Giáo Án Tự Chọn Toán 10 Cả Năm

  -  

Giúp cho học viên - Nắm được bí quyết nghiệm của pt bậc nhì - Nắm được định lý Viet - Nắm được cách thức giải những pt quy về pt bậc hai 2. Kĩ năng - Giải thành thục pt bậc hai - Vận dụng giải được những pt quy về pt bậc hai 3. Thái độ - Rèn luyện cho học viên tính: tích cực và lành mạnh, cảnh giác, kinh nghiệm từ học,… - Rèn luyện mang đến học viên đức tính: tự do, trí tuệ sáng tạo,… II. Nội dung 1. PPDH: rèn luyện, hỏi đáp, giảng giải,… 2. Phƣơng nhân tiện DH:...
Bạn đang xem: Giáo án tự chọn toán 10 cả năm

*

GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án từ chọn lớp 10_CB Bài soạn: PHƢƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Phân môn: Đại số Tuần: 11 Ngày soạn:I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp mang lại học sinh - Nắm được công thức nghiệm của pt bậc nhì - Nắm được định lý Viet - Nắm được phương pháp giải những pt quy về pt bậc nhì 2. Kĩ năng - Giải thuần thục pt bậc nhì - Vận dụng giải được các pt quy về pt bậc nhì 3. Thái độ - Rèn luyện đến học viên tính: lành mạnh và tích cực, cẩn trọng, kiến thức trường đoản cú học tập,… - Rèn luyện đến học sinh đức tính: hòa bình, trí tuệ sáng tạo,…II. Nội dung 1. PPDH: luyện tập, hỏi đáp, giảng giải,… 2. Phƣơng nhân tiện DH: SGK, giáo án,… 3. Bài bắt đầu  Hoạt đụng 1: Kiến thức cơ bản 2 f (x ) g(x ) f (x ) g(x )  Dạng 1: g(x ) 0 f (x ) g(x ) f (x ) g(x )  Dạng 2: f (x ) 0 (giỏi g (x ) 0)  Dạng 3: Phương trình đựng ẩn sinh sống mẫu thức  Hoạt rượu cồn 2: bài tập - Giao nhiệm vụ mang lại học viên. - Nhận xét phần trả lời của học sinh. Bài tập 1: Giải những pmùi hương trình sau: 2x x c) x 2x 3 3 5 4 5x x 10 8 a) b) 1 GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án từ chọn lớp 10_CB f) 3 x 2 9 x 1 x 2 x2 x2 x x 2x x 12 8 4 2d) e)Hƣớng dẫn giải: x x 3 0 8 0a) 2x b) 5x x x 3 3 10 8 2 x )2 2x (x 5x 3 3) 10 (8 x x 3 8 x2 x2 8x 21x 12 0 54 0 x x 3 8 x x 2 3 x x 6 18 x x 6 18c) x x 8 0 2x 2x x 5 4 5 4 d) x 2 x x 12 8 2 x )2 x x 12 (8 x 4 4)2 2x (x 5 x8 17x 76 x 4 x2 10x 21 0 x 8 76 x 4 x 17 x 3 76 x x 7 17 x 7 x 2 x 2 0 x 1e) x2 x 1 2x x 4 2 x2 x 2 2x x 4 2 x 2bài tập 2. Giải các phương trình sau: 2 10 50 x x 2x 1 2x x 1 1 1 1a) 1 b) c) x x x )(x 2 3 (2 3) x x x1 3x x 2 2 2 2 x2 3x 5 x 4x 2 3 1d) e) 1)2 (2x 1)2 2 (x x 4 4. Củng thế - Nhắc lại các dạng bài bác tập cơ bạn dạng - Rèn luyện: các bài tập sót lại 2 GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường THPT Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án từ chọn lớp 10_CB Bài soạn: PHƢƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Phân môn: Đại số Tuần: 12 Ngày soạn:I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp mang đến học viên - Nắm được công thức nghiệm của pt bậc nhị - Nắm được định lý Viet - Nắm được phương pháp giải các pt quy về pt bậc nhị 2. Kĩ năng: - Giải thành thục pt bậc nhì - Vận dụng giải được những pt quy về pt bậc hai 3. Thái độ - Rèn luyện mang lại học viên tính: lành mạnh và tích cực, cẩn trọng, thói quen trường đoản cú học,… - Rèn luyện cho học viên đức tính: hòa bình, sáng tạo,…II. Nội dung 1. PPDH: luyện tập, hỏi đáp, giảng giải,… 2. Phƣơng luôn tiện DH: SGK, giáo án,… 3. Bài bắt đầu  Hoạt rượu cồn 1. Kiến thức cơ bản : Một số dạng toán mở rộng  Dạng 1. Pmùi hương trình trùng phương thơm x 2, t t 0 4 2 ax bx c 0 (1) 2 at bt c 0 (2) K, vôùi a  Dạng 2. (x a)(x b)(x c)(x d) b c d – Đặt t (x a)(x b) (x c)(x d) t ab cd t2 (cd ab)t K 0 – PT trsinh hoạt thành:  Dạng 3. ax 4 bx 3 cx 2 bx a 0 (a 0) (phương thơm trình đối xứng) – Vì x = 0 ko là nghiệm nên phân chia hai vế của phương thơm trình mang lại x 2 , ta được: 1 1 a x2 bx c 0 (2) PT 2 x x 1 1 hoaëc t – Đặt t x x với t 2. x x 3 GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án tự chọn lớp 10_CB – PT (2) trsinh hoạt thành: at 2 bt c 2a (t 0 2) . Hoạt cồn 2. các bài tập luyện luyện tập - Giao nhiệm vụ cho học viên. - Nhận xét phần vấn đáp của học sinh. Bài tập 1. Giải các pmùi hương trình sau: a) x 4 3x 2 4 0 b) x 4 5x 2 c) x 4 5x 2 4 0 6 0 d) 3x 4 5x 2 e) x 4 x2 f) x 4 7x 2 2 0 30 0 8 0 Hƣớng dẫn giải. x2 a ) Đặ t t 0 . Phương trình thay đổi t 1 (loaïi) t t2 3t 4 0 t 4 x2 + Với t x 4 4 2 Các câu còn sót lại giống như Những bài tập 2. Giải các phương trình sau: a) (x 1)(x 3)(x 5)(x 7) 297 b) (x 2)(x 3)(x 1)(x 6) 36 c) 6x 4 35x 3 62x 2 d) x 4 x3 4x 2 35x x 6 0 1 0 Hƣớng dẫn giải. a) Ta gồm (x 2 5)(x 2 (x 1)(x 3)(x 5)(x 4x 4x 7) 297 21) 297 x2 Đ ặt t 4x 5 . Pmùi hương trình đổi mới t2 t(t 6t 16) 297 297 0 0 không hẳn là nghiệm của phương trình. Xét x b) Ta có: x 0 1 1 x4 x3 4x 2 x2 x x 1 0 4 0 x2 x 1 1 2 .

Xem thêm: Game Ninja (Original Mix) By Toc On Amazon Music, Ninja Toc Doninja Toc DoXem thêm: Dream 125 Thái - Xe Lan Siêu Chất, Thanh Toán Online

Phương trình trsinh sống thành: t 2 x2 t2 t 6 0 Đ ặt t x x2 x 4. Củng cụ - Nhắc lại những dạng bài xích tập cơ phiên bản - Rèn luyện: các bài xích tập sót lại 4 GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án tự lựa chọn lớp 10_CB Bài soạn: ÔN TẬP.. HỌC KÌ I Phân môn: Hình học tập Tuần: 13 Ngày soạn:I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp đến học viên - Nắm được những kỹ năng về vectơ - Biết được các luật lệ của vectơ: phép tắc 3 điểm, trung điểm, trọng tâm, hình bình hành. 2. Kĩ năng - Chứng minch được các đẳng thức vectơ dễ dàng và đơn giản, 3 điểm trực tiếp hàng. 3. Thái độ - Rèn luyện mang lại học sinh tính: tích cực và lành mạnh, cẩn trọng, kiến thức trường đoản cú học,… - Rèn luyện mang đến học sinh đức tính: độc lập, trí tuệ sáng tạo,…II. Nội dung 1. PPDH: luyện tập, hỏi đáp, giảng giải,… 2. Phƣơng tiện thể DH: SGK, giáo án,… 3. Bài bắt đầu  Hoạt cồn 1. Kiến thức cơ bạn dạng  Quy tắc 3 điểm: AB BC AC OB OA AB  Hệ thức trung điểm đoạn thẳng: M là trung điểm của đoạn thẳng AB MA MB 0 OA OB 2OM (O tuỳ ý).  Hệ thức trọng tâm tam giác: G là giữa trung tâm ABC c: GA GB GC OA OB OC 3OG (O tuỳ ý). 0  Qui tắc hình bình hành: Với ABCD là hình bình hành, ta có: AB AD AC .  Hoạt cồn 2. Bài tập luyện tập - Giao trọng trách mang đến học viên. - Nhận xét phần vấn đáp của học sinh. các bài tập luyện 1. Cho tứ điểm O, A, B, C làm sao cho : OA 2OB 3OC 0 . Chứng tỏ rằng A, B, C 5 GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án trường đoản cú chọn lớp 10_CBthẳng mặt hàng. Hƣớng dẫn giải. Ta cóOA 2OB 3OC (OA OC ) 2(OB OC ) 0 0 CA 2CB 0 CA 2CB Do kia A, B,C thẳng sản phẩm. những bài tập 2. Cho ABC . Hãy xác minh điểm M tán thành điều kiện: MA MB MC 0. Hƣớng dẫn giải. Ta có: MA MB MC BA CM 0 Do đó M là đỉnh thiết bị 4 của hình bình hành ABCM các bài luyện tập 3. Cho đoạn thẳng AB bao gồm trung điểm I . M là điểm tuỳ ý ko nằm trên phố thẳngAB . Trên XiaoMi MI kéo dài, đem một điểm N sao để cho IN = XiaoMi MI. a) Chứng minh: BN BA MB . b) Tìm những điểm D, C sao cho: NA NI ND ; NM BN NC . Hƣớng dẫn giải. a) Do ta gồm ANBM là hình bình hành nên AN MB BN BA MB b) + Ta bao gồm NA NI ND NA ND NI NA ID Do kia D là đỉnh đồ vật tư hình bình hành ANID + Tương từ bỏ ta gồm C là đỉnh vật dụng 4 hình bình hành MNBC Những bài tập 4. Cho hình bình hành ABCD. a) Chứng minc rằng: AB AC AD 2AC . b) Xác định điểm M thỏa mãn điều kiện: 3AM AB AC AD . Hƣớng dẫn giải. a) Theo nguyên tắc hình bình hành ta gồm AB AD AC AB AD AC 2AC 6