Mua Vé Tháng Xe Buýt Hà Nội

  -  

+ Đăng cam kết làm thẻ vé tháng: http://timbus.vn/Ticket/Default.aspx (đối với khách hàng chưa tồn tại thẻ vé tháng, đăng ký làm thẻ new hoặc làm thẻ lại)

+ Đăng ký mua tem vé tháng: http://timbus.vn/Stamp/Regis.aspx (đối với khách hàng đã bao gồm thẻ vé tháng)