Hàng Bán Bị Trả Lại Tiếng Anh Là Gì

  -  

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng - Để các bước của khách hàng được dễ dàng cùng thuận lợi hơn, các bạn không thể thiếu kiến thức và kỹ năng về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng thế. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi vẫn tổng đúng theo list tự vựng tiếng anh siêng ngành kế tân oán - kiểm tân oán nhưng các bạn tuyệt gặp vào nghành nghề này, hi vọng chúng để giúp chúng ta dễ ợt làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán thù bằng giờ Anh dễ dàng rộng.

Bạn đang xem: Hàng bán bị trả lại tiếng anh là gì

quý khách hàng đang xem: Hàng buôn bán bị trả lại giờ anh là gì


*

** Dưới đó là phần nhiều tự vựng giờ Anh siêng ngành kế tân oán thường dùng nhất bây chừ, cùng chúng tôi tò mò qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu cần trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: desgin cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Check và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền xây dừng cơ bản dngơi nghỉ dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ rượu cồn và chi tiêu nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu ngóng kết chuyển

20. Deferred revenue: Người tải trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

24. Equity and funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi phí hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên ổn giá bán gia tài cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nắm định

37. General and administrative sầu expenses: giá cả làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công cố gắng, pháp luật vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên ổn giá bán gia sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển

48. Itemize: Msống tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ gia tài cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ bắt buộc trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký kết cược, cam kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ chứng khoán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách đang xem: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ động khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà ssống hữu

71. Payables to employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: túi tiền phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nthêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chính nlắp hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký quỹ nlắp hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khoán nđính hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế và những khoản buộc phải nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng chuyên ngành Lúc kế toán thao tác cùng với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ buộc phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản bắt buộc thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: tkhô giòn toán thù bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô cứng toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh tân oán không cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng tương quan cho kế toán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative sầu expenses: Chi tiêu quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá cả bảo đảm hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

** Các bí quyết vào tiếng anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngdàn xếp mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề xuất trả vào cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả vào đầu kỳ + những khoản ưu tiên nhận ra + Các khoản tiền nợ trả mang đến công ty cung ứng + bù trừ thân nợ buộc phải thu và nợ yêu cầu trả.

Xem thêm: Trải Nghiệm Bang Bang 2 Trung Quốc Full Tank, Free Xu, Bang Bang 2

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

Trên đó là hầu hết từ vựng siêng ngành kế toán thù được thực hiện những tuyệt nhất nghỉ ngơi mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Xem Tử Vi Mua Xe M Ngày Đẹp Mua Xe Hợp Phong Thủy Và Tuổi Của Gia Chủ

Để hoàn toàn có thể làm xuất sắc rộng trong từng nghành của ngành kế toán thù, thì ngay lập tức cất cánh giờ đồng hồ chúng ta yêu cầu triết lý xu hướng phát triển vào sự nghiệp của bản thân. Mà có thể giải pháp giỏi và công dụng duy nhất cất cánh tiếng là ko chấm dứt nâng cao kỹ năng cũng giống như kinh nghiệm làm việc của bản thân mình qua các khóa đào tạo và giảng dạy kế toán thù làm việc các trung trung khu.