Kết cấu tài khoản 911

  -  

Cách hạch toán xác định công dụng kinh doanh như vậy nào? Đây là nhiệm vụ mà kế toán phải nắm được trong quá trình làm việc. Để rõ hơn về kiểu cách hạch toán xác định hiệu quả kinh doanh, mời bạn đọc cùng kế toán tài chính Lê Ánh khám phá trong nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Kết cấu tài khoản 911

 


*

1. Xác định công dụng kinh doanh là gì

Trước khi tò mò khái niệm xác định hiệu quả kinh doanh là gì, bạn cần biết kết quả marketing là gì?

Kết quả sale là số lãi hoặc lỗ vào một kỳ kế toán vì các vận động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại.

Kết quả vận động kinh doanh của chúng ta gồm 3 công dụng đó là: Kết quả chuyển động sản xuất tởm doanh, kết quả vận động tài chính và kết quả vận động khác.

Kết quả chuyển động sản xuất khiếp doanh: Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần cùng trị giá vốn mặt hàng bán, chi phí bán sản phẩm và chi phí làm chủ doanh nghiệp. Trị giá chỉ vốn hàng bán bao gồm hàng hóa, sản phẩm, bất động sản, ngân sách chi tiêu sản xuất của sản phẩm xây lắp, ngân sách liên quan đến vận động kinh doanh bất động sản chi tiêu như giá thành khấu hao,chi phí cho mướn hoạt động, túi tiền sửa chữa, nâng cấp, giá cả thanh lý, nhượng bán bất động sản nhà đất đầu tư.Kết quả hoạt động tài chính: Là số lượng chênh lệch giữa giá cả hoạt hễ tài thiết yếu và các khoản thu nhập của chuyển động tài chính.Kết quả vận động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập cá nhân khác và các khoản ngân sách chi tiêu khác.

Xác định kết quả vận động kinh doanh là việc khẳng định và đề đạt kết quả chuyển động kinh doanh và các hoạt động khác vào một kỳ kế toán năm của doanh nghiệp.

2. Thông tin tài khoản sử dụng hạch toán xác định hiệu quả kinh doanh

Hạch toán xác định kết quả kinh doanh ta sử dụng tài khoản 911.

Bên Nợ:

– Ghi dấn trị giá vốn của sản phẩm, bất động sản nhà đất đầu tư, sản phẩm & hàng hóa và thương mại & dịch vụ đã bán.

– giá thành hoạt đụng tài chính, chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp và các ngân sách khác.

– chi phí quản lý doanh nghiệp và giá thành bán hàng.

– Kết chuyển lãi.

Bên Có:

– Ghi nhận lợi nhuận thuần về số sản phẩm, bđs đầu tư, hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp trong kỳ;

– lệch giá từ vận động tài thiết yếu và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp, những khoản thu nhập cá nhân khác.

– Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không tồn tại số dư cuối kỳ.

3. Sơ vật dụng kế toán xác định tác dụng kinh doanh


*

Dựa bên trên kết cấu và ngôn từ phản ánh của thông tin tài khoản 911, kế toán tài chính Lê Ánh vẫn hướng dẫn bạn đọc một vài nghiệp vụ kinh tế tài chính như sau:

3.1. Kế toán thực hiện kết nhảy số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản 911 ở vào cuối kỳ kế toán:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

3.2. Kế toán thực hiện kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, bất tỉnh sản đầu tư và dịch vụ đã phân phối vào thời điểm cuối kỳ như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 632 – giá chỉ vốn mặt hàng bán.

3.3. Kết đưa doanh thu vận động tài chủ yếu vào vào cuối kỳ ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu vận động tài chính

Có TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh.

3.4. Kết chuyển những khoản thu nhập khác vào cuối kỳ ghi:

Nợ TK 711 – các khoản thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

3.5. Kết chuyển ngân sách hoạt hễ tài chính thời điểm cuối kỳ ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 635 – giá thành tài chính.

3.6. Kết chuyển các khoản túi tiền khác vào cuối kỳ ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 811 – ngân sách chi tiêu khác.

3.7. Kết chuyển ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp vào vào cuối kỳ kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 821 – ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.8. Kết chuyển đưa ra phí thống trị kinh doanh tạo ra trong kỳ, thời điểm cuối kỳ kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 642 – bỏ ra phí làm chủ kinh doanh.

Xem thêm: Cách Độ Xe Đạp Martin 107 Chính Hãng, Giá Rẻ Tháng 5 2021, Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Đạp

3.9. Định kỳ, đơn vị hạch toán nhờ vào được phân cấp cho theo dõi hiệu quả kinh doanh vào kỳ nhưng không áp theo dõi cho lợi nhuận sau thuế không phân phối tiến hành kết chuyển kết quả kinh doanh vào kỳ lên đơn vị cấp trên.

– Kết gửi lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 911- Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 336 – cần trả nội bộ (3368).

– Kết chuyển lỗ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 336 – cần trả nội bộ (3368)

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.10. Kết đưa kết quả vận động kinh doanh trong kỳ vào roi sau thuế không phân phối.

– Kết gửi lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 421 – lợi nhuận sau thuế không phân phối.

– Kết gửi lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 421 – roi sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

4. Lấy một ví dụ xác định công dụng kinh doanh


*

Doanh nghiệp A tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, vào thời điểm tháng 6 có những nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

1. Nhập kho thành phẩm ngừng từ quy trình sản xuất cùng với tổng ngân sách sản xuất là 268.000

2. Xuất kho kết quả chuyển cho khách hàng, giá trị thành phẩm xuất là 146.000, giá cả có cả thuế GTGT 10% là 198.000 khóa đào tạo trưởng chống nhân sự trên hà nội

3. Số mặt hàng gửi buôn bán kỳ trước được khách hàng đồng ý thanh toán qua ngân hàng, doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có. Giá bán vốn kết quả gửi cung cấp 75.000, giá thành có cả thuế GTGT 10% là 121.000

4. Xuất kho thành phẩm buôn bán trực tiếp mang đến khách hàng, giá chỉ vốn kết quả xuất kho 94.000, giá bán theo hóa đối chọi có cả thuế GTGT 10% là 132.000. Sau khoản thời gian trừ tiền người tiêu dùng trả trước 82.000 trong tháng 5/N, số còn lại người tiêu dùng sẽ thanh toán trong thời điểm tháng 8/N. Chi tiêu vận chuyển thanh toán giao dịch bằng tiền mặt 2.100, trong các số ấy thuế GTGT 5%. 

5. Số hàng gửi phân phối trong kỳ được khách hàng hàng chấp nhận thanh toán tổng thể bằng chi phí mặt. 

6. đưa ra phí bán sản phẩm khác phát sinh trong kỳ bao gồm:

– chi phí lương nhân viên bán sản phẩm phải trả: 8.600

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19%

– Trích khấu hao gia sản cố định: 3.500

– những khoản túi tiền khác trực tiếp bởi tiền mặt: 2.900

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp tạo nên trong kỳ bao gồm:

– chi phí lương bộ máy quản lý doanh nghiệp đề xuất trả: 12.500

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19% 

– Trích khấu hao gia sản cố định: 4.800

– các khoản đưa ra khác trực tiếp bằng tiền mặt: 3.400

8. Kết đưa xác định tác dụng tiêu thụ trong tháng

Các nhiệm vụ trên được ghi sổ như sau:

1.

Nợ TK kết quả 268.000

có TK thành phầm dở dang 268.000

2.

Nợ TK hàng gửi chào bán 146.000

có TK thành quả 146.000

3a.

Nợ TK giá vốn hàng chào bán 75.000

gồm TK hàng gửi chào bán 75.000

3b.

Nợ TK chi phí gửi ngân hàng 121.000

có TK Doanh thu bán sản phẩm 110.000

gồm TK Thuế phải nộp 11.000

4a.

Nợ TK Gía vốn hàng bán 94.000 

có TK sản phẩm 94.000

4b.

Nợ TK thanh toán giao dịch với khách hàng 132.000

bao gồm TK Doanh thu bán hàng 120.000

có TK Thuế cần nộp 12.000

4c.

Nợ TK đưa ra phí bán hàng 2.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 100

bao gồm TK tiền phương diện 2.100

5a.

Nợ TK giá bán vốn hàng chào bán 146.000

tất cả TK sản phẩm gửi phân phối 146.000

5b.

Nợ TK Tiền mặt 198.000 học tập kế toán thực hành ở đâu cực tốt tphcm

bao gồm TK Doanh thu bán hàng 180.000

bao gồm TK Thuế phải nộp 18.000

6.

Nợ TK đưa ra phí bán sản phẩm 16.634

bao gồm TK cần trả tín đồ lao cồn 8.600

gồm TK BHXH, BHYT, KPCĐ 1.634

bao gồm TK Hao mòn tài sản cố định 3.500

bao gồm TK Tiền mặt 2.900

7.

Nợ TK chi phí thống trị doanh nghiệp 23.075

gồm TK yêu cầu trả bạn lao rượu cồn 12.500

tất cả TK BHXH, BHYT, KPCĐ 2.375

gồm TK Hao mòn tài sản cố định 4.800

gồm TK Tiền phương diện 3.400

8a.

Nợ TK Xác định tác dụng 356.709

có TK giá vốn hàng chào bán 315.000

có TK bỏ ra phí bán hàng 18.634

gồm TK đưa ra phí cai quản doanh nghiệp 23.075

8b.

Nợ TK Doanh thu bán sản phẩm 410.000

gồm TK Xác định kết quả 410.000

Kết quả tiêu thụ = 410.000 – 356.709 = 53.291

8c.

Nợ TK Xác định hiệu quả 53.291

gồm TK roi chưa triển lẵm 53.291

Qua bài viết trên, kế toán Lê Ánh hi vọng bạn gọi sẽ chũm được những kỹ năng liên quan mang lại hạch toán xác định hiệu quả kinh doanh để ship hàng cho công việc. Ví như có ngẫu nhiên thắc mắc nào liên quan đến nhiệm vụ hạch toán xác định kết quả kinh doanh, hãy bình luận ngay bên dưới bài viết để shop chúng tôi giải đáp nhé. Chúc bạn đọc thành công.

Xem thêm: Phần Mềm Xem Thông Số Ảnh Trên Pc Tốt Nhất, Cách Kiểm Tra Thông Tin Ảnh

Kế toán Lê Ánh là địa chỉ đào tạo những khóa học kế toán tổng phù hợp online và offline uy tín duy nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài những khóa học tập kế toán, trung trung ương còn tổ chức các khóa học tập xuất nhập khẩu và khóa học hành chính nhân sự để đáp ứng nhu cầu của học tập viên trên cả nước. Mời các bạn đọc tìm hiểu thêm nội dung các khóa học tập trên trang web sathachlaixe.vn.