Mẫu giấy đặt cọc

  -  

Đặt cọc thường là tiền hoặc tài sản bản chất là để hai bên bán và bên mua sẽ cam kết thực hiện các giao dịch trong tương lai. Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên. Vậy mẫu giấy đặt cọc tiền mua hàng như thế nào? Bài viết dưới đây của ACC sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu giấy đặt cọc tiền mua hàng.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đặt cọc

*

Đặt cọc tiền mua hàng


1. Đặt cọc tiền mua hàng là gì?

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc tiền mua hàng là việc bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một tài sản đặt cọc trong một thời hạn nhất định để bảo đảm việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:

– Tiền

– Kim khí quý

– Đá quý

– Vật có giá trị khác

2. Mẫu giấy đặt cọc tiền mua hàng

Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng, các bên tham gia giao dịch trước khi ký kết hợp đồng chính thức thì cần ký kết hợp đồng đặt cọc hoặc sau khi thực hiện giao dịch, vấn đề thanh toán cần phải có văn bản xác nhận hoặc giấy biên nhận tiền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình về sau.

Mẫu giấy đặt cọc tiền mua hàng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY ĐẶT CỌC TIỀN MUA HÀNG

Tên tôi là :…………………………………….. 

Giới tính :………………………………………. 

Sinh ngày :…………………………………….. 

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :………… 

Chỗ ở hiện tại :…………………………………… 

Số điện thoại :……………………………….. 

có Bán cho:

Ông (Bà) :……………………………..……… 

Giới tính :………………………………………. 

Sinh ngày :…………………………………… 

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: ….. Nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :…………. 

Chỗ ở hiện tại :…………………………………….. 

Số điện thoại :…………………………………… 

Số lượng: ……… (Bằng chữ:…………… )

Tương đương: …………… đồng mệnh giá

Giá bán :…………… (Bằng chữ: ……………… )

Tổng giá trị thanh toán: ……………………….. 

(Bằng chữ: …………………………… )

Ông (Bà) :………… đã thanh toán :……… (Bằng chữ:…… 

……………… ) cho Ông (Bà):………………. 

Ông (Bà): …có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……….số lượng ……….. nếu trên chậm nhất vào ngày……

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số ……. như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền là:……

(Bằng chữ: ………) và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền…………(Bằng chữ……).

Bên bán đảm bảo số tiền……….. trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ……….thuộc về người mua.

Giấy đặt cọc tiền mua hàng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày………tháng……….năm 20……

BÊN MUABÊN BÁN

3. Cách viết giấy đặt cọc tiền mua hàng

Thông tin bên bán

– Ghi rõ họ tên (được viết bằng chữ in hoa, có dấu).

– Ghi số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người bán.

Thông tin về người mua

– Họ và tên (viết bằng chữ in hoa, có dấu).

– Số chứng minh thư, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người mua.

Xem thêm: Giá Xe Honda Sh 150I Ý Cũ Và Mới Cập Nhật Tháng 08/2021, Sh Ý: Ưu Điểm Nổi Bật Của Từng Đời Xe

Thông tin về tài sản mua bán

– Tên tài sản.

– Ghi rõ số lượng cụ thể bằng số và bằng chữ.

– Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.

– Tổng giá trị thanh toán bằng số và bằng chữ.

– Ghi số số tiền mà bên mua đã đặt cọc cho bên bán bằng số và bằng chữ.

Mục “Bên đặt cọc”: Bên đặt cọc hay sau này sẽ là bên mua nhà đất. Mục này cần phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin về họ, tên, năm sinh; số chứng minh (hoặc căn cước hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp và hộ khẩu thường trú.

Mục “Bên nhận đặt cọc”: Bên nhận đặt cọc sẽ là bên bán nhà đất trong Hợp đồng mua bán nhà đất. Tương tự như bên đặt cọc cũng phải nêu rõ, cụ thể thông tin về họ, tên, năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.

Mục “số tiền”: Đây là mục quan trọng nhất của Giấy giao nhận tiền. Do đó, cần phải ghi cụ thể số tiền đặt cọc bằng số và bằng chữ.

Ví dụ: Số tiền là 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Ngoài ra, còn nên nêu cách xử lý số tiền này thế nào.

Ví dụ: Số tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà đất sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định.

Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây là giấy giao nhận tiền đặt cọc để mua bán nhà đất nên lý do đặt cọc sẽ là để nhận chuyển nhượng nhà đất vào ngày….. Trong mục này có thể nêu qua về thông tin của nhà đất mà hai bên dự định mua bán.

Xem thêm: Việc Làm Tài Xế Ô Tô Tại Đồng Nai, Tìm Việc Lái Xe Đồng Nai Mới Nhất 2022

Mục “Thời hạn đặt cọc”: Nêu rõ thời gian đặt cọc là bao nhiêu ngày, tháng, năm và bao gồm thời điểm bắt đầu đặt cọc đến khi việc đặt cọc kết thúc.