ĐÁNH GIÁ ELANTRA 2019

  -  
Mục lục4 sathachlaixe.vn: Trên thang điểm 10, anh chnóng cái Hyundẻo Elantra của mình từng nào điểm? Theo ông, chiếc xe này có gần như ưu yếu điểm gì?
*
*
*
*
*
*
*
*
Hyundẻo Elantra 2019

sathachlaixe.vn: Vậy anh đang giới thiệu mẫu Hyundai Elantra này với đa số bạn chứ?

Khánh hàng: Với mức ngân sách kha khá phù hợp, tôi đang giới thiệu Hyundẻo Elantra cùng với ít nhiều bạn bè cùng đồng nghiệp của mình. Họ cũng đang phân tích và quan tâm đến về Việc sắm sửa Elantra.

Cám ơn anh P.T.L đã đạt thời gian đến cuộc phỏng vấn của sathachlaixe.vn về Hyundẻo Elantra.