Khối Lượng Thể Tích Tiếng Anh Là Gì

  -  
Trọng lượng riêng biệt là gì?

Trọng lượng riêng giờ đồng hồ Anh là Specific Weight, là trọng lượng của một mét kăn năn trang bị hóa học. Trọng lượng riêng rẽ KHÁC cân nặng riêng biệt.

Trọng lượng riêng biệt = Kăn năn lượng riêng biệt x 9,81 (Kăn năn lượng riêng rẽ là gì thì hiểu xuống bên dưới nha)

Đơn vị đo trọng lượng riêng rẽ là N/m³

Công thức tính trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng biệt của thiết bị thể được xem bởi công thức:

Trọng lượng riêng rẽ = Trọng lượng : Thể tích

d= P/V

Trong đó:

d là trọng lượng riêng rẽ (N/m³)P là trọng lượng (N)V là thể tích (m³)Khối lượng riêngKăn năn lượng riêng rẽ là gì?

Kăn năn lượng riêng biệt (giờ đồng hồ Anh là Density), tốt có cách gọi khác là mật độ cân nặng, là một trong tính năng về mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật hóa học đó. Đây là đại lượng đo bởi thương số giữa trọng lượng (m) của một trang bị làm bởi hóa học đó (nguim chất) cùng thể tích (V) của đồ vật.

Công thức tính trọng lượng riêng

Kân hận lượng riêng biệt = Kăn năn lượng : Thể tích

D=m/V

Trong đó:

D là cân nặng riêng biệt (Kg/m³)m là cân nặng (Kg)V là thể tích (m³)Bạn đã xem: Khối hận lượng riêng biệt giờ anh là gì

Bảo Hộ Toàn Diện

Follow

More from Bảo Hộ Toàn Diện

Follow

More From sathachlaixe.vn

We’re About khổng lồ Witness a Mass Exodus From the Elite’s Financially Repressive Regime

Concodomain authority in Concoda


Bạn đang xem: Khối lượng thể tích tiếng anh là gì

*

*Xem thêm: Một Lượng Không Khí Có Thể Tích 240 Cm3 Bị Giam Trong Một Xilanh Có Pít

*

*Xem thêm: Sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới”

*

The Simple 40 Minute Morning Routine That Completely Changed My Life

Ashley Richmond in Change Your Mind Change Your Life

Four Signs a Person Is Secretly Unhappy with Their Life

Sean Kernan in Mind Cafe

Science Says These Are 3 of the Healthiest Foods You Can Eat

Alyssa Atkinson in In Fitness And In Health

9 Paradoxical Truths That Will Change How You Think About Life

Moreno Zugaro in Mind Cafe

Top 10 Most Useful Online Courses That Are Free