GIẤY ĐẶT CỌC NHÀ ĐẤT

  -  

Lúc bạn đi xem bên phố – đất nền hoặc căn hộ thông thường cư, nếu bạn đã quyết định tải căn công ty hoặc lô đất đó thì chắc hẳn là bạn cần phải đặt cọc tiền mang đến chủ đơn vị. Bạn không biết nội dung Giấy đặt cọc mua nhà như thế làm sao mới là hợp lý. Vì vậy cơ mà bây giờ, sathachlaixe.vn xin phân tách sẽ Mẫu Giấy đặt cọc giao thương bên đất mới nhất năm 2020.

Bạn đang xem: Giấy đặt cọc nhà đất

*

TẢI MẪU GIẤY ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT MỚI NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….mon …. năm 2020

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT

BÊN ĐẶT CỌC:(Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông:……………………………. Sinch năm: ………….

CMND: ……………………. cấp ngày ………….. tại ……………….

Cùng vợ là bà: ……………………..Sinc năm: ……………..

CMND: ………………………… cấp ngày ……………. tại …………………………………

Cả nhì cùng có hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC:(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông:……………………………….

Xem thêm: Cách Chỉnh Đèn Pha Xe Máy ? Cách Chỉnh Đèn Pha Xe Airblade 125

Sinc năm: …………….

CMND: ……………………… cấp ngày ……………. tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Sau Lúc đã bàn bạc thoả thuận phía 2 bên nhất trí ký kết Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán đơn vị đất này với những điều khoản như sau:

Bên A giao đủ đến mặt B, mặt B nhận đủ từ bên A số tiền đặt cọc là: ……….. VNĐ(Bằng chữ: ………………………………..). Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền giao thương mua bán Lúc hai bên thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng giao thương mua bán đơn vị đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền với giao nhận tiền mua bán.Lý vày đặt cọc: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe A1【2020】Đảm Bảo Thi Đậu 100%, Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Online

…………………………………………………………………………………………

3.Thời hạn đặt cọc: ……………………………

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản có mức giá trị giống nhau, mỗi bản bao gồm 01 tờ 01 trang, mỗi mặt giữ 01 bản chính là bằng chứng.