnđăng ký kinh doanh hoặc Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp (bản sao tất cả chứngthực hoặc bản sao kèm phiên bản chính nhằm đối chiếu); trường hợp nhà tàu là tổ chức triển khai nướcngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại ViệtNam (bản sao có xác thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

h) Trường vừa lòng chủtàu là cá thể còn đề xuất nộp thêm giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước côngdân hoặc hộ chiếu (bản sao có xác thực hoặc bạn dạng sao kèm phiên bản chính nhằm đối chiếu);trường hợp chủ tàu là cá nhân người quốc tế thì nộp hộ chiếu (bản sao kèm bảnchính để đối chiếu).

3. Tổ chức, cá thể nộp trực tiếp 01bộ hồ sơ hoặc nhờ cất hộ qua khối hệ thống bưu thiết yếu đến cơ quan đăng ký tàu biển khơi hoặc bằngcác hiệ tượng phù hòa hợp khác.

4. Cơ quan đk tàu biển tiếp nhậnhồ sơ, triển khai theo quy trình sau:

a) Trường phù hợp nộphồ sơ trực tiếp, ví như hồ sơ không phù hợp lệ thì chỉ dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiệnhồ sơ; nếu như hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp chứng từ biên nhấn hồ sơ và hẹn trảkết quả đúng thời hạn quy định;

b) trường hợp dấn hồ sơ qua đườngbưu chính, ví như hồ sơ chưa phù hợp lệ, muộn nhất 02 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhậnhồ sơ, cơ quan đk tàu hải dương hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo lao lý tạiNghị định này;

c) muộn nhất 02 ngày làm việc, nói từngày dìm đủ hồ nước sơ thích hợp lệ, cơ quan đk tàu biển cấp Giấy chứng nhận đăng kýtàu biển việt nam và trả trực tiếp hoặc giữ hộ qua khối hệ thống bưu chính; trường hợpkhông cung cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn phiên bản nêu rõ lý do.

5. Nhà tàu nộp lệ phí đăng ký tàu biểntheo quy định của bộ Tài chính, nộp trực tiếp hoặc chuyểnvào tài khoản của cơ quan đk tàu biển trước khi nhận kết quả; chịu đựng toàn bộchi giá thành gửi hồ sơ, văn bản và các giá cả liên quan cho chuyển khoản.

Điều 10. Thủ tụcđăng cam kết tàu biển có thời hạn

1. Giấy chứng nhận đăng ký tàu biểncó thời hạn.

a) Thời hạnđăng ký kết của tàu biển lớn được ghi vào giấy ghi nhận đăng ký kết tàu đại dương tương ứngvới thời hạn của hợp đồng thuê mua tàu hoặc thích hợp đồng thuê tàu trần hoặc theo đềnghị của công ty tàu.

b) Giấy ghi nhận đăng cam kết tàu biểncó thời hạn được cấp 01 phiên bản chính theo mẫu mã số 07 pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ đk tàu biển gồm thời hạntrong ngôi trường hợp chủ tàu là tổ chức, cá nhân Việt nam thuê download tàu hoặc thuêtàu trần, bao gồm:

a) Tờ khai đk tàu biển cả theo chủng loại số 01 cách thức tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận dung tích tàu biển(bản sao có xác nhận hoặc bản sao kèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu);

c) Giấy chứng nhận phân cấp cho tàu biển(bản sao có chứng thực hoặc phiên bản sao kèm bản chính nhằm đối chiếu);

d) Giấy chứngnhận đăng ký marketing hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp (bản sao cóchứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

đ) Giấy ghi nhận tạm hoàn thành đăng ký(nếu tàu đại dương đó đăng ký ở nước ngoài) hoặc xóa đk tàu biển (bản chính);

e) thích hợp đồngthuê sở hữu tàu hoặc phù hợp đồng mướn tàu è (bản chính);

g) Biên phiên bản bàngiao tàu (bản chính);

h) chứng từ chứng minh đã nộp lệ phítrước bạ theo quy định, bao gồm tờ khai lệ giá tiền trước bạ có chứng thực của phòng ban thuếvà chứng từ nộp chi phí vào chi tiêu nhà nước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);trường phù hợp tàu biển khơi là đối tượng người sử dụng không đề nghị nộp lệ phí tổn trướcbạ thì nộp tờ khai lệ tầm giá trước bạ có xác thực của cơ quanthuế (bản sao kèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu);

i) ngôi trường hợp công ty tàu là cá nhân cònphải nộp thêm giấy minh chứng nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bảnsao có xác nhận hoặc bạn dạng sao kèm bản chính nhằm đối chiếu).

3. Làm hồ sơ đăng kýtàu biển có thời hạn vào trường hợp chủ tàu là tổ chức hoặc cá nhân nướcngoài, bao hàm các sách vở và giấy tờ quy định tại những điểm a, b, c, đ, e, g với h khoản 2Điều này; giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thay mặt tại nước ta (bảnsao có chứng thực hoặc phiên bản sao kèm bạn dạng chính để đối chiếu) hoặc hộ chiếu (bảnsao kèm phiên bản chính nhằm đối chiếu).

4. Tổ chức, cá thể nộp thẳng 01bộ hồ sơ hoặc nhờ cất hộ qua hệ thống bưu bao gồm đến ban ngành đăngký tàu biển cả hoặc bởi các hiệ tượng phù hòa hợp khác.

5. Cơ quan đk tàu biển cả tiếp nhậnhồ sơ, tiến hành theo quá trình sau:

a) Trường hợp nộphồ sơ trực tiếp, giả dụ hồ sơ không phù hợp lệ thì lý giải tổ chức, cá nhân hoàn thiệnhồ sơ; giả dụ hồ sơ thích hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp thủ tục biên nhấn hồ sơ cùng hẹn trảkết quả đúng thời hạn quy định;

b) trường hợp dìm hồ sơ qua đườngbưu chính, trường hợp hồ sơ không phù hợp lệ, chậm nhất 02 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhậnhồ sơ, cơ quan đăng ký tàu hải dương hướng dẫn hoàn thành xong hồ sơ theo phương tiện tạiNghị định này;

c) muộn nhất 02 ngày làm cho việc, đề cập từngày dìm đủ hồ nước sơ hợp lệ, cơ quan đk tàu biển cấp giấy ghi nhận đăng kýtàu biển khơi và trả trực tiếp hoặc nhờ cất hộ qua hệ thống bưu chính; trường thích hợp không cấpgiấy ghi nhận phải vấn đáp bằng văn bạn dạng nêu rõ lý do.

6. Công ty tàu nộp lệ phí đăng ký tàu biểntheo quy định của cục Tài chính, nộp thẳng hoặc chuyển vào tài khoản của cơquan đk tàu biển trước khi nhận kết quả; chịu toàn bộ túi tiền gửi hồ sơ,văn bạn dạng và các giá cả liên quan mang lại chuyển khoản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Máy Ở Đâu Tại Tphcm, Đổi Bằng Lái Xe Máy Ở Tphcm

Điều 11. Thủ tụcđăng ký kết tàu đại dương tạm thời

1. Giấy ghi nhận đăng ký tạm thờitàu biển Việt Nam:

a) Giấy ghi nhận đăng ký trong thời điểm tạm thời tàu biển nước ta được cấp 01 bạn dạng chính mang đến chủ tàuđăng cam kết tàu biển trong thời điểm tạm thời mang cờ quốc tịch vn theo chủng loại số 08 qui định tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này;

b) Giấy ghi nhận đăng ký kết tạm thờitàu biển vn có giá bán trị áp dụng trong 180 ngày tính từ lúc ngày cấp;

c) Trường phù hợp Giấy chứng nhận đăng kýtạm thời tàu biển vn hết hiệu lực hiện hành khi tàu đại dương chưa thể về vn đểhoàn thành giấy tờ thủ tục đăng ký chấp thuận theo điều khoản tại Nghị định này, cơ quanđăng ký kết tàu hải dương nơi cấp Giấy ghi nhận đăng ký trong thời điểm tạm thời tàu biển vn giahạn đăng ký một lần nhưng thời hạn gia hạn không thực sự 180 ngày, tính từ lúc ngày hết hiệu lực thực thi hiện hành của Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển việt nam đượccấp lần đầu;

d) ngôi trường hợp sau khoản thời gian gia hạn Giấy chứngnhận đăng ký trong thời điểm tạm thời tàu biển nước ta quy định tại điểm c khoản này mà lại tàu biểnvẫn chưa thể về nước ta để dứt thủ tục đăng kýchính thức vì lý do bất khả kháng, Cụctrưởng cục Hàng hải việt nam quyết định gia hạn thời gian đăng ký tàu biển tạmthời nhưng thời hạn gia hạn không quá 180 ngày.

2. Hồ nước sơ đăng ký tàu biển khơi tạm thời,bao gồm:

a) ngôi trường hợp chưa nộp phí, lệphí, hồ nước sơ đăng ký bao gồm: Tờ khai đăng ký tàu biển khơi theo chủng loại số 01 quyđịnh tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; các giấy tờ quy định tại cácđiểm b, c, g cùng h khoản 2 Điều 9 của Nghị định này với Giấy ghi nhận dung tíchtàu biển, Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển lớn hiện bao gồm của tàu (bản sao có chứngthực);

b) trường hợp chưa có giấy chứngnhận xóa đk tàu biển, hồ sơ đk bao gồm: Tờ khai đăng ký tàu biển theoMẫu số 01 luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này; các sách vở và giấy tờ quy địnhtại những điểm c, g và h khoản 2 Điều 9 của Nghị địnhnày và Giấy chứng nhận dung tích tàu biển, Giấy chứng nhận phân cấp cho tàu đại dương hiệncó của tàu (bản sao bao gồm chứng thực);

c) Trường hợp thử tàu đóng góp mới, hồ sơđăng ký bao gồm: Tờ khai đăng ký tàu biển khơi theo Mẫusố 01 luật pháp tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;các giấy tờ quy định tại những điểm c, g và h khoản 2 Điều 9 của Nghị định này vàbản số liệu môi trường của tàu;

d) ngôi trường hợp nhấn tàu đóng bắt đầu đểđưa về nơi đk trên cửa hàng hợp đồng đóng tàu, hồ sơđăng ký gồm những: Tờ khai đk tàu hải dương theo Mẫusố 01 chính sách tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;các giấy tờ quy định tại những điểm c, d, đ, g với h khoản 2 Điều 9 của Nghị địnhnày.

3. Tổ chức, cá nhân nộp thẳng 01bộ làm hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu thiết yếu đến cơ quan đk tàu biển hoặc bằngcác bề ngoài phù hòa hợp khác.

4. Cơ quan đk tàu biển tiếp nhậnhồ sơ, triển khai theo quá trình sau:

a) Trường thích hợp nộp hồ sơ trựctiếp, nếu như hồ sơ chưa phù hợp lệ thì khuyên bảo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ nước sơ; nếuhồ sơ hòa hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp giấy biên dấn hồ sơ và hẹn trả kết quảđúng thời hạn quy định;

b) trường hợp thừa nhận hồ sơ qua con đường bưuchính, nếu như hồ sơ không phù hợp lệ, chậm nhất 02 ngày làm việc, tính từ lúc ngày dấn hồsơ, cơ quan đăng ký tàu biển khơi hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo phương tiện tại Nghịđịnh này;

c) chậm nhất 02 ngày có tác dụng việc, đề cập từngày nhận đủ hồ nước sơ phù hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu đại dương cấp giấy chứng nhận đăng kýtàu biển và trả trực tiếp hoặc nhờ cất hộ qua hệ thống bưu chính; trường hợp không cấpgiấy ghi nhận phải trả lời bằng văn bạn dạng nêu rõ lý do.

5. Công ty tàu nộp lệ phí đk tàu biểntheo quy định của cục Tài chính, nộp trực tiếp hoặc đưa vào thông tin tài khoản của cơquan đăng ký tàu biển trước lúc nhận kết quả; chịu toàn bộ chi tiêu gửi hồ nước sơ,văn bạn dạng và các ngân sách chi tiêu liên quan mang đến chuyển khoản.

Điều 12. Thủ tụccấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển khơi mang cờ quốc tịch Việt Nam

1. Giấy phép trong thời điểm tạm thời mang cờ quốc tịchViệt Nam:

a) Giấy phép trong thời điểm tạm thời mang cờ quốc tịchViệt phái mạnh áp dụng so với trường vừa lòng tổ chức, cá thể Việt Nam cài tàu biển khơi củatổ chức, cá thể nước ngoài, bởi vì Cơ quan thay mặt đại diện nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩaViệt phái mạnh ở quốc tế (sau đây call là Cơ quan thay mặt của Việt Nam) cấp cho 01 bảnchính theo mẫu mã số 11 khí cụ tạiPhụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy phép trong thời điểm tạm thời mang cờ quốc tịchViệt phái nam chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành cho 01 hành trình ví dụ của tàubiển đó với chỉ có mức giá trị sử dụng từ lúc được cấp cho đến khi tàu biển khơi về cho cảngbiển trước tiên của Việt Nam.

2. Hồ nước sơ cấp thủ tục phép tạm thời mangcờ quốc tịch Việt Nam, bao gồm:

a) Tờ khai đk tàu hải dương theo chủng loại số 01 nguyên tắc tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này;

b) Giấy ghi nhận xóa đk đối vớitrường phù hợp tàu biển like new 99% (bản sao kèm bản chính nhằm đối chiếu);

c) Biên bạn dạng nghiệm thu chuyển nhượng bàn giao tàu đốivới trường hợp nhấn tàu đóng new ở nước ngoài để đưa tàu về nước ta (bản saokèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu);

d) hòa hợp đồng mua, buôn bán tàu biển hoặc hòa hợp đồng đóng mới tàu biển cả hoặc các vật chứng khác có giá trị pháp lýtương đương minh chứng quyền sở hữu so với tàu đại dương (bản sao có xác thực kèmbản thiết yếu để đối chiếu);

đ) Giấy chứng nhận dung tích tàu biểnhiện tất cả (bản sao tất cả chứng thực);

e) Giấy ghi nhận phân cấp tàu biểnhiện gồm (bản sao bao gồm chứng thực);

g) Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanhhoặc Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bạn dạng saokèm bạn dạng chính để đối chiếu); trường hợp nhà tàu là tổ chứcnước ngoại trừ thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại ViệtNam (bản sao có xác nhận hoặc bạn dạng sao kèm bản chính để đối chiếu);

h) ngôi trường hợp chủ tàu là cá nhân phảinộp thêm giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản saocó xác thực hoặc phiên bản sao kèm bạn dạng chính để đối chiếu); ngôi trường hợp công ty tàu là cá thể người nước ngoài thì nộphộ chiếu (bản sao kèm bạn dạng chính để đối chiếu).

3. Tổ chức, cá thể nộp 01 bộ hồ sơtrực tiếp hoặc nhờ cất hộ qua hệ thống bưu bao gồm đến một trong số Cơ quan thay mặt củaViệt phái nam nơi sở hữu tàu hoặc nơi bàn giao tàu.

4. Cơ quan đại diện của nước ta tiếpnhận hồ nước sơ, tiến hành theo quy trình sau:

a) Trường thích hợp nộp hồ sơ trựctiếp, ví như hồ sơ không phù hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ nước sơ; nếuhồ sơ đúng theo lệ thì vào sổ theo dõi, cấp giấy biên nhận hồ sơ với hẹn trả kết quảđúng thời hạn quy định;

b) trường hợp nhấn hồ sơ qua đườngbưu chính, nếu như hồ sơ không hợp lệ, chậm nhất 02 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhậnhồ sơ, Cơ quan đại diện thay mặt của vn hướng dẫn hoàn thành hồ sơ theo dụng cụ tạiNghị định này;

c) muộn nhất 02 ngày làm việc, kể từngày dấn đủ hồ sơ vừa lòng lệ, Cơ quan thay mặt đại diện của việt nam cấp giấy tờ tạm thờimang cờ quốc tịch việt nam và trả thẳng hoặc gửi qua khối hệ thống bưu chính;trường hòa hợp không cấp chứng từ phép phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ lý do.

5. Công ty tàu nộp lệ phí cấp chứng từ phép tạmthời tàu biển cả mang cờ quốc tịch vn theo quy định của bộ Tài chính, nộp trựctiếp hoặc gửi vào tài khoản của Cơ quan thay mặt của việt nam nơi làm giấy tờ thủ tục trước khi dìm kết quả; chịu toàn bộ giá cả gửi hồ sơ,văn bản và các ngân sách liên quan cho chuyển khoản.

Điều 13. Thủ tụcđăng cam kết tàu biển cả đang đóng

1. Giấy ghi nhận đăng cam kết tàu biểnđang đóng:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kết tàu biểnđang đóng được cấp 01 phiên bản chính theo chủng loại số 09 lý lẽ tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy ghi nhận đăng ký tàu biểnđang đóng không có giá trị thay thế sửa chữa Giấy ghi nhận đăng ký tàu biển.

2. Hồ nước sơ đăng ký tàu đại dương đang đóng,bao gồm:

a) Tờ khai đk tàu hải dương theo mẫu mã số 01 phương pháp tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này;

b) thích hợp đồng đóng mới tàu biểnhoặc vừa lòng đồng giao thương mua bán tàu biển khơi đang đóng góp (bản chính);

c) Giấy xác nhận tàu sẽ đặt sốngchính của đại lý đóng tàu có xác thực của tổ chức triển khai đăng kiểm(bản chính); trường đúng theo tàu không có sống chính thì áp dụng giấy chứng thực củacơ sở đóng tàu, đồng thời có xác thực của tổ chức triển khai đăng kiểm giám sát về việc đã gắn ráp thân vỏ tàu đạt 50 tấn khối lượng hoặc 1%khối lượng cục bộ ước tính của số vật liệu sử dụng làmthân vỏ tàu (bản chính);

d) Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh hoặc Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp (bản sao có xác nhận hoặcbản sao kèm bản chính nhằm đối chiếu); ngôi trường hợp nhà tàu là tổ chức nước ngoàithì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại việt nam (bảnsao có xác thực hoặc bạn dạng sao kèm bản chính để đối chiếu);

đ) ngôi trường hợpchủ tàu là cá thể còn đề nghị nộp giấy minh chứng nhân dân hoặc căn cước công dânhoặc hộ chiếu (bản sao có xác nhận hoặc bạn dạng sao kèm bản chính nhằm đối chiếu);trường hợp chủ tàu là cá thể người nước ngoài thì nộp hộ chiếu (bản sao kèm bảnchính để đối chiếu).

3. Tổ chức, cá thể nộp thẳng 01bộ làm hồ sơ hoặc nhờ cất hộ qua hệ thống bưu bao gồm đến cơ quan đk tàu biển hoặc bằngcác bề ngoài phù đúng theo khác.

4. Cơ quan đk tàu biển lớn tiếp nhậnhồ sơ, thực hiện theo quy trình sau:

a) Trường hòa hợp nộp hồ sơ trựctiếp, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá thể hoàn thiện hồ nước sơ; nếuhồ sơ hòa hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp thủ tục biên dìm hồ sơ với hẹn trả kết quảđúng thời hạn quy định;

b) ngôi trường hợp thừa nhận hồ sơ qua đườngbưu chính, giả dụ hồ sơ chưa phù hợp lệ, muộn nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnhồ sơ, cơ quan đăng ký tàu biển hướng dẫn hoàn thành xong hồ sơ theo lao lý tạiNghị định này;

c) chậm nhất 02 ngày làm cho việc, nhắc từngày dấn đủ hồ nước sơ thích hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu biển cả cấp giấy chứng nhận đăng kýtàu biển lớn và trả trực tiếp hoặc gởi qua hệ thống bưu chính; trường hợp không cấpgiấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

5. Chủ tàu nộp lệ phí đk tàu biểntheo quy định của bộ Tài chính, nộp thẳng hoặc chuyểnvào tài khoản của cơ quan đăng ký tàu biển trước khi nhận kết quả; chịu toàn bộchi giá tiền gửi hồ sơ, văn bạn dạng và các chi tiêu liên quan cho chuyển khoản.

Điều 14. Thủ tụcđăng cam kết tàu biển cả loại nhỏ

1. Giấy ghi nhận đăng ký kết tàu biểnloại nhỏ dại được cấp cho 01 phiên bản chính theo mẫu mã số 06 biện pháp tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ đk tàu biển khơi loại nhỏ,bao gồm:

a) Tờ khai đk tàu biển lớn theo chủng loại số 01 điều khoản tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này;

b) Giấy ghi nhận xóa đăngký tàu đại dương (bản chính) đối với tàu biển like new 99% hoặc biên bạn dạng bàn giaotàu đối với tàu hải dương đóng bắt đầu (bản chính);

c) hòa hợp đồng mua, cung cấp tàu biểnhoặc hòa hợp đồng đóng new tàu đại dương hoặc các minh chứng khác có mức giá trị pháp lýtương đương minh chứng quyền sở hữu đối với tàu biển lớn (bản chính);

d) hội chứng từ chứng minh đã nộp lệ phítrước bạ theo quy định, gồm Tờ khai lệ giá thành trước bạ tất cả xácnhận của cơ quan thuế và chứng từ nộp chi phí vào túi tiền nhà nước (bản sao kèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu); trường hợptàu biển khơi là đối tượng người sử dụng không cần nộp lệ tầm giá trước bạ thì nộp tờ khai lệ phí trướcbạ có xác nhận của ban ngành thuế (bản sao kèm phiên bản chính đểđối chiếu);

đ) Giấy chứngnhận đăng ký marketing hoặc Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp (bản sao cóchứng thực hoặc bản sao kèm bạn dạng chính nhằm đối chiếu); ngôi trường hợp công ty tàu là tổchức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thay mặt tạiViệt phái mạnh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm phiên bản chính để đối chiếu);

e) trường hợp chủ tàu là cánhân đề nghị nộp thêm giấy chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính nhằm đối chiếu); trường phù hợp chủtàu là cá thể người quốc tế thì nộp hộ chiếu (bản sao kèm bạn dạng chính để đốichiếu);

g) Giấy hội chứng nhận bình an kỹ thuật vàbảo vệ môi trường tàu biển (bản sao có xác thực hoặc bạn dạng sao kèm phiên bản chính đểđối chiếu).

3. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01bộ hồ sơ hoặc nhờ cất hộ qua hệ thống bưu chủ yếu đến cơ quan đk tàu biển khơi hoặc bằngcác hình thức phù hòa hợp khác.

4. Cơ quan đk tàu biển khơi tiếp nhậnhồ sơ, thực hiện theo tiến trình sau:

a) Trường phù hợp nộp làm hồ sơ trựctiếp, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì giải đáp tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếuhồ sơ hòa hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp chứng từ biên dìm hồ sơ cùng hẹn trả kết quảđúng thời hạn quy định;

b) trường hợp dìm hồ sơ qua đườngbưu chính, nếu như hồ sơ không phù hợp lệ, chậm nhất 02 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhậnhồ sơ, cơ quan đk tàu biển cả hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo điều khoản tạiNghị định này;

c) chậm nhất 02 ngày làm cho việc, đề cập từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đk tàu biển cấp giấychứng nhận đăng ký tàu đại dương và trả trực tiếp hoặc gởi qua hệ thống bưu chính;trường thích hợp không cấp giấy ghi nhận phải vấn đáp bằng vănbản nêu rõ lý do.

5. Chủ tàu nộp lệ phí đk tàu biểntheo quy định của bộ Tài chính, nộp thẳng hoặc chuyểnvào tài khoản của cơ quan đăng ký tàu biển trước khi nhận kết quả; chịu toàn bộchi tầm giá gửi hồ nước sơ, văn phiên bản và các chi phí liên quan đến chuyển khoản.

Điều 15. Thủ tụcđăng ký nội dung cầm cố đổi

1. Trường hòa hợp có chuyển đổi nội dungthông tin ghi trong Giấy ghi nhận đăng ký tàu biển chế độ tại khoản 4 Điều3 Nghị định này, muộn nhất sau 30 ngày, chủ tàu phải triển khai thủ tục đăng kýthay đổi và được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký kết tàu biển lớn mới khớp ứng với hình thứcđăng ký kết đã cấp trước đây.

2. Hồ sơ đề xuất đăng ký nội dung cố gắng đổi, bao gồm:

a) Tờ khai kiến nghị đăng ký kết nội dungthay thay đổi theo mẫu số 02 quy địnhtại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thành phần hồ sơ tương ứng với nộidung đề xuất thay đổi;

c) bạn dạng chính giấy ghi nhận đăng kýtàu biển khơi đã cấp cho hoặc bạn dạng chính giấy chứng nhận xoá đk trong trường hợpchuyển phòng ban đăng ký; trường hòa hợp tàu đang hoạt động trên biển hoặc sẽ ở nướcngoài thì rất có thể sử dụng phiên bản sao nhưng nhà tàu phải cam đoan và nộp phiên bản gốctrong vòng 30 ngày tính từ lúc ngày giấy chứng nhận đăng ký kết mớiđược cấp;

d) nếu tàu biển đang rất được thế chấp thìphải có sự đồng ý bằng văn phiên bản của bạn nhận thế chấp ngân hàng tàu biểnđó.

3. Tổ chức, cá thể gửi 01 bộ hồ sơ đếncơ quan đăng ký tàu đại dương nơi tàu biển khơi đã được đk trước trên đây hoặc cơ quanđăng ký kết tàu biển bắt đầu trong trường biến hóa cơ quan đăng ký theo 01 trong cáchình thức: Nộp trực tiếp, qua hệ thống bưu chủ yếu hoặc bởi các vẻ ngoài phù hợpkhác.

4. Cơ quan đăng ký tàu biển lớn tiếp nhậnhồ sơ, tiến hành theo quá trình sau:

a) Trường vừa lòng nộp hồ sơ trựctiếp, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì khuyên bảo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếuhồ sơ thích hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp giấy biên nhấn hồ sơ cùng hẹn trả kết quảđúng thời gian quy định;

b) ngôi trường hợp nhận hồ sơ qua đườngbưu chính, nếu như hồ sơ chưa phù hợp lệ, muộn nhất 02 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhậnhồ sơ, cơ quan đk tàu biển khơi hướng dẫn hoàn thành hồ sơ theo chính sách tạiNghị định này;

c) chậm nhất 02 ngày có tác dụng việc, nói từngày thừa nhận đủ hồ nước sơ phù hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu biển cả cấp giấy ghi nhận đăng kýtàu hải dương và trả thẳng hoặc gởi qua hệ thống bưu chính; trường hợp không cấpgiấy chứng nhận phải trả lời bằng văn phiên bản nêu rõ lý do.

5. Chủ tàu nộp lệ phí đk tàu biểntheo quy định của bộ Tài chính, nộp thẳng hoặc gửi vào thông tin tài khoản của cơquan đăng ký tàu biển trước lúc nhận kết quả; chịu đựng toàn bộ giá cả gửi hồ nước sơ,văn bản và các giá thành liên quan cho chuyển khoản.

Điều 16. Thủ tụccấp lại giấy ghi nhận đăng cam kết tàu biển

1. Trường phù hợp giấy ghi nhận đăng kýtàu đại dương bị mất, bị rách nát nát, hỏng hỏng, cơ quan đăng ký tàu biển cả cấp lại mang lại chủtàu bên trên cơ sở vẻ ngoài đăng ký trước đó của tàu biển.

2. Hồ sơ cung cấp lại giấy ghi nhận đăngký tàu biển, bao gồm:

a) Tờ khai cung cấp lại giấy triệu chứng nhậnđăng ký tàu biển lớn theo mẫu số 04quy định tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kết tàu biển đốivới trường thích hợp bị rách nát, lỗi hỏng; trường vừa lòng tàu đang vận động trên biển cả hoặcđang ở quốc tế thì có thể sử dụng phiên bản sao giấy triệu chứng nhậnđăng ký kết nhưng chủ tàu phải khẳng định và nộp bạn dạng gốc trong vòng 30 ngày tính từ lúc ngàygiấy ghi nhận đăng ký new được cấp.

3. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01bộ làm hồ sơ hoặc nhờ cất hộ qua khối hệ thống bưu bao gồm đến ban ngành đăngký tàu đại dương nơi tàu biển đã đăng ký và được cung cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu biểnhoặc bằng các hình thức phù phù hợp khác.

4. Cơ quan đk tàu biển cả tiếp nhậnhồ sơ, thực hiện theo quá trình sau:

a) Trường thích hợp nộp làm hồ sơ trựctiếp, nếu hồ sơ không phù hợp lệ thì chỉ dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếuhồ sơ phù hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp thủ tục biên thừa nhận hồ sơ với hẹn trả kết quảđúng thời hạn quy định;

b) trường hợp dấn hồ sơ qua đườngbưu chính, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, chậm nhất 02 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đk tàu biển lớn hướngdẫn triển khai xong hồ sơ theo vẻ ngoài tại Nghị định này;

c) chậm nhất 02 ngày có tác dụng việc, đề cập từngày thừa nhận đủ hồ nước sơ đúng theo lệ, cơ quan đk tàu biển lớn cấp giấychứng nhận đk tàu biển và trả thẳng hoặc giữ hộ qua khối hệ thống bưu chính; đồng thời, gởi văn bạn dạng thông báo câu hỏi cấp lại cho mặt nhận thế chấp vay vốn trongtrường thích hợp tàu đang cố chấp; trường thích hợp không cấp cho giấy ghi nhận phải trả lời bằng văn phiên bản nêu rõ lý do.

5. Công ty tàu nộp lệ phí cấp cho lại giấy chứngnhận đk tàu biển khơi theo quy định của cục Tài chính, nộp trực tiếp hoặc chuyểnvào tài khoản của Cơ quan đk tàu biển trước lúc nhận kết quả; chịu đựng toàn bộchi tầm giá gửi hồ nước sơ, văn bạn dạng và các túi tiền liên quan mang lại chuyển khoản; đồng thờithông báo việc cấp lại cho mặt nhận thế chấp trong trường phù hợp tàu đang cầm cố chấp.

Mục 3. ĐĂNG KÝ TÀUBIỂN CÔNG VỤ, TÀU NGẦM, TÀU LẶN, KHO CHỨA NỔI VÀ GIÀN DI ĐỘNG

Điều 17. Quy địnhvề đk tàu biển cả công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động

1. Đăng ký kết tàu biển cả công vụ, tàu ngầm,tàu lặn, kho chứa nổi với giàn di động là bài toán ghi, lưu trữ những thông tin về tàubiển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho cất nổi và giàn di độngvào Sổ đk tàu biển tổ quốc ViệtNam và cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

2. Giấy chứng nhận đăng ký tàu biểncông vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi cùng giàn di độngđược cung cấp 01 bản chính theo những Mẫu số 06 cơ chế tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 18. Thủ tụcđăng cam kết tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho đựng nổi, giàn di động

1. Giấy tờ thủ tục đăng ký kết tàu biển khơi công vụ,tàu ngầm, tàu lặn, kho cất nổi, giàn di động thực hiện như giấy tờ thủ tục đăng ký kết tàu biển cả theo hiện tượng từ Điều 8 đếnĐiều 16 của Nghị định này.

2. Ngôi trường hợp đăng ký tàu biển lớn công vụ,chủ tàu nộp Quyết định ra đời cơ quan, đơn vị của cấp bao gồm thẩm quyền (bản saocó chứng thực hoặc bạn dạng sao kèm phiên bản chính nhằm đối chiếu) cố kỉnh cho thành phầnhồ sơ lý lẽ tại điểm c khoản 2 Điều 8; điểm g khoản 2 Điều 9; điểm d khoản 2Điều 10; điểm g khoản 2 Điều 12; điểm d khoản 2 Điều 13 và điểm đ khoản 2 Điều14 Nghị định này.

Chương III

XÓA ĐĂNG KÝ TÀUBIỂN, TÀU BIỂN CÔNG VỤ, TÀU NGẦM, TÀU LẶN, KHO CHỨA NỔI, GIÀN DI ĐỘNG

Điều 19. Quy địnhchung về xóa đăng ký

1. Tàu biển nước ta được xóa đăng ký tại ViệtNam trong các trường hợp công cụ tại Điều 25 Bộ điều khoản hàng hảiViệt phái mạnh năm 2015.

2. Chủ tàu phải thực hiện thủ tục xóađăng ký kết tàu biển trong thời hạn quy định đối với một số trường đúng theo sau:

a) chậm nhất trong tầm 60 ngày đề cập từkhi tàu biển không thể tính năng tàu biển; bị phá hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm màkhông trục vớt được;

b) chậm chạp nhất trong vòng 24 tháng nhắc từkhi tàu biển cả bị mất tích;

c) lờ lững nhất trong vòng 30 ngày nhắc từkhi chủ tàu không còn trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thay mặt tại Việt Nam.

3. Những quy định tại Chương này về xóađăng ký tàu biển cũng rất được áp dụng so với việc xóa đăng ký tàu biển công vụ,tàu ngầm, tàu lặn, kho cất nổi, giàn di động.

Điều 20. Thủ tụcxóa đăng ký

1. Giấy ghi nhận xóa đk được cấp01 phiên bản chính mang đến chủ tàu theo mẫu số 10 nguyên tắc tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ xóađăng ký, bao gồm:

a) Tờ khai xóa đk theo mẫu số 03 luật tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này;

b) Giấy ghi nhận đăng ký kết (bảnchính); trường hòa hợp giấy chứng nhận đăng cam kết bị mất, chủ tàu bắt buộc khai báo và nêurõ lý do;

c) Trường vừa lòng tàu biển đang được thếchấp thì bắt buộc được sự thuận tình bằng văn bạn dạng của tín đồ nhậnthế chấp và phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp trước khi thực hiện thủtục xóa đk tàu biển.

3. Tổ chức, cá thể nộp trực tiếp 01bộ làm hồ sơ hoặc nhờ cất hộ qua hệ thống bưu chủ yếu đến cơ quan đk tàu biển lớn nơi tàubiển sẽ được đăng ký trước trên đây hoặc bởi các bề ngoài phù đúng theo khác.

4. Cơ quan đk tàu biển lớn tiếp nhậnhồ sơ, triển khai theo quá trình sau:

a) Trường phù hợp nộp hồ sơ trựctiếp, nếu hồ sơ không phù hợp lệ thì khuyên bảo tổ chức, cá thể hoàn thiện hồ sơ; nếuhồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảđúng thời hạn quy định;

b) trường hợp dấn hồ sơ qua đườngbưu chính, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, muộn nhất 02 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhậnhồ sơ, cơ quan đăng ký tàu biển khơi hướng dẫn hoàn thành hồ sơ theo giải pháp tạiNghị định này;

c) muộn nhất 02 ngày có tác dụng việc, nói từngày dìm đủ hồ sơ phù hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu biển cấp Giấy ghi nhận xóađăng cam kết và trả trực tiếp hoặc giữ hộ qua hệ thống bưu chính; trường hòa hợp không cấpgiấy ghi nhận phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ lý do.

5. Nhà tàu nộp lệ chi phí xóa đăng kýtheo quy định của bộ Tài chính, nộp trực tiếp hoặc gửi vào thông tin tài khoản của cơquan đăng ký tàu biển trước lúc nhận kết quả; chịu đựng toàn bộ ngân sách gửi hồ sơ,văn bạn dạng và các chi tiêu liên quan đến chuyển khoản.

Chương IV

MUA, BÁN VÀ ĐÓNGMỚI TÀU BIỂN

Điều 21. Nguyêntắc mua, bán, đóng bắt đầu tàu biển

1. Vấn đề mua, bán, đóng bắt đầu tàu biểnlà hoạt động đầu tư đặc thù; quy trình, giấy tờ thủ tục mua, bán, đóng bắt đầu tàu biển khơi đượcthực hiện theo biện pháp tại Nghị định này và những quy định khác có tương quan củapháp Luật.

2. Tàu đại dương được mua, bán, đóng góp mớiphải đáp ứng một cách đầy đủ các Điều khiếu nại về an ninh hàng hải, bình an hàng hải, bảo đảmlao đụng hàng hải và bảo vệ môi trường theo vẻ ngoài của điều khoản Việt phái mạnh vàĐiều ước thế giới liên quan liêu mà việt nam là thành viên.

Điều 22. Hình thứcmua, bán, đóng bắt đầu tàu biển

1. Hiệ tượng mua tàu đại dương sử dụngvốn công ty nước được tiến hành theo công cụ của lao lý về đấu thầu. Trường hợpđã áp dụng không thiếu thốn các phương tiện của điều khoản về đấu thầu nhưng vẫn ko lựa chọnđược tàu hải dương thì triển khai bằng hình thức chào hàng cạnh tranh theo thông lệquốc tế với tối thiểu 03 fan chào hàng là tín đồ trực tiếp buôn bán tàu hoặc ngườimôi giới.

2. Hình thức bán tàu biển áp dụng vốnnhà nước được triển khai theo cơ chế của điều khoản về đấu giá. Trường hợp đãáp dụng không thiếu thốn các lý lẽ của điều khoản về đấu giá mà lại vẫn không chọn lựa đượcngười sở hữu thì triển khai bằng hình thức chào giá cạnh tranhtheo thông lệ thế giới với ít nhất 03 fan chào giá bán là người tiêu dùng trực tiếp hoặc bạn môi giới.

3. Đối với dự án đóng mới tàu hải dương sửdụng vốn công ty nước được triển khai theo pháp luật của luật pháp về đấu thầu. Trườnghợp sẽ áp dụng vừa đủ các khí cụ của pháp luật về đấu thầu mà vẫn không lựachọn được cửa hàng hoặc xí nghiệp sản xuất đóng tàu thì thực hiện bằng hiệ tượng chào hàng tuyên chiến và cạnh tranh với tối thiểu 03 các đại lý hoặcnhà sản phẩm công nghệ đóng tàu hoặc đại diện nhà trang bị đóng tàu.

4. Hình thứcmua, bán, đóng bắt đầu tàu biển sử dụng vốn khác vày doanh nghiệp, tổ chức, cá nhântự quyết định.

Điều 23. Quytrình triển khai việc tải tàu biển

1. Việc chọn mua tàu biển sử dụng vốnnhà nước được thực hiện theo các bước sau:

a) sàng lọc tàu, dự kiến giá thiết lập vàcác chi tiêu liên quan liêu đến giao dịch thanh toán mua tàu;

b) Lập, thẩm định, phê coi xét dự ánmua tàu biển. Dự án mua tàu hải dương gồm những nội dung về sự cần thiết của việc đầutư, các loại tàu, số lượng, thông số kỹ thuật cơ phiên bản của tàu,giá tàu dự kiến, nguồn ngân sách mua tàu, hiệ tượng mua tàu, cách thực hiện khai thác, hiệuquả kinh tế tài chính và các nội dung bắt buộc thiếtkhác;

c) đưa ra quyết định mua tàu biển;

d) hoàn tất giấy tờ thủ tục mua tàu biển.

2. Việc mua tàu biển thực hiện vốn khácdo doanh nghiệp, tổ chức, cá thể tự quyết định quy trình thực hiện.

Điều 24. Quytrình triển khai việc phân phối tàu biển

1. Bài toán bán tàu biển áp dụng vốnnhà nước được triển khai theo quá trình sau:

a) Xác định giá thành khởi điểm cùng dựkiến các ngân sách chi tiêu liên quan lại đến thanh toán giao dịch bán tàu biển;

b) Lập, thẩm định, phê để ý dự ánbán tàu biển. Dự án bán tàu biển cả gồm các nội dung về việc cầnthiết của việc bán tàu, số lượng,thông số chuyên môn cơ phiên bản của tàu, giá cả dự kiến, hình thứcbán tàu và những nội dung quan trọng khác;

c) ra quyết định bán tàu biển;

d) trả tất thủ tục bán tàu biển.

2. Việc bán tàu biển thực hiện vốn khácdo doanh nghiệp, tổ chức, cá thể tự đưa ra quyết định quy trìnhthực hiện.

Điều 25. Quytrình triển khai dự án đóng mới tàu biển

1. Dự án đóng bắt đầu tàu hải dương sửdụng vốn nhà nước được thực hiện theo các bước sau:

a) Lựa chọn, xác minh giá với nguồn vốnđóng mới tàu biển; dự con kiến các ngân sách liên quan lại đến thanh toán đóng mới tàu biển;

b) Lập, thẩm định, phê duyệt dự ánđóng bắt đầu tàu biển. Dự án công trình đóng mới tàu đại dương gồm các nội dung về sự cần thiết củaviệc đầu tư, loại tàu biển, số lượng, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu biển,giá dự kiến, nguồn ngân sách đóng new tàu biển, hình thức đóng mớitàu biển, phương án khai thác, công dụng kinh tế và các nội dung quan trọng khác;

c) ra quyết định đóng tàu;

d) trả tất thủ tục đóng mới tàu biển.

2. Dự án đóng mới tàu biển áp dụng vốnkhác vì chưng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự quyết định quy trình thực hiện.

Điều 26. Thẩmquyền phê duyệt công ty trương, ra quyết định mua, bán, đóng new tàu biển

1. Đối với dự án công trình mua, bán,đóng mới tàu biển thực hiện vốn nhà nước thì thẩm quyền phê duyệt công ty trương, quyếtđịnh mua, bán, đóng bắt đầu tàu đại dương được triển khai theo cơ chế của pháp luật vềquản lý, sử dụng vốn bên nước chi tiêu vào sản xuất, sale tại doanh nghiệp.

2. Đối với dự án công trình mua, bán, đóng mớitàu biển sử dụng vốn khác do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự quyết định.

Điều 27. Hồ nước sơquyết định mua, bán, đóng bắt đầu tàu biển

1. Hồ sơ ra quyết định mua tàu biển, gồm:

a) Tờ trình về sở hữu tàu biển, trong đónêu rõ công dụng lựa lựa chọn tàu biển;

b) dự án mua tàu biển lớn đã được phê duyệtkèm theo quyết định phê ưng chuẩn dự án;

c) bạn dạng sao giấy chứng nhận đăng kýtàu biển;

d) báo cáo giám định kỹ thuật tàu biểncủa Đăng kiểm việt nam hoặc của đăng kiểm nước ngoài là thành viên của Hiệp hộicác tổ chức triển khai phân cung cấp tàu biển thế giới (IACS);

đ) bạn dạng sao các giấy ghi nhận về antoàn, an toàn hàng hải, lao rượu cồn hàng hải và bảo đảm an toàn môitrường của tàu do cơ quan tất cả thẩm quyền cấp đối với tàu đang khai thác;

e) Văn bản chấp thuận công ty trương chovay của tổ chức triển khai tín dụng (nếu có).

2. Hồ sơ ra quyết định bán tàu biển, baogồm cả tàu hải dương đang đóng, gồm:

a) Tờ trình đề xuất bán tàu biển,trong kia nêu rõ hiệu quả giá cung cấp tàu;

b) bản sao giấy chứng nhận đăng kýtàu biển;

c) Văn phiên bản chấp thuận phân phối tàu của cáctổ chức, cá nhân cho doanh nghiệp lớn vay vốn, bảo lãnh cho khách hàng liên quanđến tàu biển ý định bán hoặc của tổ chức, cá thể đang nhậnthế chấp tàu biển dự tính bán;

d) bản sao những giấy ghi nhận về antoàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi ngôi trường của tàu bởi vì cơ quan tất cả thẩm quyền cấp;

đ) dự án công trình bán tàu biển khơi đã được phê duyệtkèm theo quyết định phê săn sóc dự án.

Xem thêm: Giá Các Loại Xe Ducati Mới Nhất Tháng 06/2021, Bảng Giá Xe Moto Ducati Mới Nhất Tháng 06/2021

3. Hồ sơ đưa ra quyết định đóng mới tàu biển,gồm:

a) Tờ trình về đóng mới tàu biển,trong đó nêu rõ kết quả lựa chọn đại lý hoặc công ty máy thực hiện dự án đóng tàu;

b) dự án công trình đóng bắt đầu tàu đại dương đã đượcphê để ý kèm theo quyết định phê chuẩn y dự án;

c) hồ nước sơ kiến thiết cơ phiên bản của tàu đóngmới được cơ quan đăng kiểm phê duyệt;

d) Nội dung bao gồm của dự thảo phù hợp đồnghoặc văn phiên bản thỏa thuận tương đương;

đ) Thỏa thuận bảo hộ tiền vay, nếungười đóng bắt đầu tàu đại dương hoặc bạn cho vay vốn yêu cầu.

Điều 28. Tráchnhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi của bạn mua, bán, đóng mới tàu biển

1. Tổ chức, cá nhân mua, bán, đóng góp mớitàu biển chịu trách nhiệm về:

a) Tính chính xác và vừa lòng pháp của tàiliệu kèm theo hồ sơ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển;

b) Tính xác thực và chất lượng kỹ thuậtcủa tàu biển; giá bán mua, bán, đóng new tàu đại dương và Điều kiện tài chính của dự ánmua, bán, đóng new tàu biển;

c) Nội dung các Điều khoản của dự thảohợp đồng mua, bán, đóng bắt đầu tàu biển cả và chỉ được ký chấp nhận hợp đồng mua,bán, đóng new tàu biển cả khi sẽ có ra quyết định mua, bán, đóng new tàu bi