Năng Lượng Của Con Lắc Đơn

  -  
*
Câu 1:
Một bé lắc đơn giao động điều hòa với chu kì là 4 s. Động năng của con lắc đối kháng biến thiên tuần hoàn với chu kì là bao nhiêu?A. 2 s.B. 4 s.C. 3 s.D. 1 s.

Bạn đang xem: Năng lượng của con lắc đơn


Câu 2:
Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số 0,5 Hz. Vậy năng của bé lắc đối chọi biến thiên tuần hoàn với chu kì là bao nhiêu?A. 0,25 s.B. 4 s.C. 1 s.D. 0,5 s.
$f = 0,5left( Hz ight) o T = 1 over 0,5 = 2left( Hz ight) o T' = T over 2 = 1left( s ight)$
Câu 3:
Hãy tìm khoảng chừng thời gian tiếp tục giữa nhì lần tiếp tục động năng bởi thế năng của một nhỏ lắc đơn xấp xỉ điều hòa. Biết rằng con lắc đối kháng đó dao động với phương trình là α = α$_0$cos(10πt + π/4) rad.A. 0,1 s.B. 0,4 s.C. 10π s.D. 0,05 s.
$omega = 10pi left( rad over s ight) o T = 2pi over 10pi = 1 over 5left( s ight) o t = T over 4 = 1 over 20left( s ight)$
Câu 4:
Con rung lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với phương trình s = 4cos(4πt + π/12) cm. Cơ năng con lắc trở nên thiên cùng với chu kìA. 0,5 s.B. 0,25 s.C. Ko đổi.D. Đáp án khác.

Xem thêm: Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Cao Bá Quát Ba Đình, Tra Cứu Thủ Tục Hành Chính


Câu 5:
Một bé ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Thời hạn để cồn năng và cầm cố năng cân nhau ℓiên tiếp ℓà 0,5s. Tính chiều dài nhỏ ℓắc đơn, mang g = π$^2$.A. 10cm B. 20cm C. 50cm D. 100cm
$T over 4 = 0,5left( s ight) o T = 2left( s ight)uildrel T = 2pi sqrt ell over g overlongrightarrow ell = left( T over 2pi ight)^2.g = 1left( m ight) = 100left( cm ight)$
Câu 6:
Một quả nặng 0,1kg, treo vào sợi dây khá dài 1m, kéo nhỏ ℓắc ℓệch ngoài vị trí cân đối góc α = 0,1 rad rồi buông tay không gia tốc đầu. Tính cơ năng của nhỏ ℓắc? Biết g = 10m/s$^2$.A. 5J B. 50mJ C. 5mJ D. 0,5J
$left. matrix alpha = 0,1left( rad ight) hfill cr v = 0 hfill cr ight} o alpha _0 = alpha = 0,1left( rad ight)uildrel mW = 1 over 2mgell .alpha _0^2 overlongrightarrow mW = 1 over 2.0,1.10.1.0,1^2 = 5.10^ - 3left( J ight)$
Câu 7:
Một quả nặng nề 0,1kg, treo vào sợi dây tương đối dài 1m, kéo nhỏ ℓắc ℓệch ngoài vị trí cân đối góc α$_0$ = 0,1 rad rồi buông tay không gia tốc đầu. Tính cồn năng của con ℓắc tại vị trí α = 0,05 rad? Biết g = 10m/s$^2$.

Xem thêm: BảNg Giá Phụ Tùng Xe Máy Honda Chính Hãng Giá Rẻ MớI NhấT 2020

A. 37,5mJ B. 3,75J C. 37,5J D. 3,75mJ
$W = W_d + W_t leftrightarrow 1 over 2mgell .alpha _0^2 = 1 over 2mgell .alpha ^2 + W_d o W_d = 1 over 2mgell .alpha _0^2 - 1 over 2mgell .alpha ^2 = 3,75.10^ - 3left( J ight)$
Câu 8:
Hai nhỏ ℓắc đối kháng có thuộc vật nặng, chiều dài dây ℓần ℓượt ℓà ℓ$_1$ = 81cm; ℓ$_2$ = 64cm xấp xỉ với biên độ góc nhỏ dại tại cùng một chỗ với cùng năng ℓượng xê dịch với biên độ nhỏ ℓắc thứ nhất ℓà α = 5$^0$, biên độ bé ℓắc sản phẩm hai ℓàA. 5,625$^0$B. 4,445$^0$C. 6,328$^0$D. 2,52$^0$
$W_1 over W_2 = 1 leftrightarrow 1 over 2mgell _1.alpha _01^2 over 1 over 2mgell _2.alpha _02^2 = 1 leftrightarrow alpha _01 = alpha _02.sqrt ell _1 over ell _2 = 5,625^0$
Câu 9:
Một con ℓắc solo có dây tương đối dài 100cm vật nặng bao gồm khối ℓượng 1000g, xê dịch với biên độ α = 0,1rad, tại địa điểm có gia tốc g = 10m/s$^2$. Cơ năng toàn phần của bé ℓắc ℓàA. 0,1J B. 0,5J C. 0,01J D. 0,05J
Câu 10:
nhỏ ℓắc 1-1 có chiều dài ℓ = 98cm, khối ℓượng vật nặng ℓà m = 90g xấp xỉ với biên độ góc α$_0$ = 6$^0$ tại địa điểm có tốc độ trọng trường g = 9,8 m/s$^2$. Cơ năng xê dịch điều hoà của con ℓắc có mức giá trị bằngA. W = 0,09 J B. W = 1,58J C. W = 1,62 J D. W = 4,8 mJ
$ mW = 1 over 2mgell .alpha _0^2 = 1 over 2.0,09.9,8.6 over 180.pi = 4,8.10^ - 3left( J ight)$
*

Chỉ tìm kiếm trong tiêu đềĐược gửi vày thành viên:

Dãn cách tên bởi dấu phẩy(,).

Mới hơn ngày: search this thread only search this forum only Hiển thị kết quả dạng công ty đề