Đề Thi Đại Học Môn Anh Khối A1 Năm 2014

  -  

Đề sathachlaixe.vn môn giờ đồng hồ Anh năm 2014 khối A1 được gia sư tiến công là nội dung bài xích phát âm hiểu và các tự vựng trong đề sathachlaixe.vn tiếng Anh trong năm này rất nhiều ở trong nghành khoa hoc, phù hợp với một khối ngành công nghệ nghệ thuật cơ mà thí sinch sẽ gạn lọc. Với đề sathachlaixe.vn này, học sinh tương đối xuất sắc có thể đạt 8 điểm.

Đề sathachlaixe.vn môn Tiếng Anh khối hận Amột năm 2014

Danh sách các mã đề môn Anh: 473, 973, 163, 712, 285, 842

Tải về Đề sathachlaixe.vn với giải đáp môn tiếng anh kân hận A1

*

*

*

*

*

*

Các em chăm chú điểm sathachlaixe.vn ĐH năm trước dự con kiến ngày 17/7 đang bắt đầu công bố các em tiếp tục theo dõi và quan sát tại đây: http://diemsathachlaixe.vn/diem-sathachlaixe.vn-dai-hoc.html giúp xem điểm sathachlaixe.vn nkhô giòn duy nhất.

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh khối A1 năm năm trước của Bộ GD&ĐT- Tất cả những mã đề 

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh kân hận A1 năm 2014 của Sở GD&ĐT - mã đề 163

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh khối hận Amột năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 163
1 A17 B33 A49 A65 B
218 B34 A50 D66 A
319 D35 B51 D67 C
420 D36 D52 A68 B
521 A37 C53 C69 D
622 D38 C54 A70 B
7 A23 B39 A55 C71 A
824 A40 C56 C72 C
925 B41 B57 D73 C
1026 D42 C58 C74 D
11 B27 C43 D59 A75 D
1228 B44 A60 D76 D
1329 C45 B61 C77 B
1430 B46 A62 D78 B
15 C31 D47 C63 C79 A
16 B32 A48 C64 C80 D

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh khối A1 năm năm trước của Sở GD&ĐT - mã đề 285

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh kăn năn A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 285
1A17B33A49A65B
2B18B34A50D66A
3D19D35B51D67C
4B20D36D52A68B
5C21A37C53C69D
6B22D38C54A70B
7A23B39A55C71A
8A24A40C56C72C
9D25B41B57D73C
10A26D42C58C74D
11B27C43D59A75D
12A28B44A60D76D
13D29C45B61C77B
14B30B46A62D78B
15C31D47C63C79A
16B32A48C64C80D

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh kân hận Amột năm năm trước của Bộ GD&ĐT - mã đề 473

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh kăn năn Amột năm năm trước của Sở GD&ĐT - mã đề 473
1B17C33A49B65A
2C18B34A50B66A
3C19D35A51C67C
4A20B36A52B68D
5A21A37D53C69B
6B22A38B54B70C
7A23A39D55C71D
8B24D40D56C72B
9B25D41A57C73A
10D26C42C58A74B
11C27C43A59C75B
12D28B44B60D76C
13A29C45D61D77A
14D30B46D62D78C
15D31B47B63C79D
16D32A48D64C80A

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh kân hận Amột năm năm trước của Sở GD&ĐT - mã đề 712

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh khối A1 năm 2014 của Sở GD&ĐT - mã đề 712
1C17D33A49C65D
2A18C34C50A66D
3A19A35D51D67C
4D20A36C52B68B
5C21B37B53B69A
6D22A38D54C70C
7B23B39B55C71B
8A24C40B56A72A
9A25D41B57D73B
10A26B42A58C74A
11C27C43A59C75B
12C28D44D60A76D
13D29B45B61B77D
14A30C46C62A78D
15D31B47C63A79D
16D32B48B64C80D

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh kăn năn Amột năm năm trước của Sở GD&ĐT - mã đề 842

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh khối Amột năm năm trước của Sở GD&ĐT - mã đề 842
1A17A33B49D65C
2C18C34A50B66D
3C19B35C51A67A
4D20A36D52B68B
5A21C37A53B69C
6D22A38D54D70D
7A23D39D55A71B
8A24D40D56C72B
9B25C41C57D73D
10B26B42C58B74C
11C27A43B59A75C
12C28D44C60A76A
13D29B45B61B77A
14B30A46D62C78D
15C31C47B63B79A
16B32C48A64D80D

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh khối A1 năm 2014 của Sở GD&ĐT - mã đề 973

Đáp án đề sathachlaixe.vn môn Anh kân hận A1 năm năm trước của Bộ GD&ĐT - mã đề 973
1D17D33B49A65B
2A18B34B50B66A
3C19D35B51B67D
4B20C36C52D68A
5C21D37C53D69C
6B22A38A54D70A
7A23A39A55B71A
8C24D40D56B72D
9C25D41A57C73A
10C26B42D58C74C
11A27B43B59B75A
12A28B44C60D76C
13D29B45D61C77B
14D30D46C62A78B
15A31C47A63A79B
16C32C48C64D80D

Theo thethaohangngay