Mẫu Đơn Thuê Mặt Bằng

  -  
*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu đơn thuê mặt bằng


*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Số:…/…

 

Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại showroom ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN mang lại THUÊ:

Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sinh năm: . . . . . . . . . . . . …

CMND/CCCD số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . .tại………………….

………………………………………………………………………………………………………

(Gọi tắt là bên A)

BÊN THUÊ:

Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sinh năm: . . . . . . . . . . . . ..

CMND/CCCD số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày: . . . . . . . . . . . .tại…………………

(Gọi tắt là bên B)

Sau khi thoả thuận, bọn chúng tôi gật đầu ký phối hợp đồng thuê mặt bằng với văn bản như sau:

ĐIỀU 1: văn bản trong hòa hợp đồng

1.1 – bên A chấp nhận cho bên B thuê phương diện bằng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Với tổng diện tích là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , gồm: . . . . . . . . . (ví dụ có bao nhiêu phòng, bao gồm

toilet riêng, điện thực hiện riêng, có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 – mục đích thuê: . . . . . . . . . . (ví dụ như kinh doanh quần áo, hay cửa hàng ăn) . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

ĐIỀU 2: Thời hạn thuê khía cạnh bằng

2.1 – thời hạn thuê mặt phẳng là: . . . . . . . . . . . . . . ..  tháng,

được tính tự ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  đến ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.2 – trường hợp mặt B không đóng tiền cọc thì mặt A gồm quyền đem lại mặt bằng với đk phải báo cho bên B trước 03 tháng.

2.3 – ngôi trường hợp mặt B đang đóng tiền cọc thì mặt A phải theo đúng thời hạn vừa lòng đồng mà các bên đang thỏa thuận. Nếu mặt A mong muốn lấy lại mặt phẳng trước thời hạn đã ký kết thì buộc phải bồi thường gấp hai số tiền đã đặt cọc cho bên B

2.4 – sau thời điểm hết hạn vừa lòng đồng, tuỳ theo thỏa thuận giữa nhị bên rất có thể gia hạn hoặc xong hợp đồng thuê mặt bằng.

ĐIỀU 3: giá thành và cách thức thanh toán

3.1 – giá mướn là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..

- Ghi bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

- chi phí thuê sẽ được trả vào ngày:……….mỗi tháng

3.2 – mức giá điện:…………../tháng

- giá thành nước:……………./tháng

Bên B thực hiện bao nhiêu sẽ tính tiền từng ấy tương ứng.

Xem thêm: Có Cầu Vàm Cống An Giang - Khánh Thành Và Thông Xe Cầu Vàm Cống

3.3 – Nếu mặt B chậm rãi trả chi phí thuê mặt phẳng trong thời hạn 01 tháng thì mặt A bao gồm quyền đối chọi phương xong xuôi hợp đồng trước thời hạn với hai bên tiến hành thanh lý đúng theo đồng. Mặt B đề xuất giao trả lại cho mặt A toàn thể mặt bằng và các trang thiết bị của nhà theo chứng trạng ban đầu.

3.3 – trường hợp mặt A đem lại mặt phẳng trước thời hạn cơ mà không thoả các điều kiện ở ĐIỀU 2 thì mặt A cần bồi thường lại cho bên B toàn bộ ngân sách bên B đã đầu tư trang thứ và những khoản chi phí thuê mặt phẳng của thời gian còn lại trong hợp đồng.

3.4 – Theo định kỳ 01 năm, giá thuê mướn mặt bởi sẽ tăng thêm…….%

ĐIỀU 4: Trách nhiệm của những bên

4.1 – trọng trách của bên A:

– mặt A cam kết đảm bảo an toàn quyền sử dụng mặt phẳng cho mặt B cùng tạo đông đảo điều kiện dễ dàng để bên B sử dụng mặt phẳng hiệu quả.

– bên A sẽ bàn giao toàn thể các trang thiết bị đồ dùng hiện gồm như đang thoả thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này.

4.2 – trách nhiệm của bên B:

– Sử dụng mặt phẳng đúng mục đích thuê vẫn thỏa thuận, lúc cần sửa chữa cải phải thông tin và nhận ra sự gật đầu của bên A. Các ngân sách chi tiêu sửa trị này hoàn toàn do bên B tự bỏ ra và bên A không có nhiệm vụ hoàn lại khi kết thúc hợp đồng

– Phải giao dịch thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

– chịu trách nhiệm về mọi chuyển động sản xuất, gớm doanh của mình theo đúng quy định hiện hành.

– Chấp hành những quy định về giữ lại gìn vệ sinh môi ngôi trường và đơn lẻ tự an toàn chung trong khu vực kinh doanh.

– Được phép chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê mặt phẳng hoặc cho người khác mướn lại sau khoản thời gian thoả thuận và được sự đồng ý của mặt A.

– Thanh toán những khoản chi tiêu phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê bên ghi làm việc ĐIỀU 3) như tiền điện, nước, điện thoại, thuế tởm doanh, … khá đầy đủ và đúng thời hạn.

– Trước khi hoàn thành hợp đồng thuê khía cạnh bằng, mặt B phải thanh toán giao dịch hết chi phí điện, nước, điện thoại, thuế khiếp doanh… và giao lại mặt phẳng cho mặt A.

– Khi 2 bên A cùng B xong xuôi hợp đồng thuê mặt bằng thì bên B nên trả lại nhà đang thuê theo đúng hiện trạng ban đầu, ko được phá huỷ hay dỡ dỡ bất cứ vật dụng như thế nào mà bên A đến mượn.

Xem thêm: Bình Dương Ford Đại Lý Chính Hãng Ford Việt Nam Tại Bình Dương 08/2021

ĐIỀU 5: khẳng định chung

Các bên cam đoan thực hiện nay đúng những thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng; ngôi trường hợp xảy ra tranh chấp thì sẽ tiến hành thương lượng; còn nếu như không thể hiệp thương được thì có thể khởi khiếu nại tại tand để giải quyết.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp luật như nhau, mỗi bên giữ 01 phiên bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B