LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM

  -  

Mẫu phiếu Đánh Giá thực tập sư phạm

Phiếu review thực tập nhà nhiệm dùng để đánh giá sinh viên thực tập làm công tác chủ nhiệm tại các trường tiểu học, trung học, phổ thông... Mẫu phiếu gồm các thông tin: Họ tên sinch viên, mã số sinc viên, lớp, nội dung đánh giá... Mời các khách hàng tsay đắm khảo.

Bạn đang xem: Lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm


Bài phát biểu cảm nghĩ khi về trường thực tậpMẫu đơn xin thực tậpGiấy giới thiệu sinc viên đi thực tập
Nội dung cơ bản của Phiếu đánh giá thực tập công ty nhiệm như sau:TRƯỜNG …….……..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬPhường CHỦ NHIỆM

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG:- Họ cùng thương hiệu sinch viên:................................................Ngày sinh:............................................…
- Mã số sinc viên:…...................................................................................................................- Lớp:….............................................Khoa:...............................................................................- Thực tập trên lớp:.........................................Trường.................................................................

Xem thêm: Sidecar : "Xít - Sidecar 3 Bánh Ural

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ SttNội dung tấn công giáThangđiểmĐiểmĐiểmTBCTuần 1Tuần 2Tuần 31Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cùng các chuyển động giáo dục không giống bảo vệ tính công nghệ cùng đưa ra được không ít giải pháp, văn bản dạy dỗ cụ thể và những bước đầu tổ chức triển khai mang đến bạn bè lớp triển khai bao gồm hiệu quả.2,02Nghiên cứu vớt, tìm hiểu, phân nhiều loại học sinh và biết gạn lọc những cách thức, hiệ tượng giáo dục thích hợp.1,53Tích cực, chủ động tổ chức triển khai lớp chủ nhiệm thành một bằng hữu cấu kết, tích cực tmê mệt gia các phong trào phổ biến trong phòng trường.1,54Lãnh đạo, bảo trì đội ngũ cán bộ lớp, tổ, đoàn thể vận động lành mạnh và tích cực giúp đỡ học sinh vào lớp cùng tìm mọi cách tân tiến trong học hành, bốn tưởng, năn nỉ nếp, tác phong với hành vi đạo đức nghề nghiệp.2,05Tsi gia tập thích hợp, phối hợp những lực lượng trong cùng ko kể ngôi trường (bố mẹ học sinh, cô giáo bộ môn, đoàn thể XH) tyêu thích gia giáo dục học sinh riêng biệt có công dụng.1,06Kết quả tập luyện, tiếp thu kiến thức của bọn lớp bên trong thời hạn thực tập là tất cả văn minh rõ ràng.2,0Tổng cộng:10 điểm

Điểm bằng số:…………….Bằng chữ:…………………………….Ưu điểm:…………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

Xem thêm: Tỷ Lệ Hao Mòn Tài Sản Cố Định, Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định (Tscđ)

Hạn chế:…………………………………………………………………………………..................................................................................................................................... , ngày …..tháng…..năm 20…Giáo viên trả lời thực tập chủ nhiệmPhiếu nhận xét thực tập công ty nhiệm
*
Mẫu bình luận thực tập giỏi nghiệp Lời dìm xét thực tập xuất sắc nghiệp của đơn vị chức năng thực tập cùng giáo viên lí giải Mẫu report thực tập sư phạm Tiểu học tập Mẫu báo cáo thực tập sư phạm ngành Tiểu học Mẫu báo cáo thực tập sư phạm THCS Mẫu report thực tập sư phạm bậc trung học cơ sở Mẫu dấn xét của đơn vị thực tập Phiếu thừa nhận xét sinch viên thực tập Mẫu báo cáo thực tập sư phạm Mầm non Mẫu báo cáo thực tập sư phạm ngành Mầm non