CHI PHÍ BẢO HÀNH SẢN PHẨM THEO THÔNG TƯ 200

  -  

Hạch toán dự phòng bh sản phẩm theo TT200. Bên trên thực tế, khi bán sản phẩm hóa, thành phầm cho người tiêu dùng thì Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ bảo hành, thay thế sửa chữa hàng hóa, thành phầm theo đúng cam kết, hòa hợp đồng đã ký kết kết. Doanh nghiệp đề xuất ước tính khoản dự phòng bảo hành sản phẩm. Vậy bí quyết hạch toán khoản dự phòng bảo hành sản phẩm như vậy nào?

Kế toán thủ đô sẽ phía dẫn chúng ta cách Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200.

Bạn đang xem: Chi phí bảo hành sản phẩm theo thông tư 200


*

(Theo TT 200)


Mời các bạn theo dõi bài bác viết.

Tài khoản sử dụng.

Để Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200, họ sử dụng thông tin tài khoản 3521.

Tài khoản 3521 – Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: Là tài khoản dùng để đề đạt số dự phòng bh sản phẩm, hàng hóa cho số lượng sản phẩm, hàng hóa đã phân phối trong kỳ.

Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200.

Kế toán hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm sản phẩm & hàng hóa theo các nghiệp vụ vạc sinh ví dụ như sau:

Hạch toán dự phòng bh sản phẩm khi trích lập dự phòng.

Hàng hóa, sản phẩm của bạn bán có kèm theo Phiếu bảo hành. Doanh nghiệp sẽ triển khai ước tính chi phí bảo hành sản phẩm bị hư hóc bởi lỗi cung cấp trên cơ sở con số sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã chào bán trong kỳ.

Kế toán triển khai lập dự phòng cho ngân sách chi tiêu sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã bán, hạch toán:

Nợ TK 6415: Trị giá chỉ khoản dự phòng bh sản phẩm bắt buộc trả

Có TK 3521: Trị giá bán khoản dự phòng bh sản phẩm phải trả.

Hạch toán dự phòng bh sản phẩm khi phát sinh chi phí dự phòng.

Để bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ, Doanh nghiệp rất có thể tự thực hiện việc bảo hành hoặc thuê bên cạnh thực hiện. Vậy khi vạc sinh các khoản ngân sách liên quan đến khoản dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa như: túi tiền nguyên đồ gia dụng liệu, ngân sách nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ sở hữu ngoài, ….Doanh nghiệp hạch toán theo từng trường vừa lòng như sau:

 Trường hợp doanh nghiệp tự thực hiện việc bảo hành sản phẩm, hàng hoá.

– kế toán tài chính hạch toán lúc phát sinh những khoản ngân sách chi tiêu liên quan mang đến việc bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá:

Nợ các TK 621, 622, 627, …: túi tiền phát sinh

Nợ TK 133: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338, …: Tổng trị giá chi phí phải trả.

– Cuối kỳ, kế toán tài chính kết chuyển bỏ ra phí bh sản phẩm, hàng hoá thực tiễn phát sinh trong kỳ, hạch toán:

Nợ TK 154: bỏ ra phí bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá

Có những TK 621, 622, 627, …: đưa ra phí bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá.

– Khi xong việc bảo hành sản phẩm, hàng hoá và tiến hành bàn giao mang đến khách hàng, hạch toán:

Nợ TK 3521: Trị giá khoản sẽ trích lập dự phòng

Nợ TK 6415: giá thành về bh sản phẩm, hàng hoá trích lập dự trữ thiếu

Có TK 154: Tổng chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa.

 Trường phù hợp DN giao cho đơn vị chức năng trực thuộc hoặc mướn ngoài bảo hành.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đh Khoa Học Tự Nhiên Tp, Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Khi doanh nghiệp không tự bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa mà giao cho đơn vị chức năng trực ở trong hoặc thuê ngoài.

Kế toán hạch toán số tiền phải trả cho cỗ phận bh về bỏ ra phí bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá:

Nợ TK 3521: Trị giá chỉ khoản dự phòng bảo hành sản phẩm cần trả

Nợ TK 6415: Số chênh lệch (khi dự trữ phải trả bh sản phẩm, hàng hoá nhỏ dại hơn giá cả thực tế về bảo hành)

Có các TK 331, 3368: Tổng bỏ ra phí bảo hành sản phẩm.

Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm khi xác định số dự phòng bh sản phẩm, hàng hóa cần trích lập.

Khi thực hiện lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp xác định số dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần trích lập, bao gồm 2 trường vừa lòng xảy ra:

 Trường đúng theo số dự phòng bảo hành sản phẩm cần lập sống kỳ kế toán tài chính này LỚN HƠN số dự trữ phải trả vẫn lập sống kỳ kế toán tài chính trước.

Khi số dự phòng bảo hành sản phẩm cần lập sinh sống kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả sẽ lập sinh sống kỳ kế toán trước nhưng chưa áp dụng hết thì số chênh lệch hạch toán vào bỏ ra phí:

Nợ TK 6415: Số chênh lệch khoản dự trữ của 2 kỳ

Có TK 3521: Số chênh lệch khoản dự phòng của 2 kỳ.

 Trường hợp số dự phòng bảo hành sản phẩm đề nghị lập ngơi nghỉ kỳ kế toán này NHỎ HƠN số dự trữ phải trả đã lập sống kỳ kế toán tài chính trước.

Khi số dự phòng bảo hành sản phẩm yêu cầu trả đề nghị lập ngơi nghỉ kỳ kế toán tài chính này nhỏ tuổi hơn số dự phòng phải trả vẫn lập ở kỳ kế toán tài chính trước nhưng chưa áp dụng hết thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm đưa ra phí, hạch toán:

Nợ TK 3521: Số chênh lệch khoản dự phòng của 2 kỳ

Có TK 6415: Số chênh lệch khoản dự trữ của 2 kỳ.

Kế toán thủ đô vừa hướng dẫn những bạn Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200. Mời các bạn theo dõi Ví dụ Hạch toán dự phòng bh sản phẩm theo TT200.

Ví dụ Hạch toán dự phòng bh sản phẩm theo TT200.

Có số liệu như sau:

Năm 2018, doanh nghiệp Bảo Lâm cho reviews sản phẩm mới, chính là Máy lọc nước AB với chính sách bảo hành 3 năm. Những năm 2018, doanh nghiệp đã bán được 2000 Máy thanh lọc nước AB. Công ty ước tính chi phí bảo hành sản phẩm như sau:

– gồm 3% thành phầm hỏng nặng nề với chi phí bảo hành là 300.000 VNĐ/máy.

– có 5% thành phầm hỏng nhẹ với đưa ra phí bh là 100.000 VNĐ/máy.

Với số liệu trên, kế toán Công ty Bảo Lâm Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm như sau:

Chi phí bảo hành ước tính cho Máy lọc nước AB tiêu thụ năm 2018 là:

2000 * 3% * 300.000 VNĐ + 2000 * 5% * 100.000 VNĐ = 28.000.000 VNĐ.

Kế toán tiến hành lập dự trữ cho ngân sách chi tiêu sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã bán, hạch toán:

Nợ TK 6415: 28.000.000 VNĐ

Có TK 3521: 28.000.000 VNĐ.

Xem thêm: Văn Khấn Lễ Cúng Thổ Công Gồm Những Gì? Hướng Dẫn Cúng Thổ Công Chi Tiết

Kế toán thủ đô đã trả lời Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200; ví dụ như Hạch toán dự phòng bh sản phẩm theo TT200. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.