HONDA THẮNG LỢI ĐÔNG ANH

  -  

Bảng giá chỉ xe thiết bị Hondomain authority cùng Yamaha hôm nay

Giá xe cộ thiết bị Honda


Giá xe Grande Deluxe ( Màu Đỏ, Vàng, Xanh, Camo, Xanh ngọc) bao gồm giá thành khuyến cáo là 41.990.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 40.500.000 đ)Giá xe cộ Grande Premium ( Màu White, Đen, Nâu, Xanh Nhám) tất cả giá thành lời khuyên là 43.990.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 42.500.000 đ)Giá xe pháo Grande Hydrid 2021 tất cả giá thành khuyến nghị là 49.500.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 48.500.000 đ)Giá xe pháo Grande Hydrid 2021 Kỷ niệm 20 năm bao gồm giá cả lời khuyên là 50.000.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 49.000.000 đ)Giá xe cộ Acruzo Standard (Màu Đỏ. Đen. Camo) gồm giá cả khuyến nghị là 34.990.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 32.500.000 đ)Giá xe Acruzo Deluxe (Màu White, Xanh, Nâu, Đen, Đỏ, Xanh lục) bao gồm giá bán lời khuyên là 36.490.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe cộ FreeGo 125 tiêu chuẩn chỉnh tất cả giá cả khuyến cáo là 32.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe pháo FreeGo S 125 bạn dạng pkhô giòn ABS tất cả giá cả khuyến nghị là 38.990.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 39.000.000 đ)Giá xe cộ Latte 125 gồm giá bán đề xuất là 37.490.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 37.500.000 đ)Giá xe pháo Janus Standard ( Màu trắng, Xanh, Đen, Đỏ) bao gồm giá bán đề xuất là 27.990.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 27.500.000 đ)Giá xe cộ Janus Deluxe cộ (Màu white, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) tất cả giá cả khuyến nghị là 29.990.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 29.700.000 đ)Giá xe pháo Janus Premium (Màu Đen, Xanh) bao gồm giá thành lời khuyên là 31.490.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 3một triệu đ)Giá xe cộ Janus Limited Premium (Màu trắng, Đen mờ, trắng Ncon kê, Xanh) có giá cả lời khuyên là 31.990.000 đ (giá đại lý bao giấy 31.500.000 đ)Giá xe cộ NVX 155 ABS bản Tiêu chuẩn chỉnh bao gồm giá bán khuyến cáo là 53.000.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 53.000.000 đ)Giá xe NVX 155 ABS bản Monster Energ có giá cả khuyến nghị là 54.000.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 54.000.000 đ)Giá xe pháo FreeGo phiên bạn dạng tiêu chuẩn chỉnh (Màu Đỏ, White, Xanh) bao gồm giá thành đề xuất là 32.990.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe pháo FreeGo S phiên phiên bản đặc trưng (Màu Đen, Xám, Xanh nhám) bao gồm giá thành đề xuất là 38.990.000 đ (giá đại lý bao giấy 39.000.000 đ)Giá xe số Yamaha 2021 có giá thành khuyến cáo là đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy đ)Giá xe Đời Yamaha Jupiter RC FI ( Màu Đen, Đỏ, Trắng) gồm giá thành khuyến cáo là 29.400.000 đ (giá đại lý bao giấy 29.000.000 đ)Giá xe pháo Đời xe Jupiter GP FI (Màu Xanh) gồm giá bán khuyến cáo là 30.000.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 29.500.000 đ)Giá xe Sirius phanh cơ (Màu trắng, Đen, Đỏ, Xanh) có giá thành đề xuất là 18.800.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 18.500.000 đ)Giá xe pháo Sirius phanh hao đĩa (Màu trắng, Đen, Đỏ, Xanh) bao gồm giá thành đề xuất là 19.800.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 19.500.000 đ)Giá xe Sirius vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ) gồm giá thành khuyến nghị là 21.300.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy đôi mươi.800.000 đ)Giá xe Sirius FI phanh hao cơ (Màu White, Đỏ, Đen, Xám) bao gồm giá cả khuyến cáo là trăng tròn.340.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy đôi mươi.000.000 đ)Giá xe Sirius FI pkhô nóng đĩa (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) tất cả giá bán lời khuyên là 21.340.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy trăng tròn.700.000 đ)Giá xe pháo Sirius FI RC vành đúc (Màu trắng, Đen, Đỏ, Vàng) gồm giá cả đề xuất là 23.190.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 22.800.000 đ)Giá xe côn tay Yamaha 2021 gồm giá cả khuyến nghị là đ (giá chỉ đại lý bao giấy đ)Giá xe pháo Exciter 150 RC 2021 gồm giá bán lời khuyên là 46.990.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 46.000.000 đ)Giá xe cộ Exciter 150 GP.. 2021 bao gồm giá bán khuyến nghị là 47.490.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 46.000.000 đ)Giá xe pháo Exciter 150 Movistar 2021 bao gồm giá bán lời khuyên là 47.990.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 47.000.000 đ)Giá xe Exciter 150 Doxou 2021 gồm giá thành đề xuất là 47.990.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 48.000.000 đ)Giá xe cộ Exciter 150 phiên bản giới hạn tất cả giá cả lời khuyên là 47.990.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 47.500.000 đ)Giá xe pháo Exciter 150 bạn dạng Monster Energy có giá bán đề xuất là 48.990.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 48.000.000 đ)Giá xe pháo Exciter 155 Tiêu chuẩn chỉnh 2021 gồm giá thành khuyến nghị là 46.990.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 52 ngàn.000 đ)Giá xe cộ Exciter 155 Cap cấp cho 2021 tất cả giá thành khuyến cáo là 49.990.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 56.500.000 đ)Giá xe Exciter 155 GPhường 2021 tất cả giá bán khuyến nghị là 50.490.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 57.000.000 đ)Giá xe MT-15 gồm giá thành lời khuyên là 78.000.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 77.800.000 đ)Giá xe TFX 150 (Màu Đỏ, Màu Đen) gồm giá bán khuyến nghị là 72.900.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 72.600.000 đ)Giá xe cộ Yamaha R15 V3.0 tất cả giá cả khuyến nghị là 79.000.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 78.700.000 đ)Giá xe pháo Yamaha R3 tất cả giá cả đề xuất là 139.000.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 138.000.000 đ)Giá xe Yamaha MT-03 ABS (Màu Đen) gồm giá bán khuyến cáo là 139.000.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 138.000.000 đ)