Lịch Sử Lớp 6 Bài 23

  -  

Nhớ lại lịch sử nước ta từ những thế kỉ VII – IX, hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những cuộc kháng chiến lớn như kháng chiến Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Mai Thúc Loan….Vậy diễn biến, kết quả của các cuộc kháng chiến này như thế nào? Chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.


*

A. Kiến thức trọng tâm

1.Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?

a.Bộ máy cai trị

Năm 679 nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam độ hộ phủ. Trụ sở đặt ở Tống Bình.Nhà Đườn cử người Trung Quốc nắm quyền cai trị trực tiếp tới các huyện.Cho đắp đường, xây thành lũy, tăng quân đồn trú.

Bạn đang xem: Lịch sử lớp 6 bài 23

b.Chính sách bóc lột

Đặt ra nhiều thứ thuế, bắt nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm, nhất là việc cống vải.

Xem thêm: Top 10 Đô Vật Mỹ Big Show Đã GiảM 40Kg Trong 3 Thã¡Ng Nhæ° Thế Nã O?

2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

a. Nguyên nhân :

Do chính sách cai trị bóc lột tàn bạo của nhà ĐườngDo phải gánh vải nộp cống

b. Diễn biến:

Khoảng cuối thế kỷ VIII Mai Thúc Loan kêu gọi người dân nổi dậy nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Ông chọn Sa Nam xây dựng căn cứ xưng đế.Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân Giao Châu và Cham- Pa tấn công thành Tống Bình làm Quang Sở Khách phải chạy vế Trung Quốc.Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem mười vạn quân sang đàn áp Mai Hắc Đế thua trận

c. Kết quả: Khởi nghĩa thất bại

d. Nguyên nhân thất bại:

Do địch động, mạnhNghĩa quân lực lượng yếu thiếu vị chỉ huy tài giỏi

3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776-791)

a. Nguyên nhân:

Do chính sách cai trị bóc lột tàn bạo của nhà ĐườngPhùng Hưng là người tài giỏi, giàu lòng thương người được nhân dân mến phục.

Xem thêm: Những Bài Độ Xe Sirius Mới Nhất 2021, Sirius Độ Nhẹ Nhàng Sạch Sẽ Đến Từng Cm

b. Diễn biến:

Năm 776 Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải khởi nghĩa ở Đương Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và dành được quyền làm chủ vùng đất của mìnhPhùng Hưng kéo quân bao vậy thành Tống Bình làm Cao Chính Bình hoảng sợ sinh bệnh

c. Kết quả: Phùng Hưng chiếm thành sắp đặt việc cai trị

d. Ý nghĩa: Các cuộc khởi nghĩa dù thất bại nhưng cổ vũ tinh thần yêu nước đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Để lại nhiều bài học quý báu cho đời sau.