Một người đi xe máy trong 3 giờ

  -  

Câu trả lời được xác xắn đựng biết tin đúng mực với an toàn, được xác nhận hoặc trả lời vì các chuyên gia, cô giáo hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.
Bạn đang xem: Một người đi xe máy trong 3 giờ

*

Đáp án:

$=40,3km.$

Giải mê say các bước giải:

Tổng khoảng thời gian bạn này đã đi:

$2+3=5(giờ)$

3h đầu đi được:

$40,5×3=121,5(km)$

2 giờ sau đi được:

$40×2=80(km)$

Trung bình từng giờ đồng hồ tín đồ kia đi được:

$(121,5+80):5=40,3(km)$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarXem thêm: Những Cách Mở Khóa Cửa Không Cần Chìa "Siêu Dễ", Hướng Dẫn Cách Mở Ổ Khóa Tủ Gỗ Mà Không Cần Chìa


*

*Xem thêm: Cách Tẩy Uế Nhà, Tẩy Uế Khi Vào Nhà Mới Đem Lại Bình An Và Sức Khỏe

*

Đáp án:

Giải đam mê công việc giải:

số giờ xe pháo đồ vật đã từng đi là :

3 +2 = 5 giờ

2+3=5(giờ)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">2+3=5(giờ)2+3=5 giờ

tía tiếng đầu đi được là:

40,5×3=121,5(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">40,5×3=121,5 km

nhì giờ đồng hồ sau đi được là:

40×2=80(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">40×2=80(km)40×2=80 km

mức độ vừa phải mỗi giờ đồng hồ xe cộ trang bị đi được là

(121,5+80):5=40,3(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">(121,5+80):5=40,3km