Máu dê

  -  

Dùng mẫu đề xuất này để chào các dịch vụ của bạn với khách hàng tiềm năng. Tùy chỉnh nội dung trong mẫu mang đến phù hợp với doanh nghiệp của bạn và sử dụng các gợi ý hữu ích làm hướng dẫn. Chèn thông tin công ty của bạn và tạo diện mạo chuyên nghiệp cho đề xuất của bạn.

Word
Bạn đang xem: Máu dê

Tải xuốngMở vào trình duyệt
Chia sẻ
*
*
*

*

Xem thêm các mẫu tương tự


*

Báo giá dịch vụ (Thiết kế chuyển màu lam)
Word
*Xem thêm: Hành Tinh Mới: 2 Nữ Sinh Viên Phát Hiện Tiểu Hành Tinh Mới Qua Ảnh Kính Viễn Vọng

Bản đề xuất xây dựng
Excel
*

Báo giá bán hàng (thiết kế Chuyển màu lục)
Word
*

Báo cáo công việc (Thiết kế màu đỏ)
Word


Xem thêm: Hệ Thống Tra Cứu Hóa Đơn - Tra Cứu Mã Số Thuế (Công Ty, Cá Nhân)

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn


Album ảnh