LỜI BÀI HUYỀN THOẠI MẸ

  -  
Đêm chong đèn ngồi lưu giữ lại Từng mẩu truyện ngày xưa. Mẹ về đứng bên dưới mưa Che bầy con ở ngủ Canh từng bước đi thù. Mẹ ngồi bên dưới cơn mưa. Bà bầu lội qua con suối, dưới mưa bom không ngại Mẹ vơi nhàng chuyển lối, Tiễn nhỏ qua núi đồi. Mẹ chìm ngập trong đêm tối, Gió mưa tóc bịt lối bé đi. Đêm chong đèn ngồi lưu giữ lại Từng câu chuyện ngày xưa. Người mẹ về đứng bên dưới mưa, đậy tứng căn nhà bé dại Xóa sạch vết bé về chị em ngồi dưới cơn mưa Mẹ là gió uốn quanh, trên đời nhỏ thầm yên Trong câu hát thanh bình. Chị em làm gió muốn manh. Bà mẹ là nước đựng chan, Trôi dùm bé phiền muộn mang lại đời mãi vào lành bà mẹ chìm dưới gian nan.


Bạn đang xem: Lời bài huyền thoại mẹ


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Land Rover Công Bố Giá Range Rover 2016 Trên Toàn Quốc, Bảng Giá Xe Range Rover Cập Nhật Tháng 12

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xe Win Che Giá Tốt Tháng 2, 2023, Xe Côn Tay Độ Giá 8

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.