Diêu Quang Thạch Kiếm Ở Đâu

  -  

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết tiếp theo tham gia sự kiện Quân Sư Ngọa Long! Mời các thành chủ cùng tham khảo!

Bản đồ vị trí các phó bản rơi ra ngọc

Từ khi phiên bản mới Chiến Thần Lữ Bố cập nhật, chúng ta đều biết rằng để có trang bị tốt nhất thì cần phải cày cuốc ngọc – nguyên liệu dùng để nâng cấp vật phẩm. Bản đồ vị trí các phó bản rơi ra ngọc nâng cấp trang bị ra đời nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh vị trí phó bản rơi ra ngọc mà chúng ta đang cần. Để có thể bắt đầu vào công cuộc "cải cách" cho trang bị của mình, thành chủ ít nhất phải vượt qua phó bản Man Di - Mạnh Hoạch thì mới có thể bắt đầu công việc cày cuốc ngọc.

Bạn đang xem: Diêu quang thạch kiếm ở đâu

*

Khi đã có được 2 ngọc tím Ứng Long Châu thì bạn đã có thể nâng cấp đồ của mình được rồi đấy. Tùy vào nhu cầu và mục đích của mình, bạn hãy suy nghĩ và quyết định nâng cấp món đồ nào trước. Đố với đồ tím, chi phí Tử Long Ngọc bỏ ra làm nguyên liệu tương đối hợp lý, không quá cao.

*

Chi phí nâng cấp vật phẩm tím không quá cao

Qua đây tôi cũng xin nhắn một điều: Như các bạn đã biết từ những phiên bản trước, ấn Trận Hạc Dực (tăng 15% vật phòng) chỉ nhận được khi quán quân lôi đài. Còn ở phiên bản này, thành chủ cần tham gia lôi đài 50 lần (chỉ cần lọt vào top 64 thì được tính 1 lần), có vẻ đơn giản hơn nhiều rồi. Do đó, để các thành chủ khác chưa có ấn, cần có sự hợp tác của các thành chủ đã có ấn hãy tham gia Trợ uy Lôi Đài thôi!

*

Chiếc ấn được nhiều thành chủ ao ước

Bản đồ các phó bản rơi ngọc:

Tên Phó bản Rơi ra Công dụng
Mang Nha Trường Hang Man Di - Mạnh Hoạch Ứng long châu Nguyên liệu nâng cấp các vật phẩm tím
Hàn Huyền Hàn Huyền - Kinh Nam
Gia Cát Lượng Tôn Lưu - Xích Bích
Hoàng Trung Thục - Định Quân Sơn
Tư Mã Ý Tư Mã Ý - Hứa Xương
Triệt Lý Cát Biên Cương - Tây Khương
Vu La Phù Biên Cương - Tử Di
Trương Man Thành Trương Giác - Địa công trùng sinh Chúc âm châu Nguyên liệu buộc phải có để nâng cấp vật phẩm cam
Trương Yên Khai dương thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp KHIÊN cam
Lưu Tích Trương Giác - Thiên công tái kiến Ngọc hành thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp CHOÀNG cam
Lý Nho Đổng Trác - Thái sư loạn thế Chúc âm châu Nguyên liệu buộc phải có để nâng cấp vật phẩm cam
Hoa Hùng Thiên toàn thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp GIÁP cam
Vũ Khúc Trận 2 Nam Đẩu Bắc Đẩu Thiên cơ thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp NGỰA cam
Nam Đẩu Bế phương y 100% phó bản nhận được Phong Đô Kiếm
Bắc Đẩu Lục thương
Nam Bắc Trận (hang) Phong tà kiếm
Đặng Ngãi Tư Mã Ý - Chủng hổ cơ mưu Chúc âm châu Nguyên liệu buộc phải có để nâng cấp vật phẩm cam
Tư Mã Chiêu Thiên xu thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp VŨ KHÍ cam
Tư Mã Sư Bế phương y 100% phó bản nhận được Bát Quái Kính
Tư Mã Ý Lục thương
Văn Ương Tư Mã Ý - Ám độ trần thương Thiên quyền thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp SÁCH cam
Chung Hội Bế phương y 100% phó bản nhận được Tứ Hiên Thuẫn
Đặng Ngãi Lục thương
Trương Nhượng Thế lực Hà Tiến Chúc âm châu Nguyên liệu buộc phải có để nâng cấp vật phẩm cam
Hoàng Phủ Tung Thiên toàn thạch 100% phó bản nhận được Hoàng Giáp
Hà Miêu Bế phương y
Hà Tiến Lục thương
Khu Tinh Thế lực Đinh Nguyên Khai dương thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp KHIÊN cam
Lữ Bố Lục thương 100% phó bản nhận được Túy Thái Bình
Đinh Nguyên Bế phương y
Đoái thạch trận Càn khôn thạch trận Chúc âm châu Nguyên liệu buộc phải có để nâng cấp vật phẩm cam
Phong thạch trận Ngọc hành thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp CHOÀNG cam
Hỏa thạch trận Phong tà kiếm 100% phó bản nhận được Phần Hổ
Lôi Thạch trận Vạn kiếp khải
Sơn thạch trận Vạn kiếp khải
Cơ quan thú - Nhâm Mộc thú trận Thiên toàn thạch Nguyên liệu thứ yếu để nâng cấp GIÁP cam
Cơ quan thú - Thân Vạn kiếp khải 100% phó bản nhận được Xích Nhãn
Cơ quan thú - Dậu Phong tà kiếm
Cơ quan thú - Vương Phong tà kiếm

Tác giả bài viết:

Thành chủ: _Ngọa Long_.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Cho Thuê Xe Máy Ở Quảng Ngãi Giá Rẻ ! 【 Gia Huy 】

Quốc gia: Ngụy.

Xem thêm: Cúng Nhà Mới Gồm Những Gì ? Cúng Nhập Trạch Về Nhà Mới Cần Chuẩn Bị Những Gì

Máy chủ: Kim Long.

Ngoài ra đã có rất nhiều thành chủ nhận được phần thưởng khi tham gia viết bài cho Ngọa Long. Các thành chủ nếu có kinh nghiệm hay, hãy chia sẻ với cộng đồng Ngọa Long để có thể nhận được những code thưởng hậu hĩnh!