Ma cấp 3

  -  
Quyết định 01/2017/QĐ-TTg phát hành Danh mục giáo dục, đào tạo và huấn luyện của hệ thống giáo dục quốc dân có Danh mục những trình độ giáo dục, đào tạo; hạng mục các nghành nghề dịch vụ giáo dục, huấn luyện và giảng dạy và Danh mục các nhóm chương trình, nhóm ngành, đội nghề giáo dục, đào tạo.

Bạn đang xem: Ma cấp 3

 


Quyết định 01/2017/TTg phát hành Danh mục giáo dục, đào tạo các cấp I, cung cấp II và cấp III của hệ thống giáo dục quốc dân.
Bộ giáo dục và cỗ Lao động nhà trì, phối phù hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn danh mục giáo dục, huấn luyện và đào tạo cấp IV phù hợp với yêu cầu cai quản giáo dục, đào tạo.
Tại ra quyết định số 01, Thủ tướng chính phủ đã ban hành các bậc học tập và trình độ giáo dục (tại danh mục giáo dục cấp cho I); các nghành nghề giáo dục, huấn luyện và giảng dạy (tại danh mục giáo dục cấp cho II); team ngành, nhóm nghề giáo dục, giảng dạy trong các nghành nghề (tại danh mục giáo dục cung cấp III).
Theo đó, ra quyết định 01/2017 quy định tất cả 9 bậc học từ thấp mang đến cao là: Mầm non, tè học, Trung học tập cơ sở, Trung học tập phổ thông, Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và cao nhất là cấp Tiến sĩ.
Cũng theo quyết định số 01 năm 2017, bao gồm các nghành giáo dục, giảng dạy sau: lịch trình cơ bản, công tác xóa mù, Chương trình giáo dục chuyên biệt, Khoa học giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy giáo viên, Nghệ thuật, Nhân văn, kỹ thuật xã hội với hành vi, báo chí và thông tin, kinh doanh và quản lí lý, Pháp luật, công nghệ sự sống, công nghệ tự nhiên, Toán và thống kê, máy vi tính và technology thông tin, technology kỹ thuật, cung cấp và chế biến, Xây dựng, Nông, lâm nghiệp cùng thủy sản, Thú y, mức độ khỏe, dịch vụ thương mại xã hội, Du lịch, Vận tải, Môi trường, An ninh, quốc phòng và nghành nghề khác.
Trong đó, ra quyết định 01 năm 2017 của Thủ tướng cũng phương tiện nội dung của các nhóm chương trình, team ngành, nghề giáo dục và đào tạo và đào tạo, nổi bật như:
- công tác cơ bạn dạng gồm: Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non; Chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học; công tác trung học cơ sở, ngã túc trung học tập cơ sở; công tác trung học tập phổ thông, trung học siêng ban, té túc trung học phổ thông.
- nghành nghề dịch vụ nghệ thuật có những nhóm ngành: thẩm mỹ (lý thuyết, lịch sử và thực hành thực tế mỹ thuật bằng các hình thức, phương tiện khác nhau); thẩm mỹ trình diễn (đào chế tạo lý thuyết, sáng tác, đạo diễn với biểu diễn); nghệ thuật và thẩm mỹ nghe nhìn (công nghệ chụp ảnh, thêm vào phim, cung ứng âm nhạc, lịch trình phát thanh truyền hình); Mỹ thuật vận dụng (ứng dụng mỹ thuật vào công trình); và nghệ thuật và thẩm mỹ khác.
- lĩnh vực nhân văn thì đưa ra quyết định số 01 năm 2017 cũng liệt kê các nhóm ngành sau: Ngôn ngữ, văn học cùng văn hóa vn (nghiên cứu giúp ngôn ngữ, văn hóa, văn học tập Việt Nam để làm phiên dịch hoặc những dịch vụ dịch thuật); Ngôn ngữ, văn học cùng văn hóa quốc tế (nghiên cứu vớt ngôn ngữ, văn học cùng văn hóa nước ngoài để phiên dịch với dịch thuật); và Nhân văn khác.
- Lĩnh vực marketing và quản ngại lý, theo ra quyết định 01 thì gồm những nhóm ngành sau: sale (đào sinh sản sản xuất, mua, bán sản phẩm hóa với dịch vụ); Tài thiết yếu - ngân hàng - bảo đảm (phân tích, cai quản và lập chiến lược tài chính, kinh doanh tiền tệ, cai quản kết quả vận động và thống trị rủi ro); kế toán tài chính - truy thuế kiểm toán (lý thuyết và nguyên lý kế toán, thẩm định các vận động tài chính); quản trị - quản lý (đào tạo thành quản lý, quản lý nguồn lực lượng lao động và bí quyết ứng xử, kế toán, mua sắm và bảo vệ hậu cần, tổ chức triển khai và sản xuất, tiếp thị cùng ra quyết định kinh doanh); và sale và cai quản khác.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 01/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ phép tắc tổ chức cơ quan chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ lý lẽ thống kê ngày 23 tháng11 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; chế độ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đào tạo ngày 25 tháng11 năm 2009;

Căn cứ cách thức giáo dục đại học ngày18 mon 6 năm 2012;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệpngày 27 tháng 11 năm 2014;

Theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Kếhoạch với Đầu tư;

Thủ tướng chủ yếu phủ phát hành Danh mụcgiáo dục, huấn luyện của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 1. phát hành kèm theo quyết định này danh mục giáo dục,đào sinh sản của khối hệ thống giáo dục quốc dân cung cấp I, cấp cho II và cấp cho III:

- cung cấp I: trình độ chuyên môn giáo dục, đào tạo;

- cấp II: lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

- cấp cho III: nhóm chương trình, nhómngành, đội nghề giáo dục, đào tạo. Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. cắt cử nhiệm vụ:

1. Cỗ Kế hoạch và Đầu bốn chủ trì, phốihợp với Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ Lao rượu cồn - yêu mến binh cùng Xã hội theo dõi, cậpnhật với hướng dẫn danh mục giáo dục, huấn luyện và đào tạo cấp I, cấp cho II và cung cấp III.

2. Bộ giáo dục đào tạo vàĐào tạo, bộ Lao rượu cồn - yêu mến binh với Xã hội theo chức năng, trọng trách chủ trì,phối phù hợp với Bộ planer và Đầu tư ban hành, cập nhật và lí giải Danh mụcgiáo dục, huấn luyện và giảng dạy cấp IV tương xứng với yêu thương cầu làm chủ giáo dục, đào tạo.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày05 tháng 3 năm 2017; sửa chữa Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 mon 3 năm2009 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, huấn luyện và giảng dạy củahệ thống giáo dục và đào tạo quốc dân.

Điều 4. những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủtrưởng cơ sở thuộc bao gồm phủ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các bộ, phòng ban ngang bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban thống kê giám sát tài bao gồm Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - cơ quan trung ương của những đoàn thể; - Ủy ban tw Mặt trận giang san Việt Nam; - Hội đồng non sông giáo dục với PTNL; - Ủy ban giang sơn đổi mới giáo dục và đào tạo; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNGGIÁO DỤC QUỐC DÂN(Ban hành kèm theo ra quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 mon 01 năm 2017 củaThủ tướng chính phủ)

Phần I

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP I

Mã cung cấp I

TÊN GỌI

0

Mầm non

1

Tiểu học

2

Trung học tập cơ sở

3

Trung học phổ thông

4

Sơ cấp

5

Trung cấp

6

Cao đẳng

7

Đại học

8

Thạc sĩ

9

Tiến sĩ

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP II

Cấp II

TÊN GỌI

01

Chương trình cơ bản

08

Chương trình xóa mù chữ

09

Chương trình giáo dục đào tạo chuyên biệt

14

Khoa học giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy giáo viên

21

Nghệ thuật

22

Nhân văn

31

Khoa học xã hội với hành vi

32

Báo chí cùng thông tin

34

Kinh doanh và quản lý

38

Pháp luật

42

Khoa học sự sống

44

Khoa học tập tự nhiên

46

Toán với thống kê

48

Máy tính và công nghệ thông tin

51

Công nghệ kỹ thuật

52

Kỹ thuật

54

Sản xuất cùng chế biến

58

Kiến trúc cùng xây dựng

62

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

64

Thú y

72

Sức khỏe

76

Dịch vụ buôn bản hội

81

Du lịch, khách sạn, thể dục và dịch vụ thương mại cá nhân

84

Dịch vụ vận tải

85

Môi ngôi trường và đảm bảo an toàn môi trường

86

An ninh, quốc phòng

90*

Khác

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP III

Mã các cấp

TÊN GỌI

Cấp II

Cấp III

01

Chương trình cơ bản

0101

Chương trình giáo dục đào tạo mầm non

0102

Chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học

0103

Chương trình trung học cơ sở

0104

Chương trình trung học phổ thông

08

Chương trình xóa mù chữ

0801

Chương trình xóa mù chữ

09

Chương trình giáo dục và đào tạo chuyên biệt

0901

Chương trình giáo dục đào tạo chuyên biệt

14

Khoa học giáo dục và huấn luyện giáo viên

1401

Khoa học giáo dục

1402

Đào tạo thành giáo viên

1490

Khác

21

Nghệ thuật

2101

Mỹ thuật

2102

Nghệ thuật trình diễn

2103

Nghệ thuật nghe nhìn

2104

Mỹ thuật ứng dụng

2190

Khác

22

Nhân văn

2201

Ngôn ngữ, văn học tập và văn hóa truyền thống Việt Nam

2202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa truyền thống nước ngoài

2290

Khác

31

Khoa học xã hội với hành vi

3101

Kinh tế học

3102

Khoa học thiết yếu trị

3103

Xã hội học với Nhân học

3104

Tâm lý học

3105

Địa lý học

3106

Khu vực học

3190

Khác

32

Báo chí với thông tin

3201

Báo chí cùng truyền thông

3202

Thông tin - Thư viện

3203

Văn thư - tàng trữ - Bảo tàng

3204

Xuất phiên bản - phạt hành

3290

Khác

34

Kinh doanh cùng quản lý

3401

Kinh doanh

3402

Tài thiết yếu - ngân hàng - Bảo hiểm

3403

Kế toán - Kiểm toán

3404

Quản trị - quản lý

3490

Khác

38

Pháp luật

3801

Luật

3802

Dịch vụ pháp lý

3890

Khác

42

Khoa học sự sống

4201

Sinh học

4202

Sinh học tập ứng dụng

4290

Khác

44

Khoa học tự nhiên

4401

Khoa học thứ chất

4402

Khoa học trái đất

4403

Khoa học môi trường

4490

Khác

46

Toán và thống kê

4601

Toán học

4602

Thống kê

4690

Khác

48

Máy tính và technology thông tin

4801

Máy tính

4802

Công nghệ thông tin

4890

Khác

51

Công nghệ kỹ thuật

5101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

5102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5103

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử và viễn thông

5104

Công nghệ hóa học, thứ liệu, luyện kim cùng môi trường

5105

Công nghệ sản xuất

5106

Quản lý công nghiệp

5107

Công nghệ dầu khí với khai thác

5108

Công nghệ chuyên môn in

5109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa đồ vật lý và trắc địa

5110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

5190

Khác

52

Kỹ thuật

5201

Kỹ thuật cơ khí với cơ kỹ thuật

5202

Kỹ thuật điện, điện tử với viễn thông

5203

Kỹ thuật hóa học, thứ liệu, luyện kim cùng môi trường

5204

Vật lý kỹ thuật

5205

Kỹ thuật địa chất, địa đồ vật lý với trắc địa

5206

Kỹ thuật mỏ

5290

Khác

54

Sản xuất và chế biến

5401

Chế biến hóa lương thực, thực phẩm cùng đồ uống

5402

Sản xuất, chế tao sợi, vải, giày, da

5403

Khai thác mỏ

5490

Khác

58

Kiến trúc với xây dựng

5801

Kiến trúc và quy hoạch

5802

Xây dựng

5803

Quản lý xây dựng

5890

Khác

62

Nông, lâm nghiệp với thủy sản

6201

Nông nghiệp

6202

Lâm nghiệp

6203

Thủy sản

6290

Khác

64

Thú y

6401

Thú y

6402

Dịch vụ thú y

6490

Khác

72

Sức khỏe

7201

Y học

7202

Dược học

7203

Điều chăm sóc - Hộ sinh

7204

Dinh dưỡng

7205

Răng - Hàm - phương diện (Nha khoa)

7206

Kỹ thuật y học

7207

Y tế công cộng

7208

Quản lý y tế

7290

Khác

76

Dịch vụ xóm hội

7601

Công tác xã hội

7602

Dịch vụ xã hội

7690

Khác

81

Du lịch, khách hàng sạn, thể dục và thương mại & dịch vụ cá nhân

8101

Du lịch

8102

Khách sạn, công ty hàng

8103

Thể dục, thể thao

8104

Dịch vụ thẩm mỹ

8105

Kinh tế gia đình

8190

Khác

84

Dịch vụ vận tải

8401

Khai thác vận tải

8402

Dịch vụ bưu chính

8490

Khác

85

Môi trường và bảo vệ môi trường

8501

Quản lý tài nguyên với môi trường

8502

Dịch vụ bình yên lao rượu cồn và dọn dẹp vệ sinh công nghiệp

8590

Khác

86

An ninh, quốc phòng

8601

An ninh và riêng lẻ tự xã hội

8602

Quân sự

8690

Khác

90*

Khác

Phần II

NỘI DUNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNG GIÁODỤC QUỐC DÂN

A. MÃ SỐ VÀ NGUYÊN TẮC GÁN MÃ:

Mã cung cấp I có 1 chữ số từ bỏ 0 đến 9 dùngchỉ bậc học và chuyên môn giáo dục, đào tạo.

Mã cung cấp II tất cả 2 chữ số trường đoản cú 01 mang lại 90dùng chỉ nghành nghề dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Mã cấp III có 4 chữ số cần sử dụng chỉ nhómngành, nhóm nghề giáo dục, huấn luyện và giảng dạy trong các nghành khác nhau, được xác địnhbằng giải pháp gán mã cấp cho II với các số chỉ team ngành từ 01 cho 90.

B. NỘI DUNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀOTẠO:

I - LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

01. Lịch trình cơ bản: Gồm Chương trình giáo dục mầm non; chương trình giáo dục đào tạo tiểu học;Chương trình giáo dục trung học tập cơ sở; Chương trình giáo dục và đào tạo trung học phổthông.

08. Lịch trình xóa mù: có Chương trình xóa mù.

09. Chương trình giáo dụcchuyên biệt: bao gồm Chương trình giáo dục và đào tạo chuyên biệt.

14. Khoa học giáo dục và đào tạo và đào tạogiáo viên: Là nghành đào tạo bao hàm các đội ngành,nghề triệu tập vào nguyên lý, lý thuyết, thực hành dạy với học tập ở những bậc học,trình độ huấn luyện và đào tạo và dịch vụ thương mại hỗ trợ, cai quản và nghiên cứu có liên quan.

21. Nghệ thuật: Là nghành đào tạo bao hàm các nhóm ngành, nghề triệu tập vào hoạt độngsáng tác, chuyển thể và biểu lộ các loại hình mỹ thuật, thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn,nghệ thuật nghe nhìn và mỹ thuật không giống nhau.

22. Nhân văn: Là nghành nghề dịch vụ đào tạo bao hàm các đội ngành, nghề tập trung vào ngôn ngữ,văn học, văn hóa nước ta và nước ngoài.

31. Kỹ thuật xã hội cùng hành vi: Là nghành đào tạo bao gồm các team ngành, nghề tập trung vào các hệthống thôn hội, phần nhiều thể chế cùng hành vi xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, chủ yếu trị,kinh tế, buôn bản hội, dân tộc và quyền con người.

32. Báo mạng và thông tin: Là nghành nghề dịch vụ đào tạo bao gồm các đội ngành, nghề triệu tập vào câu hỏi sảnxuất, sử dụng, dịch thuật phần nhiều thông điệp và vấn đề thể hiện câu chữ và hình thứctrên những phương tiện truyền thông, phù hợp với bối cảnh, văn hóa truyền thống khác nhau; lưutrữ và phát hành, khai thác, sử dụng những nguồn thông tin khác nhau.

34. Marketing và quản lý: Là nghành nghề dịch vụ đào tạo bao gồm các nhóm ngành, nghề tập trung vào tổ chứcvà cai quản doanh nghiệp, cung ứng kỹ thuật và phân tích ứng dụng tương quan đếnhoạt động, quản lý và vận hành doanh nghiệp, mua bán hàng hóa cùng dịch vụ.

38. Pháp luật: Là lĩnh vực đào tạo bao hàm các nhóm ngành, nghề triệu tập vào lý thuyếtvà thực hành khối hệ thống pháp luật bao hàm các phép tắc pháp luật, hành chính, nhữngcấu phần quy định của dụng cụ dân sự và điều khoản hình sự; vận động hỗ trợ với dịch vụpháp lý.

42. Công nghệ sự sống: Là nghành đào tạo bao hàm các đội ngành kỹ thuật trong lĩnh vựcsinh học tập để chuẩn bị cho các cá nhân thực hiện vận động nghiên cứu vãn sinh học vànghề nghiệp ứng dụng.

44. Công nghệ tự nhiên: Là nghành đào tạo bao hàm các team ngành đào tạo tập trung vào việcnghiên cứu các nguyên lý, lý thuyết về các vật thể, ko gian, các quá trình vậtchất và năng lượng và những hiệu ứng có liên quan.

46. Toán và thống kê: Là lĩnh vực khoa học bao gồm các đội ngành triệu tập vào câu hỏi nghiêncứu một cách khối hệ thống ngôn ngữ ký hiệu xúc tích và những ứng dụng của chúng.

48. Máy tính và công nghệ thôngtin: Là nghành nghề đào tạo bao hàm các team ngành, nghềtập trung vào các ngành khoa học về máy tính xách tay và thông tin, hệ điều hành, hệ thốngmạng máy tính, truyền thông dữ liệu, và an toàn hệ thống, công nghệ thông tinvà ứng dụng.

51. Technology kỹ thuật: Là nghành nghề dịch vụ đào tạo bao hàm các đội ngành, nghề hầu hết là vận dụng nhữngnguyên lý và tài năng kỹ thuật vào việc cung cấp kỹ thuật cùng những dự án công trình có liênquan.

52. Kỹ thuật: Là nghành đào tạo bao hàm các nhóm ngành đa phần là áp dụng toán họcvà các nguyên lý khoa học để giải quyết và xử lý các việc trong thực tế.

54. Cung cấp và chế biến: Là nghành nghề đào tạo bao gồm các nhóm ngành, nghề triệu tập vào quytrình sản xuất, chế biến những loại sản phẩm phục vụ ăn uống với tiêu dùng.

58. Phong cách xây dựng và xây dựng: Là lĩnh vực đào tạo bao hàm các đội ngành, nghề triệu tập vào việc ápdụng các nguyên tắc toán học kỹ thuật với mỹ thuật trong vấn đề thiết kế, quy hoạch,xây dựng, đo lường và tính toán và vận hành, duy tu, bảo dưỡng những công trình dân dụng vàcông nghiệp.

62. Nông, lâm nghiệp với thủy sản: Là nghành nghề đào tạo bao gồm các team ngành, nghề triệu tập vào vấn đề ápdụng kỹ năng chuyên sâu, các phương thức và kỹ thuật để quản lý, vận hành cáchoạt động nuôi trồng, tiếp tế các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp với thủy sản.

64. Thú y: Là nghành nghề đào tạo bao hàm các team ngành, nghề triệu tập vào bài toán ápdụng các nguyên lý cơ bản của sinh học tập trong chẩn đoán, xác định nguyên nhân vànguồn gốc của bệnh, giải pháp điều trị tương tự như nghiên cứu sản xuất, phân phốivà thống trị các loại thuốc ship hàng phòng, kháng và điều trị căn bệnh vật nuôi.

72. Sức khỏe: Là nghành đào tạo bao hàm các nhóm ngành, nghề triệu tập vào việc ápdụng các nguyên tắc cơ phiên bản của sinh học trong chẩn đoán, xác định nguyên nhân vànguồn cội của bệnh, biện pháp điều trị, quan tâm và phục sinh chức năng, dựphòng và kiểm soát và điều hành bệnh tật, thống trị và nâng cao sức khỏe; phân tích sản xuất,phân phối, quản lý và sử dụng các loại thuốc giao hàng phòng, phòng và điều trị bệnhcho nhỏ người.

76. Thương mại dịch vụ xã hội: Là nghành nghề đào tạo bao hàm các team ngành, nghề tập trung vào việcphân tích, thống trị và cung cấp các công tác và dịch vụ thương mại xã hội.

81. Du lịch, khách sạn, thể thaovà thương mại & dịch vụ cá nhân: Là nghành nghề đào tạo bao gồm cácnhóm ngành, nghề tập trung vào các tính năng quản lý, cung ứng kỹ thuật cùng nghiêncứu ứng dụng tương quan đến tổ chức quản lý các doanh nghiệp phượt lữ hành,nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ cá nhân.

84. Thương mại dịch vụ vận tải: Là lĩnh vực đào tạo bao hàm các đội ngành, nghề tập trung vào câu hỏi ápdụng các nguyên lý, định hướng và thực hành tổ chức triển khai và thống trị doanh nghiệp khaithác và vận chuyển hành khách và sản phẩm hóa.

85. Môi trường và bảo vệ môi trường: Là nghành nghề dịch vụ đào tạo bao hàm các đội ngành, nghề triệu tập vào những nguồntài nguyên thiên nhiên khác nhau và các nghành quản lý, bảo tồn các nguồn tàinguyên thiên nhiên.

86. An ninh, quốc phòng: Là nghành nghề đào tạo bao hàm các team ngành, nghề triệu tập vào cácnguyên lý, thủ tục đảm bảo an ninh, bơ vơ tự, an ninh cho xóm hội; những học thuyết,chiến lược quân sự và các vận động quân sự bảo vệ an ninh, độc lập quốc giatrên biển, bên trên không và trên đất liền.

90*. Khác: Bao gồm toàn bộ các nghành nghề dịch vụ đào sản xuất không thuộc các nghành nghề đào sản xuất ởtrên.

II - NHÓM CHƯƠNG TRÌNH, NHÓMNGÀNH, NHÓM NGHỀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

01. Công tác cơ bản:

0101. Chương trình giáo dục đào tạo mầm non gồmnhững văn bản chủ yếu: Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ công ty trẻ 3 - 36tháng; Chương trình chăm lo giáo dục trẻ mẫu mã giáo 3 - 5 tuổi; lịch trình 26tuần cho bé 5 tuổi không qua lớp mẫu mã giáo 3, 4 tuổi; chương trình 26 tuần chotrẻ mẫu giáo miền núi sẵn sàng vào lớp 1 phổ thông; lịch trình 36 buổi đến lớpmẫu giáo 5 tuổi.

0102. Chương trình giáo dục đào tạo tiểu họcgồm phần lớn nội dung công ty yếu: Chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học.

0103. Chương trình giáo dục và đào tạo trung họccơ sở gồm những nội dung chủ yếu: chương trình trung học cơ sở; chương trình bổtúc trung học cơ sở.

0104. Chương trình giáo dục và đào tạo trung họcphổ thông có những ngôn từ chủ yếu: lịch trình trung học phổ thông; Chươngtrình trung học chăm ban; Chương trình ngã túc trung học tập phổ thông.

08. Công tác xóa mù:

0801. Công tác xóa mù bao gồm những nộidung chủ yếu: chương trình xóa mù chữ.

09. Chương trình giáo dục chuyênbiệt:

0901. Chương trình giáo dục đào tạo chuyên biệtgồm đều nội dung công ty yếu: Chương trình giáo dục chuyên biệt.

14. Khoa học giáo dục và đào tạo và đào tạogiáo viên:

1401. Công nghệ giáo dục: Là nhómngành, nghề triệu tập vào các nguyên lý, triết lý dạy cùng học bao gồm phát triểnchương trình đào tạo, chất vấn và reviews chương trình, nghiên cứu và phân tích giáo dục,khoa học giáo dục khác.

1402. Đào sản xuất giáo viên: Là nhómngành, nghề đào tạo giáo viên cho các bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trunghọc cơ sở, trung học thêm và giáo viên giáo dục cho trẻ con khuyết tật cùng chongười phệ tuổi.

1490. Khoa học giáo dục và đào tạogiáo viên khác: bao hàm tất cả những ngành, nghề huấn luyện không thuộc những nhómngành sinh hoạt trên.

21. Nghệ thuật:

2101. Mỹ thuật: Là nhóm ngành, nghềđào tạo triệu tập vào lý thuyết, lịch sử dân tộc và thực hành thực tế mỹ thuật bằng những hình thức,phương tiện, trên các chất liệu khác nhau.

2102. Thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn: Là nhómngành, nghề giảng dạy tập trung vào lý thuyết, sáng tác, đạo diễn và trình diễn âmnhạc, kịch, năng lượng điện ảnh, múa, xiếc.

2103. Nghệ thuật và thẩm mỹ nghe nhìn: Là nhómngành, nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào kỹ thuật, công nghệ chụp ảnh, chế tạo phim,sản xuất âm nhạc, sản xuất những chương trình phạt thanh với truyền hình.

2104. Thẩm mỹ ứng dụng: Là nhómngành, nghề giảng dạy tập trung vào việc áp dụng mỹ thuật vào kiến tạo các côngtrình gia dụng và công nghiệp cùng các loại hình nghệ thuật.

2190. Thẩm mỹ khác: bao gồm tất cảcác ngành, nghề giảng dạy chưa được liệt kê sinh hoạt trên.

22. Nhân văn:

2201. Ngôn ngữ, văn học và văn hóa ViệtNam: Là nhóm ngành, nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào ngôn ngữ, văn học tập và văn hóa truyền thống cácdân tộc Việt Nam, phân tích tính nhân bản và công nghệ của ngôn từ để làmphiên dịch hoặc các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp.

2202. Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nướcngoài: Là team ngành, nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào ngôn ngữ, văn học với văn hóanước ngoài, nghiên cứu tính nhân bản và kỹ thuật của ngôn ngữ để làm phiên dịchhoặc những dịch vụ dịch thuật chăm nghiệp.

2290. Nhân bản khác: bao gồm tất cảcác ngành, nghề không được liệt kê sống trên.

31. Khoa học xã hội cùng hành vi:

3101. Kinh tế tài chính học: Là nhóm ngành đàotạo tập trung vào việc nghiên cứu có hệ thống định hướng kinh tế, các quá trìnhsản xuất, dự trữ và bố trí các nguồn lực trong điều kiện xác minh và phần lớn địnhchế tổ chức triển khai có liên quan.

3102. Khoa học thiết yếu trị: Là nhómngành đào tạo và huấn luyện tập trung vào các thể chế và cơ chế chính trị bao gồm triết họcchính trị, định hướng chính trị, chính trị học so sánh, đảng thiết yếu trị và những tổchức, phương thức nghiên cứu chủ yếu trị, phân tích về chính phủ và chính trị họccủa một nước thay thể.

3103. Làng mạc hội học và Nhân học: Là nhómngành huấn luyện và giảng dạy tập trung vào việc phân tích các hệ thống xã hội, những thể chế xãhội và cơ chế xã hội.

3104. Tâm lý học: Là đội ngành đào tạotập trung vào việc phân tích hành vi của con bạn một cách chủ quyền hay tập thểvà những đại lý thể hóa học và môi trường xung quanh của chuyển động tinh thần, tình cảm và thầnkinh.

3105. Địa lý học: Là nhóm ngành đào tạotập trung vào việc phân tích một biện pháp có khối hệ thống phân bố không khí và nhữngmối tình dục qua lại của nhỏ người, nguồn tài nguyên thiênnhiên, cuộc sống thực trang bị và đụng vật.

3106. Khoanh vùng học: Là team ngành đàotạo tập trung vào kế hoạch sử, bao gồm trị, gớm tế, văn hóa, làng mạc hội những khu vực,vùng và các nước đã được xác minh trên cố kỉnh giới.

3190. Công nghệ xã hội với hành vikhác: bao hàm tất cả các ngành giảng dạy chưa được liệt kê ở trên.

32. Báo mạng và thông tin:

3201. Báo chí và truyền thông: Lànhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào việc sản xuất, sử dụng, dịch thuật nhữngthông điệp và việc thể hiện văn bản và hiệ tượng trên các phương nhân tiện truyềnthông, cân xứng với bối cảnh, văn hóa truyền thống khác nhau.

3202. Thông tin - Thư viện: Là nhómngành, nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào vấn đề tiếp nhận, bảo quản, khai quật một cáchcó khối hệ thống các loại ấn phẩm và nguồn thông tin khác nhau phục vụ hoạt động tracứu cho những mục đích không giống nhau.

3203. Văn thư - tàng trữ - Bảo tàng:Là đội ngành, nghề huấn luyện tập trung vào vấn đề lưu trữ, khai thác, sử dụng cácloại hồ nước sơ, ấn phẩm, tòa tháp lịch sử ship hàng công tác quản lý, nghiên cứu, họctập với tham quan của các bên liên quan.

3204. Xuất bạn dạng - vạc hành: Là nhómngành, nghề huấn luyện và giảng dạy tập trung vào biên tập, xuất bản và phân phát hành các loại ấnphẩm không giống nhau phục vụ hoạt động học tập, phân tích và giải trí của các đối tượngsử dụng khác nhau.

3290. Báo mạng và tin tức khác: Baogồm toàn bộ các ngành, nghề chưa được liệt kê sinh hoạt trên.

34. Sale và quản ngại lý:

3401. Gớm doanh: Là team ngành, nghềđào tạo tập trung vào tởm doanh, bàn bạc hàng hóa bao hàm việc sản xuất, mua,bán sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ thương mại nói tầm thường và một số hoạt động cụ thể.

Xem thêm: Suzuki 7 Chỗ Suzuki Cũ Và Mới Giá Rẻ, Chính Chủ 06/2021, Chi Tiết Xe Suzuki Ertiga 7 Chỗ

3402. Tài chủ yếu - bank - Bảo hiểm:Là team ngành, nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào vận động phân tích, làm chủ và lập kếhoạch tài chính, marketing tiền tệ; làm chủ kết quả hoạt động và thống trị rủiro của các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức kinh tế tài chính và những cá nhân.

3403. Kế toán - Kiểm toán: Là nhómngành, nghề đào tạo và giảng dạy tập trung vào lý thuyết và nguyên lý kế toán trong các loạihình buổi giao lưu của doanh nghiệp, tổ chức; đánh giá và thẩm định trong và thẩm định và đánh giá ngoài độclập để reviews các hoạt động tài bao gồm và vận hành phù hợp các chế độ luậtpháp, an ninh tài sản, lập planer và sắp xếp nguồn lực hiệu quả.

3404. Cai quản trị - cai quản lý: Là nhómngành, nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào định hướng quản lý, làm chủ nguồn nhân lực vàcách ứng xử, kế toán cùng các phương thức lượng khác, bán buôn và bảo đảm hậu cần,tổ chức với sản xuất, tiếp thị với ra đưa ra quyết định kinh doanh.

3490. Marketing và cai quản khác: Baogồm toàn bộ các ngành, nghề chưa được liệt kê sinh hoạt trên.

38. Pháp luật:

3801. Luật: Là nhóm ngành, nghề đào tạotập trung vào triết lý và thực hành hệ thống pháp luật bao hàm các quy địnhpháp luật, điều khoản hành chính, gần như cấu phần lao lý của cách thức dân sự cùng luậthình sự.

3802. Thương mại dịch vụ pháp lý: Là team ngành,nghề huấn luyện tập trung vào các hoạt động hỗ trợ và thương mại dịch vụ pháp lý.

3890. điều khoản khác: bao gồm tất cảcác ngành, nghề không được liệt kê nghỉ ngơi trên.

42. Kỹ thuật sự sống:

4201. Sinh học: Là nhóm ngành đào tạotập trung nghiên cứu các loài của những cá thể sống, mối quan hệ giữa bọn chúng vớinhau cùng với môi trường; điểm lưu ý cấu trúc, chức năng, sự vạc triển, môi trườngsống, phương pháp tồn tại, gene và đặc điểm di truyền.

4202. Sinh học tập ứng dụng: Là nhómngành huấn luyện tập trung vào việc áp dụng sinh học, hóa sinh học và gen để tạora các mặt hàng mới trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế và môi trường; áp dụngcác nguyên tắc khoa học cùng toán học tập để kiến thiết các khối hệ thống sinh học, dụng cụđo lường và các cơ quan tiền nhân tạo;

4290. Công nghệ sự sống khác: Bao gồmtất cả những ngành, nghề không được liệt kê sống trên.

44. Khoa học tự nhiên:

4401. Kỹ thuật vật chất: Là nhómngành huấn luyện và giảng dạy tập trung vào những nguyên lý, lý thuyết về các quy trình vật chất,năng lượng của các vật thể với các quy trình hóa học của thiết bị chất.

4402. Khoa học trái đất: Là nhómngành huấn luyện tập trung vào cấu trúc, thành phần cấu tạo quá trình vật chất vànăng lượng của trái đất biển cả và khí quyển.

4403. Công nghệ môi trường: Là nhómngành đào tạo và giảng dạy tập trung vào việc vận dụng các nguyên tắc sinh học, hóa học và vậtlý nhằm nghiên cứu môi trường xung quanh vật chất và phương án giải quyết những vấn đề môi trường.

4490. Khoa học tự nhiên khác: Bao gồmtất cả những ngành, nghề chưa được liệt kê sinh sống trên.

46. Toán với thống kê:

4601. Toán học: Là đội ngành đào tạotập trung vào so sánh định lượng, độ lớn, định dạng của những đại lượng và cácmối quan hệ tình dục của chúng trong không khí đại số, hình học và topo.

4602. Thống kê: Là đội ngành đào tạotập trung vào những quan hệ giữa những nhóm mẫu, sự tương đồng và không giống biệtgiữa chúng, sử dụng lý thuyết và kỹ thuật tỷ lệ để giải pháp xử lý và giải quyết các vấnđề nói trên.

4690. Toán và thống kê khác: Bao gồmtất cả các ngành, nghề không được liệt kê nghỉ ngơi trên.

48. Máy tính và công nghệ thôngtin:

4801. Vật dụng tính: Là nhóm ngành đào tạotập trung vào các phương pháp tính, khoa học máy tính, những hệ điều hành và quản lý và hệthống thứ tính.

4802. Công nghệ thông tin: Là nhómngành đào tạo và giảng dạy tập trung vào việc thiết kế các hệ thống thông tin chuyên môn bao gồmhệ thống đo lường như phương án kinh doanh, dữ liệu nghiên cứu và phần lớn nhu cầuhỗ trợ truyền thông.

4890. Máy vi tính và công nghệ thông tinkhác: bao gồm tất cả những ngành, nghề không được liệt kê ở trên.

51. Technology kỹ thuật:

5101. Công nghệ kỹ thuật phong cách thiết kế vàcông trình xây dựng: Là đội ngành, nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào việc áp dụng cácnguyên lý kỹ thuật và kỹ năng technology để cung ứng các bản vẽ xây dựng sư, kỹ sư xây dựngtrong việc xây dựng và thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, tổ hợp đô thị với cáccông trình gia dụng như cầu, đường bộ, con đường hầm với các khối hệ thống có liên quan.

5102. Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Lànhóm ngành, nghề giảng dạy tập trung vào việc áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật cùng kỹnăng technology để hỗ trợ kỹ sư cơ khí trong câu hỏi thiết kế, chế tạo các đồ vật móc,thiết bị tương quan đến hệ thống cơ khí.

5103. Technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tửvà viễn thông: Là đội ngành, nghề huấn luyện tập trung vào việc vận dụng cácnguyên lý kỹ thuật và kỹ năng công nghệ để cung ứng kỹ sư điện, điện tử với kỹ sưtruyền thông trong việc thiết kế, chế tạo các thứ móc, thiết bị tương quan đến hệthống điện, năng lượng điện tử và viễn thông.

5104. Công nghệ hóa học, vật dụng liệu,luyện kim cùng môi trường: Là nhóm ngành, nghề huấn luyện tập trung vào bài toán áp dụngcác nguyên lý kỹ thuật với kỹ năng technology để hỗ trợ các kỹ sư trong việc thiếtkế, sản xuất các đồ vật móc, thiết bị liên quan đến hệ thống hóa học, vật liệu vàmôi trường.

5105. Technology sản xuất: Là nhómngành, nghề huấn luyện tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật cùng kỹnăng công nghệ để cung cấp các kỹ sư cùng nhà cai quản trong cấp dưỡng và gia côngcác loại vật liệu kim loại, nhựa, chất buôn bán dẫn và technology các quá trình hóa học.

5106. Quản lý công nghiệp: Là nhómngành, nghề đào tạo tập trung vào việc vận dụng các nguyên tắc kỹ thuật cùng kỹnăng technology để hỗ trợ các kỹ sư với nhà thống trị trong các khối hệ thống sản xuấtcông nghiệp.

5107. Technology dầu khí và khai thác:Là đội ngành, nghề huấn luyện và đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuậtcơ bạn dạng và kỹ năng technology để cung ứng các kỹ sư và những nhà chuyên môn trong việcphát triển và vận hành các sản phẩm công nghệ khai thác, tinh chiết và chế tao dầu vàkhí từ nhiên.

5108. Công nghệ kỹ thuật in: Là nhómngành, nghề huấn luyện tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật cơ bạn dạng vàkỹ năng technology để cung ứng các kỹ sư và những nhà trình độ chuyên môn trong phân phát triển, vậnhành các thiết bị in.

5109. Technology kỹ thuật địa chất, địavật lý cùng trắc địa: Là team ngành, nghề đào tạo và giảng dạy tập trung vào việc áp dụng cácnguyên lý chuyên môn cơ bản và kỹ năng công nghệ để cung ứng các kỹ sư trong việcphát triển và quản lý và vận hành các máy thăm dò địa chất, địa đồ dùng lý với trắc địa.

5110. Công nghệ kỹ thuật mỏ: Là nhómngành, nghề giảng dạy tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật cơ phiên bản vàkỹ năng technology để cung cấp các kỹ sư trong việc trở nên tân tiến và quản lý các thiếtbị khai thác và bào chế các thành phầm mỏ.

5190. Technology kỹ thuật khác: Bao gồmtất cả các ngành, nghề không được liệt kê nghỉ ngơi trên.

52. Kỹ thuật:

5201. Kỹ thuật cơ khí cùng cơ kỹ thuật:Là nhóm ngành đào tạo và huấn luyện tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý của toán học vàkhoa học để thiết kế, cải cách và phát triển và đánh giá vận hành các khối hệ thống thiết bị cơkhí được sử dụng trong những hệ thống chế tạo và đính ráp siêng dụng.

5202. Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử và viễnthông: Là team ngành đào tạo tập trung vào việc vận dụng các nguyên lý của toánhọc và kỹ thuật để thiết kế, cải tiến và phát triển và nhận xét vận hành hệ thống và thiếtbị điện, điện tử và viễn thông.

5203. Chuyên môn hóa học, thứ liệu, luyệnkim với môi trường: Là team ngành đào tạo tập trung vào bài toán áp dụng những nguyênlý của toán học tập và khoa học để thiết kế, trở nên tân tiến và reviews vận hành những hệthống trang thiết bị thiết bị được thực hiện trong các quá trình hóa học, chế biến vậtliệu và cách xử trí môi trường.

5204. Trang bị lý kỹ thuật: Là team ngànhđào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý của toán học và khoa học về vậtlý nhằm phân tích và reviews các việc kỹ thuật.

5205. Chuyên môn địa chất, địa vật dụng lývà trắc địa: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý củatoán học tập và công nghệ để thiết kế, trở nên tân tiến và review vận hành các hệ thốngmáy móc vật dụng được sử dụng trong thăm dò địa chất, địa đồ gia dụng lý với trắc địa.

5206. Kỹ thuật mỏ: Là team ngành đàotạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên tắc của toán học và công nghệ để thiếtkế, cải cách và phát triển và reviews vận hành các khối hệ thống máy móc thứ được sử dụngtrong các khối hệ thống khai thác, sản xuất và tinh nhuệ các thành phầm mỏ.

5290. Chuyên môn khác: bao hàm tất cảcác ngành, nghề chưa được liệt kê sinh sống trên.

54. Cấp dưỡng và chế biến:

5401. Bào chế lương thực, thực phẩmvà vật uống: Là team ngành, nghề huấn luyện và đào tạo tập trung vào việc áp dụng những nguyênlý của hóa học, thứ lý và kỹ thuật để trở nên tân tiến và thực hiện việc sản xuất,đóng gói, bảo quản, công nghệ và quy trình phân phối thành phầm lương thực, thựcphẩm và đồ uống.

5402. Sản xuất, sản xuất sợi, vải,giày, da: Là đội ngành, nghề đào tạo và giảng dạy tập trung vào vấn đề áp dụng những nguyên lýcủa hóa học, đồ vật lý và kỹ thuật để phát triển và tiến hành việc sản xuất, đónggói, bảo quản, công nghệ và quy trình phân phối sản phẩm sợi, vải, giày, da.

5403. Khai thác mỏ: Là nhóm ngành,nghề huấn luyện và giảng dạy tập trung vào việc vận dụng các nguyên tắc của hóa học, đồ gia dụng lý cùng kỹthuật để cải tiến và phát triển và triển khai việc sản xuất, bảo quản, technology và quátrình cung cấp các sản phẩm mỏ.

5490. Sản xuất, chế biến khác: Bao gồmtất cả các ngành, nghề không được liệt kê sống trên.

58. Kiến trúc và xây dựng:

5801. Phong cách thiết kế và quy hoạch: Là nhómngành đào tạo và giảng dạy tập trung vào việc áp dụng những nguyên lý toán học, công nghệ vànghệ thuật vào việc kiến tạo kiến trúc, cấu tạo công trình và các hệ thốngmôi trường; quy hoạch đô thị và quy hướng vùng dân cư.

5802. Xây dựng: Là nhóm ngành, nghềđào tạo tập trung vào việc vận dụng các nguyên lý khoa học toán học cùng quản lýtrong bài toán quy hoạch, xây đắp và xây dựng những công trình dân dụng và công nghiệp.

5803. Làm chủ xây dựng: Là nhómngành, nghề đào tạo và giảng dạy tập trung vào việc vận dụng các nguyên lý khoa học với quảnlý trong việc cai quản công trình xây dựng, thống trị dự án, làm chủ vật tư và vậnchuyển, cai quản nhân sự và cai quản kinh tế trong nghành nghề dịch vụ xây dựng.

5890. Phong cách xây dựng và kiến thiết khác: Baogồm tất cả các ngành, nghề chưa được liệt kê ngơi nghỉ trên.

62. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:

6201. Nông nghiệp: Là nhóm ngành, nghềđào tạo tập trung vào các nguyên tắc và thực hành các vận động nghiên cứu và sảnxuất trong nghành nghề nông nghiệp bao hàm chăn nuôi, trồng trọt, quản lý và sử dụngđất nông nghiệp & trồng trọt và trang trại và các chuyển động kinh doanh nông nghiệp.

6202. Lâm nghiệp: Là nhóm ngành, nghềđào tạo tập trung vào các nguyên tắc và thực hành các vận động nghiên cứu cùng sảnxuất trong nghành lâm nghiệp bao gồm các kỹ thuật rừng, công nghệ sản xuất vàthu hoạch các sản phẩm rừng, tài chính và quản lý tài nguyên rừng.

6203. Thủy sản: Là đội ngành, nghềđào tạo triệu tập vào các nguyên lý và thực hành thực tế các vận động nghiên cứu với sảnxuất trong nghành nghề thủy sản bao gồm các công nghệ về nuôi trồng, khai thác,đánh bắt và thống trị nguồn lợi thủy sản.

6290. Nông, lâm nghiệp với thủy sảnkhác: bao gồm tất cả những ngành, nghề không được liệt kê sống trên.

64. Thú y:

6401. Thú y: Là nhóm ngành, nghề đàotạo tập trung vào các nguyên lý và thực hành thực tế thú y bài bản bao có chẩnđoán, điều trị, phân tích tương tác thuốc trên các hệ thống khung hình vật nuôi,quản lý sức khỏe động vật với truyền căn bệnh từ động vật sang người.

6402. Thương mại & dịch vụ thú y: Là team ngành,nghề huấn luyện tập trung vào các hoạt động hỗ trợ và làm việc dưới sự đo lường và thống kê củabác sĩ, chuyên viên thú y bao gồm quản lý đồ gia dụng ốm, chăm sóc và cung cấp các thủ tụcthăm khám với chữa bệnh vật nuôi.

6490. Thú y khác: bao gồm tất cả cácngành, nghề chưa được liệt kê ở trên.

72. Sứckhỏe:

7201. Y học: Là đội ngành huấn luyện và giảng dạy tậptrung vào các nguyên tắc và thực hành y học bao hàm chẩn đoán, điều trị, sử dụngthuốc trong việc điều trị và phòng chống căn bệnh ở người, làm chủ sức khỏe mạnh vàphòng chống căn bệnh dịch.

7202. Dược học: Là team ngành đào tạotập trung vào các chất sinh học tập và chuyển động lâm sàng, can hệ sinh học với dượclý, sự cải cách và phát triển của các cách thức có tương quan đến nghiên cứu, nghệ thuật vàcác thủ tục thử nghiệm lâm sàng, mối cung cấp gốc, đặc điểm hóa học, chức năng sinh họccủa thuốc, cách áp dụng thuốc trong chữa bệnh bệnh.

7203. Điều dưỡng, hộ sinh: Là nhómngành, nghề đào tạo và giảng dạy tập trung vào hoạt động bức tốc sức khỏe, chăm sóc ngườiốm, bạn khuyết tật và bạn cao tuổi; theo dõi, chăm sóc sức khỏe mạnh thai nhi vàphụ phụ nữ mang thai trong quá trình mang thai, sinh bé và quá trình sau sinh.

7204. Dinh dưỡng: Là team ngành, nghềđào tạo có nội dung tập trung vào việc áp dụng những nguyên lý của khoa họcdinh dưỡng với thức ăn, các trạng thái của khung người người và công nghệ y sinh đểthiết kế và thống trị các chương trình bồi bổ với các chuẩn mực không giống nhau.

7205. Răng - Hàm - Mặt: Là nhómngành, nghề đào tạo và giảng dạy tập trung vào những kỹ thuật chẩn đoán, điều trị những bệnh vềrăng, miệng; phục hình răng, tái tạo các cơ quan tiền vùng mặt với phẫu thuật thẩm mỹ.

7206. Nghệ thuật y học: Là team ngành,nghề huấn luyện và đào tạo tập trung vào việc áp dụng những nguyên lý khoa học cùng kỹ thuật vày học để thiết kế, phát triển, reviews vận hành các thiết bị kỹ thuật, hỗ trợchẩn đoán với điều trị căn bệnh trên khung người người.

7207. Y tế công cộng: Là đội ngành,nghề giảng dạy tập trung vào vấn đề quy hoạch, thống trị và review các thương mại & dịch vụ chămsóc sức khỏe trong hệ thống bệnh viện, bệnh viện công cộng.

7208. Cai quản y tế: Là team ngành,nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào việc phát triển, quy hướng và thống trị các hoạt độngchăm sóc sức khỏe và cung cấp các dịch vụ trong những cơ sở thăm khám, chăm lo sứckhỏe và giữa những cơ sở trong khối hệ thống y tế.

7290. Sức mạnh khác: bao gồm tất cảcác ngành, nghề chưa được liệt kê ngơi nghỉ trên.

76. Thương mại dịch vụ xã hội:

7601. Công tác làm việc xã hội: Là đội ngành,nghề huấn luyện tập trung vào những công cụ tổ chức và cung cấp các thương mại & dịch vụ xã hộicơ bản để triển khai việc thống trị và tư vấn về an sinh xã hội.

7602. Thương mại & dịch vụ xã hội: Là đội ngành,nghề huấn luyện và giảng dạy tập trung vào câu hỏi quy hoạch, làm chủ và triển khai những dịch vụ xãhội đối với cộng đồng và cá nhân bao hàm trẻ em, thanh, thiếu hụt niên và gia đình.

7690. Thương mại & dịch vụ xã hội khác: bao hàm tấtcả các ngành, nghề không được liệt kê ngơi nghỉ trên.

81. Du lịch, khách sạn, thể thaovà dịch vụ cá nhân:

8101. Du lịch: Là nhóm ngành, nghềđào tạo tập trung vào các nguyên lý và quản lý các chuyển động du lịch cùng lữhành, nơi ăn uống ở và những cơ sở vui chơi, giải trí; chiến lược tiếp thị; quy hoạch,quản lý và mua bán lữ hành; quản ngại trị tài thiết yếu và các chính sách và chế độ vềdu lịch.

8102. Khách sạn, nhà hàng: Là nhómngành, nghề giảng dạy tập trung vào quy hoạch, cai quản và tiếp thị khách sạn vànhà hàng cung cấp các thương mại & dịch vụ đón, chuyển khách phượt và giao hàng ăn uống; quảnlý những chuỗi khách sạn và nhà hàng, giao thương sang nhượng yêu mến hiệu.

8103. Thể dục, thể thao: Là nhómngành, nghề huấn luyện và giảng dạy tập trung vào các nguyên tắc giáo dục thể chất, huấn luyệnthể thao và kinh doanh để tổ chức, quản trị và làm chủ các chương trình, nhóm độithể thao, các đại lý tập thể hình, phục hồi sức mạnh và câu lạc bộ sức khỏe và các dịchvụ bao gồm liên quan.

8104. Thương mại & dịch vụ thẩm mỹ: Là nhóm ngành,nghề đào tạo và huấn luyện tập trung vào những nguyên tắc cùng thực hành quan tâm da mặt; cắt, tỉauốn, nhuộm tóc; sửa đổi lông mày, lông mi; sơn sửa móng tay, móng chân.

8105. Tài chính gia đình: Là nhómngành, nghề huấn luyện và đào tạo tập trung vào định hướng tiêu dùng, cấp dưỡng và phân phốihàng hóa, bán lẻ; quản lý doanh nghiệp; quan hệ giữa tài chính và chi tiêu và sử dụng củagia đình và cá nhân.

8190. Du lịch, khách hàng sạn, thể dục thể thao vàdịch vụ cá nhân khác: bao gồm tất cả những ngành, nghề không được liệt kê ngơi nghỉ trên.

84. Dịch vụ thương mại vận tải:

8401. Khai thác vận tải: Là nhómngành, nghề đào tạo tập trung vào bài toán áp dụng những nguyên lý, lý thuyết, thựchành tổ chức và quản lý doanh nghiệp vận chuyển du khách và hàng hóa.

8402. Thương mại dịch vụ bưu chính: Là nhómngành, nghề đào tạo tập trung vào bài toán áp dụng những nguyên lý, lý thuyết, thựchành tổ chức và cai quản doanh nghiệp vận chuyển thư từ, tư liệu và hàng hóa bằnghệ thống bưu chính.

8490. Dịch vụ vận tải đường bộ khác: bao gồm tấtcả các ngành, nghề chưa được liệt kê nghỉ ngơi trên.

85. Môi trường xung quanh và đảm bảo an toàn môi trường:

8501. Làm chủ tài nguyên cùng môi trường:Là đội ngành, nghề huấn luyện và giảng dạy tập trung vào cai quản các nguồn tài nguyên thiênnhiên; bảo tồn, khai thác, áp dụng tài nguyên thiên nhiên và nâng cấp môi trường.

8502. Dịch vụ bình an lao cồn và vệsinh công nghiệp: Là đội ngành, nghề giảng dạy tập trung vào môi trường xung quanh côngnghiệp, trang thiết bị bảo lãnh đảm bảo bình an cho tín đồ lao động; theo dõi, xửlý chất thải công nghiệp, đảm bảo môi trường.

8590. Môi trường xung quanh và đảm bảo môi trườngkhác: bao hàm tất cả các ngành, nghề chưa được liệt kê nghỉ ngơi trên.

86. An ninh, quốc phòng:

8601. Bình yên và đơn chiếc tự xóm hội: Lànhóm ngành huấn luyện và đào tạo tập trung vào những nguyên lý, giấy tờ thủ tục đảm bảo an toàn quốcgia vào các nghành chính trị, khiếp tế, văn hóa truyền thống và làng hội cùng môi trường; đảmbảo trơ trẽn tự và an ninh xã hội.

8602. Quân sự: Là nhóm ngành đào tạotập trung vào các học thuyết, chiến lược quân sự, phương thức tổ chức với thựchành tác chiến trên biển, trên không với trên đất liền cùng hoạt động bảo đảm an toàn chocác hoạt động quân sự bảo vệ an ninh, tự do quốc gia.

8690. An ninh, quốc phòng khác: Bao gồmtất cả những ngành, nghề chưa được liệt kê ngơi nghỉ trên.

Xem thêm: Bi Đề Xe Máy Bị Trượt Đề" - 〖Tiết Lộ〗 Bí Quyết Chấm Dứt Xe Máy Bị Trượt Đề

90*. Khác: Bao gồm toàn bộ các nghành đào tạo ra không ở trong các lĩnh vực đào tạo ra ởtrên.