Đường Gấp Khúc Lớp 2

  -  

Đường cấp khúc với nhiều đoạn thẳng thành phần thông suốt nhau và các đoạn trực tiếp đókhông cùng nằm bên trên một đường thẳng.

Bạn đang xem: đường gấp khúc lớp 2

- Đọc tên mặt đường gấp khúc théo sản phẩm tự những điểm nối tiếp.

2. Độ dài mặt đường gấp khúc

Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài những đoạn thẳng thành phần.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính độ dài mặt đường gấp khúc ABCD.

*

Hướng dẫn:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

AB + BC + CD = 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Ví dụ 2: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR.

*

Hướng dẫn:

Độ dài con đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Ví dụ 3: Tính độ dài con đường gấp khúc tất cả độ dài những đoạn thẳng là 2dm với 34cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm.

Xem thêm: Hiếu Thiên "Thần Đồng Đánh Trống" Khiến John Huy Phải Ngã Mũ Khi Vừa Bịt Mắt Vừa Đánh Trống

Độ dài mặt đường gấp khúc là: 20 + 34 = 54 (cm)

Ví dụ 4: Tính độ dài mặt đường gấp khúc gồm độ dài những đoạn trực tiếp là 1dm; 5cm; 9cm.

Hướng dẫn:

Đổi 1dm = 10cm.

Độ dài mặt đường gấp khúc là:

10 + 5 + 9 = 24 (cm)

Ví dụ 5: Đúng ghi Đ; không đúng ghi S:

*

a) Độ dài mặt đường gấp khúc ABC lớn hơn độ dài đoạn trực tiếp AC(oxed)

b) Độ dài mặt đường gấp khúc ABC nhỏ hơn độ nhiều năm đoạn trực tiếp AC(oxed)

Hướng dẫn:

a) Đ b) S

C. Bài xích tập từ bỏ luyện

Bài 1. Nối các điểm nhằm được mặt đường gấp khúc gồm bố đoạn thẳng:

Cách 1: biện pháp 2:

*
*

Bài 2.Tính độ dài đường gấp khúc gồm độ dài những đoạn trực tiếp là 1dm; 2cm; 3cm; 4cm.

Bài 3. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

*

Bài 4.

Xem thêm: Dầu Tra Xích Xe Máy Exciter Giảm Giá, Nên Mua Ở Đâu, Lưu Ý Tra Dầu Bôi Trơn Xích Xe Máy

Tính độ dài mặt đường gấp khúc MNPQR

*

Bài 5. Con ốc sên bò từ A mang đến E (như hình vẽ). Hỏi bé ốc sên bắt buộc bò phần đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

*

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 21trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên sathachlaixe.vn để hiểu bài tốt hơn.