LỐI VỀ ĐẤT MẸ

  -  
Ngày qua, từ biệt đất chị em mà đi.Vì nghe tình quê tình nước đôi bề. Nước chia hai tuyến đường nước chưa về, xót thương cho những người lỡ câu thề. Khởi hành từ ly, hỏi lòng mình quyến luyến gì?Mẹ ơi! chỉ từ đất người mẹ mà thôi.Để con còn đi lưu giữ cho đời.Đã mang trong trái tim kiếp con tín đồ phải yêu thương nhau hoài chớ quên lời.Mong một ngày mai chan hòa đất bà bầu niềm vui.Hò ơi!... Ơi à à ơi!...Mẹ thương nhỏ ra mong Ái TửVợ trông chồng lên núi Vọng Phu.Chiều chiều, chiều chiều trông về biên khu,lòng căm hờn oán quân thù. Ơi à!... À ơi!... À à ơi!...Chiều ni lối về đất chị em là đây. Đường xưa còn ấp ôm bóng trăng gầy. Tất cả nghe tối trường tiếng ru hời?Có nghe đêm trường giờ đồng hồ ai cười?Suối lệ đoàn tụ giữa lòng đất mẹ triền miên!


Bạn đang xem: Lối về đất mẹ


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Bảng Giá Siêu Xe Lamborghini Istanbul, Lamborghini Indonesia

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Thuê Giang Hồ Dằn Mặt Đánh Ghen Cực Kỳ Thành Công Nhân Ở Sài Gòn

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.