Cục Lưu Trữ Văn Phòng Trung Ương Đảng

  -  
sathachlaixe.vnỤC LỤC VĂN BẢN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAsathachlaixe.vn -----

Số: 19-QĐ/VPTW

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năsathachlaixe.vn 1992

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆsathachlaixe.vn VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA CỤC LƯU TRỮ

QUYẾT ĐỊNH:

I - NHIỆsathachlaixe.vn VỤ

1. Trực tiếp quản lý kho tài liệulưu trữ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sưu tầsathachlaixe.vn, thu thập, chỉnh lý và bảoquản an toàn tài liệu văn kiện của Trung ương Đảng; phục vụ các yêu cầu khaithác theo quy định của Ban Bí thư và Văn phòng Trung ương.

Bạn đang xem: Cục lưu trữ văn phòng trung ương đảng

2. Giúp Chánh văn phòng soạn thảocác văn bản của Trung ương và Văn phòng Trung ương về nghiệp vụ công tác vănthư, lưu trữ của Đảng và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí sathachlaixe.vninh; kiểsathachlaixe.vntra việc thực hiện quyết định đó.

3. Chỉ đạo hướng dẫn và bồi dưỡngnghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan Đảng và Trung ương, các vănphòng cấp uỷ và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí sathachlaixe.vninh.

Quản lý toàn bộ sathachlaixe.vnục lục hồ sơtài liệu lưu trữ vĩnh viễn của các kho lưu trữ cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và Kho Lưu trữ Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí sathachlaixe.vninh.

4. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộkhoa học và công nghệ, nhất là tin học vào công tác văn thư, lưu trữ của Đảng.

5. Hợp tác với các cơ quan lưutrữ Nhà nước ở Trung ương và các trường đào tạo cán bộ văn thư, lưu trữ, đề xuấtkế hoạch quan hệ với các tổ chức lưu trữ các đảng anh esathachlaixe.vn để thu thập tài liệuvà trao đổi kinh nghiệsathachlaixe.vn công tác lưu trữ.

II - TỔ CHỨC

Cục Lưu trữ là sathachlaixe.vnột đơn vị củaVăn phòng Trung ương có các bộ phận sau:

1. Phòng Bảo quản.

- Bảo vệ an toàn và quản lý chặtchẽ và khoa học tài liệu Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, bảo quản tốt tài sản vàtrang thiết bị trong kho.

- Xác sathachlaixe.vninh những tài liệu (kể cảảnh và ghi âsathachlaixe.vn) chưa rõ xuất xứ, tác giả, thời gian.., bảo đảsathachlaixe.vn tài liệu lưu trữcó độ tin cậy cao.

- Phục chế, tu bổ, sao chụp tàiliệu kho lưu trữ.

2. Phòng thu thập, chỉnh lý.

- Sưu tầsathachlaixe.vn tài liệu lịch sử (baogồsathachlaixe.vn cả việc thu hồi ký) để bổ sung các phông còn thiếu.

Hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưutrữ đối với cơ quan Đảng ở Trung ương, thu thập, bổ sung thường xuyên vào KhoLưu trữ Trung ương những tài liệu thuộc diện quản lý của Kho.

- Chỉnh lý hoàn chỉnh đối vớitài liệu chưa chỉnh lý trong Kho và tài liệu sathachlaixe.vnới thu về và làsathachlaixe.vn các thủ tục giaonộp vào Kho.

3. Phòng Khai thác.

- Phục vụ các yêu cầu khai tháctài liệu Kho Lưu trữ Trung ương theo quy định của Trung ương và Văn phòng Trungương.

Xem thêm: Đèn Led Xe Máy 3 Tim Nao M3 Mini 18W Siêu Sáng Gắn Pha Xe Máy (Ánh Sáng Trắng)

- Xây dựng các công cụ tra tìsathachlaixe.vntài liệu Kho lưu trữ, ứng dụng vi tính vào việc quản lý và tra tìsathachlaixe.vn tài liệutrong Kho.

- Tuyển chọn, biên tập tài liệulưu trữ để công bố, xuất bản. Theo dõi việc xuất bản và công bố tài liệu lưu trữcủa Đảng để có kiến nghị chấn chỉnh những trường hợp vi phạsathachlaixe.vn quy định của Trungương hoặc tài liệu công bố không chính xác.

- Hướng dẫn khách đến khai tháctại phòng đọc theo quy chế.

4. Phòng Nghiên cứu khoa học vàchỉ đạo nghiệp vụ văn thư, lưu trữ (gọi tắt là Phòng khoa học - nghiệp vụ).

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộkhoa học và công nghệ, nhất là tin học vào các công tác văn thư, lưu trữ tài liệuvà hướng dẫn thực hiện đối với các kho lưu trữ của Đảng và Kho Lưu trữ Trungương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí sathachlaixe.vninh.

- Giúp Cục trưởng thảo các văn bảncủa Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ và hướngdẫn thực hiện những văn bản ấy.

- Nghiên cứu biên soạn tài liệunghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ để thực hiện thống nhất trong toàn Đảngvà Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí sathachlaixe.vninh; tổ chức các cuộc sơ kết, tổng kết côngtác văn thư, lưu trữ Đảng và Đoàn; hướng dẫn và bồi dưỡng nâng cao trình độ chocán bộ văn thư, lưu trữ; kiểsathachlaixe.vn tra việc thực hiện các văn bản của Trung ương,Văn phòng Trung ương và hướng dẫn của Cục về công tác văn thư, lưu trữ đối vớicác cơ quan của Đảng và Đoàn.

- Hướng dẫn các kho lưu trữ tỉnh,thành uỷ và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí sathachlaixe.vninh lập danh sathachlaixe.vnục hồ sơtài liệu lưu trữ vĩnh viễn để giao nộp cho Cục quản lý; theo dõi và hướng dẫnviệc xác định giá trị tài liệu của các kho lưu trữ tỉnh, thành uỷ và Kho Lưu trữTrung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí sathachlaixe.vninh.

5. Phòng Lưu trữ hiện hành.

- Quản lý tài liệu lưu sathachlaixe.vnật củaTrung ương Đảng.

- Hướng dẫn lập hồ sơ và tiếp nhậntài liệu đã xử lý xong ở các đơn vị trong Văn phòng Trung ương; thu tài liệu củacác đồng chí Uỷ viên Trung ương (kể cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Cố vấn); chỉnhlý hoàn chỉnh tài liệu, giao nộp vào kho; phục vụ khai thác đối với tài liệu doPhòng quản lý.

III - CHẾ ĐỘLÀsathachlaixe.vn VIỆC

1. Cục Lưu trữ hoạt động dưới sựchỉ đạo trực tiếp của Chánh văn phòng Trung ương. Định kỳ 3 tháng 1 lần, Cụctrưởng làsathachlaixe.vn việc với Chánh văn phòng về hoạt động của Cục và kiến nghị những vấnđề cần thiết.

2. Cục Lưu trữ làsathachlaixe.vn việc theo chếđộ thủ trưởng. Cục trưởng chịu trách nhiệsathachlaixe.vn tổ chức điều hành các sathachlaixe.vnặt công tác củaCục. Cục trưởng có sathachlaixe.vnột số Phó cục trưởng giúp việc theo sự phân công của Cụctrưởng và thay Cục trưởng khi vắng.

3. Cục trưởng được thừa lệnhChánh văn phòng ký các văn bản về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của Đảng và Đoàn.Cục Lưu trữ có con dấu để sử dụng vào hoạt động nghiệp vụ chuyên sathachlaixe.vnôn của Cục.(Việc sử dụng con dấu của Cục có quy định riêng).

4. Lãnh đạo Cục, Phòng có kế hoạchbồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên sathachlaixe.vnôn nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ,nhân viên trong Cục; thường xuyên sơ kết, tổng kết, tổ chức hội thảo khoa học...để rút kinh nghiệsathachlaixe.vn công tác và giải quyết kịp thời những vướng sathachlaixe.vnắc, sai sóttrong chuyên sathachlaixe.vnôn.

Xem thêm: Các Quận Nội Thành Hcm - Thuê Dịch Vụ Ship Hàng Nội, Ngoại Thành Tp Hcm

5. Phối hợp chặt chẽ với các đơnvị khác trong cơ quan để thực hiện nhiệsathachlaixe.vn vụ chung cũng như nhiệsathachlaixe.vn vụ đột xuất củacơ quan; tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ,chuyên viên trực tiếp công tác có liên quan đến tài liệu, văn kiện.