Mẫu sổ cái tài khoản

  -  

Sổ dòng là sổ tổng vừa lòng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế tài chính tạo ra vào kỳ kế toán theo từng tài khoản kế tân oán được mức sử dụng trong chế độ kế tân oán.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái tài khoản

Bài viết sau đây, lực lượng giảng viên của lớp học kế toán thù thực hành thực tế trên Kế tân oán Lê Ánh đã gợi ý các bạn mẫu mã sổ loại cùng cách ghi Sổ loại theo hình thức Nhật ký kết bình thường.

1. Mẫu sổ chiếc theo hình thức Nhật ký chung

*

2. Hướng dẫn bí quyết ghi vào cụ thể từng tiêu chí vào sổ cái

– Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ. – Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, mon lập của hội chứng từ kế tân oán được dùng có tác dụng căn cứ ghi sổ. – Cột D: Ghi tóm tắt ngôn từ nhiệm vụ gây ra. – Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký kết bình thường vẫn ghi nhiệm vụ này. – Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký phổ biến đã ghi nghiệp vụ này. – Cột H: Ghi số hiệu của các thông tin tài khoản đối ứng tương quan đến nhiệm vụ gây ra cùng với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau). – Cột 1, 2: Ghi số chi phí phát sinh bên Nợ hoặc mặt Có của thông tin tài khoản theo từng nhiệm vụ tài chính.

Đầu mon, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của thông tin tài khoản vào trong dòng đầu tiên, cột số dư ( Nợ hoặc Có ).

lúc gồm nhiệm vụ phân phát sinh: căn cứ vào số liệu trên Nhật ký bình thường nhằm phản ánh các nhiệm vụ vào sổ Cái

Cuối tháng, cộng số tạo ra Nợ, số gây ra Có, tính ra số dư với cộng lũy kế số tạo nên từ trên đầu quý của từng thông tin tài khoản để làm căn cứ lập Bảng cân đối phát sinh và Báo cáo tài thiết yếu.

Đơn vị: …………………………..

 

SỔ CÁI

(Dùng mang đến hình thức kế toán Nhật cam kết chung)

Năm...

Xem thêm: 2 Cách Dự Đoán Tuổi Kết Hôn Chuẩn, Đơn Giản Ai Cũng Xem Bói Lấy Chồng

Tên tài khoản …………..

Số hiệu…………

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Trang sổ

STT dòng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số tạo ra trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh tháng

- Số dư cuối tháng

- Cộng lũy kế từ trên đầu quý

 

 

 

 

 

- Sổ này có .... trang, viết số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày ... mon ... năm ... Người đại diện theo luật pháp (Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú: Đối cùng với trường phù hợp thuê hình thức có tác dụng kế toán thù, có tác dụng kế toán thù trưởng thì cần ghi rõ số Giấy ghi nhận ĐK hành nghề hình thức kế tân oán, tên đơn vị chức năng cung cấp dịch vụ kế toán.

a) Nội dung sổ cái mẫu S03b - DNNSổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm tạo ra vào niên độ kế toán theo thông tin tài khoản kế toán thù được lao lý vào khối hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán vận dụng cho bạn. Mỗi thông tin tài khoản được mtại một hoặc một trong những trang liên tục bên trên Sổ Cái đầy đủ nhằm ghi chnghiền vào một niên độ kế toán thù.

Xem thêm: Hội Xe Dream Thái - Cách Làm Hơi Xe Dream Tốt Nhất

b) Kết cấu và phương thức ghi sổ Sổ Cái được chính sách thống độc nhất vô nhị theo mẫu ban hành trong cơ chế này.Cách ghi Sổ Cái được luật nhỏng sau:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, tháng lập của triệu chứng trường đoản cú kế toán thù được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt văn bản nhiệm vụ tạo nên.- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật cam kết thông thường sẽ ghi nhiệm vụ này.- Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký phổ biến đã ghi nhiệm vụ này.- Cột H: Ghi số hiệu của những tài khoản đối ứng tương quan cho nhiệm vụ tạo ra cùng với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau).- Cột 1, 2: Ghi số tiền tạo nên mặt Nợ hoặc mặt Có của Tài khoản theo từng nhiệm vụ tài chính.

Đầu tháng, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của thông tin tài khoản vào dòng trước tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cùng số tạo nên Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng lũy kế số gây ra từ đầu quý của từng tài khoản để gia công địa thế căn cứ lập Bảng cân đối thông tin tài khoản cùng báo cáo tài chính. 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện và đào tạo các khóa học kế tân oán thực hành thực tế với làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy cùng thực hiện do 100% những kế tân oán trưởng từ 13 năm mang đến hai mươi năm khiếp nghiệm)