MUA KIA K3 CŨ

  -  
** *CAM KẾT CHẤT LƯỢNG XE CÓ TRONG HỢP. ĐỒNG MUA BÁN LÀ XE** : **- Không tai nạn đáng tiếc.